(KarriereStart.no):

I 2016 doblet Skatteetaten antall årsverk som brukes på å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Kontrollarbeidet avdekket 300 millioner kroner i unndragelser innen a-krim, i 2016. Men skattedirektøren frykter at dette kun er toppen av isberget.

 

– Våre foreløpige analyser viser at omfanget av unndragelser som følge av skatte- og avgiftsrelatert a-krim kan ha vært på rundt 40 milliarder kroner fra 2011 til 2015, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

 

Analysene bygger på nær 23.000 a-krimkontroller gjennomført i fireårsperioden.

 

– Både avdekkingstallene og våre analyser viser at arbeidslivskriminalitet fremdeles er et stort problem, sier Holte.

 

Noen lyspunkter

Basert på etterretning, analyser, og risikovurderinger, har Skatteetaten rettet hovedinnsatsen mot arbeidslivskriminalitet mot deler av bygg- og anleggsbransjen.

 

– Ferdiggjøring av bygg er den bransjen der risikoen for a-krim har vært størst. Våre tall viser at den målrettede innsatsen mot denne bransjen virker. Her ser vi en betydelig nedgang fra 2011 til 2015 fra 23,6 prosent til 15,6 prosent risiko for arbeidslivskriminalitet, sier skattedirektøren.


 

Forebygging og kontroll

Skatteetaten har både på egenhånd og sammen med andre kontrolletater og partene i arbeidslivet økt innsatsen både når det gjelder kontroll og forebyggende arbeid mot arbeidslivskriminalitet.

 

Skatteetaten har nær doblet innsatsen i antall dagsverk fra 2015 til 2016 for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. I fjor var antall årsverk rundt 280, mot vel 150 året før.

 

– Omfanget viser at det fremdeles er nødvendig å arbeide målrettet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi må arbeide med både forebygging og kontroll. I tillegg trenger vi hjelp av seriøse aktører og oppdragsgivere, sier Holte.

LES OGSÅ: Overtid – Regler for overtidsarbeid og overtidsbetaling

 

Viktige samarbeid

Skatteetaten inngår stadig flere avtaler med store utbyggere som for eksempel Forsvarsbygg og Statsbygg om informasjonsutveksling for å sikre at de benytter seriøse leverandører. I tillegg er det rundt 80 kommuner og fylker har vedtatt egne oppfølgingsrutiner for å sikre seriøsitet i leverandørkjeden.


 

– En annen nysatsing vi har stor tro på, er forsøk med spesialiserte medarbeidergrupper som kontakter nyetablerte enkeltpersonforetak med utenlandsk innehaver, umiddelbart etter registrering i Enhetsregisteret. Dette gjør vi for å sikre etterlevelse fra dag én, og skaffe Skatteetaten viktig kunnskap om denne delen av markedet, sier Hans Christian Holte.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger