<  
>  

Rekrutteringsprogrammet - Gode veger lages av flinke folk

Vil du jobbe med samfunnsnyttige og varierte oppgaver hos oss?
Stillingstype
Antall traineer
30
Sted
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Mastergrad eller høyere
Om traineeprogram

Statens vegvesens rekrutteringsprogram er et tilbud til deg som er nyutdannet med teknisk rettet utdanning på bachelor- eller masternivå. Vi søker fagpersoner på hele vegens livsløp – fra idé til planlegging, utbygging og drift.  Du får muligheten til å jobbe med samfunnsnyttige og varierte oppgaver innen fagområder som

  • veg- og transportplanlegging
  • vegbygging, drift og vedlikehold
  • ITS
  • konstruksjon og teknologi
  • geoteknikk
  • miljø
  • universell utforming
  • trafikksikkerhet og trafikkteknikk
  • kjøretøyteknikk
  • elektro

Fristen for å søke rekrutteringsprogrammet 2016/2017 gikk ut 11. januar 2016. Følg oss på vår Facebook-side for å få info om utlysing av Rekrutteringsprogrammet 2017/2018, eller følg med her.

Gjennom programmet blir du fast ansatt, får selvstendige arbeidsoppgaver og blir en del av et fagmiljø der det alltid er mulig å få veiledning. Du får også en egen fagfadder. For oss i Statens vegvesen er det viktig å legge til rette så du kan lære av de gode.

Som deltaker i Rekrutteringsprogrammet får du god kjennskap til Statens vegvesens ansvarsområde og oppgaver, og muligheten til å bygge et verdifullt nettverk. Programmet legger vekt på tverrfaglighet og å vise hvordan den enkelte medarbeiders ulike arbeidsoppgaver inngår i en større helhet.

Fellessamlinger fra høst til vår
I tillegg til praksis og læring i enheten du blir ansatt i, omfatter Rekrutteringsprogrammet flere fellessamlinger. På samlingene får du innsikt i alle faser av et vegprosjekt. Den første samlingen arrangerer vi tidlig på høsten, og siste samling er som regel like før sommerferien neste år. Samlingene blir arrangert på forskjellige steder i landet. Personlig utvikling er et gjennomgående tema for hele programmet, i tillegg til faglig utvikling.

Lær av de gode
Statens vegvesen har fagmiljøer i nasjonal toppklasse. Du får lære av dyktige fagfolk og dele kunnskapen din med engasjerte medarbeidere.

Ta ansvar – få ansvar
I Statens vegvesen gir vi deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Skap utvikling
Som ansatt i Statens vegvesen påvirker du samfunnsutviklingen, og du får bidra til framtidsrettede løsninger innen ditt fagfelt.  

Et godt sted å jobbe Vi satser på kompetanseutvikling for våre medarbeidere, og Statens vegvesen tilbyr gode opplærings- og utviklingsprogrammer. Vi har et ryddig avtaleverk, og vi vil at du skal kunne kombinere jobb og fritid på en god måte. Vi tilbyr lønn i henhold til vår lønnspolitikk.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Statens Vegvesen
logo
Fagkoordinator Veg – og transportteknologi
Om stillingen og Veg- og transportteknologiHar du høye ambisjoner med gjennomføringsevne? Vi har nå en ledig stilling som fagkoordinator i seksjon Veg- og transportteknologi med kontorsted i Drammen. Fagkoordinator skal støtte seksjonsleder i styringen av seksjonen innenfor bla.a områdene mål og resultat, økonomi, informasjonssikkerhet, prosjekt- og prosessledelse mv.Vi ønsker å supplere vårt team med en nysgjerrig og løsningsorientert fagkoordinator som bidrar til arbeidsflyt, på tvers av ulike brukergrupper og behov på seksjonen. Du må være ansvarsbevisst og komfortabel med å balansere ulike arbeidsoppgaver da mye av arbeidet spenner fra organisering, prosjektoppfølging og samhandling på tvers av etater. Det vil være viktig at kandidaten har erfaring i administrative oppgaver for å møte komplekse og sammensatte behov. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og føle på mestring, dette er en rolle du skal lære og utvikle deg i.  Hva er dine oppgaver og ditt ansvar?Som fagkoordinator vil du jobbe i stor grad prosjektorientert og i utstrakt tverrfaglig samarbeid med faggruppene i seksjon og i Statens vegvesen. Vi søker nå en Fagkoordinator som:Bidrar i seksjonens sentrale utviklingsarbeid  Bistår i interessehåndtering med dertil informasjon- og kommunikasjonsaktiviteterBistår med forberedelse, koordinering, referatføring og dokumentasjon av interne og eksterne møterBistår med administrative og tekniske oppgaver for seksjonen. Dette kan for eksempel værePresentasjoner til styringsgrupperUtarbeide modeller/skisser som danner grunnlag for beslutningRapportering internt og eksternt til politisk ledelseVidereutvikler Veg- og transportteknologi som nyetablert seksjon sammen med teametHvem ser vi etter?Det er en fordel om du har høyere relevant utdanning fra universitet/høgskole, minimum 3 år. Gjerne innen områdene økonomi og administrasjon, prosjektledelse, strategi, organisasjonsutvikling og ledelse, eller samfunnsvitenskapelige studier med fordypning innen anskaffelsesrett IT.For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes. Vi oppfordrer nyutdannede til å søke.Det er også en fordel med erfaring med Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint) og PowerBI.For å trives og lykkes i denne rollen bør kandidaten inneha noen av disse ferdighetene og egenskapene:Glad i å sette deg inn i detaljer om hvordan ting fungerer, men klarer å heve blikket for å se sammenhenger En uformell lagspiller som trives i et høyt arbeidstempoVant til å jobbe i team og tar en koordinerende rolleAnalytisk, systematisk, effektiv og god gjennomføringsevneGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskArbeidsoppgavene beveger seg fra detaljnivået over til helhetsperspektivet. Vi ser etter en person med godt humør, stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.Dersom du har tatt hele eler deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi tilbyr:Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Annet om stillingenStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med seksjonsleder Bjørn Roar Eriksen på tlf. 995 51 946 (NB: seksjonen har fellesferie i hele juli, og det kan ta tid å få svar på dine henvendelser i denne perioden)
Frist 14.08.2022
Les mer
logo
Produkteier i Veg- og transportteknologi
Om stillingen og Veg- og transportteknologiSeksjon Veg- og transportteknologi er nyopprettet og har fått ansvaret med å forvalte og videreutvikle AutoPASS systemene. Målet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på vei. For å nå dette målet er det viktig å videreutvikle systemene som bidrar til å fordele økonomien, slik at vi får mer effektiv innkreving ved å ta i bruk ny teknologi og sikre effektiv drift av sentralsystemene.Stillingen har kontorsted i Drammen.Hva er dine oppgaver og ditt ansvar?Du vil ha en viktig rolle i skjæringspunktet mellom teknologi, anvendelse og forretning. I rollen som produkteier vil det være din jobb å støtte forretningsområdet ved å utvikle optimale løsninger, samt være bindeleddet mellom forretning og eksterne samarbeidspartnere. I tillegg vil det være essensielt at du sikrer at utviklings-teamet til enhver tid jobber med de rette oppgavene sett fra et forretningsperspektiv.Vi søker nå etter en Produkteier som:Tar en overordnet rolle for utviklingen av området i samarbeid med brukere og eiereOppretter, oppdaterer og prioriterer backloggenUtarbeider løsningsbeskrivelser av ny funksjonalitetGjennomfører/bistår brukertesting som en del av nye leveranserHåndtere avhengigheter til andre systemer / enheter i verdikjedenSikrer og opprettholder gode løsninger og godt samarbeid med brukere, utviklere, forretningsutviklere og andre interessenter Evner å administrere saks- og beslutningsunderlag for eier og styringsgruppe  Ivaretar systemeierrolle ved anskaffelser og et overordnet ansvar fra behovskartleggingHvem ser vi etter?Vi ønsker å supplere vårt team med en produkteier som kan videreføre utviklingsarbeid av relevante systemer i Veg- og transportteknologi. Produkteier må forholde seg til prosesser tilknyttet ivaretagelse av funksjonalitet, kvalitet og livssyklusplan. Det vil være viktig at du har erfaring i å videreutvikle IT-tjenester for å møte komplekse og sammensatte behov.Statens vegvesen ønsker en ressurs med følgende profil/kompetanse:Høyere relevant utdanning fra universitet/høgskole, minimum 3 år.Innehar kompetanse og erfaring innen prosessledelseEr en god formidler/veileder med både tekniske og ikke-tekniske interessenter. Kandidaten bør ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.Vant til å jobbe i team og ta en koordinerende rolleLøsningsorientert og kundefokusertGlad i å sette deg inn i detaljer om hvordan ting fungerer, men klarer å heve blikket for å se sammenhenger Initiativrik og selvgående med fokus på muligheter og potensialDersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)Andre opplysningerSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Annet om stillingenStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med seksjonssjef Bjørn Roar Eriksen på tlf. 995 51 946. (NB: seksjonen har fellesferie i hele juli, og det kan ta tid å få svar på dine henvendelser i denne perioden)
Frist 14.08.2022
Les mer
logo
IT-utvikler IDM identitetshåndtering
Om seksjonenStillingen er plassert i IDM teamet i seksjon klienttjenester, med 21 ansatte. Seksjon dekker drift og forvaltning innenfor for Microsoft plattformen og identitetshåndtering.Statens vegvesen er på en omfattende digitaliseringsreise hvor du kan være med å sette videre retning. Vår viktigste egenskap er at vi liker å lære og utvikle oss! Som medarbeider hos oss vil du jobbe i et spennende kompetansemiljø, der vi vektlegger aktiv kunnskapsdeling.Vi styrker nå seksjonen og trenger en ny utvikler som i hovedsak skal jobbe med utvikling av selvbetjeningsløsninger tilknyttet identitetshåndteringsplattformen. Oppgavene kan variere noe over tid. Blant annet vil det periodevis kunne være aktuelt å jobbe med teknisk drift på IDM plattformen.Kontorsted vil være fortrinnsvis ved Drammen, Skien eller Bodø. For spesielt kvalifiserte kandidater kan annet kontorsted vurderes.ArbeidsoppgaverUtvikling av tjenester tilknyttet identitetshåndteringsplattformenDrift og vedlikehold av IDM plattformenAutomatisering av infrastrukturStøttespiller for andre i IDM teametKvalifikasjonskravMinimum tre års utdanning fra høyskole eller universitet innenfor IT-området. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikesGod kompetanse innenfor programvareutvikling (C#, .Net, Ms Sql, React, Rest API, Javascript)God basiskunnskap og forståelse for Linux og Windows operativsystemeneGod muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelskDet er ønskelig med 3 års erfaring med IT utvikling eller drift på applikasjoner eller plattformerDersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)I tillegg er det en fordel om du harJobbet i team basert på smidige metoderKompetanse innenfor identitets, og tilgangsstyring, autentisering, autorisasjon og katalogtjenesterErfaring med å benytte Jira og GitVi ser etter deg som samarbeider godt med personer fra ulike fagområdet, og er en bidragsyter inn i teamet. Vi tror du er ansvarsfull og holder i saker til de er løst.Blir du i tillegg motivert av å utvikle samfunnsviktige digitale tjenester? Da må du ta kontakt med oss!Stort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:Introduksjonsprogram og fadderordningFleksitid og gode ordninger for avspaseringGod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseInterne studier og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med Halvard Kildalsen på tlf. 90720825 for å høre mer om stillingen.
Frist 15.08.2022
Les mer
logo
Prosjektleder elektro Drift midt
ArbeidsoppgaverSom prosjektleder har du det som trengs for å motivere lagspillere til å yte det lille ekstra når det er behov. Du tar eierskap til jobben, er kreativ og flink til å kommunisere. Samarbeid er viktig for deg og du deler av kunnskap og erfaringer.I din tilnærming er du systematisk, planlegger og gjør klare prioriteringer. En som kan utvikle teamet og kan ha det daglige ansvaret for å styre gjennomføringen av avtaler/kontrakter på vegne av Statens vegvesen som byggherre. Du forstår raskt komplekse spørsmål, tar rasjonelle vurderinger, handler på eget initiativ, og tar samtidig ansvar for resultatet.Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer og oppnår kvalitetsmessig gode resultater og vil aldri være i tvil om at dette er en viktig jobb. Sammen med seksjonsleder vil du bidra til at vedtatte mål og effekter blir oppnådd og levert.Videre vil du som prosjektleder elektro:bidra med å lede og styre elektroressurser og oppdrag på seksjonen, men ikke ha personalansvarha ansvar for å følge opp kontrakter og avtaler sammen med byggelederha fokus på HMS/SHA/YM, være aktiv og legge til rette for at kontraktene er i front på fagområdeneha ansvar for rapportering, oppfølging og dokumentasjon i samarbeid med byggelederesikre leveranse og sammen med byggeledere følge opp kontraktene med fokus på HMS, kvalitet, økonomi og framdriftha overordnet ansvar for HMS, fremdrift, teknisk kontroll, kvalitet og økonomi i kontrakteneha oversikt over tilstand på vegnettet i kontraktsområdene sammen med byggeleder og praktisk tunnelforvaltersamordne og koordinere oppfølging av kontraktene med entreprenørha ansvar for budsjettering og bidra i bruk av ISY-PØ som økonomiverktøy sammen med byggeledernedelta i interne samarbeids-/prosjekt og arbeidsgrupperKvalifikasjonerDu må ha fagbrev elektriker og 2-årig fagskole elektrofag eller 3-årig utdanning fra universitet/høgskole elektrofag. I tillegg kreves relevant og allsidig praksis innen elektro.Har du fagbrev som elektriker, samt lang og relevant erfaring og rette personlige egenskaper, kan kvalifikasjonskravet vurderes fraveket.  Teknisk bakgrunn er nyttig og viktig, men prosjektledelse handler også om mennesker. Vi krever derfor at du i tillegg til teknisk bakgrunn også har noe erfaring med prosjektledelse.Personlige egenskaper vil bli vektlagt.Stillingen setter krav til mobilitet og det kreves førerkort kl. B.Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)Vi tilbyr:spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheterintroduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskassegodt arbeidsmiljølønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikkOm divisjon Drift og vedlikehold og seksjon Drift midtNoe av det viktigste vi gjør for samfunnet og miljøet er å ta vare på det vegnettet vi allerede har. I divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for løpende helårlig drift av riksvegene, inkludert ferjer. Vi vedlikeholder og utvikler vegnettet, og planlegger og gjennomfører utbedringsprosjekter. Drift og vedlikehold har rundt 890 medarbeidere over hele landet, og en årlig omsetning på om lag 15 milliarder kroner.Stillingen er plassert i Drift og vedlikehold midt, seksjon Drift midt og vi har ansvar for bl.a. ca. 1200 km. europa- og riksveg med 53 tunneler. Det geografiske området er Møre og Romsdal og Trøndelag, fra Grodås i sør til Nordlandsporten i nord. Det må påregnes noe reisevirksomhet. Vi søker nå en prosjektleder som vil bidra til at vi ivaretar vårt elektrofaglige ansvar på vegnettet og i tunneler i hht. gjeldende lover, forskrifter og Statens vegvesens egne håndbøker. Kontorsted for stillingen er fortrinnsvis Trondheim eller Molde. Annet om stillingenStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Bjørn Ove Rotlid, tlf. 98210956. 
Frist 14.08.2022
Les mer
logo
Kontrollingeniør elektro
Om stillingenDivisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger, drift av riksvegferjesamband samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt.Drift og vedlikehold midt består av 70 medarbeidere fordelt på stab og tre seksjoner, og dekker hele det geografiske området Møre og Romsdal og Trøndelag.  Stillingen er plassert på driftsseksjonen, og våre 32 medarbeidere er stasjonert på kontorstedene Ørsta, Ålesund, Molde, Trondheim og Steinkjer.Seksjonen er linjeorganisert, og vi tilbyr et sterkt fagmiljø og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø. Kontorsted for denne stillingen er fortrinnsvis Trondheim eller Molde. ArbeidsoppgaverVi ønsker å styrke vår kompetanse innenfor drift og vedlikehold og ser etter deg som er interessert i å jobbe innenfor samferdsel i stilling som kontrollingeniør med elektro som ansvarsområde.Som kontrollingeniør får du ansvaret for å følge opp elektrokontrakt i Trøndelag. Du vil arbeide tett sammen med prosjektleder og byggeledere, og vil være jevnlig i kontakt med entreprenør, offentlige etater, grunneiere og andre som påvirkes av driftsoppgavene. Din hovedoppgave sammen med byggelederen er gjennomføring og oppfølging av kontrakten.Som kontrollingeniør elektro skal du blant annet:kontrollere og følge opp entreprenørens kontraktsarbeidfølge opp og ivareta anlegg som eiers representantutføre stikkprøver på elektroinstallasjoner innenfor kontraktsområdedelta på byggemøter og mindre prosjekter innenfor fagområdetsamarbeide med entreprenør, naboer og offentlige etater innenfor fagfeltetfølge opp HMS/SHA ute på arbeidsstedeneKvalifikasjonskravDu må ha fagbrev som elektriker (elektromontør gr. L eller godkjent elektriker med spesialisering innen modulen tekniske elektriske anlegg).  Du bør ha kjennskap til og erfaring fra nettverk og kommunikasjonssystemer. Det er en fordel om du har erfaring innen elektro og automasjon når det gjelder trafikk, tunnel eller signal.Søkere må ha førerkort klasse B.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi vil også legge vekt på at du:har erfaring med drift og vedlikehold av elektriske anleggbehersker elektronisk verktøy for oppfølging og rapporteringkan arbeide strukturert og selvstendighar evne til å ta initiativ og være resultatorienterthar nødvendig digital kompetansehar gode muntlige og skriftlige fremstillingsevnerhar gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljøVi tilbyr: spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheterintroduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskassegodt arbeidsmiljølønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikkStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppenetil intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med seksjonsleder Bjørn Ove Rotlid 952 10 956.
Frist 14.08.2022
Les mer
logo
Forretningsutvikler/tjenesteutvikler - Forutsigbar fremkommelighet
Om oss og stillingenVil du være med på Statens vegvesens teknologireise og bidra til å utvikle gode tjenester som skaper reell kundeverdi og samfunnsnytte? Da kan dette være den rette stillingen for deg!Vi har nå ledig to spennende stillinger som forretningsutvikler/tjenesteutvikler tilknyttet programmet Forutsigbar fremkommelighet. I stillingen vil du arbeide tett med programledelsen og bli godt kjent med store deler av Statens vegvesen gjennom det daglige arbeidet i programmet. Stillingene er organisasjonsmessig tilknyttet styringsenheten i IT-divisjonen med arbeidssted Oslo.Statens vegvesen står ovenfor store endringer og er i sterk utvikling. Nye mobilitetsformer, ny teknologi og store mengder sensorikk og data skal tas i bruk. Målet er å gi kundene våre gode opplevelser og tjenester som skaper faktisk verdi - langs veien, men også i andre møter med Statens vegvesen.For å levere på vår ambisjon har Statens vegvesen etablert det strategiske programmet Forutsigbar fremkommelighet. Programmet er tverrfaglig og skal styrke vår gjennomførings- og leveransekraft og bidra til at vi leverer stadig bedre på vårt samfunnsoppdrag.Et hovedmål for programmet er å utvikle digitale tjenester til kundene. Programmet jobber derfor på tvers av hele etaten for å sy sammen mange leveranser til gode, og verdiskapende kundetjenester. Et lite eksempel er en ny varslingstjeneste for fjelloverganger, som via mobilen varsler kundene når en fjellovergang er stengt, eller i fare for å bli stengt. Dette er samfunnsnyttig i praksis, ifølge kundene som har vært med oss i utviklingen av tjenesten.For å utvikle digitale nyttetjenester jobber vi med produktområder og smidig arbeidsform – en ny måte å jobbe på i Statens vegvesen. I tillegg til utvikling av digitale nyttetjenester har programmet også ansvaret for å sikre en koordinert innføring av produktområder i Statens vegvesen. Dette arbeidet skal bidra til at hele vår organisasjon leverer bedre tjenester, raskere, og i tråd med kundenes faktiske behov.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderUtvikle produktområder og smidig arbeidsform som metodikk i Statens vegvesenBidra i utvikling av planer og rammebetingelser for å lykkes med nye måter å jobbe på (målbilder, nye roller og ansvar m.m.)Sikre forankring av ny arbeidsmetodikk på tvers av organisasjonenBistå i implementering og oppfølging av nye måter å jobbe påBidra til etablering av nye produkter og tjenesterGjennomføre analyse og innsiktsarbeid og forstå hva kundene faktisk trengerBidra til etablering av produktstrategier, mål og resultatoppfølgingBistå med styring, ledelse og oppfølging av produktteam og produktområderTa midlertidige lederroller i etatens produktorganisasjonProgramledelse Bidra med møteplanlegging og -gjennomføringUtarbeide underlag for kommunikasjon og beslutningsunderlagBidra til strategisk utvikling av program og initiativerInitiere, koordinere og følge opp initiativer på tvers av Statens vegvesenKvalifikasjonskravMinimum 5 års høyere utdanning fra universitet eller høgskole, innen relevante fagområder. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet må du legge ved en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Minimum to-tre års erfaring med analysearbeid, forretningsutvikling, strategi og implementering Erfaring fra å drive større endringsprosesser i komplekse organisasjoner og erfaring fra produktledelse vil være en fordel God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norskErfaren bruker av Office-verktøyErfaren i å produsere og visualisere (i PowerPoint) for å understøtte diskusjoner og veivalgEn fordel med erfaring fra bruk av analytiske verktøy, f.eks. Google AnalyticsPersonlige egenskaperStrukturert, selvstendig, handlekraftig og løsningsorientertAnalytisk med gode evner til å tenke strategisk og helhetligHøy gjennomføringsevne og liker å se resultater rasktSamarbeider godt med andre og evner å forstå og navigere i organisasjonen, kulturen og landskapet du jobber iGode kommunikasjonsevner og evner å kommunisere godt på alle nivåerVi tilbyr:Spennende arbeidsoppgaver i et Statens vegvesen i stadig utvikling Introduksjonsprogram og fadderordning  Fleksitid og gode ordninger for avspasering Gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstidenPensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse  Lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk. Annet om stillingenStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det.KontaktinformasjonFor mer informasjon om stillingene, ta kontakt med fagdirektør Jacob Trondsen på tlf. 913 50 422 eller jacob.trondsen@vegvesen.noSøk stillingene på www.vegvesen.no/jobb innen 12.08.2022. Har du spørsmål til utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ta kontakt på tlf. 75 54 22 20.
Frist 12.08.2022
Les mer
logo
Kontrollingeniør drift veg - Lillehammer
ArbeidsoppgaverVi ønsker å styrke vår kompetanse innenfor drift og vedlikehold og ser etter deg som er interessert i å jobbe innenfor samferdsel i stilling som kontrollingeniør for vegdrift som ansvarsområde.Som kontrollingeniør får du ansvar for å bistå byggeleder med å følge opp driftskontrakt veg Gjøvik-Romerike. Dette er en helt ny driftskontrakt som starter opp fra 1 september i år. I kontrakten inngår blant annet vegdriften av Rv 4 fra Mjøsbrua til Oslo, E6 fra Gardermoen til Kolomoen og E16 fra Hønefoss til Gardermoen.  Du vil arbeide tett sammen med prosjektleder og byggeleder, og vil være jevnlig i kontakt med entreprenør, offentlige etater, grunneiere og andre som påvirkes av driftsoppgavene.Stillingen vil kreve en del reising. Det kan også forekomme nattarbeid.Som kontrollingeniør drift skal du blant annet:medvirke i byggemøter og skrive byggemøtereferatplanlegge og følge opp øvrige relevante drift- og vedlikeholdsoppgaverdelta i samarbeidsgrupper i forbindelse med planlegging og bygging av nye veganleggbidra i oppfølgingen av driftskontraktenvære stedfortreder for byggelederDet vil være aktuelt å arbeide med flere driftskontrakter.Kvalifikasjoner/Hvem er du?Du må ha minimum 3 årig høgere utdanning fra universitet eller høgskole med relevant fagkrets innenfor vegplanlegging/vegprosjektering, anleggsdrift og vegbygging. Vi kan se bort fra dette kravet hvis du har sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Med tanke på seksjonens utadrettede rolle, vil god kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig være viktig, og det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper.Vi oppfordrer nyutdannede til å søke.Det er krav til førerkort klasse B.Vi vil legge vekt på at du:har god IT -forståelse og gode IT- ferdigheter, samt behersker elektronisk verktøy for blant annet oppfølging og rapporteringkan arbeide strukturert og selvstendighar evne til å ta initiativ og være resultatorienterthar god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevnehar gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljøOm seksjonen og divisjon Drift og vedlikeholdNoe av det viktigste vi gjør for samfunnet og miljøet er å ta vare på det vegnettet vi allerede har. I divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for løpende helårlig drift av riksvegene, inkludert ferjer. Vi vedlikeholder og utvikler vegnettet, og vi planlegger og gjennomfører utbedringsprosjekter. Divisjonen har rundt 890 medarbeidere over hele landet, og en årlig omsetning på om lag 15 milliarder kroner.Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger, drift av riksvegferjesamband samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekter.Drift og vedlikehold øst består av 145 medarbeidere, og dekker hele det geografiske området Innlandet, Viken og Oslo.  Stillingen er plassert på driftsseksjonen som dekker Innlandet, og deler av Viken. Kontorsted for denne stillingen er Lillehammer.Vi tilbyr:spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheterintroduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskassegodt arbeidsmiljølønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikkAnnet om stillingenStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse tilSeksjonsleder Asbjørn Stensrud, e-post asbjorn.stensrud@vegvesen.no,  tlf. 926 47 906.
Frist 10.08.2022
Les mer
logo
Teknisk rådgiver - nettverk og automasjon
Om stillingenVegtrafikksentralen vest søker etter en dyktig fagperson på laget ved vår operative beredskapsenhet. Vi er på utkikk etter en person med kompetanse og erfaring fra teknisk forvaltning og drift av datanettverk.Stillingen innebærer å bli en del av laget på Vegtrafikksentralen og inngå i et nært samspill med automasjonsressurser på drift og vedlikehold i Statens vegvesen, samt andre vegeiere.Vegtrafikksentralen vest styrer og overvåker et stort antall objekter på og langs veg i Vestland og Rogaland.Stillingen inngår i gruppen som jobber med SRO/automasjon/nettverk på Vegtrafikksentralen.Kontorsted VTS vest, Bergen.ArbeidsoppgaverArbeide mot automasjonsressurs hos vegeiereOvervåking, drift og feilsøking på infrastruktur (klienter/servere/nettverk)Oppsett av nettverksløsninger tilknyttet automasjonsnettverkUtarbeide og vedlikeholde dokumentasjonBidra til å ivareta sikkerheten i automasjonsnettverketOppsett av servere og arbeidsstasjonerKvalifikasjonskravUtdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år med relevante linje – og fagkombinasjoner, for eksempel innen IKT/ITS/Automasjon eller lignende.Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende utdanningRelevant praksis fra tilsvarende oppgaver innen fagområdet og god kunnskap om styresystemer, instrumentering og datanettverk.Erfaring med å etablere og opprettholde god nettverkssikkerhet i automasjonsnett.God teknisk forståelseGod muntlig og skriftlig formuleringsevneMå kunne oppfylle krav til sikkerhetsklarering, nivå «begrenset»Arbeidet krever at du har godt syn og god hørselRelevant arbeidserfaring vil bli vektlagt.Stillingen vil også inngå i en teknisk beredskapsfunksjon der kvelds-/nattarbeid, lørdag, søndag samt helligdagsarbeid inngår.Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)Stort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllgodt arbeidsmiljøDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med seksjonsleder Cecilie Bakke Johannessen på tlf 99203219/epost  cecilie.bakke.johannessen@vegvesen.no
Frist 14.08.2022
Les mer
logo
Teknisk rådgiver - scada/automasjon
Om stillingenVegtrafikksentralene er Statens vegvesen sin operative 24/7 enhet for trafikkberedskap, og har som oppgave å overvåke og styre vegtrafikken for alle vegeiere, varsle om hendelser og informere om veg- og trafikkforhold. Vegtrafikksentralen vest har ansvar for det geografiske området i Rogaland og Vestland fylker. Vi trenger en dyktig teknisk rådgiver ved Vegtrafikksentralen vest. Stillingen innebærer å bli en del av teamet på Vegtrafikksentralen og du må ha kompetanse innen styring-regulering-overvåking (SRO) og automasjon. Vegtrafikksentralen vest styrer og overvåker et stort antall objekter på og langs veg.Arbeidssted: VTS vest, BergenArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene vil være knyttet til et bredt arbeidsfelt innenfor VTS sine tekniske systemer og bidra til at disse fungerer til enhver tid. Dette omfatter pr i dag bl.a:- Jobbe aktivt med utvikling, drift og vedlikehold av SCADA-system, samt drift og vedlikehold av Automasjonsnett- Drifte og vedlikeholde serverpark, nødtelefonisystem, videosystem, storskjerm og operatørrom mm internt på Vegtrafikksentralen- Bidra med faglige innspill til at Vegtrafikksentralen kan utvikle seg på en robust og sikker måte med tanke på tekniske utfordringer og delta og bidra aktivt i nasjonale og regionale fora for samordning og standardisering innen fagområdet scada og automasjon.- Arbeide med fjernaksess.Teknisk rådgiver på Vegtrafikksentralen vil også jobbe i tett samspill med det operative arbeidet som seksjonen utfører. Arbeidet vil derfor også omfatte teknisk bistand ved hendelser på vegnettet. Det vil også være arbeid knyttet til SCADA/automasjonsnett, som kan kreve umiddelbar håndtering og føre til omprioritering av andre arbeidsoppgaver. Evne til rask omstilling av arbeidsoppgaver er derfor viktig i denne stillingen. Slik virksomheten er organisert pr i dag vil teknisk rådgiver inngå i en teknisk beredskapsfunksjon med der kvelds/nattarbeid, lørdag og søndag samt helligdagsarbeid inngår.KvalifikasjonskravTeknisk bakgrunn med minimum 3-årig utdannelse fra høyskole/universitet innenfor relevant fagområde. Omfattende relevant og dokumentert arbeidserfaring kan veie opp for manglende formalkompetanse. Dette kan for eksempel være kunnskap om kommunikasjon og nettverk, kunnskap om virtualiseringsløsninger, kunnskap om HMI-system og kunnskap om OPC-grensesnitt.Personlige egenskaper:Faglig engasjert- Kan arbeide selvstendig- Strukturert, løsningsorientert og innovativ- God ordenssans, nøyaktig og presis, god til å overholde tidsfrister- Fleksibel, håndtere høyt arbeidstempo og har evne til å arbeide under pressDersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)Stort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseinterne studier og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med seksjonsleder Cecilie Bakke Johannessen på tlf 99203219/epost cecilie.bakke.johannessen@vegvesen.no
Frist 14.08.2022
Les mer
logo
Statens vegvesen søker fagansvarlig for analyse innen styring og utvikling!
Statens vegvesen søker fagansvarlig for analyse innen styring og utvikling! Vi søker nå en fagansvarlig som kan støtte oss på strategisk nivå med fakta, innsikt og analyse i beslutninger innen økonomi, virksomhetsstyring og utviklingsarbeid. Som fagansvarlig skal du lede et nytt analyseteam som skal samle et tverrfaglig kompetansemiljø for forretningsanalyse. Vi ser for oss at teamet vil bestå av 5-7 medarbeidere, bestående av analytikere med ulik bakgrunn og kompetanse. Statens vegvesen står ovenfor store endringer innen mobilitet og transport i nær fremtid. Vi har høye ambisjoner innen områder som fremkommelighet, bærekraft og trafikksikkerhet, og vi ønsker å utnytte ressursene våre enda mer effektivt. For å bidra til å realisere de strategiske ambisjonene har Statens vegvesen etablert en egen enhet for Data, innsikt og analyse (DIA).   Som fagansvarlig hos oss er du en pådriver for at analyser og innsikt har størst verdi når de fører til beslutninger. Vi ønsker at du har sterk forretningsforståelse og kan omsette analyser, modeller og statistikk til innsikt og beslutningsunderlag. Du sparrer og utfordrer ledelsen, forstår behov og klarer å omsette det til leveranser. Det faller deg naturlig å tenke på muligheter som ligger i de mange og til dels store datasettene vi har, og du ser muligheter som ligger i kombinasjonen av kvalitative og kvantitative metoder.  For å lykkes i rollen må du ha en sterk interesse for de utfordringene Statens vegvesen står overfor når det gjelder mer for pengene, effektiv bruk av teknologi, fremkommelighet, bærekraft og trafikksikkerhet, og du vet at raske leveranser som er gode nok noen ganger er bedre enn perfekt data pipeline eller metodikk. I rollen som fagansvarlig vil du også få oppgaver på etatsnivå knyttet til etableringen av senter for beste praksis og deling av kunnskap innen innsikt og analyse på tvers av divisjoner og fagmiljøer. Det vil senere også vurderes om økonomi- og personalansvar skal legges til stillingen.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderPrioritere oppgaver og styre teamet i det dagligeAvdekke behov på alle nivå, med relevante interessenterPlanlegge og lede analyseinitiativ og kritiske problemstillinger med moderat og høy kompleksitetAnsvarlig for budsjett, leverandør- og verktøyvalg innen analyse og beslutningsstøtteUtvikle team, kultur og kompetansePresentere til ledergrupper på direktørnivåUtvikle senter for beste praksis på etatsnivå innen innsikt & analyseKvalifikasjonskravMastergrad fortrinnsvis innen samfunnsøkonomi, økonomi, analyse eller andre studieretninger som inkluderer metodefag. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelskGod kjennskap til og erfaring med analyse, metodikk, verktøy og regulatoriske forhold knyttet til bruk av data i innsikt og analyse.Sterk på analyse og har dokumenterbare resultater. Det er ønskelig at du er erfaren med bruk av SQL eller data wrangling verktøy, kan visualisere data og omsette dette til innsikt og analyser.Du må kunne bli sikkerhetsklarert etter sikkerhetslovens bestemmelserPersonlige egenskaperEr positiv, metodisk, kreativ og løsningsorientertEr kvalitetsbevisst, kombinert med en stor respekt for tidsfristerDu liker å dele innsikt og metodikk – og samarbeider gjerne med andre for å løse problemerEr god på detaljer uten at det går på bekostning av helhetsblikketStort engasjement og faglig utvikling Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi kan tilbyen av Norges mest spennende roller innen data og analyseen sentral rolle i et strategisk satsningsområdefleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette når du registrerer din søknad.  Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i jobbportalen hos Capus. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det. Kontaktpersoner Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte direktør Arild Nebb Ervik, tlf. 92 68 62 97 e-post arild.nebb.ervik@vegvesen.no eller ekstern konsulent Tonje Fossan-Vaage hos Capus på tlf. 41 27 74 60.Søknadsfrist: 30. august 2022 Epost: tonje.fossan-waage@capus.no+4741277460
Frist 30.08.2022
Les mer
logo
Tekniske byggjeleiarar til å følgje opp Norgeshistorias største samferdselskontrakt- Sotrasambandet
Om Rv. 555 SotrasambandetVi nærmar oss byggjestart og treng enda fleire kloke og motiverte medarbeidarar med på laget! Tek du utfordringa?Statens vegvesen har 3 ledige stillingar som teknisk byggjeleiarar innan konstruksjon på den største kontrakten nokon sinne i vegvesenet,  Rv. 555 Sotrasambandet. Prosjektet vert gjennomført som Offentleg-Privat Samarbeid (OPS), dvs. at leverandøren skal finansiere, prosjektere, bygge og drifte vegstrekningen. Sotra Link AS skal byggje på vegne av vegvesenet og kjem til å ha om lag 1000 personar i arbeid når anlegget er i full drift frå 2023. Vegvesenet har etablert eit kompetent og variert prosjektteam med om lag seksti medarbeidarar som skal følgje opp prosjekteringa og bygginga av heile prosjektet. Teamet møter dagleg fagleg kompliserte oppgåver og utfordringar som vert løyste tverrfagleg.Stillingane vil vere ein del av ei gruppe på vel 10 personar som skal ha ansvar for å følgje opp alle konstruksjonane i prosjektet, inklusive den 901 meter lange hengebrua.  Blir du ein av våre nye tekniske byggjeleiarar vil du få jobbe spesifikt innan fagområdet konstruksjon med spesialområde betong.Prosjektet byr på spanande utfordringar og høgt tempo. Stillingane er knytt til Utbyggingsdivisjonen med totalt ca. 900 tilsette i heile Noreg. Divisjonen har hovudkontor i Bergen.Vegsystemet som skal byggjast ligg vest for Bergen og består av ca. 10 km veg. Prosjektet inkluderer fire tunnelar, fleire kompliserte kryss, ny firefelts hengebru (Nye Sotrabru), 22 betongbruer og 19 kulvertar. Byggjetida er rekna til fem år, med trafikkopning 1. juni 2027.Som tilsett hos oss får du vere med på å løyse samfunnsoppdraget vårt og i tillegg vere med å forme eit prosjekt som etterlet seg eit etterlengta veganlegg med landemerke som vil vere synleg i over 100 år.ArbeidsoppgåverTeknisk oppfølging av leverandøren si prosjektering av konstruksjonarOppfølging av leverandørens gjennomføring og dokumentasjon.Følge opp OPS leverandøren si etterleving av krav i kontrakten, forskrifter, handbøker og normalar innan fagområdetTeknisk oppfølging i byggjefasen knytt til konstruksjonar med spesialområde betong og stålSaman med kontraktsansvarleg innan fagområdet leie arbeidet med utarbeiding og oppfølging av teknisk kvalitet av fagområdet i feltKoordinere grensesnitt på tvers av fagområde, spesielt mot tunnelKvalifikasjonarMinimum 3-årig teknisk utdanning frå høgskule eller universitet.God skriftleg og munnleg formuleringsevne på norsk og engelskDet er ein fordel om du har:erfaring med bygging av betongkonstruksjonarerfaring frå bruk av BIMerfaring frå prosjektering av betongkonstruksjonarerfaring frå arbeid i fleirfaglege prosjekt med høg kompleksiteterfaring frå oppfølging av leverandørar og utstyr knytt til fagområdeterfaring med å følgje opp aktivitetar til å leie komplekse oppgåverVi legg vekt på at:du finn god balanse mellom operativt og strategisk oppfølgingdu er ein positiv lagspelar som tek initiativ og er løysingsorientertdu bidreg aktivt i oppfølging av OPS leverandøren, kommunar og andre interessentar i prosjektetdu samarbeider godt og trivest med å jobbe med fleire oppgåver samtidigdu har gode samarbeidsevner, er resultatorientert og set rettidig leveranse høgtdu har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransane sjølv med høgt tempo og krevjande fristardu jobbar sjølvstendig og strukturertDersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetting av dine papir og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).Stort engasjement, mykje ansvar og fagleg utviklingSom tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit engasjert og tungt fagmiljø som tenkjer nytt, deler kunnskap og jobbar tett saman. Du påverkar samfunnsutviklinga, og du får bidra til framtidsretta løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg viktige oppgåver med mykje ansvar, og vi treng medarbeidarar som ønskjer å utvikle seg i takt med nye utfordringar.Vi tilbyr òg desse goda:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordningar for avspaseringpensjonsordning og høve til å få lån i Statens pensjonskassegode moglegheiter for kursing og vidareutdanningaktivt bedriftsidrettslag, velferdslag og firmahytterLønna blir avtalt nærare i samsvar med vår lønnspolitikk.SøknadStatens vegvesen meiner at inkludering og mangfald er ein styrke. Vi ynskjer medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv, for å bidra til enda betre oppgåveløysing. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som treng det.Dersom det er kvalifiserte søkarar med funksjonsnedsetting, hol i CV-en, eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalle inn minst éin søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søkar frå desse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les meir om krava på Arbeidsgivarportalen.Dersom du høyrer til ei av desse gruppene, oppfordrar vi deg til å melde frå om dette ved å krysse av for det i jobbsøkarportalen. Krysset dannar grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlege verksemder rapporterer i årsrapportane sine.Vi gjer merksam på at søkjarlista kan verte offentleggjord, sjølv om du har bedt om unntak frå denne. Du vil i så fall verte varsla.Kontaktpersonar:Ta kontakt med fungerande prosjektleiar Lene Sælen Rivenes 932 27 521 eller kontraktsansvarleg Håkon Matre 411 22 137 om du har spørsmål om stillingane eller arbeidsoppgåvene.
Frist 21.08.2022
Les mer
logo
Førerprøvesensor
Om stillingenÅ sørge for at vi har gode og kompetente sjåfører på norske veger er noe av det viktigste vi gjør for trafikksikkerheten. Det hviler et stort ansvar på den som skal foreta den siste vurdering av nye sjåfører før de slippes ut i trafikken. Du får myndighet til å håndtere lover og regler på området, men det viktigste er at du er tydelig, ydmyk, har faglig innsikt og evne til å kommunisere. Hvis du også kan få mennesker til å yte sitt beste når de er presset, kan du være godt rustet til å være sensor. I tillegg må du kunne håndtere ulike situasjoner og se det som en positiv utfordring å kombinere myndighetsrollen med tjenesteyting.I dette legger vi at du;Er sosial og kommuniserer godt med andreEr en god kundebehandlerEr rolig og besluttsom i krevende situasjonerHar en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andreHar evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutinerDu må være innstilt på noe reising.ArbeidsoppgaverDen viktigste oppgaven er å vurdere kandidatens kompetanse under førerprøven. I hovedsak gjelder dette førerkortklasse B, men etter eventuell videreutdanning kan det være aktuelt med førerprøver i andre førerkortklasser.Den som blir ansatt som sensor, vil måtte gjennomføre grunnutdanning for førerprøvesensorer (TK-studiet). Grunnutdanningen avsluttes med eksamen.KvalifikasjonskravGjennomført minimum 2-årig universitets- eller høgskoleutdanning (høgskolekandidat). Kravet til utdanning kan fravikes hvis du har fullført 3-årig videregående skole og har annen trafikal erfaring.Du må ha fylt 25 år og hatt førerrett klasse B sammenhengende de siste 5 årDu må oppfylle helsekravene for å oppnå førerrett i klasse DDet vil være en fordel dersom du har trafikklærerbakgrunn innenfor førerkortklassene BE, MC og tyngre klasser.Det er ønskelig med relevant og allsidig praksisDersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Stort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseinterne studier og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det.Ønsker du mer informasjon om stillingene?Kontakt Frank Robert Nyheim (Drøbak og Risløkka), mobil 993 59 102, Siw Elisabeth Bankerud (Hafslund) mobil 417 61 517, eller Ståle Kjetil Bech (Lillestrøm) mobil 911 37 183.
Frist 14.08.2022
Les mer
logo
Førerprøvesensor
Om stillingenÅ sørge for at vi har gode og kompetente sjåfører på norske veger er noe av det viktigste vi gjør for trafikksikkerheten. Det hviler et stort ansvar på den som skal foreta den siste vurdering av nye sjåfører før de slippes ut i trafikken. Du får myndighet til å håndtere lover og regler på området, men det viktigste er at du er tydelig, ydmyk, har faglig innsikt og evne til å kommunisere. Hvis du også kan få mennesker til å yte sitt beste når de er presset, kan du være godt rustet til å være sensor. I tillegg må du kunne håndtere ulike situasjoner og se det som en positiv utfordring å kombinere myndighetsrollen med tjenesteyting.I dette legger vi at du;Er sosial og kommuniserer godt med andreEr en god kundebehandlerEr rolig og besluttsom i krevende situasjonerHar en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andreHar evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutiner Arbeidssted er Førde, og du må være innstilt på noe reising.ArbeidsoppgaverDen viktigste oppgaven er å vurdere kandidatens kompetanse under førerprøven. I hovedsak gjelder dette førerkortklasse B, men etter eventuell videreutdanning kan det være aktuelt med førerprøver i andre førerkortklasser.Den som blir ansatt som sensor, vil måtte gjennomføre grunnutdanning for førerprøvesensorer (TK-studiet). Grunnutdanningen avsluttes med eksamen.KvalifikasjonskravGjennomført minimum 2-årig universitets- eller høgskoleutdanning (høgskolekandidat). Kravet til utdanning kan fravikes hvis du har fullført 3-årig videregående skole og har annen trafikal erfaring.Søkere må ha fylt 25 år og hatt førerrett klasse B sammenhengende de siste 5 årSøker må oppfylle helsekravene for å oppnå førerrett i klasse DDet vil være en fordel dersom søker har førerkortklassene BE, MC og tyngre klasser, og gjerne trafikklærerbakgrunn innenfor disse klassene.Det er ønskelig med relevant og allsidig praksisDersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Stort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseinterne studier og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Kontakt seksjonsleder Torbjørn Brosvik, mobil 402 40468.
Frist 14.08.2022
Les mer
logo
Førerprøvesensor
Om stillingenÅ sørge for at vi har gode og kompetente sjåfører på norske veger er noe av det viktigste vi gjør for trafikksikkerheten. Det hviler et stort ansvar på den som skal foreta den siste vurdering av nye sjåfører før de slippes ut i trafikken. Du får myndighet til å håndtere lover og regler på området, men det viktigste er at du er tydelig, ydmyk, har faglig innsikt og evne til å kommunisere. Hvis du også kan få mennesker til å yte sitt beste når de er presset, kan du være godt rustet til å være sensor. I tillegg må du kunne håndtere ulike situasjoner og se det som en positiv utfordring å kombinere myndighetsrollen med tjenesteyting.I dette legger vi at du;Er sosial og kommuniserer godt med andreEr en god kundebehandlerEr rolig og besluttsom i krevende situasjonerHar en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andreHar evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutinerArbeidssted er Molde, og du må være innstilt på noe reising.ArbeidsoppgaverDen viktigste oppgaven er å vurdere kandidatens kompetanse under førerprøven. I hovedsak gjelder dette førerkortklasse B, men etter videreutdanning også førerprøver i andre førerkortklasser.Den som blir ansatt som sensor, vil måtte gjennomføre grunnutdanning for førerprøvesensorer (TK-studiet). Grunnutdanningen avsluttes med eksamen.KvalifikasjonskravGjennomført minimum 2-årig universitets- eller høgskoleutdanning (høgskolekandidat). Kravet til utdanning kan fravikes hvis du har fullført 3-årig videregående skole og har annen trafikal erfaring.Søkere må ha fylt 25 år og hatt førerrett klasse B sammenhengende de siste 5 årSøker må oppfylle helsekravene for å oppnå førerrett i klasse DDet er et krav at du har førerrett i klasse B og CE. Det er ønskelig med erfaring fra klasse CE, samt førerrett i klasse D.Det er ønskelig med relevant og allsidig praksisDersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Stort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseinterne studier og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Kontakt kontorleder Ingeborg Schmedling Midtflå, mobil 91822902.
Frist 14.08.2022
Les mer
logo
Infrastrukturarkitekt
Om stillingenStatens vegvesen er på en omfattende digitaliseringsreise hvor du kan være med å sette videre retning. Stillingen er plassert sentralt i avdelingen «Infrastruktur og drift» i IT-divisjonen, og inngår i Infrastrukturarkitektur-teamet som i dag består av 3 personer. Som medarbeider hos oss vil du jobbe i et spennende kompetansemiljø, der vi vektlegger aktiv kunnskapsdeling.Vi styrker nå IA-teamet vårt og trenger en infrastrukturarkitekt som i hovedsak skal jobbe med forvaltning og videreutvikling av helhetlig teknologi- og infrastrukturstrategi, samt rådgivning som sikrer riktig anvendelse av gjeldende IT-infrastrukturtekniske tjenester og teknologier i Statens vegvesen.Kontorsted vil være fortrinnsvis ved Drammen eller Trondheim. Skien og Tromsø kan også være aktuelt. For spesielt kvalifiserte kandidater kan annet kontorsted vurderes.ArbeidsoppgaverAktiv deltagelse i infrastrukturarkitektur-teamet som har det overordnede arkitekturtekniske ansvaret for hele IT-infrastrukturporteføljenEtablere og forvalte helhetlig teknologi- og infrastrukturstrategiRådgivning inn mot programvareutviklingsprosjekter og -team for å sikre riktig anvendelse av gjeldende IT-infrastrukturtekniske tjenester og teknologier i Statens vegvesen. Programvareutviklingsprosjektene omhandler i hovedsak Javabaserte webapplikasjoner og tjenester implementert på skyteknologi (intern/privat og allmenn sky) og tradisjonell IT-infrastruktur.Utarbeide standarder innenfor Statens vegvesen sin IT-infrastruktur, samt ivareta grensesnittet mot IT-løsningsarkitekturDelta og bidra i tekniske fora internt i avdeling Infrastruktur og drift IT og dets virksomhetsområde for IT-infrastrukturforvaltning KvalifikasjonskravDu må ha tre års utdanning fra høyskole eller universitet innenfor IT-områdetMinimum 3 års erfaring fra drift eller utvikling av store komplekse driftsmiljøer i større private og/eller offentlige IT-organisasjonerErfaring med å jobbe i fagmiljø hvor det utvikles Javabaserte webapplikasjoner og -tjenester implementert på skyteknologi.God muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Det en fordel om du også har:Erfaring fra integrasjoner mellom allmenn sky og intern infrastrukturJobbet med team basert på smidige metoderVi ser etter deg som samarbeider godt med mennesker fra ulike fagområdet, og er en flink kommunikator. Du er pålitelig og holder i sakene til de er løst. Vi tror du er god til å motivere de rundt deg, og støtte mot et felles mål. Blir du i tillegg motivert av å utvikle samfunnsviktige digitale tjenester? Da må du ta kontakt med oss!Vi tilbyr:Spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheterIntroduksjonsprogram og fadderordningFleksitid og gode ordninger for avspaseringGod pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasseGodt arbeidsmiljøLønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikkAnnet om stillingenStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med Espen Andersen på tlf. 95892347 for å høre mer om stillingen.
Frist 21.08.2022
Les mer
logo
Geolog E18 Vestkorridoren
Om stillingenI Statens vegvesen, Utbyggingsdivisjonen, E18 Vestkorridoren, har vi ledig stilling som geolog.Ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta (Etappe 1) er om lag 4,4 km lang. Den nye veien vil få tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger. I tillegg inngår ny sykkelvei, ny fylkesvei mellom Gjønnes og E18 (Gjønnestunnelen) og ny forbindelse fra Strand til Fornebu (Vestre lenke). Gjønnestunnelen har som formål å redusere trafikken på lokalveier, avlaste boligområder og sikre økt fremkommelighet for kollektivtrafikken. Ny E18 vil gå i tunnel forbi Høvik, og ved Stabekk vil ny E18 gå under lokk. Forbi Høvik vil dagens E18 bli bygd om til lokalvei. Bygging av Etappe 1 er i gang og ferdigstilles i 2029/30.Ny E18 mellom Ramstadsletta og Nesbru (Etappe 2) er om lag 5,8 km lang hvor hovedelement er en to-løpstunnel under Sandvika med ramper i berg som kobler E16 med E18. I tillegg kommer lokalveisystem og løsninger for kollektiv og sykkel. Reguleringsplan for E18 Ramstadsletta- Nesbru vil etter planen være vedtatt i 2024.Vi søker etter en erfaren geolog med arbeidserfaring fra planlegging, prosjektering og oppfølging av tunneldriving. Arbeidsområdet vil kunne spenne fra utarbeidelse av reguleringsplaner og oppfølgning av grunnundersøkelser, til bistand i pågående entrepriser i prosjektet.  Du vil være med på å følge opp prosjektering av teknisk plan for Etappe 2 og gi faglig veiledning til byggeledelsen i anleggsgjennomføring av etappe 1. Dette innebærer å følge opp rådgiver/entreprenører og rapportere til prosjekteringsleder og byggeleder.Stillingen vil organisatorisk ligger til seksjonen Plan og prosjektering som er en del av prosjektet E18 Vestkorridoren. Du vil få utfordrende, varierende og selvstendige arbeidsoppgaver.ArbeidsoppgaverDine arbeidsoppgaver vil blant annet være:faglige ansvar for oppfølging av geologi for E18 Vestkorridorprosjektetkvalitetssikre leveranser fra våre rådgivere og entreprenørerbistå i utarbeidelse av konkurransegrunnlaggi faglig veiledning til byggherrens tunnel ressurser i oppfølging av entreprenører i gjennomføringsfasen med hensyn til SHA, YM og kvalitetgi veiledning til byggelederne med faglige og kontraktuelle avklaringerbidra i koordinering med andre fag og andre pågående entrepriserbidra til å utarbeide erfaringsrapporterKvalifikasjonskravmin. 5 års relevant teknisk utdanning innen geologi fra universitet/høgskole på masternivåmin. 3 – 5 års arbeidserfaring med relevante arbeidsoppgavergod fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntligførerkort klasse BFor kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og eventuell etterutdanning, kan kravet til utdanning fravikes.Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)Vi legger vekt på at du harerfaring og interesse med bruk av BIM/fagmodellergode kunnskaper i bruk av digitale verktøyerfaring i felt/anleggDet er ønskelig at du selvstendig og strukturert i utførelse av egne oppgaver, er serviceinnstilt, proaktiv og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.Stort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseinterne studier og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til prosjektsjef Tom Hedalen, tlf. 909 59 433, tom.hedalen@vegvesen.no eller til prosjektleder Ian Markey, tlf. 416 27 557, ian.markey@vegvesen.no.Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.
Frist 15.08.2022
Les mer
logo
Geotekniker E18 Vestkorridoren
Om stillingenI Statens vegvesen, Utbyggingsdivisjonen, E18 Vestkorridoren, har vi ledig stilling som geotekniker.Ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta (Etappe 1) er om lag 4,4 km lang. Den nye veien vil få tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger. I tillegg inngår ny sykkelvei, ny fylkesvei mellom Gjønnes og E18 (Bærumsdiagonalen) og ny forbindelse fra Strand til Fornebu (Vestre lenke). Bærumsdiagonalen har som formål å redusere trafikken på lokalveier, avlaste boligområder og sikre økt fremkommelighet for kollektivtrafikken. Ny E18 vil gå i tunnel forbi Høvik, og ved Stabekk vil ny E18 gå under lokk. Forbi Høvik vil dagens E18 bli bygd om til lokalvei. Byggiong av Etappe 1 er i gang og ferdigstilles i 2029/30.Vi søker geotekniker med byggherreerfaring fra å jobbe i prosjekt. Du vil være med på å følge opp prosjektering og utførelse av arbeidene knyttet til grunnforsterkning, pele- og spuntarbeid, vanntetting, poretrykksmålinger og vanninfiltrasjon i samarbeid med fagressurser i prosjektet. Dette innebærer å følge opp entreprenører og rapportere til prosjekteringsleder og byggeleder.Stillingen vil organisatorisk ligger til én av de store totalentreprisene, men arbeidsområdet vil også kunne omfatte andre entrepriser i prosjektet. Du vil få utfordrende, varierende og selvstendige arbeidsoppgaver.Vi stryker temaet vårt innenfor geoteknikk i Vestkorridoren, og vil derfor gjøre oppmerksom på at vi også søker etter en senior geotekniker. Søknadsfrist er også 15. august 2022 – se egen annonse.ArbeidsoppgaverDine arbeidsoppgaver vil blant annet være:bidra til å utarbeide byggherrens kontrollplanerutføre stikkprøvekontroller og følge opp kvalitet i Kvallinkkontrollere entreprenørens dokumentasjondelta på byggemøter, tekniske møter og entreprenørens vernerunder m.m.bidra til å utarbeide sluttrapporterbistå byggeleder i oppfølging av entreprenør i gjennomføringsfasen med hensyn på SHA, YM, fremdrift og økonomibidra i koordinering med andre fag og andre pågående entrepriserKvalifikasjonskravPrimært ønskes utdanning som master/sivilingeniør innen geoteknikk for nordiske grunnforhold. Utdanning på tilsvarende nivå innen f.eks. hydrogeologi eller ingeniørgeologi vil også kunne komme i betraktning. Du må i tilfelle ha gjennomført tilleggsutdanning i geoteknikk.Du må ha førerkort kl. B og god fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntlig.Nyutdannede kan også søke.For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og eventuell etterutdanning, kan kravet til utdanning fravikes. Det vil vektlegges om du har erfaring fra et eller flere av følgende typer arbeid; spunt, pelearbeid, grunnstabilisering, poretrykksoppfølging og oppfølging av vanninfiltrasjonsanlegg.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi vektlegger:erfaring og interesse med bruk av BIM/fagmodellergode kunnskaper i bruk av digitale verktøyDet er ønskelig at du er selvstendig og strukturert i utførelse av egne oppgaver, er serviceinnstilt og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.Stort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseinterne studier og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ønsker du mer informasjon om stillingen?Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til prosjektsjef Tom Hedalen, tlf 909 59 433, tom.hedalen@vegvesen.no eller til prosjektleder Eirik S. Thomassen, tlf 975 11 151, eirik.thomassen@vegvesen.no.Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobbHar du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.
Frist 15.08.2022
Les mer
logo
Senior geotekniker E18 Vestkorridoren
Om stillingenI Statens vegvesen, Utbyggingsdivisjonen, har vi ledig stilling som senior geotekniker ved prosjektet E18 Vestkorridoren.Ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta (etappe 1) er om lag 4,4 km lang. Den nye veien vil få tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger. I tillegg inngår ny sykkelvei, ny fylkesvei mellom Gjønnes og E18 (Bærumsdiagonalen) og ny forbindelse fra Strand til Fornebu (Vestre lenke). Bærumsdiagonalen har som formål å redusere trafikken på lokalveier, avlaste boligområder og sikre økt fremkommelighet for kollektivtrafikken. Ny E18 vil gå i tunnel forbi Høvik, og ved Stabekk vil ny E18 gå under lokk. Forbi Høvik vil dagens E18 bli bygd om til lokalvei. Bygging av etappe 1 er i gang og ferdigstilles i 2029/30.Ny E18 mellom Ramstadsletta og Nesbru (etappe 2) er om lag 5,8 km lang hvor hovedelementet er en to-løpstunnel under Sandvika med ramper i berg som kobler E16 med E18. I tillegg kommer lokalveisystem og løsninger for kollektivtrafikk og sykkel. Reguleringsplan for E18 Ramstadsletta- Nesbru vil etter planen være vedtatt i 2024.Vi søker etter en senior geotekniker med erfaring fra planlegging, prosjektering og oppfølging av geoteknikk i byggetid. Arbeidsområdet vil spenne fra utarbeidelse av reguleringsplaner til bistand til pågående entrepriser i prosjektet.  Du vil være med på å følge opp prosjektering av teknisk plan for etappe 2 og gi faglig veiledning til byggeledelsen til anleggsgjennomføring av etappe 1. Dette innebærer å følge opp rådgiver/entreprenører og rapportere til prosjekteringsleder og byggeleder.Stillingen vil organisatorisk ligger til seksjonen Plan og prosjektering som er en del av prosjektet E18 Vestkorridoren. Du vil få utfordrende, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver.Vi stryker temaet vårt innenfor geoteknikk i Vestkorridoren, og vil derfor gjøre oppmerksom på at vi også søker etter en geotekniker. Søknadsfrist er også 15. august 2022 – se egen annonse.ArbeidsoppgaverDine arbeidsoppgaver vil blant annet være:ansvar for oppfølging av geoteknikk og grunnundersøkelser for E18 Vestkorridorprosjektetkvalitetssikre leveranser fra våre rådgivere og entreprenørerbistå i utarbeidelse av konkurransegrunnlagbistå byggeleder i oppfølging av entreprenør i gjennomføringsfasen med hensyn på SHA, YM og kvalitetbistå byggelederne med faglige og kontraktuelle avklaringerbidra i koordinering med andre fag og andre pågående entrepriserbidra med å utarbeide erfaringsrapporterKvalifikasjonskravKrav:primært ønskes utdanning master/sivilingeniør innen geoteknikk for nordiske grunnforhold. Utdanning på tilsvarende nivå innen f.eks. hydrogeologi eller ingeniørgeologi vil også vurderes ved gjennomført tilleggsutdanning i geoteknikkmin. 5 – 7 års arbeidserfaring med relevante arbeidsoppgavergod fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntligførerkort klasse BFor kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og eventuell etterutdanning, kan kravet til utdanning fravikes.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi vektlegger:Erfaring fra anlegg på ett eller flere av følgende typer arbeid; spunt, pelearbeid, grunnstabilisering, poretrykksoppfølging og oppfølging av vanninfiltrasjonsanlegg. Det er en fordel om du har erfaring med og interesse forbruk av BIM/ fagmodeller og gode kunnskaper i bruk av digitale verktøy.Det er ønskelig at du er selvstendig og strukturert i utførelse av egne oppgaver, serviceinnstilt, proaktiv og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Personlige egenskaper vil bli vektlagtStort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseinterne studier og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til prosjektsjef Tom Hedalen, tlf 909 59 433, tom.hedalen@vegvesen.no eller til prosjektleder Ian Markey, tlf. 416 27 557, ian.markey@vegvesen.no.Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobbHar du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.
Frist 15.08.2022
Les mer
logo
Saksbehandler kjøretøy
Arbeidsoppgaver:Stillingen innbefatter oppgaver som:Kjøretøyteknisk saksbehandlingBidra innenfor klagesaksbehandlingKontroll av verneutstyr og tekniske kontroller av kjøretøy langs vegKontroll av kjøretøy i kontrollhall med tilhørende saksbehandlingDet kan også være mulighet for å inngå i Statens vegvesen sin ulykkes-gruppe som driver med undersøkelser og analyse av alvorlig trafikkulykker.En del av kontrollarbeidet gjennomføres i samarbeid med andre offentlige etater.Andre arbeidsoppgaver kan pålegges etter behov.Kvalifikasjoner:Du har ...minimum 3-årig utdannelse fra høyskole/universitet innenfor maskinteknisk fagområde. Søkere med bilteknisk fagskole i kombinasjon med fagbrev og sterk relevant erfaring vurderes.god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. førerkort klasse B, samt fylle vilkårene for førerrett i de øvrige førerkortklassene. Det er ønskelig med førerkort i klassene A, B, CE og D.Etter ansettelse, er det krav om gjennomføring av etatens modulbaserte opplæring. Dette er en samlingsbasert opplæring (samlinger med inntil en ukes varighet) og e-læring med praksisveiledning på egen arbeidsplass i tillegg.Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)Du er ...god til å kommunisere med ulike typer mennestergod på kundebehandling og evner å finne god balanse mellom utøvelse av myndighetsrollen samt å ha en rolig og trygg fremtoningstrukturert og ryddig i ditt arbeiden bidragsyter til et godt arbeidsmiljø og en som samarbeider godt med de rundt degDet forutsettes plettfri vandel.Om stillingenKjøretøyavdelingen har ansvar for registering og oppfølging av kjøretøy i norsk kjøretøysregister inkludert kontroll og godkjenning av ombygginger av nye og brukte kjøretøy med tilhørende saksbehandling. Avdelingen betjener teknisk svartjeneste, og deltar i kontroll av kjøretøy og trafikanter langs veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet, skal vi ivareta trafikksikkerhet med 0-visjonen som utgangspunkt, samt bidra til like konkurransevilkår.Kjøretøyseksjonen i Midt (Møre og Romsdal og Trøndelag) har ledig stilling som ingeniør/bilingeniør med kontorsted Trondheim.For stillingen gjelder forvaltning av lov og forskrift i direkte dialog med våre brukere. Vi søker derfor etter bil/maskin ingeniør, som trives med kundekontakt og som ønsker personlig utvikling, samt ser det som en positiv utfordring å kombinere saksbehandling i myndighetsrollen med tjenesteyting.Kjøretøyseksjonen i Midt har 27 stillinger som er fordelt på 7 trafikkstasjoner. Seksjonen drifter 10 trafikkstasjoner.Det må påregnes arbeid ved de andre trafikkstasjonene samt noe forskjøvet arbeidstid.Vi tilbyr:Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheterintroduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskassegodt arbeidsmiljølønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikkAnnet om stillingenStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sverre Nybø Bigseth, sverre.bigset@vegvesen.no eller 90917856.
Frist 21.08.2022
Les mer
logo
Tilsynsmedarbeider
Om stillingenTrafikant- og kjøretøydivisjonen jobber hver dag for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. På Tilsynsavdelingen bidrar vi til økt trafikksikkerhet gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet av trafikkskoler, trafikklærere, kursarrangører, verksteder, kontrollorgan og kontrollører.I denne stillingen vil du godkjenne og føre tilsyn med trafikkskoler og kursarrangører, faglig ledere og trafikklærere. Kontorsted vil være Drammen eller Hønefoss trafikkstasjon.ArbeidsoppgaverDu skal føre tilsyn med trafikkskolenes daglige drift og trafikklærers bruk av pedagogisk metode i undervisningen. Du må derfor reise mye rundt på de ulike trafikkskolene. Tilsynene foregår både i klasserom og i kjøretøyene for de ulike klassene, så dette er en jobb for deg som trives med å være ute i trafikken der det skjer. Du må også være god til å formulere deg skriftlig, for hvert tilsyn skal dokumenteres gjennom tilsynsrapporter. Når det avdekkes avvik i driften eller opplæringen blir det din jobb å følge opp at virksomhetene innretter seg etter gjeldende regelverk.KvalifikasjonskravDu må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskoleDet er en fordel om du har utdanning innen trafikkpedagogiske fag.Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for evt manglende formell utdanning.Du må ha minimum førerrett for klasse B, samt tilfredsstille helsekrav til førerkort klasse D. Vi vil også vektlegge at du har førerrett for andre klasserDu må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norskDet er en fordel at du har erfaring fra trafikklæreryrket og kjennskap til offentlig forvaltning og saksbehandling.Du må ikke ha habilitetsmessige begrensninger i forhold til oppgaveutførelsen. Dette vil blant annet innebære at du selv ikke kan jobbe ved, eller ha eierandeler i noen av tilsynsobjektene.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi legger også vekt på:Erfaring fra tilsyns- og/eller revisjonsarbeid.Innsikt i relevant regelverk, herunder også forvaltningsrettslige regler som er styrende for saksbehandlingen.Gode datakunnskaper.Evne til å være strukturert, arbeide systematisk, være selvstendig, ha godesamarbeidsegenskaper og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.Stort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseinterne studier og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med seksjonssjef Einar Eskilt 909 91 411.
Frist 15.08.2022
Les mer
logo
SHA-rådgiver E134 Oslofjordtunnelen
Om stillingenStatens vegvesen skal nå i gang med E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Dette er stas og nå trenger vi DEG til å være med på jobben.Vi søker nå etter en motivert kollega som vil gjøre en viktig jobb for samfunnet. Prosjektet har vedtatte reguleringsplaner og byggestart er planlagt til 2023.Prosjektet har en anslått totalkostnad på drøyt 5 mrd. kr., planlagt gjennomført som totalentreprise og en total byggetid på ca. 6 år.ArbeidsoppgaverI stillingen som SHA-rådgiver vil du blant annet ha oppgaver som:ivareta byggherrens koordineringsansvar i henhold til Byggherreforskriften sammen med byggelederbistå i utarbeidelse og oppfølging av SHA-planergi råd og hjelpe byggherrepersonellet i SHA-oppfølgingen av entreprenørfølge opp krav til SHA i kontrakten og sørge for nødvendig dokumentasjonutarbeide plan for gjennomføring av stikkprøvekontroller for SHApåse at alle hendelser registreres og utarbeide rapporter for byggelederansvar for jevnlige gjennomganger av risikoanalyserdelta på vernerunder og sikker-jobb-analyser (SJA)KvalifikasjonskravKrav:minimum 3 års utdanning fra universitet eller høgskolerelevant erfaring fra veiprosjekt eller samferdselsprosjektgod norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevneførerkort klasse BFor kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)Vi vil legge vekt på personlige egenskaper og ønsker at du:er strukturert og har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig på norskhar gode ferdigheter innen digitale verktøyerevner å ta initiativ og være resultatorientertdeler av din kompetanseevner å jobbe selvstendig og i teamvil bidra til et godt arbeidsmiljøStort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseinterne studier og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Dersom du har spørsmål om stillingen, kan du kan ta kontakt med følgende: Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl mobil 97138386, Prosjekteringsleder Mill-Hege Bertheussen mobil 90075804 eller Delprosjektleder Vibeke Malvik på mobil 90853576Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobbHar du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.
Frist 31.08.2022
Les mer
logo
BIM-koordinator E134 Oslofjordtunnelen
Om stillingenStatens vegvesen skal nå i gang med E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Dette er stas og nå trenger vi DEG til å være med på jobben. Vi søker BIM-koordinator til å ta utfordringenVi søker nå etter en motivert kollega som vil gjøre en viktig jobb for samfunnet. Prosjektet har vedtatte reguleringsplaner og byggestart er planlagt til 2023.Prosjektet har en anslått totalkostnad på drøyt 5 mrd. kr., planlagt gjennomført som totalentreprise og en total byggetid på ca. 6 år.ArbeidsoppgaverDine oppgaver vil blant annet være:koordinere og kontrollere modellbasert prosjektering i utførelsesfasenfølge opp totalleverandør i tett samarbeid med prosjekteringsleder i prosjekteringsfasen spesielt med vekt på bruk av og krav til modellerBIM-teknisk oppfølging og kontroll av leveranser fra prosjekterende. Kvalitetssikring av modell-leveranseransvarlig for opplæring i bruk av modellverktøy i prosjektet  bidra i kontraheringsfasen med evaluering av tilbudKvalifikasjonskravKrav:min. bachelor eller master innenfor innen veg-/transportplanlegging, bygg og anlegg eller tilsvarendegod norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norskførerkort klasse BFor kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)Vi vektlegger at du har interesse for ny teknologi og evne til å sette deg raskt inn i bruk av ny programvare. Det er en fordel om du har god forståelse for ulike formater og konvertering og erfaring med følgende:verktøy som Quadri, Novapoint, Navisworks, Civil3D, Infraworks og Teklaskybaserte løsninger som Trimble Connect eller BIM360bruk av BIM/3D og digital samhandling i tverrfaglige prosjektbruk av VDC metodikkVi vil legge vekt på personlige egenskaper og ønsker at du:er strukturert og har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlighar gode ferdigheter innen digitale verktøyerevner å ta initiativ og være resultatorientertdeler av din kompetanseevner å jobbe selvstendig og i teamvil bidra til et godt arbeidsmiljøStort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseinterne studier og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Dersom du har spørsmål om stillingen, kan du kan ta kontakt med følgende: Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl mobil 97138386,  Prosjekteringsleder Mill-Hege Bertheussen mobil 90075804 eller Delprosjektleder Vibeke Malvik på mobil 90853576Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobbHar du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.
Frist 31.08.2022
Les mer
logo
Byggeleder
Om stillingenNoe av det viktigste vi gjør for samfunnet og miljøet er å ta vare på det vegnettet vi allerede har. I divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for løpende helårlig drift av riksvegene, inkludert ferjer. Vi vedlikeholder og utvikler vegnettet, og planlegger og gjennomfører utbedringsprosjekter. Drift og vedlikehold har rundt 890 medarbeidere over hele landet, og en årlig omsetning på om lag 15 milliarder kroner.Vi trenger nå å styrke oss med en byggelder drift i Bergen, og er på jakt etter deg som kan passe inn i kontraktslaget.Stillingen er plassert i avdeling Drift og Vedlikehold vest, seksjon drift, og har kontorplass Bergen.Som byggleder for driftskontrakt Bergen får du hovedansvaret med å følge opp vegkontrakten 9304. Driftskontrakt 9304 Bergen dekker vegdrift av europa- og riksvegene mellom Halhjem-Opedal, Sotra-Voss og ut til Flesland.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene vil være planlegging og oppfølging av driftskontrakt for drift og vedlikehold av riksveger. Byggeleder skal følge opp og rapportere på økonomi, kvalitet, fremdrift og HMS på egen kontrakt, samt lede og tilrettelegge arbeid for kontrollingeniører.Byggeleder har ansvar for å gjennomføre byggemøter, og andre møter, med entreprenør, samt koordinere arbeid med andre faggrupper, seksjoner og etater. I forbindelse med planlegging og oppfølgning av arbeidene benyttes Statens vegvesen sitt dataverktøy.Du vil arbeide tett sammen med seksjonsleder, prosjektledere, teknisk byggeleder tunnel, og flere kontrollingeniører på kontrakten. Du vil og være jevnlig i kontakt med øvrige i vegvesenet, entreprenører, offentlige etater, grunneiere, media, og andre som påvirkes av driftsoppgavene.Godt samarbeid med øvrige samarbeidspartnere internt i Statens vegvesen, og eksterne aktører, er en forutsetning for god gjennomføring.Vi ønsker oss en ny medarbeider som har kunnskap og erfaring fra drift av veg, og i tillegg er det ønskelig med erfaring innenfor byggeledelse.De mest sentrale arbeidsoppgavene vil være:Teknisk og økonomisk oppfølging av kontrakt med entreprenørOppfølging av HMS/SHA ute på arbeidsstedenePlanlegging, iverksetting og oppfølging av drift- og vedlikeholdsoppgaverBehandle tekniske avklaringerHåndtering av avvik, tillegg og endringerOppfølging av framdrift og kontrollplanerBidra i overlevering av nye anlegg til driftBidra med kunnskap og erfaring i nyanlegg og tunneloppgradering ellers i etatenUtarbeidelse av nye kontrakterDelta i byggherrevaktenDet må i stillingen påregnes noe reisevirksomhet.KvalifikasjonskravDu må ha minimum treårig relevant utdanning fra universitet eller høgskole. For kandidater med sterk og allsidig praksis, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.Det er ønskelig med erfaring fra drift og vedlikeholdsoppgaver på samferdselsanlegg, og erfaring med bygge- eller prosjektledelse.Du må ha førerkort klasse B.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Det vil bli lagt vekt på:Erfaring fra bygge- eller prosjektledelseKunnskap og erfaring fra bygging, drift eller vedlikehold av samferdselsanlegg Har kunnskap om lover, forskrifter og regelverk innen fagområdetRelevant fagbrev er ønskeligDu behersker elektronisk verktøy for oppfølging og rapporteringDu må ha nødvendige IT-ferdigheterDu må kunne arbeide strukturert og selvstendigDu må ha evne til å få folk med deg, gi retning og motivere dine kollegaerDu må ha evne til å ta initiativ og være resultatorientert Må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk Du har gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljøStort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseinterne studier og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med seksjonsleder Ole Endal Svåsand, ole.endal.svasand@vegvesen.no, telefon 47701924.
Frist 22.08.2022
Les mer
logo
Prosjektledere Rogfast
RogfastprosjektetProsjektet E39 Rogfast er det første av de store prosjektene i satsingen på ferjefri E39 på Vestlandet. Det skal bygges en ca 27 km lang toløps tunnel under Boknafjorden som etter vegåpning skal erstatte dagens ferjesamband mellom Mortavika og Arsvågen. I tillegg skal det bygges en 3,5km lang tunnelarm opp til Kvitsøy samt veger og flere konstruksjoner i tilknytting til tunnelene. Prosjektet har allerede startet opp, og det skal bygges i perioden helt fram til 2033.Kvitsøy er en egen kommune, et øysamfunn i Boknafjorden. Utbyggingen av Rogfast vil på litt sikt avløse ferjesambandet som i dag er eneste mulighet for å ta seg til Kvitsøy uten selv å ha egen båt. Arbeidet med å bygge nye veg og tunnel på Kvitsøy er godt i gang.Om stillingeneUtbyggingsområde vest søker nå fire prosjektledere ved prosjekt Rogfast til kontraktene E02, E03, E04 og til Smiene-Harestad.Som prosjektleder ved Rogfast vil du lede, koordinere og styre din entreprise slik at prosjektet som helhet leverer på avtalt kvalitet, tid og kostnad, i tillegg til HMS.Prosjektleder rapporterer til Prosjektsjef, som igjen rapporterer til Prosjektdirektør Utbygging vest. Oppgaven består av å lede gjennomføringen av den aktuelle delentreprise, hvor delentreprisene samlet utgjør Rogfast.E02 vil ha anleggssted på Kvitsøy, E03 vil ha anleggssted på Mekjarvik og E04 vil ha anleggssted på Arsvågen.Rogfast skal bygges med tunnelprofil 2 x T10,5. Hver tunnelentreprise er i størrelsesorden kr 4 mrd.Strekningen Smiene – Harestad består av en ca 5 km ny 4 felt veg mellom tunnelene Eiganes og Rogfast. Prosjektet har en antatt kostnadsramme på i underkant av 4 mrd kr. Entrepriseformen er foreløpig ikke avklart. Det skal etter planen bygges 2 planskilte kryss i tillegg til en kulvert, samt veg i dagen.Elektro og automasjon vil bli organisert i en egen delentreprise.Det følger personalansvar med stillingen.Prosjektsjef for Rogfast vil ha anledning til å tilrettelegge for utvikling av rette person med et godt utviklingspotensial.Arbeidsoppgaverlede plan- og / eller byggeprosjektivareta alle oppgaver og mål innen det definerte ansvarsområdet som SVV til enhver tid setter på dagsordenfokus på SVV sine toppmål og rapportering på måleparameterne HMS / tid / kostnad / kvalitetlede prosjektet gjennom tildelte ressurserdelta i prosjektsjefen sin ledergruppepersonalansvar for tildelte personalressurseren andel av de fellesoppgaver som er tillagt ansvarsområdet til prosjektsjefen, stabsoppgaverKvalifikasjonskravmaster innenfor relevante fag (tunnel, veg i dagen eller konstruksjon)minimum 3 års erfaring som prosjektledergode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norskførerkort klasse Bmå kunne sikkerhetsklareresFor kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning avvikes.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi legger vekt på at du harevne til å etablere en god lagåndgode kunnskaper om personal- og prosjektledelsegode kunnskaper om ulike verktøy for prosjektstyringSom leder er det viktig at dukommuniserer og samhandler godt, ser løsninger og kan vise handlekraft gjennom faglig styrkeengasjerer medarbeidere og samarbeidspartnere til å tenke i framtidsscenario, og vurderer hvilke krav dette stiller til det som skal leveres til enhver tider god til å samhandle med eksterne organisasjoner og media på en positiv måte for prosjekteter resultatorientert og opptatt av å nå prosjektet sine målsettingerinnbyr til tillit overfor entreprenører, rådgivere og andre samarbeidspartnerekan bygge en god organisasjon rundt deg sammen med dine overordna i prosjektet og i linjenVi tilbyr:spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheterintroduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskassegodt arbeidsmiljølønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikkAnnet om stillingenStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .Kontakt prosjektsjef Oddvar Kaarmo på mobil 95048525 eller oddvar.kaarmo@vegvesen.noHar du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.
Frist 29.08.2022
Les mer
logo
Byggeleder Automasjon E39 Rogfast
Om stillingenStatens vegvesen, Utbygging, ved prosjekt E39 Rogfast har ledig stilling som byggeleder og søker etter en person med kompetanse innen automasjon til utarbeidelse og oppfølging av kontrakt, alle faser. Det vil si helt fra utarbeidelse av tilbud til overlevering.Kontorsted er Mekjarvik (primært), Kvitsøy (sekundært) og Bokn (sekundært). Hvilket kontorsted som skal være det primære oppmøtestedet kan forhandles om. Kontrakten, E07 Elektro Automasjon, skal omfatte et komplett veganlegg med grensesnitt mot Harestad (Randaberg) i sør og Laupland (Bokn) i nord.Byggeleder Automasjon rapporterer til Hovedbyggeleder Elektro og Automasjon. Hovedbyggeleder Elektro og Automasjon rapporterer til Prosjektsjef. Hovedbyggeleder Elektro og Automasjon koordinerer fremdrift inn mot ulike interne og eksterne grensesnittene (grunnentrepriser).Arbeidsoppgaverutarbeide tilbudsgrunnlag i samarbeid med rådgiverevaluering av tilbud i konkurransen frem til signering av kontraktbesvare tekniske avklaringer i prosjekteringsfasenkontroll av prosjektering mot Statens vegvesen sine håndbøker og annet regelverkfaglig koordinering mellom prosjektet og andre interne avdelinger, som eksempelvis Vegtrafikksentralen og Driftsavdelingkoordinering mellom prosjektet og eksterne aktører (kraftselskap, andre type linjer)oppfølging av automasjon i byggefasenoppfølging av ulike testaktiviteter innfor åpning av ny tunnel (FAT / SAT / UAT / GAT)Kvalifikasjonerutdanning fra universitet eller 3-årig høgskole/2-årig teknisk fagskole med relevant fagminimum 3 års relevant erfaring fra automasjon innen bygg og anlegggode kommunikasjonsevner, både på norsk og engelskførerkort klasse BFor kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige egenskaper for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)Vi vektlegger:at du har gode evner til samarbeidat du er fleksibel, initiativrik og løysingsorientertat du har stor arbeidskapasitet, jobber strukturert og at du er faglig etterretteligat du har evne å følge opp rådgiver og entreprenør, i detalj, der dette er nødvendigVi tilbyr:spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheterintroduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskassegodt arbeidsmiljølønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikkAnnet om stillingenStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.Ønsker du mer informasjon om stillingen? Kontakt prosjektsjef Oddvar Kaarmo på mobil 95048525 eller oddvar.kaarmo@vegvesen.no
Frist 12.09.2022
Les mer
logo
Byggeleder Elektro E39 Rogfast
Om stillingenStatens vegvesen, Utbygging, ved prosjekt E39 Rogfast har ledig stilling som byggeleder og søker etter en person med kompetanse innen elektro til utarbeidelse og oppfølging av kontrakt, alle faser. Det vil si helt fra utarbeidelse av tilbud til overlevering.Kontorsted er Mekjarvik (primært), Kvitsøy (sekundært) og Bokn (sekundært). Hvilket kontorsted som skal være det primære oppmøtestedet kan forhandles om. Kontrakten, E07 Elektro Automasjon, skal omfatte et komplett veganlegg med grensesnitt mot Harestad (Randaberg) i sør og Laupland (Bokn) i nord.Byggeleder Elektro rapporterer til Hovedbyggeleder Elektro og Automasjon. Hovedbyggeleder Elektro og Automasjon rapporterer til Prosjektsjef. Hovedbyggeleder Elektro og Automasjon koordinerer fremdrift inn mot ulike interne og eksterne grensesnittene (grunnentrepriser).Arbeidsoppgaverutarbeide tilbudsgrunnlag i samarbeid med rådgiverevaluering av tilbud i konkurransen frem til signering av kontraktbesvare tekniske avklaringer i prosjekteringsfasenkontroll av prosjektering mot Statens vegvesen sine håndbøker og annet regelverkfaglig koordinering mellom prosjektet og andre interne avdelinger, som eksempelvis Vegtrafikksentralen og Driftsavdeling.koordinering mellom prosjektet og eksterne aktører (kraftselskap, andre type linjer)oppfølging av elektro i byggefasenoppfølging av ulike testaktiviteter innfor åpning av ny tunnel (FAT / SAT / UAT / GAT)Kvalifikasjonerutdanning fra universitet eller 3-årig høgskole/2-årig teknisk fagskole med relevant fagminimum 3 års relevant erfaring fra elektro innen bygg og anlegggode kommunikasjonsevner, både på norsk og engelskførerkort klasse BFor kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige egenskaper for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.Vi vektlegger:at du har gode evner til samarbeidat du er fleksibel, initiativrik og løysingsorientertat du har stor arbeidskapasitet, jobber strukturert og at du er faglig etterretteligat du har evne å følge opp rådgiver og entreprenør, i detalj, der dette er nødvendigDersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet krever vi at den blir godkjent av NOKUT (www.nokut.no).Vi tilbyr:spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheterintroduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskassegodt arbeidsmiljølønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikkAnnet om stillingenStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Kontakt prosjektsjef Oddvar Kaarmo på mobil 95048525 eller oddvar.kaarmo@vegvesen.no
Frist 12.09.2022
Les mer
logo
Leder for kulturhistorisk seksjon ved Norsk vegmuseum
Om Norsk vegmuseumVed Norsk vegmuseum har vi nå ledig stilling som seksjonsleder for kulturhistorie.Norsk vegmuseum er etatsmuseet til Statens vegvesen og et av Norges største teknisk-industrielle museer. Museet åpnet i 1992 og er lokalisert ved Hunderfossen i Lillehammer kommune. Museet har nasjonalt ansvar for å ta vare på, forske på og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminner vedrørende veg og vegtrafikk. Med utgangspunkt i en aktiv forvaltning av museets samlinger skal museet drive forskning og formidling basert på denne kunnskapen. Norsk vegmuseum ivaretar dessuten forvaltning av etatens faste kulturminner i Nasjonal verneplan for veger, bruer, bygninger og andre vegrelaterte kulturminner. Museet har åpent hele året og byr på historisk og teknisk veghistorie i et spennende ute- og innemiljø. Vi har en rekke faste og skiftende utstillinger, og et stort friluftsmuseum på 300 mål. Museet har over 80 000 besøkende i året og står overfor mange spennende oppgaver i tiden som kommer.I denne stillingen får du mulighet til å bidra til videreutvikling av et spennende og mangfoldig museum med et bredt, nasjonalt ansvarsområde. Er du den personen vi ser etter? Stillingen har arbeidssted Lillehammer.Hva skal du jobbe med?Personal-, budsjett- og HMS-ansvar for egen enhetFagansvar for at enhetens virksomhet er i henhold til gjeldene nasjonale og internasjonale føringer og retningslinjer for museumsarbeidBidra til videreutvikling av museets strategi og operasjonalisere denne gjennom ledelse av enhetens leveranserInngå i museets ledergruppe og bidra til god samhandling internt og eksterntAnsvarsområde kan endres i takt med utvikling og endring i organisasjonen.Hvem ser vi etter?Du har minimum mastergrad fra universitet/høgskole innenfor relevante fagområder (f.eks. ledelse, økonomi/administrasjon, museumsfag, kulturhistoriske fag). Ved omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger, kan kravet til utdanning fravikes.Erfaring med personalledelse, budsjettansvar og HMS-ansvar vektlegges.Det er en fordel med erfaring fra kultursektoren generelt og/eller museumssektoren spesielt, og at du har kjennskap til gjeldende nasjonale og internasjonale føringer og retningslinjer for museumsarbeid.Vi legger vekt på at du:har en trygg og inkluderende lederstil som virker inspirerende og motiverendehar gode samarbeidsevnerjobber planmessig og strukturerthar kapasitet til å følge opp og koordinere mange og varierte arbeidsoppgaver samtidighar evne til strategisk planlegging og kan foreta tydelige prioriteringerPersonlige egenskaper vil bli vektlagt.Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)Vi tilbyr:spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheterintroduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskassegodt arbeidsmiljølønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikkAnnet om stillingenStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .Trenger du mer informasjon?Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med museumsdirektør Anja Aaboen Sletten på mobil 91 69 63 36 eller epost anja-aaboen.sletten@vegvesen.no, eller seksjonssjef Randi Skjelsvold på mobil 959 79 381 eller epost randi.skjeldvold@vegvesen.no.
Frist 21.08.2022
Les mer
logo
Kundeveileder/saksbehandler
Om stillingenBrukertjenester er trafikant- og kjøretøydivisjonens førstelinje, og har ansvar for operative oppgaver, kundebetjening og førstelinjebehandling av saker innenfor trafikant og kjøretøy.Brukertjenester Nord har ledig 50% stilling som kundeveileder/saksbehandler ved Hammerfest trafikkstasjon, og det må påregnes arbeid ved andre trafikkstasjoner.Arbeidsoppgaver/Hva skal du jobbe med?Arbeidsområdets hovedoppgave er kundebehandling i skranke og på telefon. Dette innebærer blant annet utstedelse av førerkort, registrering av kjøretøy, saksbehandling, prøveleder teori og veiledning via telefon.Arbeidet foregår i direkte dialog med kunden, og vi søker derfor etter personer som trives med kundekontakt og har gode formidlingsevner.Håndheving av lov og forskrifter er en viktig del av arbeidsområdet.Vi kan ikke alltid gjennomføre det kunden ønsker, så man må være komfortabel med å kombinere myndighetsrollen med tjenesteyting.Brukertjenester er kontinuerlig i endring hvor flere oppgaver kan løses via digitale verktøy. Dette innebærer at oppgavene våre endres, og det er viktig at våre medarbeidere er omstillingsdyktige og ønsker å ta del i endringsprosesserVår arbeidshverdag er hektisk og detaljrik. Vi ønsker derfor en person som er fleksibel, tydelig, tålmodig, systematisk og nøyaktig.Det forventes at du står på og arbeider selvstendig og effektivt med dine oppgaver, og at du samtidig bidrar til samarbeid og felles fremgang for teamet.Kvalifikasjoner/Hvem er du?KvalifikasjonskravØnskelig med 3-årig relevant utdanning fra høgskole eller universitet.Omfattende og relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanningGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskErfaring fra servicevirksomhet eller offentlig tjenesteyting er en fordel. Kommunikasjon «ansikt til ansikt» vil vektleggesPå Brukertjenester vil du jobbe i flere ulike dataverktøy. Det kreves derfor både vilje og kompetanse til å sette seg inn i nye systemer og verktøyFørerkort klasse BDersom hele eller deler av utdanning er gjennomført i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og godkjenning fra NOKUT(www.nokut.no)Personlige egenskaper:I samspill med kvalifikasjoner leter vi også etter riktige egenskaper, holdninger og motivasjon.Til denne stillingen er vi på utkikk etter en kollega som har disse egenskapene:Serviceinnstilt og komfortabel med å skulle kombinere tjenesteyting og myndighetsrollenGode samarbeidsegenskaper og evne til å styrke sine kollegaerResultatorientert, initiativrik og selvstendigNøyaktig, systematisk og effektivVi tilbyr:Stort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra tilfremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:Introduksjonsprogram og fadderordningGod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseEtatsskoler og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Annet om stillingenStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Ingunn Foslund på telefon 971 37 721.
Frist 21.08.2022
Les mer
logo
Trafikkoperatører VTS vest
Om stillingenVi styrker laget og søker etter nye trafikkoperatører på vegtrafikksentralen vest. Vi har nå ledig to faste stillinger som trafikkoperatør.Vegtrafikksentralene (VTS) er Statens vegvesens operative beredskapsenhet og er bemannet døgnkontinuerlig - hele året. De har somnasjonal oppgave å overvåke og styre vegtrafikken for fylkeskommunene, Statens vegvesen og Nye veier. De varsler og formidler informasjon om status og hendelser på vegnettet. De fem sentralene holder til i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Mosjøen, og overvåker hvert sitt geografiske område.VTS er døgnåpen, og alle trafikkoperatører går turnus med arbeid hver 3. helg, i en 3-skiftsplan med vakter på formiddag, ettermiddag og natt. I helgene er det 12 timers skift, med enten dagjobbing ellernattjobbing. Turnus går fast gjennom året, utenom sommer, påske og jul. I disse periodene har vi avviksturnus, med 12 timers skift.ArbeidsoppgaverDe viktigste oppgavene er styring- og overvåking av vegnettet, vegtrafikken og miljøet rundt vegnettet. Ved hendelser skal VTS ta ansvar og sette i gang nødvendige tiltak. Det er utstrakt bruk av dataverktøy med loggføring, fjernstyring av tekniske installasjoner, håndtering av tekniske alarmer og varsling og samhandling med entreprenører og politiet.I tillegg er en viktig arbeidsoppgave å motta og formidle veg- og trafikkinformasjon, gjennom å distribuere trafikkmeldinger og betjene publikumstelefonen 175. Ved spesielle hendelser, som blant annet trafikkulykker og hendelser i tunnel, vil en trafikkoperatør kunne motta nødsamtaler, håndtere mange oppgaver samtidig, og fortsatt ha evnen til å vurdere situasjoner ut fra et sikkerhetsperspektiv. Dette krever tett samarbeid med medarbeidere, nødetater, entreprenører og byggherrer og en tett dialog med publikum og media. Du vil også ytebeslutningsstøtte for drift og vedlikehold av veg og veginstallasjoner.KvalifikasjonskravDu må ha minimum 2 år utdanning på høgskolenivå fra aktuelle fagretninger. Eksempler på disse, kan være ulike former for operativ utdanning, veg og trafikk, eller media/kommunikasjon. Vi kan fravike utdanningskravet dersom du har omfattende og relevant erfaring. Erfaring fra lignende arbeidsoppgaver vil være en stor fordel, samt vilje, evne og helst også erfaring fra turnusarbeid (spesielt natt). Alle operatører inngår i en fast turnus, og det er ingen mulighet for individuell tilrettelegging av turnus. Søker må derfor ha en privatsituasjon som tilsier fast turnusarbeid gjennom året, inkludert sommer, høytid og helg.Kvinner oppfordres spesielt til å søke.Vi søker deg som kan beherske stressituasjoner og som er handledyktig og rolig når mye skjer samtidig i krevende situasjoner. Personlig egnethet blir derfor tillagt stor vekt.Du må ha god forståelse og gode ferdigheter i bruk av dataverktøy, kartverktøy og forståelse for veg ogtrafikk. Evne til å forstå og gi konsise meldinger muntlig på norsk og engelsk, og god skriftlig formuleringsevne er vesentlig for bla. mottak av publikumstelefoner, nødtelefoner, pressehåndtering, loggføring og håndtering av spesielle hendelser.Arbeidet krever at du har god hørsel og godt syn (herunder fargesyn). Egenerklæring helse må underskrives. Du må minimum ha førerkort klasse B.Stort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.De som trives og lykkes i stillingen, er komfortabel med å styre og overvåke vegnettet proaktivt, i tett kontakt med publikum og medarbeidere ved bruk av nødvendig teknisk utstyr. De får energi av å omstille seg raskt for å ta ansvar for stressituasjoner som tidvis oppstår, de handler selvstendig, er sikkerhetsorientert, arbeider metodisk, ser mulige konsekvenser av hendelser, tar beslutninger og kommuniserer tydelig og hargode samarbeidsevner. Våre trafikkoperatører har svært ulik bakgrunn, fra for eksempel ulike typer overvåknings- og kontrollromsoppgaver, sikkerhetsfaget, luftfart, politiet, olje- og gassnæringa, maritim sektor og media. Hos oss blir du en del av et engasjert og profesjonelt fagmiljø, som deler kunnskap og arbeider tett sammen med kollegaer med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Medarbeidere sier de opplever enspennende arbeidshverdag med samfunnsnyttige oppgaver og stillingen gir god balanse mellom arbeid og fritid.Vi tilbyr:Statens vegvesens obligatoriske opplæringsprogram for trafikkoperatører, som består av lokal opplæring og Trafikkoperatørstudiet, som innebærer noe reiseaktivitet og egenstudier. Dette leder fram til autorisasjon gjennom en teoretisk og en praktisk prøve.Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. I denne stillingen utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid i henhold til gjeldende avtaleverk.Pensjonsordning, yrkesskadeforsikring og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med seksjonsleder Cecilie Bakke Johannessen tlf. 992 03 219 eller kontorsjef Lene Westrheim tlf. 98415913
Frist 18.08.2022
Les mer
logo
Planleggings- og prosjekteringsledere
Om Divisjon UtbyggingDivisjonen utbygging har ansvar for planlegging og bygging av de større vegprosjektene til Statens vegvesen. Operativt er divisjonen delt inn i 4 utbyggingsområder og en fagressursavdeling. Fagressursavdelingen er en landsdekkende enhet som leverer ulike fagressurser til de 4 utbyggingsområdene i utbyggingsdivisjonen. Fagressursavdelingen sin primæroppgave er å bidra til at prosjektene når sine mål ved å levere riktig kompetanse til riktig tid i prosjektene. Seksjon plan utbygging dekker fagområdene vegplanlegging, landskapsarkitektur, planleggings og prosjekteringsledelse, klima og miljø. Medarbeiderne i seksjonen bidrar i alle faser av et prosjekt som kommunedelplan, reguleringsplan, byggeplanlegging og oppfølging i byggetiden. Hovedtyngden av oppgavene til seksjonen er pr. i dag på kommune- og reguleringsplannivå. Vi søker nå planleggings- og prosjekteringsledere til spennende prosjekter over hele landet. Som en av prosjektleders nærmeste medarbeidere vil du være tett på noen av de største vegprosjektene i landet. Mange av de som er prosjektledere i dag, har tidligere vært både planleggings- og prosjekteringsledere.Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Statens vegvesen er i dag den største landbaserte byggherren i Norge, og som en del av dette miljøet vil du kunne påvirke samfunnsutviklingen og bidra til fremtidens bærekraftige løsninger på ditt fagfelt. Vi ønsker at alle skal ha eierskap til oppgavene, og vil gi deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig. Dine arbeidsoppgaver kan blant annet være:Styre planprosjekt for veg (koordinere planprosesser etter plan- og bygningsloven)Styre tverrfaglig prosjektgruppeVære ansvarlig for utarbeidelse kommunedelplaner, reguleringsplaner og byggeplanerEngasjere og styre konsulentoppdrag i ulike planfaserKontakt med kommuner, faginstanser, interesseorganisasjoner og grunneiereRapportering på økonomi og fremdrift i prosjektetKvalifikasjonerKrav:minimum 4 års relevant utdanning fra universitet eller høyskoleminimum 3 års relevant erfaringgod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norskførerkort klasse BOmfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanningDersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)Det er en fordel om du har:erfaring fra bygg- og anleggsbransjenerfaring fra prosjektledelseerfaring /kompetanse innen planlegging og offentlig forvaltning etter plan- og bygningslovenVi tilbyr:spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheterintroduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskassegodt arbeidsmiljølønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikkAnnet om stillingenStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .Aktuelle kontorsteder for stillingene:1 stilling utbyggingsområde nord, kontorsted Bodø eller Tromsø2 Stillinger utbyggingsområde midt, kontorsted Molde, Ålesund eller Trondheim1 Stilling utbyggingsområde sørøst, kontorsted Hamar, Lillehammer, Drammen eller MossHusk å skrive i søknaden hvilken lokasjon du søker til.Ønsker du mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med:Seksjonssjef Plan utbygging Amund Lundqvist, mobil 95924866.Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb.
Frist 22.08.2022
Les mer
Les mer om muligheter hos Statens Vegvesen
Om Statens Vegvesen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7 500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Visjon

På veg for et bedre samfunn.

Antall ansatte

7.500