(KarriereStart.no): 

Psykiske lidelser står for den største veksten i sykefraværet, skriver Dagbladet. Særlig blant kvinner er sykefraværet høyt. Norge har drøyt fire prosent fravær for menn og litt over syv prosent for kvinner.

Tjenestedirektør i Nav Bjørn Gudbjørgsrud mener en sykemelding er et fattig virkemiddel å ty til når pasienten kommer med ulne symptomer.

- Forskning viser at folk med slike utfordringer har godt av å være i jobb. Det er viktig at legene vet dette, og at arbeidsgiverne tilrettelegger, slik at flere kan stå i jobb, sier Gudbjørgsrud i dag til Dagbladet. 

- Mennesker som har psykiske helseproblemer vil gjerne delta i arbeidslivet. Samtidig som det gir en inntekt, er det et sosialt møtested som gir trivsel og skaper tilhørighet. Ved å delta i arbeidslivet, får man mange ekstragevinster som er viktige for folks psykiske helse, sa Anders Johan W. Andersen til NRK Sørlandet for snart to uker siden. 

Andersen jobber ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder og leder et samarbeidsprosjekt mellom attføringsbedriften Durapart og Universitetet i Agder.LES OGSÅ: For få arbeidsgivere ansetter funksjonshemmede  


Debatten har rast i oktober
 

Debatten om sykefravær og kvinner har rast på blogger, sosiale medier, tegneserier, på Aftenpostens debattsider og i flere andre medier denne måneden. A-magasinet skrev på coveret den 3. oktober at "Flinke piker blir syke. Flinke gutter gjør suksess".

I artikkelen ble flink-pike begrepet trukket inn som forklaring i fraværsdebatten og spørsmålet ble reist om kvinner har noe å lære av menn som er borte mindre fra jobben på grunn av sykdom.

- Sykefraværsdebatten provoserer fordi den fratar kvinner frikortet sitt, mener Elin Ørjasæter. Hun er førstelektor ved Markedshøyskolen, underviser i personalledelse og har tidligere skrevet om kvinners sykefravær. 

- Kvinner beskytter hverandres svakhet, for det er det siste frikortet vi har. Et sølvtøy vi pusser på til det skinner av seg selv, sa hun til Aftenposten den 16. oktober. 

Norge har i lengre tid vært OECD-landet med høyest sykefravær og lavest arbeidsledighet.
 


Kombinasjonen høyt sykefravær og lav arbeidsledighet er ikke uvanlig, mener Nav-direktøren.

- Hvis vi legger kurven for sykefravær ved siden av kurven for arbeidsledighet, vil vi se at land med lavt sykefravær ofte har høy arbeidsledighet. Årsaken er at vi inkluderer en del grupper i arbeidslivet som normalt har høyere sykefravær enn andre - som kvinner og eldre. Det i seg selv bidrar til høyt sykefravær. Men det er også slik at land med like høy sysselsetting som Norge har lavere sykefravær. Et eksempel er Island. Det viser at det går an å få til begge deler, sier Gudbjørgsrud til Dagbladet. 


LES OGSÅ: Kvinnelige ledere tjener 76 000 kroner mindre enn menn  


Gunstig sykelønnsordning  

Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder sykelønnsordninger, påpeker Gudbjørgsrud.

- Det er vanskelig å gjøre noe med sykepengeordningen fordi sykefraværet er veldig skjevt fordelt. Har du lav utdanning og lav inntekt er sannsynligheten for at du blir sykmeldt høyere enn hvis du har høy utdanning og høy inntekt. Hvis vi legger begrensninger på økonomien, vil det ramme dem som har lavest inntekt, sier han. 


LES OGSÅ: Slik danner du et enkeltpersonsforetak  


Har tro på gradert sykemelding

Gudbjørgsrud tror sykefraværet vil gå ned dersom arbeidsgiverne må ta en større del av regningen. 

- Men det kan bety en fare for at enkelte vil skyves ut av arbeidslivet, ved at arbeidsgivere trolig vil tenke seg nøyere om før de ansetter grupper med tilbøyelighet til høyt sykefravær, sier han til Dagbladet. 

Sykefraværsforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Arnstein Mykletun, mener bruk av gradert sykemelding vil føre til nedgang i sykefraværet.

- Det kan skyldes at man ved å beholde kontakten med arbeidsplassen og kollegene forebygger varig utstøting fra arbeidslivet. En annen årsak kan være at noe arbeid og aktivitet i mange tilfeller er mer helsebringende enn skadelig, sier han til Dagbladet. 
 

Professor i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, Ivar Sønbø Kristiansen, mener det har blitt mer akseptert å være borte fra jobben nå enn tidligere. Han tror det høye sykefraværet skyldes en raus sykelønnsordning kombinert med folks holdninger til å gå på jobb når de ikke føler seg helt i form. 


Professoren mener det må økonomiske incentiver til for å redusere sykefraværet.

- La folk betale for sykefraværet selv. Det bør være en egenandel på 20 prosent, slik at man får dekket 80 prosent av lønn, ikke 100 som i dag, sier han. 


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger  

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger