(KarriereStart.no):

Fra 1. januar i år trådte den nye Skatteforvaltningsloven i kraft. Den gir oss for første gang mulighet til å endre opplysninger i skattemeldingen også etter at den er levert. Du kan faktisk endre opplysninger i hele tre år etter innleveringsfristen. Det gjør du ved å endre opplysningene og levere skattemeldingen på nytt til Skatteetaten. Tidligere måtte du klage på ligningen for å endre opplysninger i en levert selvangivelse.

 

– Du er selv ansvarlig for å fastsette grunnlaget for skatten din. Det betyr at det er du som må sørge for at alle opplysningene som er oppgitt er riktige. Dette er i stor grad en videreføring av tidligere praksis, men ny lov tydeliggjør ditt ansvar for å gi riktige opplysninger, sier Helene Kruge, seksjonssjef i rettsavdelingen i Skatteetaten.

 

I følge Skatteforvaltningsloven skal den skattepliktige selv fastsette grunnlaget for formues- og inntektsskatt (egenfastsetting), mens myndighetene skal gjøre skatteberegningen.

 

– Hvis du i etterkant av innleveringsfristen 30. april oppdager feil eller mangler i opplysningene du selv fylte ut eller godkjente, må du korrigere opplysningene. Dette gjelder også om du benyttet leveringsfritak, sier Kruge.


 

Det kan for eksempel være at en fradragspost ikke er fylt ut eller at enkelte inntektsposter ble feil ved utfyllingen av skattemeldingen. Hvis du endrer, fører det til en ny skatteberegning.

 

Dersom du frivillig retter tidligere opplysninger, vil du ikke bli ilagt tilleggsskatt, med mindre Skatteetaten har satt i verk kontrolltiltak eller fått opplysningene fra andre.

 

Du kan ikke selv endre opplysninger dersom Skatteetaten har endret fastsettingen etter at du har levert skattemeldingen din. Du må da levere en klage til Skatteetaten.

 

Muligheten til å endre gjelder kun fra og med inntektsåret 2016. Feil i selvangivelsen for inntektsåret 2015 eller tidligere kan bare endres ved å levere en klage til Skatteetaten.

LES OGSÅ: Gir ansatte lønn for overtid etter opprydning

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger