<  
>  

Traineeprogram

Bli med som trainee på en unik og landsomfattende digitaliseringsreise på norske veier!
Stillingstype
Antall traineer
30
Sted
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Mastergrad eller høyere
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om traineeprogram

Er du framoverlent og analytisk, og blir du motivert når du får løse utfordrende oppgaver? Hvis du i tillegg trives med en bratt læringskurve på ulike læringsarenaer, er dette midt i blinken for deg.

Bærekraft, klima og digitale løsninger står sentralt i vårt traineeprogram. Som trainee får du en fantastisk mulighet til å arbeide med digitale brukerløsninger i samarbeid med de beste innen faget.

Vi ønsker deg som har mastergrad og eventuelt inntil to års erfaring i fag knyttet til områder som for eksempel analyse innen transport og samfunnsøkonomi, bærekraft og klima, byutvikling, drift og vedlikehold, veiteknologi, økonomi og administrasjonsanalyser, IT driftsutvikling, juss/rettsinformatikk, styring og lovverk (for eksempel EØS-regelverk, kontrakter og byvekstavtaler).

Om traineeprogrammet
Traineeprogrammet går over 22 måneder og skal gi deg et strategisk innblikk i samferdselssektoren. Du får eierskap til framtidens samferdselsløsninger og en helhetlig forståelse av Statens vegvesens samfunnsansvar, hovedoppgaver og brukerbehov. Du vil få muligheten til å bygge et unikt faglig nettverk i møte med interne og eksterne aktører, særlig innen digitalisering og bærekraft.

Gjennom programmet vil du få arbeide både alene og i læringsgrupper. Det blir individuell opplæring, jevnlige fellessamlinger og kunnskapsdeling på digitale arenaer gjennom hele programmet.

I tillegg til din leder vil du få en fagfadder som følger deg opp og støtter deg i hverdagen. Gjennom hele programmet har du en egen mentor i ledergruppen.

Som trainee hos oss blir du kastet ut på dypt vann i ulike roller i ulike fagmiljøer. Du er ansatt i en fast jobb hos oss. Etter 6 måneder i traineeprogrammet vil du sammen med andre traineer bruke noe av din tid til å løse en oppgave for vegdirektøren. Dere får støtte fra fagpersoner hos oss og våre eksterne samarbeidspartnere, slik at resultater dere presenterer bidrar til innovasjon og organisasjonsutvikling i Statens vegvesen.

Vi kan love deg en bratt læringskurve og en unik mulighet til å bygge en spennende karriere hos oss sammen dyktige kollegaer og de beste fagmiljøene innen samferdsel.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Statens Vegvesen
logo
Byggeleder drift
Om stillingenVil du bidra til utvikling av vårt team og ta overordnet ansvar for å styre gjennomføringen av kontrakten? Da har vi stillingen for deg!Stilling som byggeleder for driftskontrakt 9401 Trondheim er plassert i seksjon Drift midt, divisjon Drift og vedlikehold. Seksjonen har bl.a. ansvar for ca. 1200 km europa- og riksveger herunder 53 tunneler. Det geografiske området for stillingen er fra E6 Grønbakken (Dovre) til E6 Verdal, Rv 706 i Trondheim og E14 til riksgrensen. Kontorsted for stillingen er Trondheim. Som byggeleder er ditt hovedansvar å styre gjennomføringen av kontrakten på vegne av Statens vegvesen som byggherre. Du skal bidra til at målene og effektene som er vedtatt, blir oppnådd, og sørge for at leveransene oppfyller krav til HMS, kvalitet, økonomi og fremdrift. I dette ligger ansvar for å følge opp krav i kontrakt/avtaler og sørge for at rapportering, dokumentasjon og HMS/SHA/YM er ivaretatt. Dette forutsetter godt samarbeid med teamet ditt, god oversikt over vegnettet i kontraktsområdet og god samhandling/koordinering med driftsentreprenør. KompetansekravVi ser etter deg som har ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole, eventuelt 2-årig teknisk fagskole med relevante fagkombinasjoner innen eks.vis drift, bygg, anlegg. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.  Førerkort kl. B er et krav. Gode kommunikasjonsevner på norsk både skriftlig og muntlig er en forutsetning for stillingen. Vi ønsker at du harerfaring fra styring av prosjekt/kontrakt og/eller komplekse koordineringsoppgaverrelevant og allsidig praksis innen ledelseDersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).Vi legger vekt på personlige egenskaper og søker en engasjert og kreativ byggeleder som verdsetter samarbeid, deler kunnskap og motiverer teamet til å yte det lille ekstra. Du må være systematisk, god til å planlegge og prioritere, og håndtere komplekse spørsmål rasjonelt. Du følger organisasjonens regler, oppnår gode resultat og forstår jobbens samfunnsmessige betydning. Hvorfor skal du velge oss?Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.Vi tilbyr deg også disse godene:fleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassemulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitetgode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Krav til søknadenFyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.Søkerlista er offentligDersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt leder Bjørn Ove Rotlid, tlf. 98210956 eller e-post bjorn.ove.rotlid@vegvesen.no
Frist 10.12.2023
Les mer
logo
Ledsager spesialtransport
Er du den vi ser etter?Vi ønsker å utvikle det kompetente fagmiljøet innen spesialtransport, og ser etter deg som evner å arbeide selvstendig, i samspillet mellom ledsager, transportør og medtrafikanter, og er fleksibel og ansvarsbevisst. Evner du på en god måte å lese trafikkbildet og ta en ledende rolle i arbeidet med å ledsage tunge og store transporter så oppfordrer vi nettopp deg til å søke stillingen hos oss!Kontoret er en del av seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap i divisjon Transport og samfunn, og har nasjonalt ansvar for gjennomføring av ledsagelse av tunge transporter. Ansvaret omfatter all offentlig veg. Hensikten med ledsagelsen, er å ivareta bruene. For ikke å overskride kapasiteten til bruene må de tyngste transportene passere disse etter gitte føringer, f.eks. at det må kjøres sentrisk over brua. Det er da ledsager sitt ansvar å sørge for at transporten kommer trygt over iht. gitte føringer og samtidig avvikle trafikken på en trygg måte. I mange tilfeller betyr dette å stanse trafikken, til transporten har kommet over brua. Den største delen av jobben foregår ute på vegen hele året til alle døgnets tider - å ivareta HMS og sikre god HMS-kultur er derfor en svært viktig del av stillingen.Stillingen innebærer i ledsagelse i Agder. Det må påregnes betydelig reisevirksomhet. En stor del av oppdragene vil også gå utenfor ordinær arbeidstid. Kontorsted for stilling er Arendal, Kristiansand eller Mandal.Hva vil du jobbe med?Ledsager har ansvaret for å planlegge, gjennomføre og sluttføre oppdraget. Dette innebærer blant annet åsette seg inn i dispensasjonen som utløser ledsagelsen.få oversikt over strekningen som skal ledsages, sjekke vegarbeid o.l.innhente informasjon om bruer som skal passeres.avtale direkte med transportør om oppdraget.gjennomføre ledsagelsen.sørge for at følgebilen har riktig utstyr.bruke godkjent bekledning for oppgaven.sende utført oppdrag til fakturering.rapportere eventuelle hendelser og nestenulykker til kontaktperson hos oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.KompetansekravFor å kunne utføre ledsagertjenesten krevesførerkort klasse CEminimum treårig videregående opplæring. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.god forståelse for HMS.god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.evnen å tilegne deg kunnskap om aktuelle lover og forskrifter.Erfaring fra tilsvarende stilling vil bli tillagt stor vekt. Det er en fordel om du har erfaring fra ett eller flere av våre fagområder.Personlige egenskaperVi ser etter deg somevner å jobbe selvstendig.Evner å koordinere og planlegge.er fleksibel.har gode samarbeidsevner.Hvorfor skal du velge oss?Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.Vi tilbyr deg også disse godene:fleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassemulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitetgode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Krav til søknadenFyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.Søkerlista er offentligDersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt kontorsjef Tone Eriksen-Munther, tlf. 95720062 for en uforpliktende samtale.95720062
Frist 31.12.2023
Les mer
logo
Seksjonssjef veglister og spesialtransport
Er du den vi ser etter?Vil du jobbe i et fagområde i kontinuerlig utvikling som løser transportnæringens behov? Da kan du være den lederen vi ser etter.Statens vegvesen har ansvar for utarbeidelse av veglister som definerer bruksklasse på offentlig veg – eller sagt på en annen måte; de definerer hvilke kjøretøy som kan kjøre hvor på norske veger. Våre saksbehandlere kontrollerer og godkjenner nye registreringer før de lagres i Nasjonal vegdatabank (NVDB), og publiserer veglistene. De kan også innvilge dispensasjon fra regelverket. Når et kjøretøy er så tungt at det overskrider en bros tillatte kapasitet, skal Statens vegvesen ledsage kjøretøyet over. Denne tjenesten utføres av egne sjåfører som er geografisk spredt over hele landet.Ansvarsområdene veglister og ledsagelse spesialtransport er organisatorisk plassert i avdeling Trafikkstyring og beredskap i divisjon Transport og samfunn. Avdelingen har for øvrig ansvaret for vegtrafikksentralene og nasjonale oppgaver innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.Ansvarsområdene veglister og ledsagelse spesialtransport er organisatorisk plassert i avdeling Trafikkstyring og beredskap i divisjon Transport og samfunn. Avdelingen har for øvrig ansvaret for vegtrafikksentralene og nasjonale oppgaver innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.I denne stillingen vil du få økonomi -og oppfølgingsansvar for to ansvarsområder - veglister og spesialtransport, med personalansvar for de to kontorsjefene for områdene. Er du interessert i å bidra til utvikling av tjenestene, ivareta god samhandling og kontakt med transportnæringen og andre veieiere? Er du i tillegg en leder som gir retning og inspirerer, skaper et godt samarbeidsklima og er en god rollemodell som håndterer utfordringer og beholder fokus i krevende situasjoner med stramme tidsskjemaer og høy arbeidsbelastning, så kan dette være stillingen for akkurat deg!Kontorsted for stillingen vil være i Drammen eller Moss.Hva vil du jobbe med?Dine arbeidsoppgaver vil bestå av oppfølging inkludert økonomiansvar for de to ansvarsområdene ledsagelse spesialtransport og dispensasjon spesialtransport og veglister, personalansvar for kontorsjefene for de to ansvarsområdene, utvikling av seksjonens tjenester, kontakt med transportnæringen og samhandling med andre veieiere som fylkeskommune og kommune.Det må regnes med noe reisevirksomhet innenlands i stillingen. KompetansekravDu må harelevant treårig høyere utdannelse fra universitet eller høyskole innen fagområdene transport, logistikk eller tilsvarende, samt noe utdannelse innen ledelse eller personalhåndtering. Omfattende og relevant ledererfaring fra fagområdene kan kompensere for manglende formell utdannelse.erfaring fra operasjonell virksomhet og-/eller transportnæringen.ledererfaring.Stillingen forutsetter at du har sikkerhetsklarering eller at dette kan gis.Det er ønskelig medkompetanse innen digitalisering og utviklingsarbeid.god kjennskap til transportnæringen.kjennskap til relevant regelverk.Med grunnlag i ønske om jevnere kjønnsbalanse, oppfordres spesielt kvinner til å søke stillingen (likestillings- og diskrimineringsloven, 2017, §9).Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).Personlige egenskaperVi ser etter deg som Gir teamet en klar opplevelse av retning, inspirerer, motiverer og koordinerer andre, og holder dem fokusert på målene.Strukturert og systematisk.Utvikler mennesker gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning; fremmer karriere- og selvutvikling.Skaper en stabil og bekreftende atmosfære; støtter og oppmuntrer teamet til et godt samarbeidsklima, er stødig og til å stole på.Bidrar til gode relasjoner preget av tillit og godt samarbeid for å nå felles mål.Engasjerer de du prater med på en overbevisende måte. Formidler poenger tydelig i både grupper og på tomannshånd, og viser en klar forståelse for tilhørernes behov og hensikten med presentasjonen.er en god rollemodell som håndterer utfordringer og beholder fokus i krevende situasjoner med stramme tidsskjemaer og høy arbeidsbelastning.Hvorfor skal du velge oss?Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.Vi tilbyr deg også disse godene:fleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassemulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitetgode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Krav til søknadenFyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.Søkerlista er offentligDersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt avdelingsdirektør Nils Karbø på tlf. 90759656 for en trivelig og uforpliktende samtale.90759656
Frist 10.12.2023
Les mer
logo
Seksjonssjef samfunnssikkerhet og beredskap
Er du den vi ser etter?Vil du jobbe med oss mot vårt viktige samfunnsoppdrag og være sentralt når ting skjer? Da kan du være den lederen vi ser etter.Stillingen vil være sentral i Statens vegvesens arbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Sentrale oppgaver vil være å ha ansvar for videreutvikling av vårt bidrag i totalforsvaret, oppgaver overfor Forsvarets operative hovedkvarter, beredskapsvaktordning internt, utredninger knyttet til risiko-, trussel- og sårbarhetsbildet og ivaretakelse av koordinering og faglig ansvar innenfor området.Er du en leder som gir retning og inspirerer, skaper et godt samarbeidsklima og er en god rollemodell som håndterer utfordringer og beholder fokus i krevende situasjoner med stramme tidsskjemaer og høy arbeidsbelastning, så kan dette være stillingen for akkurat deg!Seksjonen ligger til avdeling Trafikkstyring og beredskap. Avdelingen har ansvaret for nasjonale oppgaver innenfor samfunnssikkerhet og beredskap; blant annet vegtrafikksentralene og nasjonal bruberedskap. Du vil lede et team på totalt fem rådgivere.Kontorsted for stillingen vil være i Oslo.  Hva vil du jobbe med?I denne stillingen vil du få oppfølging- og personalansvar for beredskapsrådgivere, ansvar for beredskapsplanlegging og -øvelser, hendelseshåndtering, koordinering og sivilt-militært samarbeid, og samtidig ha overordnet ansvar for nasjonal bruberedskap med en kontorsjef og ni ansatte. Stillingen krever tett og god dialog både internt og med eksterne aktører knyttet til beredskap, samfunnssikkerhet og totalforsvar. Du vil inngå i avdelingsledelsen i avdeling Trafikkstyring og beredskap. Avdelingen har ansvaret for nasjonale oppgaver innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, herunder strategisk og operasjonelt ansvar for vegtrafikksentralene.Det må regnes med noe reisevirksomhet i stillingen. KompetansekravDu må harelevant høyere utdannelse fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå innen fagområdene samfunnssikkerhet, beredskap, statsvitenskap eller ledelse. Omfattende og relevant ledererfaring fra fagområdene kan kompensere for manglende formell utdannelse.ledererfaring fra offentlig virksomhet.erfaring fra fagområdene innen samfunnssikkerhet og beredskap, samt erfaring fra offentlig forvaltning og transportsektoren.Stillingen forutsetter at du har sikkerhetsklarering eller at dette kan gis.Det er ønskelig medledererfaring innen samfunnssikkerhet og beredskaperfaring fra operativ virksomhet.Med grunnlag i ønske om jevnere kjønnsbalanse, oppfordres spesielt kvinner til å søke stillingen (likestillings- og diskrimineringsloven, 2017, §9).Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).Personlige egenskaperVi ser etter deg somgir teamet en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer andre og holder dem fokusert på målene.samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon; støtter andre for å nå teamets mål.er en god rollemodell som håndterer utfordringer og beholder fokus i møte med krevende situasjoner og stramme tidsskjema.kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte; og har en god dialog.evner å raskt sette deg inn i komplekse problemstillinger og foreslå relevante løsninger på disse.Hvorfor skal du velge oss?Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.Vi tilbyr deg også disse godene:fleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassemulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitetgode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Krav til søknadenFyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.Søkerlista er offentligDersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt avdelingsdirektør Nils Karbø på tlf. 90759656 for en trivelig og uforpliktende samtale.90759656
Frist 10.12.2023
Les mer
logo
Kundeveileder / saksbehandler Hammerfest
Vi ser etter deg som trives i et travelt arbeidsmiljø og er opptatt av god kundebehandling.Vi har ledig stilling ved Hammerfest trafikkstasjon, som tilhører avdeling Brukertjenester nord A. Brukertjenester er Trafikant- og kjøretøydivisjonens førstelinje, og har ansvar for operative oppgaver, kundebetjening og førstelinjebehandling av trafikant- og kjøretøy-saker. Du må regne med noe reising til andre trafikkstasjoner ved behov.ArbeidsoppgaverKundebehandling i skrankeUtstedelse førerkort og andre kompetansebevisAdministrasjon av teoriprøverRegistrering kjøretøy (bestille skilt, kreve inn ulike avgifter, utstede vognkort)Saksbehandling etter Vegtrafikkloven med tilhørende forskrifterVeiledning av kunder over telefonFor å lykkes i arbeidet som kundeveileder er det viktig at du liker kundekontakt. Du må trives med å håndheve lov og forskrifter, da dette er en viktig del av arbeidet. Du må være komfortabel med å kombinere myndighetsrollen med service og god kundebehandling. Håndheving av lov og forskrifter er ikke alltid er etter kundens ønske - likevel ønsker vi alltid å etterlate et godt inntrykk.Vår arbeidshverdag er hektisk og detaljrik, så det gjelder å holde hodet kaldt. Du vil få god opplæring før det forventes at du arbeider selvstendig og effektivt med dine oppgaver, og samtidig bidrar til samarbeid og felles fremgang for teamet.Kvalifikasjonskrav3-årig relevant utdanning fra høgskole eller universitet. Omfattende og relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanningGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskErfaring fra servicevirksomhet eller offentlig tjenesteyting og interesse for juss er ønskeligKommunikasjonsferdigheter «ansikt til ansikt» vil vektleggesDet kreves både vilje og kompetanse til å sette seg inn i nye systemer og verktøy som er en del av hverdagen vårFørerkort klasse BDersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR.Personlige egenskaperI tillegg til faglige kvalifikasjoner, leter vi også etter riktige egenskaper, holdninger og motivasjon. Til denne stillingen er vi på utkikk etter en kollega som har disse egenskapene:Du er fleksibel, og har gode evner til å tilpasse deg ulike situasjoner og mennesker.Du er serviceinnstilt og komfortabel med å skulle kombinere tjenesteyting med myndighetsrollen.Du har godt humør og gode samarbeidsegenskaper med evne til å styrke dine kolleger.Du setter pris på struktur, trives med å ta initiativ, og motiveres av resultater.Du er selvstendig og tar egne beslutninger, og spør om hjelp hvis du er usikker.Du er nøyaktig og evner å jobbe systematisk.Hvorfor skal du velge oss?Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordning fleksibel arbeidstid og muligheter for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse interne studier og gode muligheter for faglig påfyll Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Krav til søknadenFyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester. Last gjerne opp din CV, men husk også å benytte malen i Jobbnorge for å registrere utdanning og yrkeserfaring.Positiv særbehandlingStatens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.Søkerlista er offentligDersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt seksjonsleder Brukertjenester nord A, Ingunn Foslund, tlf. 971 37 72197137721
Frist 06.12.2023
Les mer
logo
Rådgiver lønn
Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet, og nå er vi på jakt etter forsterkninger til teamet vårt. Er du klar for en spennende karriere i en av landets fremste fagmiljøer på lønn, da kan du være den vi leter etter. Dette er en unik mulighet til å bli en del av et dedikert team og forme fremtidens lønnsfunksjon i Statens vegvesen!    Vi søker to initiativrike og nøyaktige rådgivere til vår lønnsavdeling i vakre Tromsø. Dette er en fantastisk mulighet for nyutdannede, så ikke nøl med å søke hvis du er fersk i arbeidslivet. Vi ønsker å se din entusiasme og vilje til å vokse sammen med oss! Har du erfaring innenfor vårt område, vil vi selvsagt også høre fra deg, hvis du oppfyller våre krav til kvalifikasjoner og personlig egenskaper.Arbeidsoppgaver:  Som vår nye rådgiver på lønn, vil du ha varierte og spennende oppgaver, blant annet:  Administrasjon av lønnsprosesser, lønn fra A-Å  Håndtering av tidsregistrering og fraværsoppfølging  Koordinering av turnusplaner  Behandling av reiseregninger og refusjoner fra NAV  Bruk av Excel eller tilsvarende programvare for databehandling  Digitalisering av lønnsprosesser og bidrag til kontinuerlig forbedring  Brukerstøtte og opplæring for ansatte og ledere i Statens vegvesenDelta i prosjektarbeid, samt arbeid med intern opplæring/kursSaksbehandling innenfor fagområdePå sikt være fagansvarligKompetansekravMinimum 3 års utdannelse fra høgskole eller universitet innen relevant fagområde. Omfattende og relevant erfaring innenfor aktuelt fagområde kan kompensere for manglende formell utdannelseErfaring med Excel eller tilsvarende programmerEvne til å forstå og anvende relevant juridisk praksis knyttet til fagområdet  God på kommunikasjon, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk  Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIRPersonlige egenskaper:  Vi ser etter en person som er proaktiv, systemorientert og digitalt kompetent. Du bør være selvdrevet og i stand til å ta initiativ for å forbedre våre lønnsprosesser. Det er viktig at du er systematisk, nøyaktig og har et sterkt fokus på kvalitet i ditt arbeid. Vi ønsker at du bidrar til å gjøre Statens vegvesen sin Lønnsenhet til landets beste, og at du har et engasjement for å levere kvalitetstjenester.  Hvorfor skal du velge oss?Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.Vi tilbyr deg også disse godene:fleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassemulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitetgode muligheter for faglig påfyllLønn fra lønnstrinn 57 (kr. 557100,-) til 69 (kr. 679700,-), avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner. Lønn fastsettes i henhold til vår lønnspolitikk.Krav til søknadenFyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.Søkerlista er offentligDersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt leder Espen Skogly Olsen tlf. 95759388 Epost: espen.skogly.olsen@vegvesen.no95759388
Frist 05.01.2024
Les mer
logo
Saksbehandler lønn
Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet og nå søker vi etter deg som vil være med på denne spennende reisen og løfte oss ytterligere. Du vil bli del av en ambisiøs og dedikert gjeng, og vi gleder oss til å få en ny kollega!  Stillingen har en varighet på 2 år, med mulighet for forlengelse.  Kontorsted er Tromsø, i moderne lokaler.  Arbeidsoppgaver:  Som lønnsmedarbeider i Statens vegvesen vil du jobbe med alt fra A til Å innen lønn, administrasjon av tid og turnus, refusjoner fra NAV og/eller reiser. I tillegg vil du jobbe med:  Bidra til utvikling og forbedring av lønnsprosesser  Delta i prosjekter som bidrar til å optimalisere vårt lønnsarbeid  Kompetansekrav Kvalifikasjoner:   Det kreves minimum 3 års utdannelse fra høgskole eller universitet innen relevant fagområde. Omfattende og relevant erfaring innenfor aktuelt fagområde kan kompensere for manglende formell utdannelse.Vi er åpne for søkere med ulik erfaringsbakgrunn - enten du er nyutdannet med stor motivasjon, eller erfaren med tung ekspertise. Det viktigste for oss er at du har en genuin drivkraft for å lykkes og vilje til å ta tak.Vi oppfordrer spesielt kandidater med gode ferdigheter innen Excel, Power BI og Power Apps til å søke.  Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR.Vi ser etter deg som er:  digitalt orientert og systemsterk  strukturert og nøyaktig i sitt arbeid  selvstendig, samtidig som du trives i et team  god på kommunikasjon, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk  proaktiv og løsningsorientert  Hvorfor skal du velge oss?Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.Vi tilbyr deg også disse godene:fleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassemulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitetgode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Krav til søknadenFyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.Søkerlista er offentligDersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.Har du spørsmål om stillingen?Kontakt leder Espen Skogly Olsen tlf. 95759388 Epost: espen.skogly.olsen@vegvesen.no95759388
Frist 05.01.2024
Les mer
logo
Regnskapsrådgiver
Om stillingenRegnskapsseksjonen har ansvar for å føre fullverdig regnskap for hele Statens vegvesen. Det innebærer utvidet ansvar med å bistå hele Statens vegvesen med analyser og støtte innen regnskaps-området. Stillingene er plassert i divisjon Fellesfunksjoner og HR, avdeling Administrativ støtte med kontorsted Vadsø. Seksjonen har 11 medarbeidere.Vi forsterker regnskapsseksjonen med 2 stillinger. Stillingene byr på mange og varierte arbeidsoppgaver, hvor man både kan jobbe selvstendig og i et godt team.  Stillingen er fast og har arbeidssted Vadsø, Tromsø eller Moss.ArbeidsoppgaverRegistrering, kontroll og oppfølgning av regnskapsdataBudsjett og økonomistyringen av Statens vegvesenGjennomføring av avstemminger, periode- og årsavslutningArbeidsoppgavene vil kunne endres etter regnskapsseksjonens behov og er derfor ikke statiskeOppgaver som systemansvarlig for regnskapssystem for trafikkstasjoner, oppfølging og brukerstøtte for trafikkstasjoner, kontroll av dataintegritet mellom rådata og andre systemer og implementering av statlig regnskapsstandarder (SRS) er andre aktuelle oppgaver.KompetansekravDu har minimum 3 års relevant høyre utdanning, fortrinnsvis innen økonomi, regnskap eller revisjon. Omfattende og relevant erfaring innenfor det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger kan kompensere for manglende formell utdanningMinimum 2 års arbeidserfaring med økonomi og regnskap.Videre kan du vise til god IT-kompetanse og erfaring fra økonomisystemer og inngående kjennskap til ExcelStillingen krever også at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR.Vi legger vekt på at duer planmessig, strukturert og nøyaktigviser evne til å overholde tidsfrister når det gjelder rapportering osv.er digitalt nysgjerrighar stor grad av selvstendighet og evnen til å bygge relasjonerevner til å ta initiativ og ansvarstort engasjementhar god arbeidskapasitetVi ønsker også at du harErfaring med forvaltning av IT-løsninger.Erfaring fra budsjett- og rapporteringsprosesser i offentlig sektor, men kandidater fra privat sektor vil også bli vurdert.Erfaring med implementering av statlig regnskapsstandarder (SRS) eller regnskapsstandarder.Hvorfor skal du velge oss?Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.Vi tilbyr deg også disse godene:fleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskassemulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitetgode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Krav til søknadenFyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.Søkerlista er offentligDersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.Har du spørsmål om stillingen?Ta kontakt med seksjonssjef Elle Ravdna Guttorm på tlf: 48447571 eller e-post: elle.ravdna.guttorm@vegvesen.no Epost: elle.ravdna.guttorm@vegvesen.no48447571
Frist 02.01.2024
Les mer
logo
Kontrollingeniør elektro
Om stillingaØnskjer du å kunne bidra med elektrokompetansen din for at alle trafikantar skal få ei så god oppleving som mogleg på vegnettet vårt?Kontrollingeniør elektro vil inngå i teamet Elektro Drift 3 som har ansvar for over 640 km Europa og riksveg med trafikkregulering, overvakingssystem og veglysanlegg i høgfjell, kyst og innland, 99 tunnelar, 40 av dei med elektrisk utrusting, under dette 5 undersjøiske.Geografisk område strekkjer seg frå E39 Flekkefjord til Sandvikvåg ferjekai, E134 Karmøy lufthamn til Røldal og Rv13 frå Stavanger til kryss E134 i Røldal.Kontorstad vil vere Stavanger med arbeidsområde i heile seksjonen sitt geografiske område. Stillinga er plassert i Drift og vedlikehald vest, seksjon Drift 3.Arbeidsoppgåvene dine vil i hovudsak vere oppfølging og kontroll av kontrakt for drift og vedlikehald på elektriske anlegg og styringssystem på riksvegar i heile seksjonsområde.  Du vil arbeide tett saman med prosjektleiar og byggjeleiar, og vil vere jamleg i kontakt med entreprenør, offentlege etatar, grunneigarar og andre som blir påverka av driftsoppgåvene.Andre oppgåver kan vere:Sørgje for god drift og vedlikehald av elektriske installasjonar i tunnelar og veganleggTa del i planlegging og anbodsutarbeiding ved oppgradering og nye installasjonarOppfølging av HMS/SHA ute på arbeidsstadenePlanlegge og delta i testing av anleggBidra i overlevering av nye anlegg til driftFølgje opp Statens vegvesens FDV-system Plania, at rutineoppgåver og korrektive ordre blir utført innan tidsfristSamarbeide med entreprenør, naboar og offentlege etatar innanfor fagfeltetUtarbeide kontrollplanarVedlikehold av dokumentasjonMedvirke i byggjemøteDelta i samarbeidsgrupperBistå byggjeleiar i kontraktsoppfølgingStedfortreder for byggjeleiarSamarbeid med andre samarbeidspartnarar internt i Statens vegvesen, og eksterne aktørar, er ein føresetnad for god gjennomføring.Kven er du?Vi søkjer deg som har 2-årig fagskule elektrofag eller 3-årig utdanning frå universitet/høgskole elektrofag. I tillegg krevst relevant fagbrev innan elektro for å kunne kontrollere dei elektriske anlegga våre. Fagbrev innan elektro, i tillegg til allsidig og relevant erfaring, kan kompensere for formell utdanning.Fordi du må køyre bil i driftsområdet må du ha førarkort klasse B. Det må reknast med noko reiseverksemd og dessutan noko kvelds- og nattarbeid.Det vil også bli lagde vekt på at du:har erfaring med drift og vedlikehald av elektriske anlegg, fortrinnsvis samferdselsanlegghar kunnskap om lover, forskrifter og regelverk innan fagområdetmeistrar elektronisk verktøy for oppfølging og rapportering, t.d. Plania og eRoomkan arbeide strukturert og sjølvstendighar evne til å ta initiativ og vere resultatorientertInteresse/forståing for innovasjon/digitalisering/bruk av ny teknologihar gode munnlege og skriftlege framstillingsevner på norskhar gode samarbeidsevner og kunne bidra til eit godt arbeidsmiljøDersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).Kvifor skal du velja oss?Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsretta løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med nye utfordringar i samfunnet. Vi tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.Vi tilbyr deg også desse goda:fleksitid og gode ordningar for å avspaseregod pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskassemoglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitetgode moglegheiter for fagleg påfyllLønn blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår.Krav til søknadenFyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.Positiv særbehandlingStatens vegvesen er opptekne av mangfald og ynskjer å vere ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Vi har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunn, erfaringar, kompetanse og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.Søkjarlista er offentlegDersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Viss vi ikkje kan ta ynsket ditt til følgje, tek vi kontakt med deg.Har du spørsmål om stillinga?Kontakt prosjektleiar Arild Puntervold tlf 93 40 22 17 eller seksjonsleiar Morten Arne Hage tlf. 95 12 83 63.
Frist 10.12.2023
Les mer
logo
Økonomirådgjevar/ controllar Miljøløftet
Om stillingaVi ser etter deg med naturleg interesse for tal og med analytiske evner. Du har god forståing for offentleg forvaltning generelt og økonomiske verkemiddel spesielt. Hvis du i tillegg liker og er god på å framstille informasjon på ein lettfatteleg måte for publikum, kan du vere den rette for oss.Stillinga inngår i Miljøløftets sekretariat, som rapporterer til styringsgruppa for Miljøløftet.Sekretariatet legg til rette for gode prosessar i samarbeidet mellom partane. Du vil bli del av eit lite og lystprega sekretariat med godt arbeidsmiljø og sterk arbeidsvilje. Sekretariatet består av til saman fem tilsette med arbeidsstad i Bergen sentrum. Du kan lese meir om arbeidet vårt på www.miljøløftet.noArbeidsoppgåverDen viktigaste oppgåva vil vere å utarbeide grunnlag for porteføljestyring og oppfølging av økonomien i Miljøløftet. I stillinga er det venta at du held oversikt over Miljøløftet sine samla bevillingar og bruken av ulike finansieringskjelder, samt hentar inn og formidlar faktagrunnlag om inntekter og framdrift på tiltak i Miljøløftet. Gjennom arbeidet skal du legge til rette for at partane har innsyn i og oversikt over disponeringar i Miljøløftet, og gje råd om avvikshandtering.Som del av eit lite sekretariat, er òg arbeid med saksførebuing, gjennomføring og oppfølging etter møte ei sentral oppgåve. Det vil mellom anna seie å samle inn og framstille ulike typar data, og å presentere desse på ein god måte. Arbeidet er i stadig utvikling, så det er venta at du deltek i, og leiar prosessar når det trengst, og at du bidreg til å vidareutvikle både rutinar og praksis.KvalifikasjonarHøgare økonomisk utdanning, siviløkonom, samfunnsøkonom, eller tilsvarande på masternivå. Lang relevant erfaring kan erstatte formell kompetanseDet er naudsynt med erfaring med vanlege digitale verktøy, og god kunnskap i excelGode norskkunnskapar, skriftleg og munnlegDet er ønskeleg med relevant erfaring med økonomisk analyseØnskeleg med erfaring frå å leie og gjennomføre prosessarDet er ein fordel å ha kjennskap til og innsikt i politiske prosessar og offentleg forvaltningErfaring og kjennskap til transportfaglege oppgåver og/eller store utbyggingsprosjekt er ein fordelPersonlege eigenskaparI samspel med dei andre kvalifikasjonane, legg vi stor vekt på personlege eigenskapar. Vi ser etter ein kollega som er engasjert og har gode samarbeidsevner. Vi jobbar i eit dynamisk miljø med mange samarbeidspartar, og det er viktig at du er sjølvstendig og handlekraftig, og at du tek initiativ og ansvar for å utvikle oppgåvene. Du må ha evne til å forstå og formidle komplekse problemstillingar, og kunne formidle desse godt, både skriftleg og munnleg.Dersom du har tatt heile eller delar av utdanninga di i utlandet, anbefaler vi ei autorisert oversetting av dine papir og godkjenning frå HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).Kvifor skal du velja oss?Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsløysingane på ditt fagfelt. Me gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikla deg, både fagleg og personleg, i takt med dei nye utfordringane i samfunnet. Me tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.Me tilbyr deg også desse goda:Ein spennande arbeidskvardag med god balanse mellom arbeid og fritidArbeidsplass sentralt i Bergen med moglegheit for fjernarbeid/ heimekontorløysingarGode forsikrings- og pensjonsordningar, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasseFleksibel arbeidstid og gode ordningar for å avspasereMoglegheit for trening i arbeidstidaLøna blir avtalt nærare i samsvar med lønnspolitikken vårDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Krav til søknadenFyll ut felta "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.Positiv særbehandlingVi ønskjer å vere ein arbeidsgjevar som speglar mangfaldet i samfunnet, og vil gjerne ha ein søknad også frå deg som har nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, men som elles fyller kvalifikasjonskrava til stillinga. Me gjer merksam på at opplysningar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en kan brukast til registrering. Vi gjer óg merksam på at søkjarlista kan verte offentleggjord, sjølv om du har bedt om unntak frå denne. Du vil i så fall verte varsla.Søkerlista er offentlegDersom du ønskjer å reservera deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngivast. Viss me ikkje kan ta ønsket ditt til følgje, tek me kontakt med deg.Har du spørsmål om stillinga?Ønsker du meir informasjon om stillinga, ta kontakt med Aina Haugstad, telefon 977 00 413.97700413
Frist 17.12.2023
Les mer
logo
Kontrollingeniør
Om stillingaVi ønskjer å styrkje kontraktsgruppa til Vegdrift Bergen og vi er derfor på jakt etter ein ekstra kontrollingeniør som kan passe inn i gruppa vår. Stillinga er plassert i avdeling Drift og vedlikehald vest, seksjon Drift 1, og har kontorplass i Bergen. Som kontrollingeniør for driftskontrakt Bergen hjelper du byggjeleiar med å følgje opp vegkontrakten 9304. Driftskontrakt 9304 Bergen dekkjer vegdrift av europa- og riksvegane mellom Halhjem-Opedal, Sotra-Voss og ut til Flesland. Kontrollingeniør har ansvar for å planleggje og gjennomføre kontroll av leveranse, medverke i byggjemøte og andre møte, ha dialog med entreprenør, og dessutan hjelpe til med å koordinere arbeid med andre faggrupper, seksjonar og etatar.Ein kontrollingeniør må vere ryddig og real. God kontakt og godt samarbeid med entreprenørar og konsulentar er like viktig som fagkunnskap og teknisk innsikt. Du representerer Statens vegvesen overfor samarbeidspartnarane våre. Arbeidet har ein god balanse mellom oppfølging ute og administrativ oppfølging inne.I samband med planlegging og oppfølging av arbeida nyttar vi Statens vegvesen sine dataverktøy; du må vere komfortabel med å jobbe med data, og du må kunne meistre Office-program. Du vil arbeide tett saman med seksjonsleiar, prosjektleiarar, hovud-byggjeleiar, teknisk byggjeleiar tunnel, og fleire kontrollingeniørar på kontrakten. Du vil og vere jamleg i kontakt med andre i Vegvesenet, entreprenørar, offentlege etatar, grunneigarar, media, og andre som blir påverka av driftsoppgåvene.Vi ønskjer oss ein ny medarbeidar som har kunnskap og erfaring frå drift av veg, og i tillegg er det ønskjeleg med erfaring frå byggjeleiing/anleggsleiing.Dei mest sentrale arbeidsoppgåvene vil vere:Følgje opp og kontrollere arbeida til entreprenørane inne og uteMedverke i byggjemøteOppfølging av HMS/SHA ute på arbeidsstadenePlanlegging, iverksetjing og oppfølging av drifts- og vedlikehaldsoppgåverBehandle tekniske avklaringarHandtering av avvik, tillegg og endringarBidra i oppfølging av framdrift og kontrollplanarBidra i overlevering av nye anlegg til driftBidra med kunnskap og erfaring i nyanlegg og tunneloppgradering elles i etatenBidra i utarbeiding av nye kontraktarDelta i byggherrevaktaDet må i stillinga påreknast noko reiseverksemd utor base Bergen, og noko arbeid utover normal arbeidstid, avhengig av sesong og fokusområde på kontroll.KompetansekravDu må ha treårig relevant utdanning frå høgskule. For kandidatar med sterk og allsidig praksis, eventuell etterutdanning og gode personlege føresetnader for stillinga, kan utdanningskravet fråvikast. Dersom du har teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, tilrår vi ei autorisert omsetjing av papira og godkjenningane dine frå NOKUTDu må ha førarkort klasse BVi vil leggje  vekt på følgjande eigenskapar:Kunnskap og erfaring frå bygging, drift eller vedlikehald av samferdselsanlegg Kunnskap om lover, forskrifter og regelverk innan fagområdeRelevant fagbrev er ønskjelegDu meistrar elektroniske verktøy for oppfølging og rapporteringDu er god på Office-program og andre dataprogramDu må kunne arbeide strukturert og sjølvstendigDu må vere omgjengeleg og ha praktisk sansKjennskap til vegnettet i kontraktsområdetDu må ha evne til å ta initiativ og vere resultatorientertDu må kunne kommunisere godt både skriftleg og munnleg på norskDu har gode samarbeidsevner og kunne bidra til eit godt arbeidsmiljøKvifor skal du velja oss?Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsretta løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med nye utfordringar i samfunnet. Vi tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.Vi tilbyr deg også desse goda:fleksitid og gode ordningar for å avspaseregod pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskassemoglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitetgode moglegheiter for fagleg påfyllLønn blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår.Krav til søknadenFyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.Positiv særbehandlingStatens vegvesen er opptekne av mangfald og ynskjer å vere ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Vi har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunn, erfaringar, kompetanse og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.Søkjarlista er offentlegDersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Viss vi ikkje kan ta ynsket ditt til følgje, tek vi kontakt med deg.Har du spørsmål om stillinga?Kontakt seksjonssjef Ole Endal Svåsand tlf. 47701924 Epost: ole.endal.svasand@vegvesen.no47701924
Frist 05.01.2024
Les mer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Statens Vegvesen
logo
Sommerjobb i Statens vegvesen
Er du 1.-4. års student og ønsker sommerjobb i en etat som daglig løser viktige samfunnsoppgaver? Da må du lese videre!  Vi søker sommerstudenter til våre lokasjoner over hele landet. Hvert år deler omtrent 70 studenter sommeren med oss. Som sommerstudent jobber du med små og store prosjekter som treffer hele den norske befolkningen. Det kan være prosjekter og oppgaver innenfor teknologi, IT-utvikling, klima og miljø, planlegging, prosjektering, drift og vedlikehold av vei, økonomi eller juss.   Innholdet i sommerjobbene varierer fra år til år, og vi tilstreber at du skal få oppgaver som er relevante for studiene dine.   Sommerjobbperioden starter etter nærmere avtale, og du vil kunne ta ut ferie i perioden.
logo
Jobbmuligheter som Telekommunikasjonsmontør
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Telekommunikasjonsmontør. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Statens Vegvesen.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Statens Vegvesen

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.