<  
>  

Rekrutteringsprogrammet - Gode veger lages av flinke folk

Vil du jobbe med samfunnsnyttige og varierte oppgaver hos oss?
Stillingstype
Antall traineer
30
Sted
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Mastergrad eller høyere
Om traineeprogram

Statens vegvesens rekrutteringsprogram er et tilbud til deg som er nyutdannet med teknisk rettet utdanning på bachelor- eller masternivå. Vi søker fagpersoner på hele vegens livsløp – fra idé til planlegging, utbygging og drift.  Du får muligheten til å jobbe med samfunnsnyttige og varierte oppgaver innen fagområder som

  • veg- og transportplanlegging
  • vegbygging, drift og vedlikehold
  • ITS
  • konstruksjon og teknologi
  • geoteknikk
  • miljø
  • universell utforming
  • trafikksikkerhet og trafikkteknikk
  • kjøretøyteknikk
  • elektro

Fristen for å søke rekrutteringsprogrammet 2016/2017 gikk ut 11. januar 2016. Følg oss på vår Facebook-side for å få info om utlysing av Rekrutteringsprogrammet 2017/2018, eller følg med her.

Gjennom programmet blir du fast ansatt, får selvstendige arbeidsoppgaver og blir en del av et fagmiljø der det alltid er mulig å få veiledning. Du får også en egen fagfadder. For oss i Statens vegvesen er det viktig å legge til rette så du kan lære av de gode.

Som deltaker i Rekrutteringsprogrammet får du god kjennskap til Statens vegvesens ansvarsområde og oppgaver, og muligheten til å bygge et verdifullt nettverk. Programmet legger vekt på tverrfaglighet og å vise hvordan den enkelte medarbeiders ulike arbeidsoppgaver inngår i en større helhet.

Fellessamlinger fra høst til vår
I tillegg til praksis og læring i enheten du blir ansatt i, omfatter Rekrutteringsprogrammet flere fellessamlinger. På samlingene får du innsikt i alle faser av et vegprosjekt. Den første samlingen arrangerer vi tidlig på høsten, og siste samling er som regel like før sommerferien neste år. Samlingene blir arrangert på forskjellige steder i landet. Personlig utvikling er et gjennomgående tema for hele programmet, i tillegg til faglig utvikling.

Lær av de gode
Statens vegvesen har fagmiljøer i nasjonal toppklasse. Du får lære av dyktige fagfolk og dele kunnskapen din med engasjerte medarbeidere.

Ta ansvar – få ansvar
I Statens vegvesen gir vi deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Skap utvikling
Som ansatt i Statens vegvesen påvirker du samfunnsutviklingen, og du får bidra til framtidsrettede løsninger innen ditt fagfelt.  

Et godt sted å jobbe Vi satser på kompetanseutvikling for våre medarbeidere, og Statens vegvesen tilbyr gode opplærings- og utviklingsprogrammer. Vi har et ryddig avtaleverk, og vi vil at du skal kunne kombinere jobb og fritid på en god måte. Vi tilbyr lønn i henhold til vår lønnspolitikk.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Statens Vegvesen
logo
Sommerjobb 2023
ArbeidsoppgaverEr du student og ønsker sommerjobb i en etat som daglig løser viktige samfunnsoppgaver? Hvert år tilbyr Statens vegvesen sommerjobb til studenter over hele landet.Innholdet i sommerjobbene varierer fra år til år, avhengig av hvilke oppgaver som til enhver tid skal løses. De aller fleste vil få oppgaver som er relevante for studiene. Sommerjobb i Statens vegvesen gir deg erfaring fra en svært viktig aktør innen samferdselssektoren.Tiltredelse skjer etter avtale. KvalifikasjonerVi prioriterer kandidater på 1.-4. året, som studerer relevante fag for planlegging og forvaltning av veg og transport, bygging, drift og vedlikehold av veger, samt IT, økonomi og rettsvitenskap. Vi tilbyr:fadderordninggodt arbeidsmiljøspennende arbeidsoppgaverlønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikkAnnet om stillingenStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.  Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.For mer informasjon om sommerjobb i Statens vegvesen: https://www.vegvesen.no/om-oss/jobb/sommerjobb/Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål, attester og CV. Har du spørsmål ifm utfyllingen av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på telefon 75 54 22 20.
Frist 01.03.2023
Les mer
logo
Seniorrådgiver kulturminnevern
Er du interessert i gamle veger og bruer? Har du erfaring med offentlig for valtning og har kunnskap om nyere tids historie og teknisk-industrielle kulturminner? Da er du kanskje akkurat den vi ser etter!Vi søker nå etter en rådgiver/seniorrådgiver til teamet for kulturminnevern ved Norsk vegmuseum. Norsk vegmuseum har ansvar for forvaltning av etatens faste kulturminner i Nasjonal verneplan for veger, bruer, bygninger og andre vegrelaterte kulturminner. I jobben som vil du få mulighet til å bidra til videreutvikling av et spennende og mangfoldig fagfelt med et bredt, nasjonalt ansvarsområde. Gjennom solid kunnskapsproduksjon, relevant formidling og bærekraftig samlingsutvikling ivaretar vi felles kulturarv, og når ut til et bredt publikum. Vi ser etter deg som vil være med på å sikre at vi når våre mål for ivaretagelse av felles kulturarv.Arbeidsoppgaver:Registrering, dokumentasjon, forvaltning og formidling av etatens verneplanobjekterKulturminnefaglig rådgivning i egen etat, og mot andre offentlige og private vegeiereAdministrativ og operativ oppfølging av restaureringsprosjekter og andre vernetiltakKvalifikasjoner:Minimum mastergrad fra universitet/høyskole innenfor relevante kulturhistoriske fagområder som historie, arkeologi, etnologi, landskapsarkitekt og/eller (veg)tekniske fag. Ved omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger, kan kravet til utdanning fravikes.Det er en fordel om du har erfaring fra offentlig forvaltning, kulturminnevernarbeid og/eller museumsvirksomhetDet er en fordel om du har erfaring med innmåling av kulturminner og bruk av Askeladden, Gisline, ArcGIS o.l.Det er også en fordel om du har kjennskap til vegbygging/anleggsvirksomhet og har praktisk kompetanse på gamle håndverksteknikkerGode norsk kunnskaper, skriftlig og muntligFørerkortklasse BVi ser etter seg som:er allsidig og fleksibelhar gode samarbeidsevnerjobber planmessig og strukturerthar kapasitet til å følge opp mange og varierte arbeidsoppgaver samtidigPersonlig egnethet vil bli vektlagtArbeidssted Lillehammer. Det må påregnes reisevirksomhet i stillingen.Om Norsk vegmuseum Norsk vegmuseum er organisert som en avdeling i divisjon Transport og samfunn i Statens vegvesen. Museet er et etatsmuseum og et av Norges største teknisk-industrielle museer. Vi har nasjonalt ansvar for å ta vare på, forske på og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminner vedrørende veg og vegtrafikk. Med utgangspunkt i en aktiv forvaltning av museets samlinger skal museet drive forskning og formidling basert på denne kunnskapen. Norsk vegmuseum ivaretar dessuten forvaltning av etatens felles kulturminner i Nasjonal verneplan for veger, bruer, bygninger og andre vegrelaterte kulturminner. Museet har åpent hele året og byr på historisk og teknisk veghistorie i et spennende ute- og innemiljø. Vi har en rekke faste og skiftende utstillinger, og et stort friluftsmuseum på 300 mål. Museet har over 80 000besøkende i året og står overfor mange spennende oppgaver i tiden som kommer. Mer informasjon om Norsk vegmuseum finner du på www.vegmuseum.no.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Har du bedt om å ikke bli satt på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt leder Anja Åboen Sletten tlf. 91696336Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk. Adresse: Fåberg
Frist 01.02.2023
Les mer
logo
Gjør en jobb for trafikksikkerheten!
Bli førerprøvesensorÅ utdanne gode og sikre sjåfører er noe av det viktigste vi gjør for trafikksikkerheten. Vi søker deg som vil dele din kunnskap og erfaring og sørge for at norske veger fylles av kompetente bilførere.Les mer om det å være sensor herArbeidsoppgaverDen viktigste oppgaven er å vurdere kandidatens kompetanse under førerprøven. I hovedsak gjelder dette førerkortklasse B, men etter eventuell videreutdanning kan det være aktuelt med førerprøver i andre førerkortklasser.Den som blir ansatt som sensor, vil måtte gjennomføre grunnutdanning for førerprøvesensorer (TK-studiet). Grunnutdanningen avsluttes med eksamen.KompetansekravDu må ha gjennomført minimum 2-årig universitets- eller høgskoleutdanning (høgskolekandidat). Kravet til utdanning kan fravikes hvis du har fullført 3-årig videregående skole i tillegg til relevant trafikal erfaring, for eksempel yrkessjåfør eller utrykning.I tillegg må duha fylt 25 år og hatt førerrett klasse B sammenhengende de siste 5 åroppfylle helsekravene for å oppnå førerrett i klasse Dha gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntligDet vil være en fordel dersom du har trafikklærerbakgrunn innenfor førerkortklassene BE og MC. Det er ønskelig med relevant og allsidig praksis.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi legger vekt på at du:Er sosial og kommuniserer godt med andreEr en god kundebehandlerEr rolig og besluttsom i krevende situasjonerHar en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andreHar evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutinerArbeidssted for disse stillingene er hhv Sortland og Mo trafikkstasjoner. Vi har et stort fokus på å utnytte ressursene våre på tvers i området, og det er viktig at du er innstilt på en del reising mellom ulike trafikkstasjoner.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt kontorsjef Elisabeth Brean tlf. 996 28 866Vi tilbyr Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk. Epost: elisabeth.brean@vegvesen.no99628866
Frist 31.01.2023
Les mer
logo
Gjør en jobb for trafikksikkerheten!
Bli førerprøvesensorÅ utdanne gode og sikre sjåfører er noe av det viktigste vi gjør for trafikksikkerheten. Vi søker deg som vil dele din kunnskap og erfaring og sørge for at norske veger fylles av kompetente bilførere.Les mer om det å være sensor her: https://www.vegvesen.no/om-oss/jobb/hvorfor-jobbe-i-statens-vegvesen/jobb-som-sensor-i-statens-vegvesen/ArbeidsoppgaverDen viktigste oppgaven er å vurdere kandidatens kompetanse under førerprøven. I hovedsak gjelder dette førerkortklasse B, men etter eventuell videreutdanning kan det være aktuelt med førerprøver i andre førerkortklasser.Den som blir ansatt som sensor, vil måtte gjennomføre grunnutdanning for førerprøvesensorer (TK-studiet). Grunnutdanningen avsluttes med eksamen.KompetansekravDu må ha gjennomført minimum 2-årig universitets- eller høgskoleutdanning (høgskolekandidat). Kravet til utdanning kan fravikes hvis du har fullført 3-årig videregående skole i tillegg til relevant trafikal erfaring, for eksempel yrkessjåfør eller utrykning.I tillegg må duha fylt 25 år og hatt førerrett klasse B sammenhengende de siste 5 årha førerrett klasse CEoppfylle helsekravene for å oppnå førerrett i klasse DDet vil være en fordel dersom du har trafikklærerbakgrunn innenfor førerkortklassene BE, MC og tyngre klasser. Det er ønskelig med relevant og allsidig praksis.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi legger vekt på at du:Er sosial og kommuniserer godt med andreEr en god kundebehandlerEr rolig og besluttsom i krevende situasjonerHar en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andreHar evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutinerArbeidssted for denne stillingen er Molde. Vi har et stort fokus på å utnytte ressursene våre på tvers i området, og det er viktig at du er innstilt på en del reising mellom ulike trafikkstasjoner.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk. Adresse: Molde
Frist 31.01.2023
Les mer
logo
Gjør en jobb for trafikksikkerheten!
Bli førerprøvesensorÅ utdanne gode og sikre sjåfører er noe av det viktigste vi gjør for trafikksikkerheten. Vi søker deg som vil dele din kunnskap og erfaring og sørge for at norske veger fylles av kompetente bilførere.Les mer om det å være sensor herArbeidsoppgaverDen viktigste oppgaven er å vurdere kandidatens kompetanse under førerprøven. I hovedsak gjelder dette førerkortklasse B, men det vil etter hvert være aktuelt med videreutdanning for førerprøver i andre førerkortklasser.Den som blir ansatt som sensor, vil måtte gjennomføre grunnutdanning for førerprøvesensorer (TK-studiet). Grunnutdanningen avsluttes med eksamen.KompetansekravDu må ha gjennomført minimum 2-årig universitets- eller høgskoleutdanning (høgskolekandidat). Kravet til utdanning kan fravikes hvis du har fullført 3-årig videregående skole i tillegg til relevant trafikal erfaring, for eksempel yrkessjåfør eller utrykning.I tillegg må duha fylt 25 år og hatt førerrett klasse B sammenhengende de siste 5 åroppfylle helsekravene for å oppnå førerrett i klasse DDet vil være en fordel dersom du har trafikklærerbakgrunn innenfor førerkortklassene BE, MC og tyngre klasser. Det er ønskelig med relevant og allsidig praksis.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi legger vekt på at du:Er sosial og kommuniserer godt med andreEr en god kundebehandlerEr rolig og besluttsom i krevende situasjonerHar en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andreHar evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutinerArbeidssted for denne stillingen er Voss. Vi har et stort fokus på å utnytte ressursene våre på tvers i området, og det er viktig at du er innstilt på en del reising mellom ulike trafikkstasjoner.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt kontorsjef Bjarne Petterson tlf. 979 82 277Vi tilbyr Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk. Epost: bjarne.petterson@vegvesen.no97982277
Frist 31.01.2023
Les mer
logo
Gjør en jobb for trafikksikkerheten!
Bli førerprøvesensorÅ utdanne gode og sikre sjåfører er noe av det viktigste vi gjør for trafikksikkerheten. Vi søker deg som vil dele din kunnskap og erfaring og sørge for at norske veger fylles av kompetente bilførere.Les mer om det å være sensor herArbeidsoppgaverDen viktigste oppgaven er å vurdere kandidatens kompetanse under førerprøven. I hovedsak gjelder dette førerkortklasse B, men det vil etter hvert være aktuelt med videreutdanning for førerprøver i andre førerkortklasser.Den som blir ansatt som sensor, vil måtte gjennomføre grunnutdanning for førerprøvesensorer (TK-studiet). Grunnutdanningen avsluttes med eksamen.KompetansekravDu må ha gjennomført minimum 2-årig universitets- eller høgskoleutdanning (høgskolekandidat). Kravet til utdanning kan fravikes hvis du har fullført 3-årig videregående skole i tillegg til relevant trafikal erfaring, for eksempel langtransport eller utrykning.I tillegg må duha fylt 25 år og hatt førerrett klasse B sammenhengende de siste 5 åroppfylle helsekravene for å oppnå førerrett i klasse Dha førerrett klasse ADet vil være en fordel dersom du har trafikklærerbakgrunn innenfor førerkortklassene BE, MC og tyngre klasser. Det er ønskelig med relevant og allsidig praksis.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi legger vekt på at du:Er sosial og kommuniserer godt med andreEr en god kundebehandlerEr rolig og besluttsom i krevende situasjonerHar en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andreHar evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutinerArbeidssted for denne stillingen er Mosjøen. Vi har et stort fokus på å utnytte ressursene våre på tvers i området, og det er viktig at du er innstilt på en del reising mellom ulike trafikkstasjoner.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Vi tilbyr Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk. Epost: kristine.lodding@vegvesen.no91691937
Frist 31.01.2023
Les mer
logo
Gjør en jobb for trafikksikkerheten!
Bli førerprøvesensorÅ utdanne gode og sikre sjåfører er noe av det viktigste vi gjør for trafikksikkerheten. Vi søker deg som vil dele din kunnskap og erfaring og sørge for at norske veger fylles av kompetente bilførere.Les mer om det å være sensor herArbeidsoppgaverDen viktigste oppgaven er å vurdere kandidatens kompetanse under førerprøven. I hovedsak gjelder dette førerkortklasse B, men etter eventuell videreutdanning kan det være aktuelt med førerprøver i andre førerkortklasser.Den som blir ansatt som sensor, vil måtte gjennomføre grunnutdanning for førerprøvesensorer (TK-studiet). Grunnutdanningen avsluttes med eksamen.KompetansekravDu må ha gjennomført minimum 2-årig universitets- eller høgskoleutdanning (høgskolekandidat). Kravet til utdanning kan fravikes hvis du har fullført 3-årig videregående skole i tillegg til relevant trafikal erfaring, for eksempel yrkessjåfør eller utrykning.I tillegg må duha fylt 25 år og hatt førerrett klasse B sammenhengende de siste 5 årha førerrett klasse CEoppfylle helsekravene for å oppnå førerrett i klasse DDet vil være en fordel dersom du har trafikklærerbakgrunn innenfor førerkortklassene BE, MC og tyngre klasser. Det er ønskelig med relevant og allsidig praksis. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi legger vekt på at du:Er sosial og kommuniserer godt med andreEr en god kundebehandlerEr rolig og besluttsom i krevende situasjonerHar en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andreHar evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutinerArbeidssted for denne stillingen er Molde. Vi har et stort fokus på å utnytte ressursene våre på tvers i området, og det er viktig at du er innstilt på en del reising mellom ulike trafikkstasjoner.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt leder Ingeborg Schmedling Midtflå tlf. 918 22 902Vi tilbyr Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk. Epost: ingeborg.midtflaa@vegvesen.no91822902
Frist 31.01.2023
Les mer
logo
Gjør en jobb for trafikksikkerheten!
Bli førerprøvesensorÅ utdanne gode og sikre sjåfører er noe av det viktigste vi gjør for trafikksikkerheten. Vi søker deg som vil dele din kunnskap og erfaring og sørge for at norske veger fylles av kompetente bilførere. Les mer om det å være være sensor herArbeidsoppgaverDen viktigste oppgaven er å vurdere kandidatens kompetanse under førerprøven. I hovedsak gjelder dette førerkortklasse B, men etter eventuell videreutdanning kan det være aktuelt med førerprøver i andre førerkortklasser.Den som blir ansatt som sensor, vil måtte gjennomføre grunnutdanning for førerprøvesensorer (TK-studiet). Grunnutdanningen avsluttes med eksamen.KompetansekravDu må ha gjennomført minimum 2-årig universitets- eller høgskoleutdanning (høgskolekandidat). Kravet til utdanning kan fravikes hvis du har fullført 3-årig videregående skole i tillegg til relevant trafikal erfaring, for eksempel yrkessjåfør eller utrykning.I tillegg må du    ha fylt 25 år og hatt førerrett klasse B sammenhengende de siste 5 år    oppfylle helsekravene for å oppnå førerrett i klasse D    ha gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntligDet vil være en fordel dersom du har trafikklærerbakgrunn innenfor førerkortklassene BE og MC. Det er ønskelig med relevant og allsidig praksis.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi legger vekt på at du:    Er sosial og kommuniserer godt med andre     Er en god kundebehandler     Er rolig og besluttsom i krevende situasjoner     Har en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andre     Har evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutiner Arbeidssted for denne stillingen er Risløkka trafikkstasjon. Vi har et stort fokus på å utnytte ressursene våre på tvers i området, og det er viktig at du er innstilt på en del reising mellom ulike trafikkstasjoner.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Vi tilbyr Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer. Vi tilbyr deg også disse godene:     introduksjonsprogram og fadderordning    pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse    gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.  Epost: frank.robert.nyheim@vegvesen.no99359102
Frist 31.01.2023
Les mer
logo
Kjøretøykontrollør
Om stillingenI Statens vegvesen, Trafikant og kjøretøydivisjonen, Kjøretøy Øst 2A, er det ledig en fast stilling som inspektør/ingeniør hallkontroll. Hovedarbeidssted vil for tiden være Billingstad trafikkstasjon, noe reising må påregnes.Våre kontrollører jobber med viktige samfunnsoppgaver, og dette er en jobb for deg som fyller utdanningsnivået, er bilinteressert og som liker balansen mellom teknisk kontroll og myndighetsrollen. I stillingen vil du forvalte lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Du må derfor se det som en positiv utfordring å jobbe innenfor et felt der myndighetsrollen skal kombineres med tjenesteyting. Evne til å sette seg inn i, og forvalte regelverket er vesentlig. Forståelse av egen person i myndighetsrollen er sentral.Hos oss vil du få arbeidsoppgaver innen:teknisk kontroll av kjøretøy i hallsaksbehandling innen kjøretøyområdetverifisering av dokumentasjoner for godkjenningtrafikkontroll lette kjøretøy (utekontroller)undersøkelser av trafikkulykkerKompetansekravDu må ha:utdanning som bil- eller lastebilmekaniker med fagbrev, maskiningeniør eller teknisk fagskolegod norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevnehar førerkort klasse B og oppfyller kravene for å oppnå de øvrige førerkortklasserhar gode datakunnskaper og evne til å sette seg inn i teknisk litteratur og regelverkDu kan med fordel ha:God og allsidig praksis fra en eller flere oppgaver tillagt stillingenVi søker deg som:er god på kommunikasjon, løsningsorientert, positiv og kundefokuserter samarbeidsvillig, initiativrik og har innsatsviljeer selvstendig, systematisk og nøyaktiger et positivt tilskudd til arbeidsmiljøethar noe erfaring innen arbeid med kjøretøy og kunderI tillegg må du ha god etikk og moral. Det forutsettes plettfri vandel.Personlig egnethet tillegges stor vekt.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt Åsmund Øiaas Rue på tlf +47 41332353Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.
Frist 01.02.2023
Les mer
logo
Kjøretøykontrollør
Om stillingenI Statens vegvesen, Trafikant og kjøretøydivisjonen, Kjøretøy Øst 2C, er det ledig en fast stilling som inspektør/ingeniør hallkontroll. Hovedarbeidssted vil for tiden være Gjøvik trafikkstasjonen, arbeid i hele Innlandet og noe reising må påregnes.Våre kontrollører jobber med viktige samfunnsoppgaver, og dette er en jobb for deg som fyller utdanningsnivået, er bilinteressert og som liker balansen mellom teknisk kontroll og myndighetsrollen. I stillingen vil du forvalte lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Du må derfor se det som en positiv utfordring å jobbe innenfor et felt der myndighetsrollen skal kombineres med tjenesteyting. Evne til å sette seg inn i, og forvalte regelverket er vesentlig. Forståelse av egen person i myndighetsrollen er sentral.Hos oss vil du få arbeidsoppgaver innen:teknisk kontroll av kjøretøy i hallsaksbehandling innen kjøretøyområdetverifisering av dokumentasjoner for godkjenningtrafikkontroll lette kjøretøy (utekontroller)undersøkelser av trafikkulykkerKompetansekravDu må ha:utdanning som bil- eller lastebilmekaniker med fagbrev, maskiningeniør eller teknisk fagskolegod norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevnehar førerkort klasse B og oppfyller kravene for å oppnå de øvrige førerkortklasserhar gode datakunnskaper og evne til å sette seg inn i teknisk litteratur og regelverkDu kan med fordel ha:god og allsidig praksis fra en eller flere oppgaver tillagt stillingenVi søker deg som:er god på kommunikasjon, løsningsorientert, positiv og kundefokuserter samarbeidsvillig, initiativrik og har innsatsviljeer selvstendig, systematisk og nøyaktiger et positivt tilskudd til arbeidsmiljøethar noe erfaring innen arbeid med kjøretøy og kunderI tillegg må du ha god etikk og moral. Det forutsettes plettfri vandel.Personlig egnethet tillegges stor vekt.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt Ulf- Jørgen Wold på telefon 952 53 151Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.
Frist 01.02.2023
Les mer
logo
Tilsynsmedarbeider 
Hva skal du jobbe med?På Tilsynsavdelingen bidrar vi til økt trafikksikkerhet gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet av trafikkskoler, trafikklærere, kursarrangører, verksteder, kontrollorgan, kontrollører og markedstilsyn.I denne stillingen vil du godkjenne og føre tilsyn med verksteder, kontrollorganer og kontrollører, samt bidra til å motvirke sosial dumping.Vi er ute etter deg som har lyst til å føre tilsyn med kjøretøyverksteder og kontrollorganer. Mye av arbeidstiden vil gå med til å gjøre stikkprøver på EU-kontroller. Vi fører dessuten tilsyn med om virksomhetenes drift er i samsvar med regelverket. I tillegg jobber vi med å stanse ulovlig verksteddrift. Du må være god til å formulere deg skriftlig, siden tilsynene følges opp skriftlig i etterkant. I tillegg vil du jobbe med å behandle søknader om godkjenning for både virksomheter og personer.KompetansekravDu må:ha minimum fagbrev som bilmekaniker lette kjøretøy, eller tre års relevant utdanning fra universitet/høyskole i tekniske/mekaniske fagformulere deg godt skriftlig og muntlig på norskha førerkort, minimum klasse Bikke ha habilitetsmessige begrensninger i forhold til oppgaveutførelsenDet er en fordel hvis du har:erfaring fra reparasjon av kjøretøygodkjenning som PKK- kontrollørteknisk kompetanse på tunge kjøretøy eller kunnskap om reparasjon av omfattende skadekjennskap til offentlig forvaltning og saksbehandlingDersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi legger også vekt på:Innsikt i relevant regelverk, herunder også forvaltningsrett.Gode datakunnskaper.Evne til å være strukturert, arbeide systematisk, være selvstendig, godesamarbeidsegenskaper og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt seksjonsleder Einar Eskilt tlf. 909 91 411
Frist 31.01.2023
Les mer
logo
Tilsynsmedarbeider 
Hva skal du jobbe med?På Tilsynsavdelingen bidrar vi til økt trafikksikkerhet gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet av trafikkskoler, trafikklærere, kursarrangører, verksteder, kontrollorgan, kontrollører og markedstilsyn.I denne stillingen vil du godkjenne og føre tilsyn med verksteder, kontrollorganer og kontrollører, samt bidra til å motvirke sosial dumping.Vi er ute etter deg som har lyst til å føre tilsyn med kjøretøyverksteder og kontrollorganer. Mye av arbeidstiden vil gå med til å gjøre stikkprøver på EU-kontroller. Vi fører dessuten tilsyn med om virksomhetenes drift er i samsvar med regelverket. I tillegg jobber vi med å stanse ulovlig verksteddrift. Du må være god til å formulere deg skriftlig, siden tilsynene følges opp skriftlig i etterkant. I tillegg vil du jobbe med å behandle søknader om godkjenning for både virksomheter og personer.KompetansekravDu må:ha minimum fagbrev som bilmekaniker lette kjøretøy, eller tre års relevant utdanning fra universitet/høyskole i tekniske/mekaniske fagformulere deg godt skriftlig og muntlig på norskha førerkort, minimum klasse Bikke ha habilitetsmessige begrensninger i forhold til oppgaveutførelsenDet er en fordel hvis du har:erfaring fra reparasjon av kjøretøygodkjenning som PKK- kontrollørteknisk kompetanse på tunge kjøretøy eller kunnskap om reparasjon av omfattende skadekjennskap til offentlig forvaltning og saksbehandlingDersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi legger også vekt på:Innsikt i relevant regelverk, herunder også forvaltningsrett.Gode datakunnskaper.Evne til å være strukturert, arbeide systematisk, være selvstendig, godesamarbeidsegenskaper og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt seksjonsleder Tom Gullachsen tlf. 962 36 922
Frist 31.01.2023
Les mer
logo
Vil du sette spor på vår digitale veg som Tech Lead?
Vil du sette spor på vår digitale veg som Tech Lead?Om stillingenVi er på jakt etter Tech lead, eller senior utvikler med ambisjoner om å bli det. Du skal være teknisk knutepunkt for produktteam og også bidra strategisk inn i produktområder. Du vil delta aktivt i hele utviklingsprosessen, fra teknisk design til implementering av løsninger. Du er også opptatt av kontinuerlig forbedring og kunnskapsdeling, bidrar til at utviklere følger beste praksis og at verktøy og teknologi benyttes på en god og effektiv måte. Du er flink med personer, og har god dialog med utviklere, produkteiere, arkitekter, driftspersonell og andre interessenter.Du vil jobbe samlokalisert i tverrfunksjonelle team, noe som gir rom for kunnskapsdeling, gode faglige diskusjoner og et levende sosialt miljø. Vi jobber innsiktsbasert og brukerstyrt, etter smidige prinsipper, og tilstreber at teamene skal ha autonomi, ansvar og tillit. Vi er også opptatt av kontinuerlig forbedring av vår organisasjon, våre team og våre ansatte, og legger derfor til rette for både kompetanseløft og personlig utvikling.Kvalifikasjoner:Utdannelse fra høyskole, universitet eller annen relevant teknisk utdannelseØnskelig med flere års erfaring som programvareutvikler, erfaring med Java og/eller Kotlin, kontainerteknologi og smidige metoderErfaring med Python, React, Docker, KubernetesKunne delta konstruktivt og proaktivt i drøftinger om programvareutvikling og utnyttelse av teknologi.Erfaring med systemarkitektur og utarbeidelse av arkitekturskisserErfaring til statisk kodeanalyse og bruken av dette i en byggepipeline (Continuous Integration)Kjennskap til sikkerhetsløsninger og autentiseringsstandarderFor å lykkes i rollen ser vi etter deg som er læringsvillig og nysgjerrig og som ønsker å bidra til videreutvikling av våre tjenester. Videre er det sentralt at du evner å ta avgjørelser, viser initiativ og er god til å kommunisere med alle parter. I Statens vegvesen står delingskultur og samarbeid sentralt og vi ser etter deg som kan trives i et slikt miljø.Vi kan tilby:Spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyllGode kollegaer som etterlever våre verdier: profesjonell, framtidsrettet og inkluderendeOpplæring, introduksjonsprogram og fadderordningFleksibel arbeidstid og gode ordninger for avspaseringGod pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens pensjonskasseGodt arbeidsmiljø i våre lokaler i Drammen Business Center (DBC), der Statens vegvesen bygger opp et aktivt og dynamisk IT-miljø. DBC er et nytt og stilig kontorbygg med beliggenhet i Drammen sentrum med svært god tilgang til offentlig kommunikasjon.Lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Syns du dette høres spennende ut eller har du noen spørsmål om stillingen?Ikke nøl med å ta kontakt med Øystein Nesse for mer informasjon, oystein.nesse@jeffersonwells.no / tlf: 97 48 94 94.Les mer om jobb å jobbe Statens vegvesen her: https://www.vegvesen.no/om-oss/jobb/Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Har du bedt om å ikke bli satt på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Om Statens vegvesenStatens vegvesen vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner. Adresse: Drammen
Frist 09.02.2023
Les mer
logo
Vil du være med å utvikle publikumsløsninger som frontend-utvikler i Statens vegvesen?
Vil du være med å utvikle publikumsløsninger som frontend-utvikler i Statens vegvesen?Statens vegvesen er i gang med å gjøre en kraftig oppskalering av våre utviklingsnære roller. Vi er derfor på jakt etter deg som vil jobbe med publikumstjenester med høyt brukervolum og stor nytteverdi for både innbyggere og næringsliv. Vi søker engasjerte utviklere med frontend-kompetanse.Om stillingen:Du vil primært jobbe med løsninger fra vegvesen.no, herunder Din side, hvor det er finnes over 60 selvbetjeningsløsninger som trenger både kjærlighet og kontinuerlig videreutvikling. Du vil jobbe samlokalisert i tverrfunksjonelle team, noe som gir rom for kunnskapsdeling, gode faglige diskusjoner og et levende sosialt miljø. Vi jobber innsiktsbasert og brukerstyrt, etter smidige prinsipper, og tilstreber at teamene skal ha autonomi, ansvar og tillit. Vi er også opptatt av kontinuerlig forbedring av vår organisasjon, våre team og våre ansatte, og legger derfor til rette for både kompetanseløft og personlig utvikling.Kvalifikasjoner:Utdannelse på høyskole, universitet eller annen teknisk utdanning.Erfaring med JavaScript / Typescript-baserte systemerGod erfaring med ReactErfaring med Java og Kotlin er en fordelFordel med kjennskap til HTML5, CSS3, Storybook og FigmaFordel med kjennskap til universell utforming og WCAG 2.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norskFor å lykkes i rollen ser vi etter deg som er læringsvillig og nysgjerrig og som ønsker å bidra til videreutvikling av våre tjenester. Videre står delingskultur og samarbeid sentralt i Statens vegvesen, og vi ser etter deg som kan trives i et slikt miljø.Vi kan tilby:Spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyllGode kollegaer som etterlever våre verdier profesjonell, framtidsrettet og inkluderendeOpplæring, introduksjonsprogram og fadderordningFleksibel arbeidstid og gode ordninger for avspaseringGod pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens pensjonskasseGodt arbeidsmiljø i våre lokaler i Drammen Business Center (DBC), der Statens vegvesen bygger opp et aktivt og dynamisk IT-miljø. DBC er et nytt og stilig kontorbygg med beliggenhet i Drammen sentrum med svært god tilgang til offentlig kommunikasjon. I DBC-bygget har vi også tilgang til treningsrom med utsikt over Drammensfjorden, flott kantine med kald og varmretter, nydelig takterrasse og shuffleboard ved kaffemaskinen vår.Lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Vi ser etter deg som synes det høres spennende ut å være en utvikler i en etat som satser på digital produkt- og tjenesteutvikling. Vi har et stort og spennende samfunnsoppdrag, og hos oss vil det alltid være rom for nye utfordringer!Syns du dette høres spennende ut eller har du noen spørsmål om stillingen?Ikke nøl med å ta kontakt med Øystein Nesse for mer informasjon, oystein.nesse@jeffersonwells.no / tlf: 97 48 94 94.Du kan også ta kontakt med en av våre utviklere, Camilla Frosting Solvang. (camilla.frosting.solvang@vegvesen.no / tlf. 99 23 47 03)Les mer om å jobbe i Statens vegvesen her: https://www.vegvesen.no/om-oss/jobb/Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Har du bedt om å ikke bli satt på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Om Statens vegvesenStatens vegvesen vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner. Adresse: Drammen
Frist 09.02.2023
Les mer
logo
Er du opptatt av at kjøretøyverksteder og kontrollorganer skal levere faglig godt arbeid?
Hva skal du jobbe med?På Tilsynsavdelingen bidrar vi til økt trafikksikkerhet gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet av trafikkskoler, trafikklærere, kursarrangører, verksteder, kontrollorgan, kontrollører og markedstilsyn.I denne stillingen vil du godkjenne og føre tilsyn med verksteder, kontrollorganer og kontrollører, samt bidra til å motvirke sosial dumping.Vi er ute etter deg som har lyst til å føre tilsyn med kjøretøyverksteder og kontrollorganer. Mye av arbeidstiden vil gå med til å gjøre stikkprøver på EU-kontroller. Vi fører dessuten tilsyn med om virksomhetenes drift er i samsvar med regelverket. I tillegg jobber vi med å stanse ulovlig verksteddrift. Du må være god til å formulere deg skriftlig, siden tilsynene følges opp skriftlig i etterkant. I tillegg vil du jobbe med å behandle søknader om godkjenning for både virksomheter og personer.KompetansekravDu må:ha minimum fagbrev som bilmekaniker lette kjøretøy, eller tre års relevant utdanning fra universitet/høyskole i tekniske/mekaniske fagformulere deg godt skriftlig og muntlig på norskha førerkort, minimum klasse Bikke ha habilitetsmessige begrensninger i forhold til oppgaveutførelsenDet er en fordel hvis du har:erfaring fra reparasjon av kjøretøygodkjenning som PKK- kontrollørteknisk kompetanse på tunge kjøretøy eller kunnskap om reparasjon av omfattende skadekjennskap til offentlig forvaltning og saksbehandlingDersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi legger også vekt på:Innsikt i relevant regelverk, herunder også forvaltningsrett.Gode datakunnskaper.Evne til å være strukturert, arbeide systematisk, være selvstendig, gode samarbeidsegenskaper og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0)Søkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt seksjonsleder Einar Eskilt tlf. 909 91 411 Adresse: Lierstranda
Frist 31.01.2023
Les mer
logo
Vil du jobbe som Miljøgeolog på Sotrasambandet?
Om stillingaStatens vegvesen har ei ledig stilling som miljøgeolog i den største kontrakten nokon sinne i vegvesenet,  Rv. 555 Sotrasambandet.Prosjektet vert gjennomført som Offentleg-Privat Samarbeid (OPS), dvs. at leverandøren skal finansiere, prosjektere, bygge og drifte vegstrekningen. Sotra Link AS skal byggje på vegne av vegvesenet og kjem til å ha om lag 1000 personar i arbeid når anlegget er i full drift frå 2023.Vegvesenet har etablert eit kompetent og variert prosjektteam med om lag tretti medarbeidarar som skal følgje opp prosjekteringa og bygginga av heile prosjektet. Teamet møter dagleg fagleg kompliserte oppgåver og utfordringar som vert løyste tverrfagleg. Vegsystemet som skal byggjast ligg vest for Bergen og består av ca. 10 km veg. Prosjektet inkluderer fire tunnelar, fleire kompliserte kryss, ny firefelts hengebru (Nye Sotrabru), 22 betongbruer og 19 kulvertar. Byggjetida er rekna til fem år, med trafikkopning 1. juni 2027.Som tilsett hos oss får du vere med på å løyse samfunnsoppdraget vårt og i tillegg vere med å forme eit prosjekt som etterlet seg eit etterlengta veganlegg med landemerke som vil vere synleg i over 100 år. Miljøarbeid i Statens vegvesenVi har ansvaret for å bidra til dei delene av regjeringen sin miljøpolitikk som berører vår sektor. Dette betyr at ytre miljø skal ivaretakast i heile livsløpet til vegen. Ytre miljø er eit tverrfagleg begrep som omfattar:    forurensing av jord og vann    naturressursar    materialval og avfallshåndtering    klimagassar og energiforbruk    naturmangfald    landskap    kulturmiljø    byliv og friluftsliv    luftforurensing    vibrasjonar    støyArbeidsoppgåveroppfølging av miljøgeologiske forhold i kontraktsperiodenfølgje opp og ha ettersyn av nødvendig utstyr for kontrollvirksomheit i kontraktsperiodenbistå med å saksbehandle tekniske avklaringar i kontraktsperiodenkontroll av prosjektering og utførelse mot regelverk, handbøker og vegnormalarkoordinering mellom prosjektet, andre interne avdelingar og tredjepartarsikre at miljøforhold blir ivareteke opp mot drift og vedlikehaldKvalifikasjonskrav         5-årig utdanning frå universitet eller høgskule innan geofag eller tilsvarande.         ønskjer erfaring med feltarbeid og bruk og vedlikehald av nødvendig utstyr, men nyutdanna våren 2023 vert også oppfordra til å søke         førarkort klasse BDersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert omsetjing av papira dine og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no)Vi vektlegg at du er        strukturert, initiativrik, løysingsorientert og sjølvgåande        har stor arbeidskapasitet, etterretteleg og kan jobbe tverrfagleg        har gode kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk        evner å følge opp entreprenør og rådgivarar i detaljStort engasjement og fagleg fordelaneSom tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidas løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver som gjer at du får utvikle deg både fagleg og personleg.Vi tilbyr deg også desse fordelane:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordningar for avspaseringgod pensjonsordning og moglegheit for lån i Statens pensjonskasseinterne studier og gode høve for fagleg påfyllLøna di blir avtalt i samsvar med vår lønspolitikk.Statens vegvesen meiner at inkludering og mangfald er ein styrke. Vi ynskjer medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv, for å bidra til enda betre oppgåveløysing. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som treng det.  Dersom det er kvalifiserte søkarar med funksjonsnedsetting, hol i CV eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalle inn minst éin søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søkar frå desse gruppene, må du oppfylle visse krav. Viss du høyrer til ei av desse gruppene, oppfordrar vi deg til å melde frå om dette ved å krysse av for det i jobbsøkarportalen. Dette dannar grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlege verksemder rapporterer i årsrapportane sine.Vi gjer merksam på at opplysningar om søknaden din kan bli offentliggjorde sjølv om du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste. Du vil bli varsla om dette.Vi ber om at du registrerar utdanninga di og yrkeserfaring, samt at du legg ved relevante vitnemål og attestar.KontaktpersonTa kontakt med fungerande prosjektleiar Lene Sælen Rivenes på telefon 93227521 om du har spørsmål om stillinga eller arbeidsoppgåvene.  Epost: lene.saelen.rivenes@vegvesen.no93227521
Frist 02.02.2023
Les mer
logo
Vi er på utkikk etter en dyktig GIS-medarbeider i Oslo - er det deg?
GeodataområdetI statens vegvesen er det tre geodataseksjoner med til sammen 80 medarbeidere. Seksjonene samarbeider tett, men dekker ulike geografiske områder. Seksjonene har oppgaver blant annet innenfor vegnett, Geovekst og Norge digitalt, geodataforvaltning, terrengmodeller (DTM) og kartgrunnlag, GIS analyser, Nasjonal vegdatabank (NVDB), målestasjoner langs vegen, etc. Geodata 3, som denne stillingen tilhører, dekker området Oslo, Viken og Innlandet, og har 31 fantastisk flinke og engasjerte medarbeidere, som jobber ved kontorene i Oslo, Drammen, Moss, Hamar og Lillehammer.Kontorsted for denne stillingen vil være fortrinnsvis Oslo. For spesielt kvalifiserte kandidater kan kontorsted Drammen og Moss vurderes.Arbeidsoppgaver:Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være innfor flere, men ikke nødvendigvis alle, disse områdene:Tilrettelegging og forvaltning av kartdata og fagdata til bruk i plan- og utbyggingsprosjekterForvaltning av kartdata gjennom samarbeid i Norge digitalt og GeovekstUtarbeide / bestille terrengmodellerTilrettelegge / utarbeide GIS analyserDette ønsker vi ossDu har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.Det er en fordel om du har erfaring fra fagområdet, men nyutdannede med interesse for å utvikle seg innenfor fagområdet kan søke - opplæring og veiledning vil bli gittDu har erfaring med avansert bruk av GIS verktøy. Vi bruker blant annet diverse ArcGIS verktøy, NovaPoint, Terrasolid/Microstation, GISLINEDu har erfaring med programmering i f.eks. Python, FMEPersonlige egenskaperDu er proaktiv og tar initiativ til å løse arbeidsoppgavene på best mulig måte.Du trives med å jobbe både selvstendig og i team/arbeidsgrupperGode samarbeids- og kommunikasjonsevnerEvne til å tenke nytt og være kreativtEndringsorientert, fleksibel og tilpasningsdyktigGod skriftlig og muntlig framstillingsevne på norskDu vil jobbe selvstendig med god forankring i faggrupper, der tett samarbeid med kolleger sikrer gode faglige løsninger.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Har du bedt om å ikke bli satt på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Ta kontakt med seksjonsleder Petter Bakke på tlf. 90 78 10 85Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:Introduksjonsprogram og fadderordningFleksitid og gode ordninger for avspaseringPensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseGode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk. Adresse: Oslo
Frist 05.02.2023
Les mer
logo
Bli foretakskontrollør i Statens vegvesen!
Om stillingenUtekontrollavdelingen i Statens vegvesen har ansvar for etatens kontroll av kjøretøy og trafikanter langs veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet, skal vi ivareta trafikksikkerhet med 0-visjonen som utgangspunkt, samt bidra til like konkurransevilkår i transportbransjen.Statens vegvesen har også en viktig rolle i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. (Handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet - regjeringen.no)Utekontroll Nord består av to faggrupper, og faggruppe Utekontroll Nord A har nå ledig stilling som saksbehandler av kjøre- og hviletid i foretak. Ledige stilling vil bli plassert ved Fauske trafikkstasjon, men arbeid ved en av kontrollstasjonene eller kontrollplasser må påregnes i gjennomsnitt én gang per uke.ArbeidsoppgaverVi ser etter deg som trives med kundekontakt og har gode formidlingsevner. Håndheving av lov og forskrifter er en viktig del av arbeidsområdet. Statens vegvesen er kontinuerlig i endring hvor flere oppgaver kan løses via digitale verktøy. Dette innebærer at oppgavene våre endres, og det er viktig at våre medarbeidere er omstillingsdyktige og ønsker å ta del i endringsprosesser.Vår arbeidshverdag er hektisk og detaljrik. Vi ønsker derfor en person som er fleksibel, tydelig, tålmodig, systematisk og nøyaktig. Det forventes at du står på og arbeider selvstendig og effektivt med dine oppgaver, og at du samtidig bidrar til samarbeid og felles fremgang for teamet.Du skal forvalte lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Primæroppgavene er kjøre- og hviletid foretak, men du skal også ivareta myndighetsrollen ute på vegen. Du må derfor se det som en positiv utfordring å møte folk på en god måte, samtidig som du ivaretar myndighetsrollen. Evne og motivasjon til å sette seg inn i og forvalte regelverket er vesentlig.KompetansekravDu må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år), gjerne innen rettsvitenskap, revisjon eller transport. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.Førerkort i klasse B, samt fylle vilkårene for førerrett i de øvrige førerkortklassene.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.Muntlig fremstillingsevne på engelsk.Erfaring med bruk av IT – verktøy.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Den som ansettes må gjennomføre etatens modulbaserte opplæring. Dette er en samlingsbasert opplæring (samlinger med inntil en ukes varighet) og e-læring med praksisveiledning på egen arbeidsplass i tillegg.Vi legger vekt på at du:er sosial og kommuniserer godt med andreer rolig og besluttsom i krevende situasjonersamarbeider godt og er en god lagspiller.raskt klarer å sette deg inn i et omfattende regelverkhar en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andrehar evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutinerer en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.Plettfri vandel er en forutsetning, og personlig egnethet tillegges stor vekt.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt leder xxx xxx tlf. 123 45 678Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.
Frist 02.02.2023
Les mer
logo
Kjøretøykontrollør, Tønsberg
Om stillingenI Statens vegvesen, Trafikant og kjøretøydivisjonen, Kjøretøy Sør A, er det ledig en fast stilling som inspektør/ingeniør hallkontroll. Hovedarbeidssted vil for tiden være Tønsberg trafikkstasjon, arbeid i hele Vestfold/Telemark og noe reising må påregnes.Våre kontrollører jobber med viktige samfunnsoppgaver, og dette er en jobb for deg som fyller utdanningsnivået, er bilinteressert og som liker balansen mellom teknisk kontroll og myndighetsrollen. I stillingen vil du forvalte lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Du må derfor se det som en positiv utfordring å jobbe innenfor et felt der myndighetsrollen skal kombineres med tjenesteyting. Evne til å sette seg inn i, og forvalte regelverket er vesentlig. Forståelse av egen person i myndighetsrollen er sentral.Hos oss vil du få arbeidsoppgaver innen:teknisk kontroll av kjøretøy i hallsaksbehandling innen kjøretøyområdetverifisering av dokumentasjoner for godkjenningtrafikkontroll lette kjøretøy (utekontroller)undersøkelser av trafikkulykkerKompetansekravDu må ha:utdanning som bil- eller lastebilmekaniker med fagbrev, maskiningeniør eller teknisk fagskolegod norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevnehar førerkort klasse B og oppfyller kravene for å oppnå de øvrige førerkortklasserhar gode datakunnskaper og evne til å sette seg inn i teknisk litteratur og regelverkDu kan med fordel ha:God og allsidig praksis fra en eller flere oppgaver tillagt stillingenOmfattende og relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.Vi søker deg som:er god på kommunikasjon, løsningsorientert, positiv og kundefokuserter samarbeidsvillig, initiativrik og har innsatsviljeer selvstendig, systematisk og nøyaktiger et positivt tilskudd til arbeidsmiljøethar noe erfaring innen arbeid med kjøretøy og kunderI tillegg må du ha god etikk og moral. Det forutsettes plettfri vandel.Personlig egnethet tillegges stor vekt.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt Linda Kvamme på telefon 95132497Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.
Frist 05.02.2023
Les mer
logo
Sommerjobb på Norsk vegmuseum: Museumsvert/Formidler
Om Statens vegvesenStatens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.Norsk vegmuseum søker museumsverter/formidlereNorsk vegmuseum er et av Norges største teknisk-industrielle museum. Museet har 4000 kvadratmeter innendørs utstillinger med vei- og kjøretøyhistorie, et stort friluftsmuseum med en mengde bygninger og anleggsmaskiner og en unik tunnel som viser norsk fjellsprengningshistorie. Vi er nærmeste nabo til Hunderfossen Familiepark nord i Lillehammer, og har ca. 80.000 besøkende i året. Museet eies og drives av Statens vegvesen og har et nasjonalt ansvar for norsk veg- og trafikkhistorie.Vi søker serviceinnstilte museumsverter/formidlere for sommeren 2023Vil du jobbe med publikumsmottak og/eller formidling av spennende historie? Norsk vegmuseum søker flere dyktige museumsverter og formidlere for sommeren 2023. Stillingsprosenter vil variere og stillingen innebærer helgearbeid. Som museumsvert/formidler jobber du etter fastsatt vaktplan i perioden juni, juli og august. Arbeidssted er Fåberg.Arbeidsoppgaver:Mottak av publikum og informere om museets tilbud i resepsjoner/publikumsområder samt betjening av kasse og salg i museumsbutikk.Formidling og omvisninger på våre bemannede lokasjoner Mobil bensinstasjon, Norsk fjellsprengningsmuseum, Blindheimsvik landhandel og Høydalsmo vegstasjon (se www.vegmuseum.no for mer informasjon om vårt tilbud og våre lokasjoner)Vi ser etter sommeransatte som er:Serviceinnstilt, utadvendt og glad i å møte og snakke med publikumAnsvarsbevisst og påliteligSelvstendig, men også god til å samarbeide med andreInteressert i historie og/eller museumsfagFor noen av stillingene er det en fordel med kunnskap om kjøretøy, anleggsarbeid og/eller praktiske/tekniske/mekaniske fag.Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.Kvalifikasjonskrav:Du må fylle 18 år før oppstartDu må beherske norsk og engelsk, gjerne også et tredje språk.Erfaring fra relevant praktisk arbeid er ønskelig ved noen av formidlingsarenaeneFor noen av stillingene kreves førerkort kl BVil du vite mer om stillingene kan du kontakte leder for administrasjon og drift, Randi Tone Skjelsvold, mobil 95 97 93 81Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Dette danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring, samt at du legger ved relevante vitnemål og attester. Adresse: Fåberg
Frist 01.02.2023
Les mer
logo
Vil du være med å drive og videreutvikle arbeidet med tariff, lønns- og arbeidsvilkår i Statens vegvesen?
Vil du være med å drive og videreutvikle arbeidet med tariff, lønns- og arbeidsvilkår i Statens vegvesen?For Statens vegvesen er det ønskelig og nødvendig å ha en arbeidsgiverpolitikk som bidrar til at vi når våre mål og lever opp til våre verdier. Arbeidsgiver og HMS stab har en viktig og spennende rolle i hele prosessen; fra utvikling av en policy til å sikre gjennomføring i praksis. Vi søker nå to medarbeidere, med interesse for, og helst erfaring fra denne type arbeid. I tillegg bør du også ha erfaring fra å drive forhandlinger og samarbeid med tillitsvalgte. En av våre nye medarbeidere vil også få et sentralt ansvar i arbeidet med digitalisering og automatisering av interne prosesser ved lønnsforhandlinger. Stillingene vil for øvrig måtte ses i sammenheng, slik at de som rekrutteres til sammen dekker kompetansebehovet.Ansvar og arbeidsoppgaver Stillingene innebærer en bred kontaktflate i etaten der særlig ledere, tillitsvalgte og HR-miljøer er sentrale samarbeidspartnere. Stillingene ligger i en liten enhet med en bred oppgaveportefølje.Aktuelle arbeidsoppgaver er:utarbeide policyer og retningslinjer innenfor arbeidsgiverfeltetdialog og samarbeid med tillitsvalgte, gjennomføring av formelle møterforberedelse til, og deltakelse i lokale forhandlingeroppfølging og revisjon av lokal lønnspolitikkrådgivning innenfor arbeidsområdetopplæring/foredragsvirksomhetutarbeide nødvendig statistikkgrunnlagArbeidssted for stillingene er Oslo. Du må regne med noe reisevirksomhet.Kvalifikasjonskravminimum 3-årig utdanning fra universitet/høgskole med relevant fagkrets. Omfattende og relevant erfaring fra aktuelle fagområder kan kompensere for manglende formell utdanninggod digital kompetanse (Excel, SAP/andre HR- og lønnssystemer)erfaring fra tariffarbeid, fortrinnsvis fra statlig sektor eller annen offentlig virksomheterfaring fra samarbeid med tillitsvalgtegod skriftlig og muntlig formuleringsevneFor minst en av stillingene ønsker vi ogsåerfaring fra forhandlingsledelsegod dataverktøyskompetanse på programmer som Excel og Power BIinteresse for, og kunnskap om statistikkgod generell kunnskap om HR-feltetVi legger vekt på at du som medarbeiderhar gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerjobber selvstendig og strukturert og kan håndtere flere oppgaver samtidiginngir tillit og framstår som trygg på egen kompetansehar god forståelse for ulike roller, både din egen og andre aktørerser en pådriver i gjennomføring av oppgaver og prosesserOm oss Stillingene ligger til Arbeidsgiver og HMS staben i Vegdirektoratet som skal ivareta det overordnede arbeidsgiveransvaret og se til at våre forpliktelser i lov- og avtaleverk blir overholdt. Videre er ansvaret for det løpende samarbeidet med fagorganisasjonene på etatsnivå lagt til denne enheten.Hos oss får duspennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utviklinget godt arbeidsmiljø med sterk tverrfaglig kompetanseintroduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstidenmedlemskap i en av de beste pensjonsordningene i NorgeLønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.For mer informasjon om stillingen Ta kontakt med fagdirektør Kjerstin Bretteville-Jensen på tlf. 480 26 055 for nærmere opplysninger.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Har du bedt om å ikke bli satt på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følgeOm Statens vegvesenStatens vegvesen vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner. Adresse: Oslo
Frist 05.02.2023
Les mer
logo
Bruingeniør Planlegging og prosjektering
Vi trenger bruingeniør som har interesse for ny teknologi, jobber selvstendig og som liker å løse utfordrende oppgaver!Vi har nå ledig fast stilling som bruingeniør planlegging og prosjektering. Arbeidssted er fortrinnsvis Tromsø, Bodø, Stavanger, Bergen, Molde, Moss, Kristiansand, Trondheim eller Lillehammer. For kandidater med lang relevant erfaring, kan noen andre lokasjoner være aktuelle. Vennligst oppgi evnt. ønske om annet kontorsted i søknaden din. Ønskelig oppstart snarest.Du vil hos oss utføre arbeidsoppgaver som består av en eller flere av følgende punkter:Tilpasse/utvikle programvare prosjekteringsverktøy med hensikt på maler eksempelvis i Grasshopperscript mot Tekla, konfigurasjon av modelleringsverktøy med tanke på BIM tilhørende IFC oppsett.Utvikle maler/metodikk for utveksling av data mellom de ulike fagsystemer, for eksempel mellom de ulike fag som inngår i et vegprosjekt som import av veglinje til brumodell.Oppsett og konfigurasjon av prosjekteringsverktøy, være med i prosesser mot internt prosjekteringsmiljø i Statens Vegvesen, programvareleverandører og intern IT.Delta på inspeksjoner på bru og fergekai etter behov.Brufaglig byggherrestøtte under utførelse bygging.Delta i utviklingsarbeid innen fagområdet.Prosjekteringsledelse bru- og bruvedlikeholdsprosjekt samt oppfølging av oppgaver som konsulent utfører.Planlegging og prosjektering av nye bruer og vedlikeholdstiltak, ferjekaier pg andre konstruksjonerSeksjonens arbeidsoppgaver er ellers faglig veiledning, rådgivning og kontraktsoppfølging mot konsulenter og entreprenører innen fagområdet planlegging, prosjektering, FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) og rehablilitering av eksisterende bruer og fergekaier.KvalifikasjonskravDu må ha minimum treårig relevant ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole. Stillingen krever utdanning innen modellbasert prosjektering, statikk og dimensjonering av stål og betong. Nyutdannede oppfordres til å søke stillingen Du må ha førerkort klasse B og beherske norsk, skriftlig og muntlig.Det er en fordel om du har:Praktisk erfaring fra planlegging og prosjektering av samferdselskonstruksjoner.Generelt gode datakunnskaper og interesse for og kunnskap om prosjekteringsverktøy innen Tekla, Grasshopper og eventuelle beregningsprogrammer.Erfaring med utførelse av modellbeskrivelse og gjennomføringsplan i forbindelse med modellbasert prosjektering i henhold til krav kontroll og godkjenning.Erfaring innenfor prefabrikkerte betongelementer, spennelementer.Kjennskap til vegnormaler og håndbøkerDet vil bli lagt vekt på personlig egnethet.Om divisjonen og seksjonen:Noe av det viktigste vi gjør for samfunnet og miljøet er å ta vare på det vegnettet vi allerede har. I divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for løpende helårlig drift av riksvegene, inkludert ferjer. Vi vedlikeholder og utvikler vegnettet, og planlegger og gjennomfører utbedringsprosjekter. Drift og vedlikehold har rundt 880 medarbeidere over hele landet, og en årlig omsetning på om lag 16 milliarder kroner.Bru er del av fagressursavdelingen på divisjonen. Vi er landsdekkende med 34 medarbeidere fordelt på 12 kontorsteder. Våre fagressurser bidrar i hele vegens livsløp - fra planlegging, prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning.Les mer om å jobbe i Statens vegvesen her.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester. Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av Søkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Har du bedt om å ikke bli satt på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt leder Stein Inge Rasmussen på tlf. 926 53 795 eller fagkoordinator Espen Dobakk på tlf. 971 27 407.Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer. Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk. Om Statens vegvesenStatens vegvesen vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle. Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner. Adresse: Lillehammer
Frist 12.02.2023
Les mer
logo
Rådgiver/seniorrådgiver - Arbeidsgiver og HMS stab
Vil du være med å drive og videreutvikle arbeidet med tariff, lønns- og arbeidsvilkår i Statens vegvesen?For Statens vegvesen er det ønskelig og nødvendig å ha en arbeidsgiverpolitikk som bidrar til at vi når våre mål og lever opp til våre verdier. Arbeidsgiver og HMS stab har en viktig og spennende rolle i hele prosessen; fra utvikling av en policy til å sikre gjennomføring i praksis. Vi søker nå to medarbeidere, med interesse for, og helst erfaring fra denne type arbeid. I tillegg bør du også ha erfaring fra å drive forhandlinger og samarbeid med tillitsvalgte. En av våre nye medarbeidere vil også få et sentralt ansvar i arbeidet med digitalisering og automatisering av interne prosesser ved lønnsforhandlinger. Stillingene vil for øvrig måtte ses i sammenheng, slik at de som rekrutteres til sammen dekker kompetansebehovet. Ansvar og arbeidsoppgaverStillingene innebærer en bred kontaktflate i etaten der særlig ledere, tillitsvalgte og HR-miljøer er sentrale samarbeidspartnere. Stillingene ligger i en liten enhet med en bred oppgaveportefølje. Aktuelle arbeidsoppgaver er: utarbeide policyer og retningslinjer innenfor arbeidsgiverfeltetdialog og samarbeid med tillitsvalgte, gjennomføring av formelle møter forberedelse til, og deltakelse i lokale forhandlinger oppfølging og revisjon av lokal lønnspolitikkrådgivning innenfor arbeidsområdetopplæring/foredragsvirksomhet utarbeide nødvendig statistikkgrunnlag Arbeidssted for stillingene er Oslo. Du må regne med noe reisevirksomhet. Kvalifikasjonskrav minimum 3-årig utdanning fra universitet/høgskole med relevant fagkrets. Omfattende og relevant erfaring fra aktuelle fagområder kan kompensere for manglende formell utdanninggod digital kompetanse (Excel, SAP/andre HR- og lønnssystemer)erfaring fra tariffarbeid, fortrinnsvis fra statlig sektor eller annen offentlig virksomheterfaring fra samarbeid med tillitsvalgtegod skriftlig og muntlig formuleringsevneFor minst en av stillingene ønsker vi også erfaring fra forhandlingsledelsegod dataverktøyskompetanse på programmer som Excel og Power BIinteresse for, og kunnskap om statistikkgod generell kunnskap om HR-feltetVi legger vekt på at du som medarbeiderhar gode kommunikasjons- og samarbeidsevner jobber selvstendig og strukturert og kan håndtere flere oppgaver samtidiginngir tillit og framstår som trygg på egen kompetansehar god forståelse for ulike roller, både din egen og andre aktørerser en pådriver i gjennomføring av oppgaver og prosesserOm ossStillingene ligger til Arbeidsgiver og HMS staben i Vegdirektoratet som skal ivareta det overordnede arbeidsgiveransvaret og se til at våre forpliktelser i lov- og avtaleverk blir overholdt. Videre er ansvaret for det løpende samarbeidet med fagorganisasjonene på etatsnivå lagt til denne enheten. Hos oss får du spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utviklinget godt arbeidsmiljø med sterk tverrfaglig kompetanseintroduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstidenmedlemskap i en av de beste pensjonsordningene i NorgeLønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. For mer informasjon om stillingenTa kontakt med fagdirektør Kjerstin Bretteville-Jensen på tlf. 480 26 055 for nærmere opplysninger. Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Har du bedt om å ikke bli satt på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følgeOm Statens vegvesen Statens vegvesen vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner. Epost: kjerstin.bretteville-jensen@vegvesen.no48026055
Frist 05.02.2023
Les mer
logo
Bruingeniør - FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)
Bruingeniør – FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)Vi har nå ledig fast stilling som Bruingeniør – FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) bru. Arbeidssted er fortrinnsvis Tromsø, Bodø, Trondheim, Steinkjer, Stavanger, Bergen, Molde, Moss eller Lillehammer. Ønskelig oppstart snarest.ArbeidsoppgaverBruingeniør FDVs oppgave er inspeksjoner av samferdselskonstruksjoner, herunder:Planlegging, gjennomføring og oppfølging av enkeltinspeksjoner, hovedinspeksjoner og spesialinspeksjoner.ROS – analyserRapportering av inspeksjonsresultater i Brutus.Definere og rapportere nødvendige vedlikeholdstiltakUtarbeide kostnadskalkyler for vedlikeholdstiltakUtarbeide/fremskaffe prosjekteringsunderlag og beskrivelser for vedlikeholdstiltakUtføre og rapportere tilstandsanalyserGjennomføre levetidsbetrakninger, vurderinger av restlevetid.Delta i FoU (Forskning og Utvikling) prosjekt innenfor fagfeltet.Seksjonens arbeidsoppgaver er ellers faglig veiledning, rådgivning og kontraktsoppfølging mot konsulenter og entreprenører innen fagområdet planlegging, prosjektering av nye konstruksjoner, FDV ( forvaltning, drift og vedlikehold) og rehabilitering av eksisterende bruer og fergekaier.KvalifikasjonskravDu må ha minimum treårig relevant ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole. Stillingen krever kompetanse innen statikk og dimensjonering av stål og betong. Nyutdannede oppfordres til å søke stillingen.Du må ha førerkort klasse B og beherske norsk, skriftlig og muntlig.Det er en fordel om du har:Minimum 5 års relevant erfaring innenfor prosjektering / rådgivning av betong- og/eller stålkonstruksjoner.Praktisk erfaring fra forvaltning, drift og vedlikehold av samferdselskonstruksjoner.Generelt gode datakunnskaper og interesse for og kunnskap om prosjekteringsverktøy innen BIM/3D og beregninger som Tekla, Sofistik, tverrfaglig modell m.m.Kjennskap til vegnormaler og håndbøkerDet vil bli lagt vekt på personlig egnethetOm divisjonen og seksjonen:Noe av det viktigste vi gjør for samfunnet og miljøet er å ta vare på det vegnettet vi allerede har. I divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for løpende helårlig drift av riksvegene, inkludert ferjer. Vi vedlikeholder og utvikler vegnettet, og planlegger oggjennomfører utbedringsprosjekter. Drift og vedlikehold har rundt 880 medarbeidere over hele landet, og en årlig omsetning på om lag 16 milliarder kroner. Bru er del av fagressursavdelingen på divisjonen. Vi er landsdekkende med 34 medarbeidere fordelt på 12 kontorsteder. Våre fagressurser bidrar i hele vegens livsløp - fra planlegging, prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning.Les mer om å jobbe i Statens vegvesen herLes dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Har du bedt om å ikke bli satt på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt leder seksjonsleder Stein Inge Rasmussen på tlf. 926 53 795 eller fagkoordinator Tor Anders Hagstrøm på tlf. 971 54 927.Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer. Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Om Statens vegvesenStatens vegvesen vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle. Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner. Epost: stein.inge.rasmussen@vegvesen.no92653795
Frist 12.02.2023
Les mer
logo
Byggeleder asfalt
Om stillingenNoe av det viktigste vi gjør for samfunnet og miljøet er å ta vare på det vegnettet vi allerede har. I divisjon drift og vedlikehold har vi ansvaret for løpende helårlig drift av riksvegene, inkludert ferjer. Vi vedlikeholder og utvikler vegnettet, og planlegger og gjennomfører utbedringsprosjekter. Drift og vedlikehold har rundt 880 medarbeidere over hele landet, og en årlig omsetning på om lag 16 milliarder kroner. Les mer om oss herStillingen er plassert seksjon Vedlikehold øst med kontorsted fortrinnsvis i Moss eller Oslo. Som byggeleder vil dine arbeidsoppgaver være planlegging og oppfølging av asfaltarbeider. I dekkeleggingsesongen vil hovedoppgaven være byggeledelse for asfaltkontrakter med fokus på området Østfold/Follo, men området kan endre seg innenfor vårt ansvarsområde Oslo og nedre Viken.I den tiden av året det ikke legges asfalt vil hovedoppgaven være planlegging og utarbeidelse av tilbudsdokumenter for asfaltarbeider i området samt ajourføring av dekkedata i vegdatabanken. I forbindelse med planlegging og oppfølging av arbeidene benyttes Statens vegvesen sine dataverktøy. Du vil som byggeleder inngå i et prosjekt som har ansvaret for asfaltering på riksvegnettet for hele område øst (Oslo, Viken og Innlandet). Prosjektet omfatter byggeledere, prosjektleder, formerkere og asfaltkontrollører. Godt samarbeid med øvrige samarbeidspartnere internt i Statens vegvesen, og eksterne aktører, er en forutsetning for god gjennomføring. En del reisevirksomhet må påregnes. Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra fagområdet, og gode personlige forutsetninger, kan kravet til utdanning fravikes.Førerkort kl. B er et krav.Vi ønsker oss en ny medarbeider som har kunnskap og erfaring fra asfaltfaget. I tillegg er det ønskelig med erfaring som byggeleder. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT nokut.noVi legger vekt på personlige egenskaper og ønsker at du:kan arbeide strukturert og selvstendig, men og i teamhar evne til å ta initiativ og være resultatorienterthar nødvendig digital kompetansehar god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norskhar gode samarbeidsevner og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljøVil du vite mer om stillingen ta kontakt med seksjonssjef Dagmar Hoyer på tlf. 92025001. Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Har du bedt om å ikke bli satt på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt leder xxx xxx tlf. 123 45 678Vi tilbyr Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Om Statens vegvesen Statens vegvesen vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner. Epost: dagmar.hoyer@vegvesen.no92025001
Frist 06.02.2023
Les mer
logo
Bli foretakskontrollør i Statens vegvesen!
Om stillingenUtekontrollavdelingen i Statens vegvesen har ansvar for etatens kontroll av kjøretøy og trafikanter langs veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet, skal vi ivareta trafikksikkerhet med 0-visjonen som utgangspunkt, samt bidra til like konkurransevilkår i transportbransjen.Statens vegvesen har også en viktig rolle i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. (Handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet - regjeringen.no)Utekontroll Midt består av 2 faggrupper, og faggruppe Utekontroll Møre og Romsdal har nå ledig stilling som saksbehandler av kjøre- og hviletid i foretak.Ledige stilling vil bli plassert ved Molde trafikkstasjon, men arbeid ved en av kontrollstasjonene eller kontrollplasser må påregnes i gjennomsnitt én gang per uke.ArbeidsoppgaverVi ser etter deg som trives med kundekontakt og har gode formidlingsevner. Håndheving av lov og forskrifter er en viktig del av arbeidsområdet. Statens vegvesen er kontinuerlig i endring hvor flere oppgaver kan løses via digitale verktøy. Dette innebærer at oppgavene våre endres, og det er viktig at våre medarbeidere er omstillingsdyktige og ønsker å ta del i endringsprosesser.Vår arbeidshverdag er hektisk og detaljrik. Vi ønsker derfor en person som er fleksibel, tydelig, tålmodig, systematisk og nøyaktig. Det forventes at du står på og arbeider selvstendig og effektivt med dine oppgaver, og at du samtidig bidrar til samarbeid og felles fremgang for teamet.Du skal forvalte lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Primæroppgavene er kjøre- og hviletid foretak, men du skal også ivareta myndighetsrollen ute på vegen. Du må derfor se det som en positiv utfordring å møte folk på en god måte, samtidig som du ivaretar myndighetsrollen. Evne og motivasjon til å sette seg inn i og forvalte regelverket er vesentlig.KompetansekravDu må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år), gjerne innen rettsvitenskap, revisjon eller transport. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.Førerkort i klasse B, samt fylle vilkårene for førerrett i de øvrige førerkortklassene.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.Muntlig fremstillingsevne på engelsk.Erfaring med bruk av IT – verktøy.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Den som ansettes må gjennomføre etatens modulbaserte opplæring. Dette er en samlingsbasert opplæring (samlinger med inntil en ukes varighet) og e-læring med praksisveiledning på egen arbeidsplass i tillegg.Vi legger vekt på at du:er sosial og kommuniserer godt med andreer rolig og besluttsom i krevende situasjonersamarbeider godt og er en god lagspillerraskt klarer å sette deg inn i et omfattende regelverkhar en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andrehar evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutinerer en bidragsyter til et godt arbeidsmiljøPlettfri vandel er en forutsetning, og personlig egnethet tillegges stor vekt.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt leder Leif Jarle Bergseth tlf. 99563518Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.
Frist 03.02.2023
Les mer
logo
Tilsynsmedarbeider
Om stillingenPå Tilsynsavdelingen bidrar vi til økt trafikksikkerhet gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet av trafikkskoler, trafikklærere, kursarrangører, verksteder, kontrollorgan, kontrollører og markedstilsyn.I denne stillingen vil du godkjenne og føre tilsyn med verksteder, kontrollorganer og kontrollører, samt bidra til å motvirke sosial dumping.ArbeidsoppgaverVi er ute etter deg som har lyst til å føre tilsyn med kjøretøyverksteder og kontrollorganer. Mye av arbeidstiden vil gå med til å gjøre stikkprøver på EU-kontroller. Vi fører dessuten tilsyn med om virksomhetenes drift er i samsvar med regelverket. I tillegg jobber vi med å stanse ulovlig verksteddrift. Du må være god til å formulere deg skriftlig, siden tilsynene følges opp skriftlig i etterkant. I tillegg vil du jobbe med å behandle søknader om godkjenning for både virksomheter og personer.KompetansekravDu må:ha minimum fagbrev som bilmekaniker lette kjøretøy, eller tre års relevant utdanning fra universitet/høyskole i tekniske/mekaniske fagformulere deg godt skriftlig og muntlig på norskha førerkort, minimum klasse Bikke ha habilitetsmessige begrensninger i forhold til oppgaveutførelsenDet er en fordel hvis du har:erfaring fra reparasjon av kjøretøygodkjenning som PKK- kontrollørteknisk kompetanse på tunge kjøretøy eller kunnskap om reparasjon av omfattende skadekjennskap til offentlig forvaltning og saksbehandlingDersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi legger også vekt på:Innsikt i relevant regelverk, herunder også forvaltningsrett.Gode datakunnskaper.Evne til å være strukturert, arbeide systematisk, være selvstendig, godesamarbeidsegenskaper og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt seksjonsleder Gina Russell tlf. 480 50 204Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.
Frist 13.02.2023
Les mer
logo
Tilsynsmedarbeider
Om stillingenPå Tilsynsavdelingen bidrar vi til økt trafikksikkerhet gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet av trafikkskoler, trafikklærere, kursarrangører, verksteder, kontrollorgan, kontrollører og markedstilsyn.I denne stillingen vil du godkjenne og føre tilsyn med verksteder, kontrollorganer og kontrollører, samt bidra til å motvirke sosial dumping.ArbeidsoppgaverVi er ute etter deg som har lyst til å føre tilsyn med kjøretøyverksteder og kontrollorganer. Mye av arbeidstiden vil gå med til å gjøre stikkprøver på EU-kontroller. Vi fører dessuten tilsyn med om virksomhetenes drift er i samsvar med regelverket. I tillegg jobber vi med å stanse ulovlig verksteddrift. Du må være god til å formulere deg skriftlig, siden tilsynene følges opp skriftlig i etterkant. I tillegg vil du jobbe med å behandle søknader om godkjenning for både virksomheter og personer.KompetansekravDu må:ha minimum fagbrev som bilmekaniker lette kjøretøy, eller tre års relevant utdanning fra universitet/høyskole i tekniske/mekaniske fagformulere deg godt skriftlig og muntlig på norskha førerkort, minimum klasse Bikke ha habilitetsmessige begrensninger i forhold til oppgaveutførelsenDet er en fordel hvis du har:erfaring fra reparasjon av kjøretøygodkjenning som PKK- kontrollørteknisk kompetanse på tunge kjøretøy eller kunnskap om reparasjon av omfattende skadekjennskap til offentlig forvaltning og saksbehandlingDersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi legger også vekt på:Innsikt i relevant regelverk, herunder også forvaltningsrett.Gode datakunnskaper.Evne til å være strukturert, arbeide systematisk, være selvstendig, gode samarbeidsegenskaper og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt seksjonsleder Gro Christiane Bakkerud tlf. 402 89 765Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.
Frist 13.02.2023
Les mer
logo
Er du en sterk pådriver som ønsker å videreutvikle arbeidet med HMS-byggherre i Drift og vedlikehold
Om stillingenDivisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband. Divisjonens portefølje er bredt sammensatt av drift, vedlikehold, planlegging og bygging av mindre utbyggingsprosjekt samt gjennomføre utbedringstiltak. På bakgrunn av dette vil det til enhver tid være behov for et stort omfang av kontrakter i ulikt omfang og kompleksitet.I staben Kontrakt og marked har vi ledig en fast stilling som HMS-rådgiver med tiltredelse snarest mulig.Kontrakt og marked er en nasjonal stabsenhet for divisjonsdirektøren i divisjon Drift og vedlikehold. Divisjonen har hovedkontor i Tromsø. Kontrakt og marked har for tiden 15 medarbeidere fordelt på ulike kontorsteder i landet.Kontrakt og marked skal bidra til å nå toppmålene gjennom blant annet bidra til rådgivning og utvikling av verktøyene som ligger i divisjonens kontraktsstrategi. Dette gjør vi ved å ha et overordnet ansvar for anskaffelsesprosesser og støtte de operative avdelinger ved planlegging og gjennomføring av anskaffelser, kontraktsutforming og -oppfølging.HMS-arbeidet vårt skal fremme gode sikkerhetstiltak, god helse og godt arbeidsmiljø både for de som jobber med kontrakten og for 3. part. I alle kontrakter skal det være nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet. I dette arbeidet har vi også en viktig oppgave å ha tett kontakt med eksterne aktører innenfor divisjonens fagområder.ArbeidsoppgaverDine arbeidsoppgaver som HMS-rådgiver blir blant annet:Oppgaver knyttet til SHA og YM (rådgivning, veiledning, saksbehandling og koordinering)Ansvarlig for HMS-prosesser i KvalitetssystemetRapportering til ledermøterLede HMS-nettverk BHDelta på bransjemøterKompetanse og opplæring (HMS for byggherre mm)Pådriver for det kvalitets- og sikkerhetsforebyggende arbeidet innenfor byggherreområdetStillingen fordrer både stor grad av selvstendighet, men også oppgaveløsning i team.Kontorsted for stillingen er fortrinnsvis i Tromsø, men andre steder vil bli vurdert ut fra søkernes geografiske tilhørighet, samt hvor Kontrakt og marked i dag har medarbeidere lokalisert. Ønsket kontorsted må oppgis i søknaden.KvalifikasjonskravMinimum treårig relevant utdanning fra universitet eller høyskole. Relevante fagområder er innen drift, vedlikehold og investeringsprosjekt. Omfattende og relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.Du må ha:erfaring med utvikling eller oppfølging av HMS innen drift, vedlikehold eller investeringsprosjektgod kunnskap om arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften og internkontrollforskriften, særlig byggherreforskriftenDenne stillingen vil ha en overordnet rolle og du må derfor ha erfaring med strategisk arbeid og evner å jobbe strukturelt og helhetlig.Det er ønskelig med erfaring fra:opplæring/instruksjonsvirksomhetsikkerhetsforebyggende arbeidkvalitetsarbeidkvalitetssystemarbeid med oppfølging og gjennomføring av kontrakterdigitale løsninger og innovasjon og hvor utvikling og forbedring har vært viktige ingrediensererfaring fra entreprenørbransjen.Vi vil vektlegge nøyaktighet, ryddighet, fleksibilitet og evne til dialog og samarbeid. Arbeidsoppgavene vil kreve en del reisevirksomhet.Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Har du bedt om å ikke bli satt på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Flere opplysninger om stillingen kan fås hos avdelingsdirektør Bente Johnsen Aase, tlf. 950 99 596, e-post: bente.aase @vegvesen.noVi tilbyr Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Om Statens vegvesen Statens vegvesen vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle. Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.Noe av det viktigste vi gjør for samfunnet og miljøet er å ta vare på det vegnettet vi allerede har. I divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for løpende helårlig drift av riksvegene, inkludert ferjer. Vi vedlikeholder og utvikler vegnettet, og planlegger og gjennomfører utbedringsprosjekter. Drift og vedlikehold har rundt 880 medarbeidere over hele landet, og en årlig omsetning på om lag 16 milliarder kroner. Epost: bente.aase@vegvesen.no95099596
Frist 08.02.2023
Les mer
logo
Utekontrollør Odda
Om stillingenBli utekontrollør i Statens vegvesen!Statens vegvesen har en viktig rolle i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. (Handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet - regjeringen.no)Utekontrollavdelingen i Statens vegvesen har ansvar for etatens kontroll av kjøretøy og trafikanter langs veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet skal vi ivareta trafikksikkerhet med 0-visjonen som utgangspunkt, samt bidra til like konkurransevilkår i transportbransjen.Stillingen har oppmøtested Odda trafikkstasjon. Arbeidsområdet omfatter indre deler av tidligere Hordaland fylke.Du vil jobbe etter fastsatt arbeidsplan/turnus, hvor noe arbeidstid faller på kveld/natt og helg. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet.Arbeidsoppgaver:Hovedtyngden av oppgavene vil være teknisk og bruksmessig kontroll av kjøretøy langs veg, fortrinnsvis tunge kjøretøy. Trafikksikkerhetsarbeidet gjøres også i samarbeid med Politiet, Tollvesenet, Arbeidstilsynet og andre offentlige etater.Du vil også jobbe med saksbehandling og administrative oppgaver knyttet til vår kontrollvirksomhet.Du skal forvalte lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Du må derfor se det som en positiv utfordring å møte folk på en god måte, samtidig som du ivaretar myndighetsrollen. Evne og motivasjon til å sette seg inn i og forvalte regelverket er vesentlig.KompetansekravVi ser etter deg som har fagbrev som mekaniker (kjøretøy, landbruk, anleggsmaskin), har utdanning som ingeniør eller fra teknisk fagskole.Førerkort i klasse B, samt fylle vilkårene for førerrett i de øvrige førerkortklassene.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.Muntlig fremstillingsevne på engelsk.Erfaring med bruk av IT – verktøy.Kravet til teknisk utdanning kan etter nærmere vurdering fravikes for kandidater med interesse og erfaring med tunge kjøretøy i kombinasjon med erfaring fra kontroll- eller tilsynsmyndigheter.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Det er en fordel hvis du har:gjennomført og bestått kurs i Periodisk kjøretøykontroll (PKK), godkjent av bilbransjenførerkort i klassene CE og DEgod muntlig og skriftlig fremstillingsevne innen flere språk Den som ansettes må gjennomføre etatens modulbaserte opplæring. Dette er en samlingsbasert opplæring (samlinger med inntil en ukes varighet) og e-læring med praksisveiledning på egen arbeidsplass i tillegg.Vi legger vekt på at du:har genuin interesse for tungbilfageter sosial og kommuniserer godt med andreer rolig og besluttsom i krevende situasjonersamarbeider godt og er en god lagspiller.har en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andrehar evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutinerer en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.Plettfri vandel er en forutsetning, og personlig egnethet tillegges stor vekt.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt leder Paal Fossan tlf. 478 03 188Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.
Frist 07.02.2023
Les mer
logo
Utekontrollør Lærdal
Om stillingenBli utekontrollør i Statens vegvesen!Statens vegvesen har en viktig rolle i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. (Handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet - regjeringen.no)Utekontrollavdelingen i Statens vegvesen har ansvar for etatens kontroll av kjøretøy og trafikanter langs veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet skal vi ivareta trafikksikkerhet med 0-visjonen som utgangspunkt, samt bidra til like konkurransevilkår i transportbransjen.Stillingen har oppmøtested Lærdal. Sogndal kan avtales i særlige tilfeller. Arbeidsområdet omfatter hele tidligere Sogn og Fjordane fylke, men fortrinnsvis Sogn.Du vil jobbe etter fastsatt arbeidsplan/turnus, hvor noe arbeidstid faller på kveld/natt og helg. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet.Arbeidsoppgaver:Hovedtyngden av oppgavene vil være teknisk og bruksmessig kontroll av kjøretøy langs veg, fortrinnsvis tunge kjøretøy. Trafikksikkerhetsarbeidet gjøres også i samarbeid med Politiet, Tollvesenet, Arbeidstilsynet og andre offentlige etater.Du vil også jobbe med saksbehandling og administrative oppgaver knyttet til vår kontrollvirksomhet.Du skal forvalte lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Du må derfor se det som en positiv utfordring å møte folk på en god måte, samtidig som du ivaretar myndighetsrollen. Evne og motivasjon til å sette seg inn i og forvalte regelverket er vesentlig.KompetansekravVi ser etter deg som har fagbrev som mekaniker (kjøretøy, landbruk, anleggsmaskin), har utdanning som ingeniør eller fra teknisk fagskole.Førerkort i klasse B, samt fylle vilkårene for førerrett i de øvrige førerkortklassene.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.Muntlig fremstillingsevne på engelsk.Erfaring med bruk av IT – verktøy.Kravet til teknisk utdanning kan etter nærmere vurdering fravikes for kandidater med interesse og erfaring med tunge kjøretøy i kombinasjon med erfaring fra kontroll- eller tilsynsmyndigheter.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Det er en fordel hvis du har:gjennomført og bestått kurs i Periodisk kjøretøykontroll (PKK), godkjent av bilbransjenførerkort i klassene CE og DEgod muntlig og skriftlig fremstillingsevne innen flere språk Den som ansettes må gjennomføre etatens modulbaserte opplæring. Dette er en samlingsbasert opplæring (samlinger med inntil en ukes varighet) og e-læring med praksisveiledning på egen arbeidsplass i tillegg.Vi legger vekt på at du:har en genuin interesse for tungbilfageter sosial og kommuniserer godt med andreer rolig og besluttsom i krevende situasjonersamarbeider godt og er en god lagspiller.har høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andrehar evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutinerer bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.Plettfri vandel er en forutsetning, og personlig egnethet tillegges stor vekt.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt leder Bjarte Frækaland tlf. 951 91 812Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.
Frist 07.02.2023
Les mer
logo
Byggeleder bru og kaivedlikehold
Om stillingenDrift og vedlikehold vest har ledig stilling som byggeleder innenfor forvaltning, drift og vedlikehold av konstruksjoner. I hele vest har vi over 1500 konstruksjoner som skal følges opp, og vi trenger nå ny byggeleder for å kunne lyse ut kontrakter til å følge opp vedlikehold av våre konstruksjoner.Seksjon Vedlikehold vest 2 har i dag 13 medarbeidere fordelt på kontorstedene Stavanger og Haugesund. Vi har ansvar for vedlikehold av veg, bru, dekke, vegoppmerking, kai og tunnel for område Rogaland og Vestland f.o.m. Bjørnafjorden og sørover, og sør fra kryss Kløvet (Jøsendal). For bru/kai har seksjonen fagansvar for hele Rogaland og Vestland, med medarbeidere ved andre seksjoner også.Kontorsted for stillingen er primært Haugesund, men andre kontorsteder kan være aktuelt ved meget godt kvalifiserte søkere.ArbeidsoppgaverSom byggeleder for bruvedlikehold vil du blant annet ha følgende arbeidsoppgaver:lyse ut og følge opp vedlikeholdskontraktsikre god forvaltning av brukonstruksjoner i området til avdelingen, men også noe drift og vedlikeholdskontrakt på ferjekaiinspeksjon av konstruksjonerplanlegging av fremtidig vedlikeholdfølge opp økonomi, kvalitet og fremdrift i kontraktbidra til å nå etaten sine mål innen HMS/ HMS-koordinator i byggefasenOppgaver innenfor andre fagfelt på seksjonen kan også forekomme. Vi har et stort geografisk område vi skal dekke, så noe reisevirksomhet må regnes med.KompetansekravVi vil at du skal ha minimum treåring utdanning på universitets- eller høyskolenivå innen relevant fagkrets, fortrinnsvis konstruksjon og materialteknologi. Vi ønsker at du har erfaring fra helst vedlikehold, men også nybygg, fortrinnsvis av konstruksjoner i stål og betong. Vi kan se bort fra utdanningskravet hvis du har langvarig, relevant erfaring.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi vil vektlegge personlige egenskaper. Du er:praktisk og løsningsorientertfleksibelgod skriftlig og muntligselvstendig og tar initiativgod til å samarbeidegjennomføringsorientertPga. reisevirksomhet vil førerkort klasse B være nødvendig.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte seksjonsleder Maylen Torsteinbø, e-post maylen.torsteinbo@vegvesen.no eller mobil 976 56 525.Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.
Frist 19.02.2023
Les mer
logo
Rådgiver
Om stillingenØnsker du å være med å bidra til arbeidet mot nullvisjonen om at ingen skal dø eller bli hardt skadd i trafikken? Har du erfaring fra systemforvaltning, er glad i tall og har kunnskap om statistikk og analyse? Da er du kanskje akkurat den vi ser etter!Avdelingen for Trafikksikkerhet i Divisjon Transport og samfunn har en sentral rolle når det kommer til å ivareta etatens sektoransvar innen trafikksikkerhet. Ulykkesdata, statistikk og analyser er et viktig og avgjørende grunnlag for dette arbeidet. Avdelingen har i tillegg ansvar for dybdeanalyser av alle dødsulykker, beslutningsgrunnlag, FoU og kunnskapsformidling innen fagfeltet trafikksikkerhet. Vi har også en viktig rolle når det kommer til arbeidet med nasjonale trafikksikkerhetskampanjer og automatisk trafikkontroll (ATK).Arbeidsstedet vil i utgangspunktet være i Trondheim, men andre lokasjoner kan være aktuelle. Avdelingens øvrige medarbeidere er lokalisert rundt om i landet, hvor leder har kontorsted i Oslo.ArbeidsoppgaverSystemansvarlig for ulykkesregisteret TRULSBehandle, analysere og rapportere data og statistikk til interne og eksterne aktørerNasjonal kontaktperson for systemets brukere og samarbeidspartnere, som Statistisk Sentralbyrå og politietIvareta personvern og informasjonssikkerhet i behandlingen av aktuelle dataVi ønsker å bidra til best mulig ulykkesstatistikk og analyser til interne og eksterne aktører som underlag for videre trafikksikkerhetsarbeid. Du vil jobbe tett mot brukerne og bidra til forvaltning og videreutvikling av løsningene i registeret.KompetansekravFullført høyere utdanning på masternivå innen relevante fagområder, som eksempelvis sivilingeniør, samfunnsøkonom, siviløkonom, matematiker, statistiker eller lignendeErfaring som systemansvarlig, eller med utvikling/drift av IT-systemerGod forståelse for GDPRTrives med en hektisk arbeidshverdagLike å jobbe selvstendig og i teamGode relasjons- og kommunikasjonsevnerGod norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevneOmfattende og relevant erfaring fra et eller flere fagområder, i tillegg til gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kompensere for manglende utdanning.Er du strukturert og evner å tenke strategisk, samtidig som du jobber operativt? Er du i tillegg analytisk, løsningsorientert og velorganisert?Da ønsker vi å høre fra deg!Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med seksjonsleder Guro Ranes (guro.ranes@vegvesen.no, mobil 91859219 eller Arild Engebretsen arild.engebretsen@vegvesen.no, mobil 99011108Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.
Frist 17.02.2023
Les mer
logo
Vil du jobbe med spennende forvaltningsoppgaver i Statens vegvesen?
Jurist i Transport østVi ser etter to kompetente og dyktige jurister med erfaring innenfor offentlig forvaltning og som ønsker å jobbe i et miljø med mange faglig dyktige kollegaer. Vi ønsker at du har et godt juridisk skjønn, med evne til å reflektere over problemstillinger og se gode løsninger.Om Transport øst Transport øst er en fremoverlent organisasjon hvor fokuset er å levere tjenester som våre kunder ønsker. Vi er ca 75 medarbeidere i avdelingen. Transport øst dekker områdene Viken, Oslo og Innlandet. Avdelingen er delt i 4 seksjoner: En utredningsseksjon og i alt tre transportforvaltningsseksjoner. Avdelingen har en liten stab, hvor disse stillingene inngår.Kontorsted Lillehammer, Drammen eller Oslo.Arbeidsoppgaver I disse stillingene får du jobbe med varierte og utfordrende forvaltningsoppgaver. Vi skal sammen skape gode opplevelser for våre kunder og samarbeidspartnere. Våre nye jurister skal bistå de øvrige seksjonene og ledelsen i Transport øst med rådgiving og saksbehandling i juridiske saker.Hovedoppgaver: Forvaltning er å ta vare på de områdene vi har ansvar for, benytte eller administrere ulike egenskaper, ressurser eller goder for å kunne gjøre dette på en best mulig måte. Vi skal sammen utgjøre et sterkt og godt team som ivaretar Statens veger, eiendommer og fellesverdier som natur, miljø, kunnskaper, tradisjoner og kultur på en god måte.Forvaltning etter Veglova; Avkjørselssaker, plassering i forhold til vei / byggegrenser, reklame, veiklassifisering, erverv av grunn mm.Forvaltning etter plan- og bygningsloven med ulike problemstillinger knyttet til fagområdetForvaltning etter vegtrafikkloven/skiltforskriften, som skiltvedtak, arbeidsvarsling og trafikkregleneOppgaver knyttet til forvaltningsloven/offentlighetsloven formkrav til enkeltvedtakfristerklagebehandlingsakskostnader/erstatninginnsynsbegjæringersaker unntatt offentlighet mm.Høringssaker og andre oppgaver av juridisk karakterBistå andre transportavdelinger i landet ved behov og ledig kapasitetAndre oppgaver og saksbehandling ved behovKvalifikasjonskrav: Utdanning: Master i rettsvitenskap/Juridisk embetseksamenDu bør også ha førerkort klasse B.Øvrige kvalifikasjoner:Du bør ha gode kunnskaper om aktuelle lover og forskrifter.Din erfaring fra arbeidsområdet og personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.Du har gjerne noen års erfaring fra offentlig eller privat sektor, men er du nyutdannet jurist oppfordres du også til å søke.Personlige egenskaper:Vi trenger deg som evner å jobbe selvstendig og tverrfagligDu må være ryddig, nøyaktig og løsningsorientertDu må ha gode samarbeids -og kommunikasjonsevner på norskGod muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning for å lykkes i jobbenDersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Har du bedt om å ikke bli satt på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Ønsker du mer informasjon om stillingen? Ta kontakt med avdelingsdirektør Fred Anton Mykland på mobil 958 12 549, eller epost: fred.mykland@vegvesen.noVi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Om Statens vegvesenStatens vegvesen vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner. Adresse: Lillehammer
Frist 07.02.2023
Les mer
logo
Bli foretakskontrollør i Statens vegvesen!
Om stillingenUtekontrollavdelingen i Statens vegvesen har ansvar for etatens kontroll av kjøretøy og trafikanter langs veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet, skal vi ivareta trafikksikkerhet med 0-visjonen som utgangspunkt, samt bidra til like konkurransevilkår i transportbransjen.Statens vegvesen har også en viktig rolle i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. (Handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet - regjeringen.no)ArbeidsoppgaverVi ser etter deg som trives med kundekontakt og har gode formidlingsevner. Håndheving av lov og forskrifter er en viktig del av arbeidsområdet. Statens vegvesen er kontinuerlig i endring hvor flere oppgaver kan løses via digitale verktøy. Dette innebærer at oppgavene våre endres, og det er viktig at våre medarbeidere er omstillingsdyktige og ønsker å ta del i endringsprosesser.Vår arbeidshverdag er hektisk og detaljrik. Vi ønsker derfor en person som er fleksibel, tydelig, tålmodig, systematisk og nøyaktig. Det forventes at du står på og arbeider selvstendig og effektivt med dine oppgaver, og at du samtidig bidrar til samarbeid og felles fremgang for teamet.Du skal forvalte lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Primæroppgavene er kjøre- og hviletid foretak, men du skal også ivareta myndighetsrollen ute på vegen. Du må derfor se det som en positiv utfordring å møte folk på en god måte, samtidig som du ivaretar myndighetsrollen. Evne og motivasjon til å sette seg inn i og forvalte regelverket er vesentlig.KompetansekravDu må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år), gjerne innen rettsvitenskap, revisjon eller transport. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.Førerkort i klasse B, samt fylle vilkårene for førerrett i de øvrige førerkortklassene.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.Muntlig fremstillingsevne på engelsk.Erfaring med bruk av IT – verktøy.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Den som ansettes må gjennomføre etatens modulbaserte opplæring. Dette er en samlingsbasert opplæring (samlinger med inntil en ukes varighet) og e-læring med praksisveiledning på egen arbeidsplass i tillegg.Vi legger vekt på at du:er strukturert og har interesse for å analysere større mengder data mot gjeldende regelverkraskt klarer å sette deg inn i et omfattende regelverkhar en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andreer rolig og besluttsom i krevende situasjonerhar evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutinerkommuniserer og samarbeider godt, og er en god lagspillerer en bidragsyter til et godt arbeidsmiljøPlettfri vandel er en forutsetning, og personlig egnethet tillegges stor vekt.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Ta kontakt med Geir Thomas Finstad, 901 24 930 (Ånestad), Thor Kristian Ringstad, 918 31 605 (Jessheim) eller Martin Børresen, 908 49 593 (Hønefoss).Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.
Frist 17.02.2023
Les mer
logo
Bli utekontrollør i Statens vegvesen!
Om stillingenStatens vegvesen har en viktig rolle i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. (Handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet - regjeringen.no)Utekontrollavdelingen i Statens vegvesen har ansvar for etatens kontroll av kjøretøy og trafikanter langs veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet, skal vi ivareta trafikksikkerhet med 0-visjonen som utgangspunkt, samt bidra til like konkurransevilkår i transportbransjen.Du vil jobbe etter fastsatt arbeidsplan/turnus, hvor noe arbeidstid faller på kveld/natt og helg. Stillingen innebærer reisevirksomhet.ArbeidsoppgaverHovedtyngden av oppgavene vil være teknisk og bruksmessig kontroll av kjøretøy langs veg, fortrinnsvis tunge kjøretøy. Trafikksikkerhetsarbeidet gjøres også i samarbeid med Politiet, Tollvesenet, Arbeidstilsynet og andre offentlige etater.Du vil også jobbe med saksbehandling og administrative oppgaver knyttet til vår kontrollvirksomhet.Du skal forvalte lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Du må derfor se det som en positiv utfordring å møte folk på en god måte, samtidig som du ivaretar myndighetsrollen. Evne og motivasjon til å sette seg inn i og forvalte regelverket er vesentlig.KompetansekravVi ser etter deg som har ingeniørutdanning, teknisk fagskole eller har fagbrev som mekaniker (kjøretøy, landbruk, anleggsmaskin).Førerkort i klasse B, samt fylle vilkårene for førerrett i de øvrige førerkortklassene.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.Muntlig fremstillingsevne på engelsk.Erfaring med bruk av IT – verktøy.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Det er en fordel hvis du har:gjennomført og bestått kurs i Periodisk kjøretøykontroll (PKK), godkjent av bilbransjenførerkort i klassene CE og DEgod muntlig og skriftlig fremstillingsevne innen flere språk Den som ansettes må gjennomføre etatens modulbaserte opplæring. Dette er en samlingsbasert opplæring (samlinger med inntil en ukes varighet) og e-læring med praksisveiledning på egen arbeidsplass i tillegg.Vi legger vekt på at du:har en genuin interesse for tungbilfageter sosial og kommuniserer godt med andreer rolig og besluttsom i krevende situasjonersamarbeider godt og er en god lagspiller.har en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andrehar evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutinerer en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.Plettfri vandel er en forutsetning, og personlig egnethet tillegges stor vekt.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt Geir Thomas Finstad tlf. 901 24 930Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.
Frist 17.02.2023
Les mer
logo
Bli utekontrollør i Statens vegvesen!
Om stillingenStatens vegvesen har en viktig rolle i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. (Handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet - regjeringen.no)Utekontrollavdelingen i Statens vegvesen har ansvar for etatens kontroll av kjøretøy og trafikanter langs veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet, skal vi ivareta trafikksikkerhet med 0-visjonen som utgangspunkt, samt bidra til like konkurransevilkår i transportbransjen.Du vil jobbe etter fastsatt arbeidsplan/turnus, hvor noe arbeidstid faller på kveld/natt og helg. Stillingen innebærer reisevirksomhet.ArbeidsoppgaverHovedtyngden av oppgavene vil være teknisk og bruksmessig kontroll av kjøretøy langs veg, fortrinnsvis tunge kjøretøy. Trafikksikkerhetsarbeidet gjøres også i samarbeid med Politiet, Tollvesenet, Arbeidstilsynet og andre offentlige etater.Du vil også jobbe med saksbehandling og administrative oppgaver knyttet til vår kontrollvirksomhet.Du skal forvalte lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Du må derfor se det som en positiv utfordring å møte folk på en god måte, samtidig som du ivaretar myndighetsrollen. Evne og motivasjon til å sette seg inn i og forvalte regelverket er vesentlig.KompetansekravVi ser etter deg som har ingeniørutdanning, teknisk fagskole eller har fagbrev som mekaniker (kjøretøy, landbruk, anleggsmaskin).Førerkort i klasse B, samt fylle vilkårene for førerrett i de øvrige førerkortklassene.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.Muntlig fremstillingsevne på engelsk.Erfaring med bruk av IT – verktøy.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Det er en fordel hvis du har:gjennomført og bestått kurs i Periodisk kjøretøykontroll (PKK), godkjent av bilbransjenførerkort i klassene CE og DEgod muntlig og skriftlig fremstillingsevne innen flere språk Den som ansettes må gjennomføre etatens modulbaserte opplæring. Dette er en samlingsbasert opplæring (samlinger med inntil en ukes varighet) og e-læring med praksisveiledning på egen arbeidsplass i tillegg.Vi legger vekt på at du:har en genuin interesse for tungbilfageter sosial og kommuniserer godt med andreer rolig og besluttsom i krevende situasjonersamarbeider godt og er en god lagspillerhar en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andrehar evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutinerer en bidragsyter til et godt arbeidsmiljøPlettfri vandel er en forutsetning, og personlig egnethet tillegges stor vekt.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Ta kontakt med Thor Kristian Ringstad på tlf 918 31 605Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.
Frist 17.02.2023
Les mer
logo
Bli foretakskontrollør i Statens vegvesen!
Om stillingenUtekontrollavdelingen i Statens vegvesen har ansvar for etatens kontroll av kjøretøy og trafikanter langs veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet, skal vi ivareta trafikksikkerhet med 0-visjonen som utgangspunkt, samt bidra til like konkurransevilkår i transportbransjen.Statens vegvesen har også en viktig rolle i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. (Handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet - regjeringen.no)Utekontroll Sør består av tre faggrupper, og faggruppe Utekontroll Agder og Vestfold og Telemark har nå ledig stilling som saksbehandler av kjøre- og hviletid i foretak.Ledig stilling vil bli plassert ved Lanner kontrollstasjon.ArbeidsoppgaverVi ser etter deg som trives med kundekontakt og har gode formidlingsevner. Håndheving av lov og forskrifter er en viktig del av arbeidsområdet. Statens vegvesen er kontinuerlig i endring hvor flere oppgaver kan løses via digitale verktøy. Dette innebærer at oppgavene våre endres, og det er viktig at våre medarbeidere er omstillingsdyktige og ønsker å ta del i endringsprosesser.Vår arbeidshverdag er hektisk og detaljrik. Vi ønsker derfor en person som er fleksibel, tydelig, tålmodig, systematisk og nøyaktig. Det forventes at du står på og arbeider selvstendig og effektivt med dine oppgaver, og at du samtidig bidrar til samarbeid og felles fremgang for teamet.Du skal forvalte lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Primæroppgavene er kjøre- og hviletid foretak, men du skal også ivareta myndighetsrollen ute på vegen. Du må derfor se det som en positiv utfordring å møte folk på en god måte, samtidig som du ivaretar myndighetsrollen. Evne og motivasjon til å sette seg inn i og forvalte regelverket er vesentlig.KompetansekravDu må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år), gjerne innen rettsvitenskap, revisjon eller transport. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.Førerkort i klasse B, samt fylle vilkårene for førerrett i de øvrige førerkortklassene.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.Muntlig fremstillingsevne på engelsk.Erfaring med bruk av IT – verktøy.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Den som ansettes må gjennomføre etatens modulbaserte opplæring. Dette er en samlingsbasert opplæring (samlinger med inntil en ukes varighet) og e-læring med praksisveiledning på egen arbeidsplass i tillegg.Vi legger vekt på at du:er strukturert og har interesse for å analysere større mengder data mot gjeldende regelverkraskt klarer å sette deg inn i et omfattende regelverkhar en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andreer rolig og besluttsom i krevende situasjonerhar evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutinerkommuniserer og samarbeider godt, og er en god lagspillerer en bidragsyter til et godt arbeidsmiljøPlettfri vandel er en forutsetning, og personlig egnethet tillegges stor vekt.Les dette før du søker!Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser avSøkerlista er offentligÅpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt leder Ivar Thorkildsen tlf. 976 76 661Vi tilbyrSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassegode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.
Frist 10.02.2023
Les mer
Les mer om muligheter hos Statens Vegvesen
Om Statens Vegvesen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7 500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Visjon

På veg for et bedre samfunn.

Antall ansatte

7.500