(KarriereStart.no):

I en stor ny studie fra Aarhus Universitetssykehus har forskere forsøkt å finne ut hva som kan være hovedfaktorene til at mange går deprimerte hjem fra jobben, skriver Videnskap.dk.

Studiens konklusjon er at mengden en har av arbeid og presset for å gjøre dette, ikke har noe med depresjonen å gjøre. Den utløsende faktoren for negativitet vil være et dårlig arbeidsmiljø og følelsen av å bli behandlet urettferdig av ledelsen.

Følelsen av urettferdighet

Psykolog og ph.d. Matias Brødsgaard Grynderup fra arbeids-medisinsk klinikk ved Aarhus Universitetssykehus er en av forskerne bak undersøkelsen.

- Det er en tendens til å alltid fokusere på depresjon og stress i kobling til arbeidspress og arbeidsmengde. Men undersøkelsen viser at arbeidspresset faktisk ikke har noen innflytelse på om folk blir deprimerte. Dermed kan man heller ikke minimere risikoen for å utvikle depresjon blant medarbeiderne ved å endre på arbeidsmengden. Det er andre faktorer som spiller inn, og det er de områdene som bør fokuseres på i fremtiden, forteller han.


4500 offentlige ansatte fra ulike arbeidsplasser i Aarhus fikk utdelt skjema. Det var i også personlige intervjuer for å finne ut hvem som hadde klinisk depresjon. Gjennom spørreskjemaene fant så forskerne ut hvilken følelse av rettferdighet de ansatte hadde fra arbeidsplassen sin. Skjemaene hadde i tillegg spørsmål som skulle vise oppfattelsen av arbeidspress.

LES OGSÅ: Hvordan gi konstruktiv kritikk til en kollega

Depresjon gjør oppgavene vanskeligere

Resultatene viste at den enkeltes risiko for å utvikle depresjon, åpenbart stammet fra om en ble behandlet rettferdig eller ikke.

Matias Brødsgaard Grynderup forklarer at høyt arbeidspress og depresjon ofte følger hverandre i folks bevissthet. Dette er ikke fordi et stort arbeidspress øker risikoen for depresjon. Depresjon kan gjøre at nettopp arbeidsoppgavene føles mer uoverskuelige, selv om de ikke var årsaken til depresjonen.


Resultatet av undersøkelsen er ment for å kunne benyttes som en type guide til temaet om depresjon på arbeidsplassen. Den ansattes oppfatning av selve miljøet vil gi en bedre pekepinn på forebygging av depresjon, i forhold til å minske arbeidsmengden, mener Grynderup.

Resultatet ble for kort tid siden publisert i de tre vitenskapelige tidsskriftene: Occupational and Environmental Medicine, Psychoneuroendocrhinology og Scandinavian Journal of Work, Environment & Health.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger