(KarriereStart.no):

De fleste har nok erget seg over en kollegas uvaner, arbeidsrutiner eller usympatiske personlighetstrekk. Men på grunn av konflitskyhet, eller ønske om å beholde freden på kontoret, velger vi ofte å brenne inne med kritikken fremfor å ta det opp med vedkommende. I mange tilfeller er det helt ok, men noen ganger er det best for alle parter om problemet tas opp der og da – før det vokser seg større enn det strengt tatt er. Og hvis begeret en dag plutselig renner over, har ordvalgene en tendens til å bli lite pedagogiske og nyanserte.

 

For å få noe konstruktivt ut av en konfrontasjon gjelder det derfor å gå riktig frem. Bedriftskonsulentene i Framfot.se har utformet fem nyttige «kjøreregler» for å gi konstruktiv kritikk overfor en kollega. For å illustrere tipsene med konkrete eksempler, har de tatt utgangspunkt i en situasjon der en kollega har som uvane å avbryte deg når du snakker:

 

LES OGSÅ: Ble ikke den nye jobben helt som forventet?

 

1. Hva har skjedd?

Beskriv den spesifikke oppførselen som du synes er upassende. Ha noe konkret å vise til.

Eksempel: «De siste tre gangene vi har vært i møter sammen har du avbrutt meg når jeg har forsøkt å forklare hvordan jeg tenker.»


 

SE VIDEO: Ekspertens tips til konfliktløsing på jobben

 

2. Ta utgangspunkt i deg selv og pek på konsekvenser

Uttrykk hvordan du opplever situasjonen, eller hva konsekvensen av oppførselen blir. Da blir det tydligere hvorfor problemet blir nettopp et problem.

Eksempel: «Avbrytelsene gjør at jeg føler meg utenfor og mister lysten til å ta ordet. Det synes jeg er veldig dumt.»

 

3. «Jeg ønsker»

Fortell om hvordan du ønsker at den aktuelle situasjonen skal foregå – istedenfor å fortelle hvordan vedkommende skal oppføre seg. Ved å ta utgangspunkt i deg selv og dine ønsker blir det lettere for personen å ta til seg kritikken.

Eksempel: «Jeg ønsker å snakke ferdig før du kommer med dine synspunkter.»

 

LES OGSÅ:  Slik takler du konflikter med sjefen

 

4. Bytt spor og ta imot responsen

  • Lytt til hva den andre har å si
  • Bekreft hva du har oppfattet
  • Still spørsmål
  • Gjenta budskapet ditt

 

5. Huskeregler for konstruktiv kritikk

Når du skal gi konstruktiv kritikk bør du ha disse reglene i tankene:

  • Bruk alltid jeg-budskap. «Jeg ser/oppfatter/synes...» fremfor «Du er...». Det oppfattes mindre konfronterende.
  • Skryt kan gjerne gis foran andre, men konstruktiv kritikk skal alltid gis på tomannshånd.
  • Ha mot til å ta opp problemet på nytt dersom det ikke bedrer seg.
  • Vær bevisst på hvilke følelser som oppstår både hos deg selv og den andre personen når vedkommende konfronteres.
  • Vær tydlig – unngå å «pakke inn» problemet.
  • Følg gjerne 4:1-formelen – altså fire ganger så mye skryt som konstruktiv kritikk.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger