(KarriereStart.no):

Den gjennomsnittlige månedslønnen eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle heltidsansatte utgjorde 43 800 kroner per 3. kvartal 2014. Det er 1 300 kroner (3,1 %) mer enn på samme tidspunkt året før.

 

For ansatte i privat sektor økte månedslønna fra 41 400 til 42 600 kroner fra 2013 til 2014. Det tilsvarer en vekst på 2,9 prosent. For ansatte i offentlig sektor var økningen på 4,3 prosent, fra 39 900 til 41 600 kroner.


Beregnet gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte i 2014 utgjorde 503 800 kroner. Det tilsvarer 14 600 kroner (3 %) mer enn i 2013.

 

LES OGSÅ: Gjennomsnittslønn 2013

 

Forskjeller mellom sektorer og næringsområder

Den høyeste gjennomsnittlige årslønna i 2014 var hos ansatte i olje- og gassutvinning, med 785 600 kroner. Dette tilsvarte en økning på 21 200 kroner (2,8 %) fra 2013. Finansnæringen hadde også en høy årslønn, 715 800 kroner. Der var veksten på 34 100 kroner (5 %) fra 2013.


Ansatte i hotell- og restaurantvirksomhethadde den laveste gjennomsnittlige årslønnen, med 347 300 kroner. Dette tilsvarte en vekst på 7 600 kroner (2,2 %).


For alle ansatte i staten, eksklusive helseforetakene, utgjorde gjennomsnittlig årslønn 526 300 kroner i 2014. Dette tilsvarte en vekst på 3,3 prosent fra året før. For ansatte i helseforetakene utgjorde årslønna 525 200 kroner, en vekst på 3,5 prosent. Ansatte i kommuner og fylkeskommuner hadde en årslønn på 468 200 kroner, som tilsvarer en lønnsvekst på 3,5 prosent fra 2013.


 

Kvinner hadde 86,4 prosent av menns lønn

Kvinnes andel av menns månedslønn økte fra 85,8 prosent i 3. kvartal 2013 til 86,4 prosent i 3. kvartal 2014. I offentlig sektor ble kvinners andel av menns månedslønn økt fra 88,5 prosent til 88,9 prosent, mens den i privat sektor økte fra 84,2 prosent i 2013 til 84,4 prosent i 2014.


Den gjennomsnittlige månedslønnen for alle mannlige ansatte utgjorde 44 900 kroner per 3. kvartal 2014. Tilsvarende månedslønn for kvinner var 38 800 kroner. For menn tilsvarer det en vekst på 1 200 kroner (2,7 %) fra samme tidspunkt året før. For kvinner var veksten på 1 300 kroner (3,5 %).

 

LES OGSÅ: Når er det greit å forhandle om lønn?

 

Gjennomsnittslønn for ulike yrker i 2014:

Tallene er beregnet ut fra et gjennomsnittlig lønnsnivå uten overtidsbetaling, og det kan være store lønnsforskjeller i de ulike yrkene.  


 

Privat sektor

Administrasjonssjef/adm. leder 654 256
Advokat 836 744
Advokatfullmektig 538 146
Amanuensis 520 280
Arkeolog 424 878
Arkivar 450 067
Avdelingsdirektør 727 605
Avdelingsingeniør 461 998
Avdelingsleder 583 617
Bibliotekar 462 437
Biostatistiker/bioingeniør 596 960
Daglig leder/generalsekretær 631 117
Direktør 784 754
Ernæringsrådgiver 520 469
Fagansvarlig/fagleder 649 527
Fagkonsulent 505 932
Formidlingsansvarlig 439 526
Forsker I (seniorforsker; toppstilling) 682 945
Forsker II (førstestilling) 597 063
Forsker III (grunnstilling) 518 830
Forskningsasistent 452 319
Forskningskoordinator 573 241
Forskningssjef/-leder 763 449
Førsteamanuensis 591 639
Førstekonservator 558 074
Førstekonsulent 447 566
Førstelektor 592 425
Hovedbibliotekar 513 371
Hovedlærer 481 679
Høyskolelektor 535 883
Ingeniør 489 298
Jurist/advokat 806 339
Klinisk ernæringsfysiolog 512 564
Kommunikasjons-/informasjonsansvarlig 563 962
Konservator 490 651
Konsulent 505 707
Kontorsjef 577 392
Kurator 522 335
Medisinsk fysiker/kjemiker 649 743
Mellomleder/gruppeleder o.l. 639 578
Meteorolog 424 667
Museumsbestyrer 489 596
Museumskonsulent 408 843
Museumspedagog 442 953
Overingeniør 560 857
Postdoktor 534 800
Professor 715 652
Prosjektleder 548 748
Prosjektmedarbeider 468 806
Redaktør 555 095
Rektor/prorektor/dekan 832 600
Rådgiver 521 087
Samlingsforvalter 453 469
Seksjonsleder 618 301
Senioringeniør/spesialingeniør 602 460
Seniorrådgiver 604 377
Sjefskonservator 676 833
Spesial/seniorkonsulent 524 599
Spesialbibliotekar/avdelingsbibliotekar 483 461
Spesialiststilling 619 406
Spesialrådgiver 651 930
Stipendiat 457 199
Studieleder 580 539
Utvikler/planlegger/designer 505 694
Økonomisjef 662 687
Annen stilling 566 938

(Kilder: Forskerforbundet, Statistisk sentralbyrå, Juristforbundet, Econa, Tekna)

 

LES OGSÅ: Én av to nordmenn forventer lønnsøkning i 2015

 

Statlig sektor

Administrasjonssjef 609 116
Amanuensis 546 221
Arkivleder 565 633
Avdelingsdirektør 808 818
Avdelingsingeniør 462 736
Avdelingsleder 628 616
Bibliotekar 432 424
Dekan (tilsatt) 921 250
(Assisterende) Direktør 905 315
Dosent 675 405
Fagdirektør 816 975
Forsker III (SKO 1108) 521 262
Forsker II (SKO 1109) 571 237
Forsker II (SKO 1110) 623 512
Forsker I (SKO 1183) 695 940
Forskningssjef 757 217
Førsteamanuensis 594 573
Førstebibliotekar 566 246
Førstekonsulent 444 039
Førstelektor 603 104
Hovedbibliotekar 516 832
Høgskolelektor 552 395
Høyskolelærer 518 928
Instituttleder (tilsatt) 777 103
Jurist/advokat 806 339
Konsulent 410 255
Kontorsjef 608 591
Ledende forskningstekniker 432 720
Overingeniør 489 980
Pers./Øko./Info.sjef 722 967
Postdoktor 522 492
Professor (for faglig lederskap) 853 194
Professor 747 397
Prosjektleder 578 836
Regiondirektør 733 300
Rektor/prorektor (tilsatt) 935 788
Rådgiver 500 846
Seksjonssjef 652 220
Senioringeniør 558 657
Seniorkonsulent 496 481
Seniorrådgiver 576 885
Seniorrådgiver (Dep) 610 532
Sjefingeniør 722 429
Statsmeteorolog 510 424
Stipendiat 448 177
Stipendiat (særskilt) 480 233
Studieleder (tilsatt) 652 235
Spesialbibliotekar 470 102
Underdirektør 688 836
Universitetsbibliotekar 518 562
Universitetslektor 533 950
Vitenskapelig assistent 419 163
Andre stillingsgrupper 620 635

(Kilder: Forskerforbundet, Statistisk sentralbyrå, Juristforbundet, Econa, Tekna)

 

LES OGSÅ: Satser reiseregning 2015

 

Kommunal sektor

Antikvar 577 256
Arkeolog 509 087
Arkivar 490 253
Arkivleder/Magasinforvalter 517 333
Daglig leder/etatsjef/direktør 679 665
Fagkonsulent 459 760
Fagleder 584 906
Forfatter 546 257
Fylkeskonservator 701 700
Jurist/advokat 806 339
Klinisk ernæringsfysolog 495 383
Konservator 529 438
Konsulent 434 614
Koordinator 486 667
Kurator/museumspedagog 483 650
Lektor 584 750
Mellomleder/avdelingsleder 646 619
PP-rådgiver 537 500
Prosjektleder 517 400
Rådgiver 511 043
Seniorrådgiver 571 722
Spesialkonsulent 505 688
Spesialrådgiver 555 308
Annen stilling 632 832

(Kilder: Forskerforbundet, Statistisk sentralbyrå, Juristforbundet, Econa, Tekna)

 

LES OGSÅ: Nå kan du få vite hva kollegaen din tjener

 

Etter næringsområde

Fiskeoppdrett 472 400
Olje og gassutvinning 764 400
Industri 489 600
Kraftforsyning 589 300
Vann, avløp og renovasjon 458 200
Bygge- og anleggsvirksomhet 457 200
Varehandel 433 800
Samferdsel 477 900
Hotell og restaurant 339 700
Informasjon og kommunikasjon 624 500
Finanstjenester 681 700
Omsetning og drift av fast eiendom 589 200
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 627 700
Forretningsmessig tjenesteyting 409 500
Undervisning 467 700
Helse- og sosialtjenester 424 800
Kultur, underholdning og fritid 440 400
Personlige tjenester 437 500
Staten 509 700
Kommune og fylkeskommune 452 200
Helseforetak 507 200
Alle områder 489 200

(Kilder: Statistisk sentralbyrå) 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger