<  
>  

Rekrutteringsprogrammet - Gode veger lages av flinke folk

Vil du jobbe med samfunnsnyttige og varierte oppgaver hos oss?
Stillingstype
Antall traineer
30
Sted
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Mastergrad eller høyere
Om traineeprogram

Statens vegvesens rekrutteringsprogram er et tilbud til deg som er nyutdannet med teknisk rettet utdanning på bachelor- eller masternivå. Vi søker fagpersoner på hele vegens livsløp – fra idé til planlegging, utbygging og drift.  Du får muligheten til å jobbe med samfunnsnyttige og varierte oppgaver innen fagområder som

  • veg- og transportplanlegging
  • vegbygging, drift og vedlikehold
  • ITS
  • konstruksjon og teknologi
  • geoteknikk
  • miljø
  • universell utforming
  • trafikksikkerhet og trafikkteknikk
  • kjøretøyteknikk
  • elektro

Fristen for å søke rekrutteringsprogrammet 2016/2017 gikk ut 11. januar 2016. Følg oss på vår Facebook-side for å få info om utlysing av Rekrutteringsprogrammet 2017/2018, eller følg med her.

Gjennom programmet blir du fast ansatt, får selvstendige arbeidsoppgaver og blir en del av et fagmiljø der det alltid er mulig å få veiledning. Du får også en egen fagfadder. For oss i Statens vegvesen er det viktig å legge til rette så du kan lære av de gode.

Som deltaker i Rekrutteringsprogrammet får du god kjennskap til Statens vegvesens ansvarsområde og oppgaver, og muligheten til å bygge et verdifullt nettverk. Programmet legger vekt på tverrfaglighet og å vise hvordan den enkelte medarbeiders ulike arbeidsoppgaver inngår i en større helhet.

Fellessamlinger fra høst til vår
I tillegg til praksis og læring i enheten du blir ansatt i, omfatter Rekrutteringsprogrammet flere fellessamlinger. På samlingene får du innsikt i alle faser av et vegprosjekt. Den første samlingen arrangerer vi tidlig på høsten, og siste samling er som regel like før sommerferien neste år. Samlingene blir arrangert på forskjellige steder i landet. Personlig utvikling er et gjennomgående tema for hele programmet, i tillegg til faglig utvikling.

Lær av de gode
Statens vegvesen har fagmiljøer i nasjonal toppklasse. Du får lære av dyktige fagfolk og dele kunnskapen din med engasjerte medarbeidere.

Ta ansvar – få ansvar
I Statens vegvesen gir vi deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Skap utvikling
Som ansatt i Statens vegvesen påvirker du samfunnsutviklingen, og du får bidra til framtidsrettede løsninger innen ditt fagfelt.  

Et godt sted å jobbe Vi satser på kompetanseutvikling for våre medarbeidere, og Statens vegvesen tilbyr gode opplærings- og utviklingsprogrammer. Vi har et ryddig avtaleverk, og vi vil at du skal kunne kombinere jobb og fritid på en god måte. Vi tilbyr lønn i henhold til vår lønnspolitikk.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Statens Vegvesen
logo
Teknisk rådgiver
Om stillingenVi søker en dyktig fagperson på laget ved vår operative beredskapsenhet, Vegtrafikksentralen sør. Vi er på utkikk etter en person med kompetanse og utstrakt erfaring fra teknisk forvaltning og drift av datanettverk anvendt til automasjonsanlegg.Stillingen innebærer å bli en del av teamet på Vegtrafikksentralen og inngå i et nært samspill med automasjonsteam på drift og vedlikehold i SVV, og andre vegeiere.Vegtrafikksentralen styrer og overvåker et stort antall objekter på og langs veg. Geografisk ansvarsområde er Viken vest, Vestfold/Telemark og Agder fylkene.Stillingen er stort sett dagtidsjobb, men noe ettermiddag/nattarbeid må påberegnes. Arbeidssted er Porsgrunn.ArbeidsoppgaverStillingen inngår i teamet som jobber med SRO / Automasjon / Nettverk på Vegtrafikksentralen.Du vil jobbe nært mot automasjonsressurser hos vegeiereOvervåking, drift og feilsøking av infrastruktur (klienter/servere/nettverk)Oppsett av nettverksløsninger tilknyttet Automasjonsnettet.Assistere i prosjekter relatert til implementering av løsninger mot Vegtrafikksentralen med hensyn på forvaltning, i samsvar med organisasjonens faglige behov.Delta i den daglige driften, herunder Cyber Security og brannmursarbeider.Klargjøring og drift av servere og arbeidsstasjoner. (VMware).Utarbeide/vedlikeholde dokumentasjonTesting av teknisk utstyr i regionen.Tolking og overvåking av logger fra brannmurer.sikkerhet i datanettverk.KvalifikasjonskravUtdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år med relevante linje – og fagkombinasjoner, for eksempel innen IKT/ITS/Automasjon eller lignende.Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende utdanning.Relevant praksis fra tilsvarende oppgaver innen fagområdet og god kunnskap om styresystemer, instrumentering, datanettverk og fiberoptisk kommunikasjonErfaring med å etablere og opprettholde god sikkerhet (Cyber Security) i en infrastruktur.God datateknisk forståelse.God muntlig og skriftlig formuleringsevne.Engelsk språk må beherskes slik at man kan forstå tekniske beskrivelser.Må kunne oppfylle krav til sikkerhetsklarering, nivå «begrenset».Relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt.Arbeidet krever at du har god hørsel, godt syn (herunder fargesyn)Førerkort kl. B.Du må være serviceinnstilt og god på samarbeid.Du må ha forståelse og kompetanse for styrings- og overvåkingssystemer, automasjon, nettverk og generell IKT. I tillegg må du være opptatt av datasikkerhet og oppfølging av dette. Du må kunne jobbe selvstendig og i større team, samt kunne sette deg inn i oppgaver knyttet til tekniske utfordringer ved Vegtrafikksentralen. Personlige egenskaper vektlegges.Stort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:Fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegodt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Ønsker du mer informasjon om stillingen? Ta kontakt med seksjonsleder jan Ove Grave på tlf 91157172 eller epost jan.grave@vegvesen.no
Frist 26.06.2022
Les mer
logo
Fagkoordinator Veg – og transportteknologi
Om stillingen og Veg- og transportteknologiHar du høye ambisjoner med gjennomføringsevne? Vi har nå en ledig stilling som fagkoordinator i seksjon Veg- og transportteknologi med kontorsted i Drammen. Fagkoordinator skal støtte seksjonsleder i styringen av seksjonen innenfor bla.a områdene mål og resultat, økonomi, informasjonssikkerhet, prosjekt- og prosessledelse mv.Vi ønsker å supplere vårt team med en nysgjerrig og løsningsorientert fagkoordinator som bidrar til arbeidsflyt, på tvers av ulike brukergrupper og behov på seksjonen. Du må være ansvarsbevisst og komfortabel med å balansere ulike arbeidsoppgaver da mye av arbeidet spenner fra organisering, prosjektoppfølging og samhandling på tvers av etater. Det vil være viktig at kandidaten har erfaring i administrative oppgaver for å møte komplekse og sammensatte behov. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og føle på mestring, dette er en rolle du skal lære og utvikle deg i.  Hva er dine oppgaver og ditt ansvar?Som fagkoordinator vil du jobbe i stor grad prosjektorientert og i utstrakt tverrfaglig samarbeid med faggruppene i seksjon og i Statens vegvesen. Vi søker nå en Fagkoordinator som:Bidrar i seksjonens sentrale utviklingsarbeid  Bistår i interessehåndtering med dertil informasjon- og kommunikasjonsaktiviteterBistår med forberedelse, koordinering, referatføring og dokumentasjon av interne og eksterne møterBistår med administrative og tekniske oppgaver for seksjonen. Dette kan for eksempel værePresentasjoner til styringsgrupperUtarbeide modeller/skisser som danner grunnlag for beslutningRapportering internt og eksternt til politisk ledelseVidereutvikler Veg- og transportteknologi som nyetablert seksjon sammen med teametHvem ser vi etter?Det er en fordel om du har høyere relevant utdanning fra universitet/høgskole, minimum 3 år. Gjerne innen områdene økonomi og administrasjon, prosjektledelse, strategi, organisasjonsutvikling og ledelse, eller samfunnsvitenskapelige studier med fordypning innen anskaffelsesrett IT.For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes. Vi oppfordrer nyutdannede til å søke.Det er også en fordel med erfaring med Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint) og PowerBI.For å trives og lykkes i denne rollen bør kandidaten inneha noen av disse ferdighetene og egenskapene:Glad i å sette deg inn i detaljer om hvordan ting fungerer, men klarer å heve blikket for å se sammenhenger En uformell lagspiller som trives i et høyt arbeidstempoVant til å jobbe i team og tar en koordinerende rolleAnalytisk, systematisk, effektiv og god gjennomføringsevneGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskArbeidsoppgavene beveger seg fra detaljnivået over til helhetsperspektivet. Vi ser etter en person med godt humør, stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.Dersom du har tatt hele eler deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi tilbyr:Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Annet om stillingenStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med seksjonsleder Bjørn Roar Eriksen på tlf. 995 51 946 (NB: seksjonen har fellesferie i hele juli, og det kan ta tid å få svar på dine henvendelser i denne perioden)
Frist 14.08.2022
Les mer
logo
Produkteier i Veg- og transportteknologi
Om stillingen og Veg- og transportteknologiSeksjon Veg- og transportteknologi er nyopprettet og har fått ansvaret med å forvalte og videreutvikle AutoPASS systemene. Målet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på vei. For å nå dette målet er det viktig å videreutvikle systemene som bidrar til å fordele økonomien, slik at vi får mer effektiv innkreving ved å ta i bruk ny teknologi og sikre effektiv drift av sentralsystemene.Stillingen har kontorsted i Drammen.Hva er dine oppgaver og ditt ansvar?Du vil ha en viktig rolle i skjæringspunktet mellom teknologi, anvendelse og forretning. I rollen som produkteier vil det være din jobb å støtte forretningsområdet ved å utvikle optimale løsninger, samt være bindeleddet mellom forretning og eksterne samarbeidspartnere. I tillegg vil det være essensielt at du sikrer at utviklings-teamet til enhver tid jobber med de rette oppgavene sett fra et forretningsperspektiv.Vi søker nå etter en Produkteier som:Tar en overordnet rolle for utviklingen av området i samarbeid med brukere og eiereOppretter, oppdaterer og prioriterer backloggenUtarbeider løsningsbeskrivelser av ny funksjonalitetGjennomfører/bistår brukertesting som en del av nye leveranserHåndtere avhengigheter til andre systemer / enheter i verdikjedenSikrer og opprettholder gode løsninger og godt samarbeid med brukere, utviklere, forretningsutviklere og andre interessenter Evner å administrere saks- og beslutningsunderlag for eier og styringsgruppe  Ivaretar systemeierrolle ved anskaffelser og et overordnet ansvar fra behovskartleggingHvem ser vi etter?Vi ønsker å supplere vårt team med en produkteier som kan videreføre utviklingsarbeid av relevante systemer i Veg- og transportteknologi. Produkteier må forholde seg til prosesser tilknyttet ivaretagelse av funksjonalitet, kvalitet og livssyklusplan. Det vil være viktig at du har erfaring i å videreutvikle IT-tjenester for å møte komplekse og sammensatte behov.Statens vegvesen ønsker en ressurs med følgende profil/kompetanse:Høyere relevant utdanning fra universitet/høgskole, minimum 3 år.Innehar kompetanse og erfaring innen prosessledelseEr en god formidler/veileder med både tekniske og ikke-tekniske interessenter. Kandidaten bør ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.Vant til å jobbe i team og ta en koordinerende rolleLøsningsorientert og kundefokusertGlad i å sette deg inn i detaljer om hvordan ting fungerer, men klarer å heve blikket for å se sammenhenger Initiativrik og selvgående med fokus på muligheter og potensialDersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)Andre opplysningerSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Annet om stillingenStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med seksjonssjef Bjørn Roar Eriksen på tlf. 995 51 946. (NB: seksjonen har fellesferie i hele juli, og det kan ta tid å få svar på dine henvendelser i denne perioden)
Frist 14.08.2022
Les mer
logo
IT-utvikler IDM identitetshåndtering
Om seksjonenStillingen er plassert i IDM teamet i seksjon klienttjenester, med 21 ansatte. Seksjon dekker drift og forvaltning innenfor for Microsoft plattformen og identitetshåndtering.Statens vegvesen er på en omfattende digitaliseringsreise hvor du kan være med å sette videre retning. Vår viktigste egenskap er at vi liker å lære og utvikle oss! Som medarbeider hos oss vil du jobbe i et spennende kompetansemiljø, der vi vektlegger aktiv kunnskapsdeling.Vi styrker nå seksjonen og trenger en ny utvikler som i hovedsak skal jobbe med utvikling av selvbetjeningsløsninger tilknyttet identitetshåndteringsplattformen. Oppgavene kan variere noe over tid. Blant annet vil det periodevis kunne være aktuelt å jobbe med teknisk drift på IDM plattformen.Kontorsted vil være fortrinnsvis ved Drammen, Skien eller Bodø. For spesielt kvalifiserte kandidater kan annet kontorsted vurderes.ArbeidsoppgaverUtvikling av tjenester tilknyttet identitetshåndteringsplattformenDrift og vedlikehold av IDM plattformenAutomatisering av infrastrukturStøttespiller for andre i IDM teametKvalifikasjonskravMinimum tre års utdanning fra høyskole eller universitet innenfor IT-området. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikesGod kompetanse innenfor programvareutvikling (C#, .Net, Ms Sql, React, Rest API, Javascript)God basiskunnskap og forståelse for Linux og Windows operativsystemeneGod muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelskDet er ønskelig med 3 års erfaring med IT utvikling eller drift på applikasjoner eller plattformerDersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)I tillegg er det en fordel om du harJobbet i team basert på smidige metoderKompetanse innenfor identitets, og tilgangsstyring, autentisering, autorisasjon og katalogtjenesterErfaring med å benytte Jira og GitVi ser etter deg som samarbeider godt med personer fra ulike fagområdet, og er en bidragsyter inn i teamet. Vi tror du er ansvarsfull og holder i saker til de er løst.Blir du i tillegg motivert av å utvikle samfunnsviktige digitale tjenester? Da må du ta kontakt med oss!Stort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:Introduksjonsprogram og fadderordningFleksitid og gode ordninger for avspaseringGod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseInterne studier og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med Halvard Kildalsen på tlf. 90720825 for å høre mer om stillingen.
Frist 15.08.2022
Les mer
logo
HR-rådgiver
Om stillingenVi har ledig stilling som rådgiver ved seksjon for HR Administrasjon i Hamar, Lillehammer eller Gjøvik.HR Administrasjon utgjør kjernen i etatens personalforvaltning og ivaretar grunnleggende HR-administrative tjenester og sikrer enhetlig praksis. Seksjonen innehar spisskompetanse på viktige områder som personalforvaltning, datakvalitet og sykefraværsprosessen, og bruker teknologi til å fornye, forenkle og forbedre leveranser og HR-tjenester.Stillingen byr på spennende utfordringer hvor du jobber innenfor et vidt spekter av arbeidsoppgaver. Du trives med hektiske dager og variasjon i oppgaver, men kan også håndtere rutineoppgaver.Seksjonen leter fortløpende etter områder som kan digitaliseres, forenkles og effektiviseres. Våre nye kollegaer må dermed være i stand til å tenke nytt og ellers ha gode forutsetninger for å bidra i utviklingen av eget fagområde, samt jobbe med og være med i utviklingen av nye digitale løsninger.ArbeidsoppgaverRådgi og saksbehandle innenfor personalområdet, som avslutning av ansattforhold og permisjoner mm.Rådgi i lov- og avtaleverk, policy og retningslinjer som angår ansattforhold i staten.Intern mobilitet – forflytninger og overføringer mellom enheter, samt vurdering og saksbehandling av mobilitetsavtaler.Administrativ ansettelse, sommerstudent-administrasjonDelta i seksjonens øvrige oppgaver ved behov.KvalifikasjonskravVi ser etter deg som har utdanning innen administrasjon og som har erfaring fra personaladministrasjon, helst i det offentlige.Det er ønskelig med kompetanse på det lov- og avtaleverk som til enhver tid er gjeldende for ansettelsesforholdet i staten.Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.Kjennskap til Office 365, Public 360, SAP og Point of Business er en stor fordel.Vi legger vekt på at du:Er systemsterk, og evner å jobbe i flere systemflater.Tar initiativ og har evne til å bidra med forenkling og utvikling/bruk av digitale verktøy.Er strukturert og evner å omsette lov- og avtaleverk i konkrete løsninger.Samarbeider godt med andre og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig.Har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene, selv med høyt tempo og frister.Evner å jobbe operativt og selvstendig.Har gode kommunikasjonsevner og viser høy grad av integritet.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)Stort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseinterne studier og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med seksjonssjef Tone Merete Myhre med tlf nummer : 41629770.
Frist 29.06.2022
Les mer
logo
Jurist
Om stillingenJuridisk og anskaffelser søker en medarbeider med kompetanse og interesse innen personvern til å jobbe med bl.a. dette rettsområdet.Statens vegvesen er veimyndighet for riksveiene og har ansvar for å forvalte, utrede, planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde riksveier. Vi skal utvikle et moderne, robust og klimasmart, enten det er fysisk eller digitalt, veisystem. Vår satsning på teknologi og digitalisering gjør at du hos oss vil få arbeide med spennende juridiske problemstillinger innen personvern, samtidig som du også vil kunne jobbe med andre rettsområder. Hos oss vil du være en del av et juridisk fagmiljø der du får jobbe sammen med flinke kollegaer.Arbeidsområdet vårt spenner over et vidt spekter på det offentlig- og privatrettslige området, og hos oss vil du også jobbe med andre rettsområder. I tillegg til personvern jobber avdelingen særlig med:forvaltningsrettoffentlige anskaffelserkontrakts- og entrepriseretterstatning i og utenfor kontraktsforhold, herunder nabolovenskjønns- og ekspropriasjonsretttingsrettAvdelingen håndterer både enkeltsaksbehandling og gir generell juridisk rådgivning til Statens vegvesen sin organisasjon. Vi har ansvaret for å følge opp Statens vegvesen sin rettssaksportefølje, både for forliksråd og domstolene. I saker som er brakt inn for domstolene forbereder vi saken for Regjeringsadvokaten. Juridisk og anskaffelser har også ansvaret for å behandle alle klager der Statens vegvesen er klagd inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).Juridisk og anskaffelser består av 11 jurister og er organisert i divisjonen Fellesfunksjoner. Avdelingen har i tillegg en anskaffelsesseksjon som består av 13 medarbeidere.ArbeidsoppgaverDine arbeidsoppgaver vil blant annet være:Juridisk rådgivning og enkeltsaksbehandling innen personvern, bl.a. utredning av behandlingsgrunnlag, utarbeidelse og kvalitetssikring av personvernrelaterte avtaler, gjennomføre interesseavveininger og bistå i å vurdere overføringer ut av EØS-området  Oppfølgning av saker i Statens vegvesen sin rettssaksportefølje, herunder bidra til erfaringsoverføring fra rettssaksporteføljen til Statens vegvesen sin virksomhetRådgivning innen andre av avdelingens rettsområderForedrag og undervisningKvalifikasjonskravDet kreves juridisk embetseksamen (Cand.jur eller master i rettsvitenskap) med gode eksamensresultater. Vi ønsker at du har et godt juridisk skjønn, med evne til å reflektere rundt rettslige problemstillinger og se gode løsninger. Stillingen krever at du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk, og evne til å forstå engelskspråklige rettskilder. Du bør ha erfaring eller interesse for personvern- og forvaltningsrett i sammenheng med digitalisering i en offentlig etat. I tillegg vil erfaring og interesse innenfor andre av avdelingens rettsområder være relevant.Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)Vi legger vekt på at du:er en positiv lagspiller som tar initiativ og er løsningsorientertsamarbeider godt med andre og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidighar fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene selv med høyt tempo og fristerjobber selvstendig og strukturertStort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseinterne studier og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte avdelingsdirektørKjersti Narheim Haugen tlf. 41 65 27 65.
Frist 08.08.2022
Les mer
Les mer om muligheter hos Statens Vegvesen
Om Statens Vegvesen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7 500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Visjon

På veg for et bedre samfunn.

Antall ansatte

7.500