(KarriereStart.no):

Egenmelding er når arbeidstaker melder ifra til arbeidsgiver om at man ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade – uten å levere sykemelding/legeerklæring.

 

Det finnes ikke noe formelt skjema for egenmelding. Hver arbeidsgiver har derfor egne rutiner for bruk av egenmelding i sin virksomhet. Noen velger å utforme et skjema som skal fylles ut på papir eller digitalt, mens andre nøyer seg med en enkel beskjed på epost eller sms, eller en muntlig beskjed på telefon. Spør arbeidsgiveren din om hvilke rutiner som gjelder på ved deres arbeidsplass.

 

Man må ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minimum to måneder for å ha lovfestet rett til å bruke egenmelding. Arbeidsgivere har imidlertid rom for å tillate bruk av egenmelding tidligere hvis de ønsker det.

 

Man kan kun benytte egenmelding for hele fraværsdager, og ikke hvis man bare er borte deler av arbeidsdagen. Det er i så fall opp til den enkelte arbeidsgiver om de vil yte sykepenger for timene man er borte

 

Du kan ikke bruke egenmelding dersom du allerede har en gradert sykmelding.


 

LES OGSÅ: Dette har du krav på hvis du blir syk i ferien

 

Hvor lenge og hvor ofte?

Hvis fraværet er lengre enn tre kalenderdager, kan arbeidsgiveren din kreve at du leverer sykemelding/legeerklæring. Du kan bare bruke egenmelding i det som kalles arbeidsgiverperioden, altså de første 16 kalenderdagene av sykefraværet.

 

Egenmelding kan brukes for opptil tre kalenderdager om gangen, og inntil fire ganger i løpet av ett år, ifølge Folketrygdloven. Dette betyr ikke nødvendigvis at du har 12 dager med egenmelding til disposisjon. Hvis du er syk bare én dag, har du brukt opp én av de fire periodene du har krav på.

 

Hvis du ikke har flere egenmeldingsdager må du levere sykmelding fra lege hvis du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Dersom du ikke ønsker å fremlegge sykemelding, kan du undersøke om arbeidsgiver vil la deg bruke feriedager, velferdspermisjon eller annen permisjon, med eller uten lønn.

 

LES OGSÅ: Sitter du mye stille på jobb? Her er ekspertens fem tips

 

Når du har syke barn

Du kan kun bruke egenmelding når du må være borte fra arbeid i forbindelse med egen sykdom eller skade. Hvis du må være hjemme fordi barnet ditt er sykt, eller fordi den som passer barnet ditt er syk, kan du ha krav på omsorgsdager. Etter tre sammenhengende omsorgsdager kan arbeidsgiver kreve at du dokumenterer barnets eller barnepasserens sykdom med en legeerklæring. Omsorgsdager kommer i tillegg til egenmeldingsdagene du har krav på.


 

LES OGSÅ: Fem spørsmål som avgjør om du er for syk til å jobbe

 

Egne regler for IA-bedrifter

En såkalt IA-bedrift er en bedrift som har signert IA-avtalen, som er en en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Regjeringen og partene i arbeidslivet arbeider med dette for et mer inkluderende arbeidsliv til det beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet forøvrig.

 

Frem til januar 2019 var reglene for IA-bedrifter slik:

Hvis du jobber i en IA-bedrift, trenger du ikke forholde deg til begrensningene på inntil tre kalenderdager om gangen, og inntil fire ganger i løpet av ett år. Da kan du nemlig bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager, og i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det er heller ingen begrensning i antall ganger man kan benytte egenmelding i løpet av året.

 

Den nye IA-avtalen, for perioden 2018-2022:

Før julen 2018 ble IA-avtalen revidert. I den nye IA-avtalen blir virksomhetene oppfordret til å videreføre den utvidede egenmeldingsordningen som er beskrevet i forrige avsnitt. Virksomheter som ikke har hatt utvidet egenmelding tidligere, oppfordres også til å vurdere denne ordningen. Folketrygdlovens bestemmelse er en minimumsordning, og alle virksomheter kan bruke en utvidet rett til egenmelding i inntil hele arbeidsgiverperioden.

 

LES OGSÅ: Dette er reglene for fleksibel arbeidstid

 

Du kan miste retten til egenmelding

Hvis du har brukt egenmelding fire ganger i løpet av en 12-måneders periode kan arbeidsgiver bestemme at du ikke får bruke flere egenmeldinger.


Arbeidsgiver kan også nekte deg bruk av egenmelding hvis det er rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. Da er arbeidsgiver pliktig til å gi deg varsel om avgjørelsen, slik at du skal få anledning til å uttale deg om saken.


Når du har mistet retten til bruk av egenmelding, skal arbeidsgiver vurdere saken på nytt etter seks måneder.

 

(Kilder: Nav.no, Regjeringen.no, Lovdata.no)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger