(Karrierestart.no)

 

Ved utgangen av 2016 mottok 894 200 personer alderspensjon. Det er en økning på godt og vel 25 000 personer, ellet tre prosent, siden utgangen av 2015. I tiårsperioden 2006-2016 har veksten ligget på omtrent 41 prosent. Nedgangen i arbeidsdeltagelsen blant alderspensjonister, setter NAV i sammenheng med de økonomiske nedgangstidene.

 

– Dårligere tider på arbeidsmarkedet er trolig årsaken til nedgangen. Arbeidsledigheten økte fra 2015 til 2016 og spesielt mye for aldersgruppen 60 år og over, sier seksjonssjef i NAV Ole Christian Lien.

 

Høy prisvekst gir lavere kjøpekraft

De fleste pensjonister har de siste ti årene fått betydelig økt kjøpekraft fra det de får utbetalt i alderspensjon. Man har også sett en betydelig økning i arbeidsinntekt og andre pensjonsinntekter.

 

– I år ser vi en reell nedgang i utbetalt alderpensjon på drøyt 1 prosent, dersom man justerer med konsumprisindeksen. Dette skyldes lav lønnsvekst i 2016 og at prisveksten var den høyeste siden 2008, sier Lien.

 

Alderspensjoner blir regulert med lønnsvekst fratrukket en faktor på 0,75 prosent. Lav lønnsvekst vil derfor også føre til lavere vekst i utbetalt alderspensjon.


 

Én million alderspensjonister i 2020

Innføringen av pensjonreformen i 2011 gjorde det mulig å ta ut alderspensjon fra man fyller 62 år. Per desember 2016 var 91 200 personer i alderen 62-66 mottagere av alderspensjon, viser NAVs egen statistikk. Dette innebærer at 33 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen nå er alderspensjonister, og er en markant økning fra fem år tidligere, da andelen lå på knapt 13 prosent.

 

– Vi har hatt en voldsom vekst i antall alderspensjonister de siste årene, særlig etter at pensjonsreformen trådte i kraft. Antall alderspensjonister har økt fra 664 000 ved utgangen av 2010 til 894 000 ved utgangen av 2016. Dette skyldes både at mange har tatt ut alderspensjon allerede fra 62 år, og at de største etterkrigskullene nå har blitt pensjonister. Selv om veksten fremdeles er høy, ser vi nå at den avtar sammenliknet med de siste årene, avslutter Lien. Vi venter nå at antall alderspensjonister vil passere én million i løpet av 2020.


 

Selv om den lenge forventede eldrebølgen er en nasjonal utfordring, viser tallene at noen deler av landet blir truffet hardere enn andre av de demografiske endringene. Generelt ser man at det er i rurale områder alderspensjonister utgjør størst andel av befolkningen. Andelen alderspensjonister er størst i Oppland og Hedmark, med henholdsvis 25 og 26 prosent, mens bare 15 prosent av befolkningen over 18 år i Oslo er alderspensjonister.

 

 

 

 

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger