(KarriereStart.no):

– Alle aktører i samfunnet, alt fra skoleverk til arbeidsliv og privatpersoner, må ta ansvar for å sørge et førstehjelpsfaglig minimumsnivå. Bedriftene og næringslivet bør sikre regelmessig førstehjelpskursing av sine ansatte, sier Jon Halvorsen, enhetsleder for førstehjelp og redningstjeneste i Norsk Folkehjelp, i en pressemelding.

 

I løpet av livet vil de fleste stå overfor en person som er syk eller skadet, hvor førstehjelpskunnskap kan redde liv og begrense skade. Det kan være alt fra å være den første som kommer til en ulykke, eller at ens bestefar får hjerneslag. På førstehjelpskurs lærer man både å identifisere noen alvorlige tilstander, å forstå når man skal tilkalle hjelp, samt førstehjelpstiltak man selv kan utføre som kan være livreddende.

 

– Det utrolig viktig at flest mulig i befolkninga kan livreddende førstehjelp. Mange sier at de vil stoppe om noen trenger hjelp, men man vegrer seg likevel fordi de er usikre på hva de skal gjøre. Kunnskap og ferdigheter er ferskvare. Både for at folk skal kunne hjelpe og for at de skal tørre å hjelpe er det viktig at kunnskapen oppfriskes regelmessig, sier Halvorsen.


 

Norsk Folkehjelp etterlyser en mer aktiv rolle særlig fra næringslivet og bedriftene.

 

– De bør se det som del av sitt samfunnsansvar å bidra til å sikre at deres ansatte kan være gode førstehjelpere, mener Halvorsen.

 

Når en person får et illebefinnende eller kommer ut for en ulykke, er det de som befinner seg nærmest som må forstå alvoret og vite hva de skal gjøre.

 

– Absolutt alle bedrifter har en brannvernleder som vet hva som må gjøres når brannalarmen går og det er minst like relevant å ha systemer for å sikre akutt innsats dersom noe blir syke ellers skadet på jobben, sier Halvorsen.

 

LES OGSÅ: Dette bør du kunne om førstehjelp på arbeidsplassen

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger