(KarriereStart.no):

Sommeren rykker stadig nærmere, og mange begynner kanskje allerede nå å bli nysgjerrige på hvor mye de får i feriepenger i år. Mens ferie er en lovpålagt rettighet, er feriepengene du mottar avhengig av hvor mye du tjente året før. Hvis du ikke har vært i jobb året før vil du uansett ha rett til å ta ferie, men du har ikke rett til feriepenger.

 

Feriepengene er ment å erstatte det man mister i lønn som følge av ferie. Jamfør ferielovens § 10 skal feriepengene være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget.

 

Hvis du har rett på fem uker ferie har du rett på minimum 12 prosent. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent.

 

Disse ytelsene teller ikke

Når du regner ut hvor mye du har rett på i feriepenger, bør du være obs på at det ikke er alt av ytelser som teller med i ferieutbetalingen. Ifølge ferieloven er disse ytelsene ikke med i beregningen:

 

Huskeliste
  • Sjekk i arbeidsavtalen om du har krav på ferie og feriepenger ut over det ferieloven gir deg rett til.
  • Har du vært eller i permisjon i en lengre periode, er det ekstra viktig at du sjekker om du har fått det du skal ha når det gjelder lønn, sykepenger, feriepenger osv. 
  • Det er ikke lov å inkludere feriepenger i lønn med mindre det er bestemt i tariffavtale.                (Kilde: Arbeidstilsynet)

 

a) feriepenger etter loven her som er utbetalt i opptjeningsåret,
b) andel av nettoutbytte (f. eks. aksjer),
c) fast godtgjøring som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie eller
d) verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser. Verdien av hel eller delvis kost som mottas som del av arbeidsvederlaget skal likevel tas med i feriepengegrunnlaget.


 

Man får heller ikke utbetalinger som gjelder dekning av utgifter til bilhold, kost, losji og lignende.

 

Les også: Alt om lønn og rettigheter i arbeidslivet

 

Sjekk hvor mye du får

Hvis du ønsker å vite hva du får utbetalt i feriepenger, går det an å finne ut ved å lese årets siste lønnslipp – altså lønsslippen du mottar i desember. Der finner du det totale feriepengegrunnlaget i et eget felt. Med dette tallet som utgangspunkt kan du regne ut hva feriepengene blir i 2018.

 

Ferieloven teller lørdag som virkedag. Det innebærer at man må ta utgangspunkt i at en uke består av seks virkedager. Det gir gjennomsnittlig 26 virkedager hver måned. Med fem uker ferie har du derfor rett på ferie i 30 virkedager, og må trekke fire virkedagers ordinær lønn ved utbetaling av feriepenger. Har du fem ukers ferie blir feriepenger beregnet slik:


 

Brutto månedslønn 2018 + (Feriepengegrunnlag 2017 x 0,12) – (Brutto månedslønn 2018 / 26 virkedager) x 30 virkedager.

 

Altså: Har du fem uker ferie, og feriepengegrunnlaget ditt for 2017 er 500.000 kroner, og brutto månedslønn er 45.000 kroner, vil du få 53.077 kroner i feriepenger.

 

Les også: 15 skattefrie frynsegoder

 

Når får du pengene?

Ifølge loven skal feriepengene i utgangspunktet utbetales på siste vanlige lønningsdag før ferien, men som arbeidstaker kan du også kreve at pengene skal utbetales senest en uke før ferien starter.

 

Det mest vanlige er imidlertid at virksomheten utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni. Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale. Det er ikke lov å inkludere feriepenger i lønn med mindre dette er direkte regulert gjennom tariffavtale.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger