(KarriereStart.no):

Etter om lag én måneds forhandlinger har regjeringspartiene, sammen med KrF og Venstre, kommet til enighet om endringer i arbeidsmiljøloven.

 

Endringene innebærer blant annet at man nå kan man jobbe frem til man er 72 år, det gis generell adgang til midlertidige ansettelser, og det åpnes for mer søndagsjobbing.

 

- Samarbeidspartiene styrker det organiserte arbeidslivet gjennom en moderne arbeidsmiljølov, som gir mer fleksibilitet og økt selvbestemmelse. Den gir også nye sjanser for de mange hundre tusen som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, til å få en jobb og til å bli selvhjulpne, uttaler leder i arbeids- og sosialkomiteen Arve Kambe (H) på Høyres nettsider.

 

Erlend Wiborg, arbeids- og sosialpolitisk talsperson i Frp, mener ifølge Aftenposten at avtalen sikrer et mer fleksibelt og moderne arbeidsliv.

 

- FrP er særlig glad for at vi styrker de eldres rettigheter i arbeidslivet, innfører aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og gir flere mulighet til å få prøve seg i arbeidslivet gjennom økt adgang til midlertidige ansettelser, sier han.


 

Audun Lysbakken, partileder i SV, reagerer særlig på vedtaket om å gi generell adgang til midlertidige ansettelser. Han mener dette ikke vil føre til flere jobber, bare flere midlertidige jobber.

 

- Det kommer til å undergrave friheten og tryggheten til mange arbeidstakere. Dette har vært testet i andre land, og det har ikke gitt flere i arbeid, sier han til Aftenposten.

 

- Det går særlig ut over unge og kvinner, og gir mer makt til arbeidsgiver, uttaler SV-lederen.

 

LES OGSÅ: Nå kan deltidsansatte kreve full stilling

 

Dette er hovedpunktene i den nye arbeidsmiljøloven:

• Alle forslag om arbeidsmarkedspolitikken slik regjeringen har foreslått og presiserende merknader fra partiene.

 

• Fast arbeid skal være hovedregelen i arbeidslivet og det blir generell adgang til midlertidige ansettelser, slik regjeringen har foreslått.

 

• 70-årsgrensen for oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven endres til en 72-årsgrense, slik regjeringen har foreslått.


 

• Ingen bedrifter kan ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år, dersom det ikke er begrunnet i helse eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen.

 

• Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid det det er lokal avtale med tillitsvalgt i virksomhet bundet av tariffavtale til 12.5 timer per dag, slik regjeringen har foreslått.

 

• Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid gjennom samtykke fra Arbeidstilsynet til 13 timer, slik regjeringen har foreslått.

 

• Forslagene om økt ukentlig og månedlig overtid slik regjeringen har foreslått, ved lokal avtale med tillitsvalgt i tariffbundet virksomhet (fra 15 til 20 ukentlig og fra 40-50 t månedlig) og gjennom tillatelse fra Arbeidstilsynet.

 

• Fjerne kollektiv søksmålsrett, slik regjeringen har foreslått.

 

• Økt straff for brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven, slik regjeringen har foreslått.

 

• Det innføres lovfestet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.


(Kilde: Høyre.no)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger