(KarriereStart.no):

Ledere innen olje og gass, og rederier, tjener i gjennomsnitt 840 500 kroner i året, noe som er hele 30 prosent mer enn gjennomsnittet for ledere i de store bransjene i Norge.


I motsatt ende av skalaen har ledere innen vekst og attføringsbedrifter en gjennomsnittlig årslønn på 444 600 kroner, som er hele 70 prosent under snittet for alle ledere.


Dette kommer frem av undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer 2014, hvor mer enn 2900 av medlemmene i organisasjonen Lederne har respondert.

 

Bransjene som gir høyest lederlønn

Bransje

Årslønn 2013

Olje og gass, rederi

840 500

IT, kommunikasjon, media, trykkerier

664 600

Luftfart

657 400

Organisasjoner og undervisning

642 900

Energi og elektro

642 000

Gjennomsnitt

634 700

Bygg, håndverk, anlegg og bergverk

607 400

Bryggeri og næringsmiddel

601 000

Offentlig sektor

598 600

Skipsverft, mekanisk, teknisk og kjemisk

593 800

Fiskeri og havbruk

587 800

Handel

571 000

Transport og bil

569 700

Annet

564 500

Barnehager

549 600

Papir- og treindustri

520 200

Landbruk

517 400

Service

493 500

Vekst og attføringsbedrifter


444 600

 

LES OGSÅ: Gjennomsnittslønnen for ulike yrker i 2013

 

Stillingene som gir høyest lønn

Ifølge undersøkelsen er det operative ledere som har den høyeste årslønnen, som ligger på 858 300 kroner. Til sammenligning tjener daglig ledere/administrerende direktører 652 100 kroner i gjennomsnitt.
Forklaringen på dette er, ifølge Ledernes kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov, at mange av organisasjonens medlemmer som har direktørstillinger jobber i små og mellomstore selskaper, og ikke i store selskaper som eksempelvis Statoil.


– En annen forklaring er at disse stillingsbetegnelsene er vanlige innenfor olje og gass, en bransje med høye lønninger og som representerer nesten en fjerdedel av svarene i undersøkelsen, sier han til Teknisk Ukeblad.

Stilling

Årslønn 2013

Operativ leder

858 300

Driftssjef

736 800

Særlig betrodd stilling teknisk

720 500

Prosjektleder/ansvarlig

669 900

Varehussjef

665 300

Personalsjef

659 600

Daglig leder/adm. direktør

652 100

Økonomisjef

644 500

Rådgiver/konsulent

637 000

Salgssjef

633 700

HR-leder/rådgiver

631 500

Annen administrativ leder

630 500


Teamleder

625 300

Koordinator

624 300

Driftskoordinator

619 100

Arbeidsleder

602 400

Særlig betrodd stilling merkantil

575 100

Styrer

546 300

Tilrettelegger

504 700

Attføringsleder

495 900

Butikksjef

480 200

Jobbkonsulent

459 700

Veileder arbeid med bistand

439 600

Attføringskonsulent

434 700

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger

 

Utdanning teller lite

Statistikk fra SSB viser at de med universitetsutdanning har 78 prosent høyere lønn enn de som kun har grunnskole som høyeste fullførte utdanning.


I undersøkelsen blant Ledernes medlemmer kommer det derimot frem at forskjellene ut fra utdanningsnivå er oppsiktsvekkende små. Lederne som har mer enn fire års universitetsutdanning i snitt tjener 660 700 kroner, mens de som kun har grunnskole tjener 589 300 kroner. Dette er en differanse på kun 71 400 kroner.

 

Utdanning

Lønn, Ledernes medlemmer

Lønn, hele Norge (SSB)

Grunnskole

589 300

382 800

Videregående

633 800

465 600

Høgskole, opp til fire år

635 300

540 000

Universitet, mer enn fire år 

660 700

678 000

 

LES OGSÅ: Disse mastergradene gir høyest startlønn 

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge