(KarriereStart.no):

De siste årene har det egenmeldte sykefraværet i Norge ligget på 0,94 av avtalte dagsverk, i følge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

 

Egenmeldt sykefravær innebærer at man som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om at man ikke er i stand til å jobbe på grunn av sykdom eller skade – uten å legge frem legeerklæring.

 

Alle ansatte i norske virksomheter har lovfestet rett til å bruke egenmelding ved sykdom. Denne retten er begrenset til inntil tre dager om gangen, og inntil fire ganger i løpet av et år.

 

Terskelen for hvor syk man må være for å bruke egenmelding varierer imidlertid mye fra person til person. Kjartan Olafsson, spesialist i allmennmedisin, mener det er kontekstavhengig hva som avgjør om du er syk nok til å holde deg hjemme.

 

- Jobber du på et kontor? Klatrer du i lysmaster? Du må relativisere det i forhold til den belastningen du har. Svarene på samme spørsmål blir ulike, sier han til Lommelegen.no.

 

Samtidig understreker han at det er noen diagnoser som tilsier at du ikke bør jobbe – uansett yrke.


 

– Ved noen tilstander vil det være likt for alle. Føler du deg dausjuk og har feber, er det helt klart ikke vits i å gå på jobb. Er du smittsom eller er i en tidlig fase av influensa, men har en jobb hvor du er i kontakt med eksempelvis pasienter, er det lite smart å gå på jobb. Det vil gi negative konsekvenser.

 

Her er fem spørsmål du bør stille deg før du tyr til egenmelding:

 

1. Blir jeg raskere frisk av å være hjemme?

2. Er jeg smittsom?

3. Kan jeg utføre de fleste av de ordinære arbeidsoppgavene mine nå?

4. Kan jeg gjøre arbeidsoppgavene mine helt eller delvis?

5. Kan jeg gjøre noe annet på jobb etter samtale med sjefen?

LES OGSÅ: Dobling i antall unge uføre

 

– Jeg tror de fleste tenker over spørsmålene intuitivt, men ofte hopper over spørsmålet «kan jeg gjøre noe annet på jobb». Ofte er det bare å fjerne én eller to arbeidsoppgaver, så kan man fortsette på jobb, forklarer Olafsson til Lommelegen.no.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger