Over 13 000 personer mellom 20 og 29 år er uføretrygdet. Det viser de siste helsetallene, som ble lagt frem av helsedirektør Bjørn Guldvog i dag. Mest bekymret er han over frafallet i videregående skole.

 

– Vi har lenge vært opptatt av utdanning, men ikke sett hvor store konsekvenser det får for resten av livet, sier Guldvog til NRK.

 

– En av fem droppet helt ut, og en av ti sliter med å fullføre. Vi vet at det er høyere dødelighet for dem med lav utdanning. Det er nå størst økning i uføretrygd hos dem mellom 20 og 29 år. Dette er nettopp gruppen som har vanskeligheter med å gjennomføre skoleløpet, sier Guldvog.

 

Helsedirektøren påpeker at de unge er både flinke og samvittighetsfulle, men at mange opplever stress.

 

Ved siden av frafallet i skolen, peker han på bedre samhandling i helsetjenesten og pasientsikkerhet som områder der det er behov for å jobbe mer.


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger