(KarriereStart.no):

Av de 206 000 personene med nedsatt arbeidsevne var 41 400 av dem under 30 år. Dette utgjorde 4,9 prosent av befolkningen i samme aldersgruppe. Sammenlignet med året før var dette en økning på 2 400 personer eller 6 prosent.

– Det er en stor utfordring at det er så mange og særlig at det er en økning blant de unge. Det er mer en dobbelt så mange som har nedsatt arbeidsevne enn det er arbeidsledige, sier kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt, i en pressemelding.

 

LES OGSÅ: Yrkesgruppene med høyest og lavest sykefravær

 

Flere nye med nedsatt arbeidsevne

I løpet av første kvartal 2015 ble 18 000 nye personer registrert med nedsatt arbeidsevne, en økning på 10 prosent fra året før. Det var også omtrent en tilsvarende økning i antall personer som mottok arbeidsavklaringspenger.

– Selv om det er flere som nå blir registrert med nedsatt arbeidsevne, har det det totale antallet likevel holdt seg stabilt. Dette skyldes at det i løpet av 2014 også var en økning i antall personer som gikk over i arbeid eller ble uføretrygdet, og derfor sluttet å være registrert med nedsatt arbeidsevne, sier Åsholt.

Litt over halvparten av de nye med nedsatt arbeidsevne mottok sykepenger to måneder tidligere, en liten nedgang sammenlignet med året før. Samtidig var det flere som ble registrert med nedsatt arbeidsevne som ikke var registrert hos NAV to måneder tidligere.


 

LES OGSÅ: Kjøligste arbeidsmarked siden finanskrisen

 

Flere mottar sosialhjelp

Den største gruppen av de som er registrert med nedsatt arbeidsevne mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV. Ved utgangen av mars gjaldt dette 149 800 personer, noe som er 6 700 færre enn på samme tid i fjor. En økende andel har altså ikke arbeidsavklaringspenger.


 

– Vi ser at en del av de som tidligere hadde arbeidsavklaringspenger, men som ikke lenger har rett til denne ytelsen, fortsatt er registrert med nedsatt arbeidsevne. Dette har ført til at flere har tiltakspenger eller sosialhjelp, sier Åsholt.

 

Regionale forskjeller

Hedmark skiller seg ut fra de andre fylkene med en nedgang på 14 prosent. Oppland hadde nest størst nedgang med 4 prosent. Den største økningen er i Rogaland, med 5 prosent.


– Hedmark har klart å redusere sykefraværet betydelig de siste to årene, noe som har ført til at færre blir registrert med nedsatt arbeidsevne. Nedgangen skyldes også at mange med nedsatt arbeidsevne i Hedmark fikk uføretrygd i 2014, sier Åsholt.

Fylkene med lavest andel som har nedsatt arbeidsevne er Rogaland og Sogn og Fjordane, med henholdsvis 4,5 og 5,0 prosent. Østfold og Aust-Agder er fylkene hvor andelen er høyest, med 7,9 og 7,7 prosent.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger