(KarriereStart.no):

- Mange unge vet ikke hva de har krav på. Kunnskapen om arbeidslivet er ikke så stor, forteller Torbjørn Ness, Ungdomssekretær i LO.


- Studenter og unge som jobber tenker ofte "jeg skal jo ikke jobbe her for evig, jeg skal over i noe annet," og så synes de ikke det er noen vits i å organisere seg. Men det går ofte utover arbeidsvilkårene.

 

Sjefen skylder 100.000

Det er særlig typisk "unge" arbeidsplasser som cafeer, barer, call-sentere og butikker, hvor dette med arbeidsmiljøloven ikke er helt på stell. LOs sommerpatrulje avslørte i sommer lovbrudd på tre av ti arbeidsplasser i Oslo og Akershus, mens tallet på landsbasis er noe lavere. De vanligste bruddene er manglende kontrakt, manglende overtidsbetaling, og brudd på pauseregler.

Torbjørn Ness, Ungdomssekretær i LO. (Foto: Bo H. Slettjord)


- Det er flere studenter hvor vi har regna ut at arbeidsgiveren skylder dem over 100 000 kroner. Hvis du jobber på restaurant, og jobber 24 timer i løpet av en helg over et års tid, så blir det fort mye penger du har krav på. Etter loven skal du jo ha overtid på alt over 9 timer dagen, forteller LO-sekretæren.LO har i flere slike tilfeller hjulpet studentmedlemmer med å kreve inn den manglende overtidsbetalingen ved å sende lønnskrav, og gå til rettsak om nødvendig. I visse tilfeller går bedriften konk, men den hardtarbeidende studenten får som regel pengene sine.

 

Skaff deg arbeidskontrakt

Som deltidsansatt og sommervikar er noe av det viktigste å sørge for en arbeidskontrakt hvor det står hvor mange timer du skal jobbe. Hvis dette er på plass, kan du ikke bli satt ned i tid selv om sønnen til sjefen plutselig skal begynne å jobbe i sjappa.


- Har du antall timer i kontrakten, så har du krav på å få det i lønn, uansett om du får jobbe de timene eller ikke. Og hvis du blir sykemeldt så er det jo arbeidskontrakten din som regulerer hvor mye sykepenger du har krav på, forteller Torbjørn Ness.


 

LES OGSÅ: Hvilken deltidsjobb passer for deg?

 

Nyttig å vite:
 
Som medlem av en fagforening får du gratis hjelp ved arbeidstvister og lønnsforhandlinger.
Medlemskap i LO koster 250 kroner i semesteret og inkluderer innboforsikring.

I 2013 fant LOs sommerpatrulje at 9,3 prosent av arbeidsplasser manglet eller hadde mangelfulle arbeidskontrakter. 4,7 prosent brøt regler for overtid. 2,5 prosent brøt regler for pauser. 2 prosent manglet eller hadde manglende lønnslipper, og 1,3 prosent fikk ikke ordentlig opplæring.

Hvis det er veldig kritikkverdige forhold på jobben din, ring Arbeidstilsynet.

Ta det opp med sjefen 

I de fleste tilfeller kan mangler i arbeidsvilkårene løses helt uten håndgemeng, advokat eller fagforening.


- Det første rådet er å ha normal, god folkeskikk, og ta det opp med sjefen. Stort sett er det basert på misforståelser som er enkle å oppklare uten å gå videre med det. Hvis du mangler kontrakt, så er det ofte bare å spørre, sier Ness.


- Det er viktig å få frem at stort sett så går det veldig fint. Det er ikke sånn at det er håpløst å være student og jobbe. Stort sett er folk veldig fornøyd med å ha en jobb, og de trives godt.

 

LES OGSÅ: Deltidsjobbene med de beste frynsegodene

 

Dine rettigheter fra A til V

Arbeidskontrakt har du krav på innen en måned. Er du midlertidig ansatt, skal du ha det fra første dag.

 

Ferie. Du har krav på minst 4 uker og 1 dag ferie (Grodagen). Men selv om du bare skulle ha jobbet èn dag den uka, teller det som en ukes ferie, hvis du er på ferie en uke. Du har krav på å få tre ukers ferie på sommeren, og det skal avklares to måneder i forkant.

 

Fri. Du har krav på å ha minst 11 timer sammenhengende fri mellom to vakter, og 36 timer sammenhengende i løpet av uka.

 

Helligdager har faktisk ikke lovpålagte tillegg, men du bør få minst 100 prosent tillegg for røde helligdager, både bevegelige og faste. Dessuten har alle krav på fri med lønn 1. og 17. mai, hvis du ellers skulle ha jobbet den dagen.

 

Lønnsslipp er arbeidsgiverens plikt å gi deg. Og det kan være greit å ha.

 

Minstelønn er ikke lovfestet i Norge. Hvis ikke arbeidsplassen din har tariffavtale, er lønna noe du og sjefen din avtaler.

 

Opplæring. Du har krav på god nok opplæring til at du uten problemer kan utføre jobben. Og du skal ha lønn i opplæringstida.

 

Oppsigelse kan skje på saklig grunnlag, og den skal være skriftlig. Ikke skriv under på at du selv sier opp, for da mister du rettigheter til dagpenger, og til å jobbe i oppsigelsestiden din.


 

Overtidsbetalt. Hvis du jobber mer enn 9 timer på en vakt eller 40 timer på en uke, har du krav på minst 40 prosent tillegg.

 

Pause. Hvis arbeidsdagen din er lenger enn 5,5 timer har du krav på pause. Men du skal kun ha betalt for det hvis du er tilgjengelig for arbeidsgiveren i pausen.

 

Sykepenger. Etter en måneds ansettelse, har du krav på sykepenger med legeerklæring. Etter to måneder, har du rett til å ta tre dagers egenmelding – også som ekstra- og deltidsansatt. Etter tre egenmeldingsdager, må du ha legeerklæring på videre sykdom. Hvis bedriften du jobber for har Inkluderende Arbeidslivsavtale, kan du ta inntil åtte sykedager.

 

Tariffavtale er skriftlige avtaler inngått mellom fagforeninger og arbeidstaker(foreninger), om arbeids- og lønnsvilkår.

 

Tillegg for kvelds-, natt- og helgejobbing er faktisk ikke lovpålagt. Men ved tariffavtale får du det garantert.

 

Vaktliste. Hvis du er ekstravakt, har du krav på å vite når du skal jobbe minst 14 dager frem i tid. En måned er vanlig. 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger