(KarriereStart.no):

Den 1. januar 2014 trådte ny bestemmelser i kraft i arbeidsmiljøloven, som gir deltidsansatte rett til å kreve stillingsprosent som tilsvarer den faktiske arbeidstiden siste tolv måneder. Det vil si at arbeidstakere kunne påberope seg denne retten fra 1. januar 2015.

 

Hvis deltidsansatte har jobbet ut over stillingsprosenten, kan det nemlig bety at arbeidsgiveren har et varig behov for mer arbeidskraft.

 

- Det er om den deltidsansatte jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid som er avgjørende. Utgangspunktet for vurderingen er den arbeidstiden som fremgår av den enkeltes arbeidsavtale, eventuelt utfylt av tariffavtaler, sier Anders Ellefsen, jurist i Arbeidstilsynet til Dinside.no.

 

​Regelen i arbeidsmiljøloven § 14-4a sier at arbeid utover den avtalte arbeidstiden må ha en viss hyppighet, omfang og stabilitet. Dette er noe som eksempelvis kan gjelde dem som har jevnlig ekstraarbeid eller ekstravakter ut over stillingsandelen man har.

 

Bestemmelsen gjelder uavhengig av om det er økt arbeidsmengde i bedriften, sykefravær eller andre forhold som er årsaken til at arbeidsgiver gir ekstraarbeid til den deltidsansatte.


 

LES OGSÅ: Dette er dine rettigheter når du blir syk i ferien

 

Bestemmelsen vil imidlertid ikke gjelde dersom det er avtalt utvidelse av deltidsstilling i form av midlertidig ansettelse, som et vikariat. Det er også et unntak fra regelen dersom du eksempelvis har en avtalt utvidelse av stillingen, der du er ansatt i 50 prosent og jobber ytterligere 50 prosent for en annen ansatt som er i permisjon.

 

- Da har man avtalt «full stilling» og dette anses ikke som såkalt merarbeid, sier Ellefsen til Dinside.no.

 

Ifølge Arbeidstilsynet er det arbeidstaker selv som bør kontakte arbeidsgiver for å legge frem kravet om utvidet stillingsprosenten. Arbeidstaker kan også få hjelp fra en tillitsvalgt på arbeidsplassen eller en fagorganisasjon. Man kan bruke lønnsslipper og arbeidsplaner som dokumentasjon for hvor mye man faktisk har jobbet de siste tolv månedene.

 

Du kan lese mer om de nye bestemmelsene i denne fagartikkelen fra Hovedorganisasjonen Virke.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger