(KarriereStart.no):

Hver fjerde norske arbeidstaker svarer at de har opplevd diskriminering på jobben som følge av kjønn eller alder, ifølge arbeidsmarkedsanalysen Randstad Workmonitor. 20 prosent har opplevd rasediskriminering, mens henholdsvis 16 og 12 prosent har opplevd forskjellsbehanding på grunn av religiøs overbevisning eller seksuell legning.

 

- Det er mange interessante og til dels oppsiktsvekkende funn i denne undersøkelsen. For eksempel svarer 8 av 10 nordmenn at de jobber på en åpen og inkluderende arbeidsplass, mens 9 av 10 sier de verdsetter et rikt, kollegialt mangfold. Likevel er andelen som har opplevd diskriminering grunnet alder, kjønn, rase, religiøs overbevisning eller seksuell diskriminering til dels betydelig høyere i Norge enn i våre naboland Danmark og Sverige, sier Camilla Grana, administrerende direktør for Randstad i Norge.

 

SE VIDEO: Slik håndterer du konflikter på arbeidsplassen

 

Over snittet på kjønns- og rasediskriminering

Årets tredje, kvartalsvise barometermåling fra Randstad, omfatter 34 land fra hele verden. India er undersøkelsens definitive ”diskrimineringsversting”, etterfulgt av Malaysia. Begge landene ligger helt på topp i undersøkelsens ulike diskriminerings-kategorier.


 

I Europa står det dårligst til i Tyrkia og Frankrike. I spørsmål om rase- eller religiøs diskriminering ligger Norge nærmere toppen enn bunnen på skalaen.

 

- Selv om diskriminering på arbeidsplassen er forbudt ved lov i Norge, er det for eksempel interessant å merke seg at andelen som har opplevd kjønns- eller rasediskriminering på norske arbeidsplasser, er høyere enn snittet for resten av verdens land som er med i undersøkelsen. Funnene viser at norske arbeidsgivere og ansatte fortsatt har en lang vei å gå for å oppnå likeverd og sosial nøytralitet på arbeidsplassen, og bør være et tankekors for likestillingslandet Norge, sier Grana.

 

LES OGSÅ: Slik påvirkes du av miljøet på arbeidsplassen

 

Kulturelle forskjeller

25 prosent av norske arbeidstagere svarer at de har opplevd diskriminering for alder. Idet er 10 prosent i Danmark og 9 prosent i Sverige som svarer det samme. Her ligger Norge over det globale snittet på 17 prosent. På verdensbasis er andelen for aldersdiskriminering høyest i India (50 prosent) og Malaysia (34 prosent).


 

- Det finnes kulturelle forskjeller mellom Norge og våre nærmeste naboland, som kanskje kan forklare noen forskjellene. Norge har i mindre grad enn Sverige og Danmark hatt en internasjonal tilnærming til arbeidslivet, som kan bidra til at rasefordommer opprettholdes. Vi har dessuten en høyere pensjonsalder enn de fleste, andre land, som kan forklare hvorfor andelen som opplever aldersdiskriminering er så vidt høy, sier Camilla Grana.

 

SE VIDEO: 12 tips for et morsomt arbeidsmiljø

 

Andre funn fra undersøkelsen:

•  24 prosent av nordmenn har opplevd kjønnsdiskriminering (Danmark: 15 prosent, Sverige 14 prosent). Det globale snittet ligger igjen lavere enn i Norge – 21 prosent. Og høyest er andelen i India (49 prosent) og Tyrkia (31 prosent).


•  Hver femte norske arbeidstager (20 prosent) har opplevd rasediskriminering på jobb. Tallet er betydelig høyere enn i Danmark (11 prosent) og Sverige (9 prosent), og høyere enn det globale snittet (17 prosent). Igjen topper India (50 prosent), foran Malaysia (34).


•  På verdensbasis svarer 16 prosent at de har opplevd diskriminering grunnet religiøs overbevisning. Tallet er likt i Norge (16 prosent), mens henholdsvis 10 prosent i Danmark og 8 prosent i Norge svarer det samme. India (46 prosent), Tyrkia (28 prosent) og Brasil (27 prosent) topper.


•  Diskriminering for seksuell legning scorer 15 prosent på verdensbasis, mens tilsvarende tall for Norge er 12 prosent. Igjen ligger vi høyere enn Danmark (9 prosent) og Sverige (7 prosent). Også her ligger India øverst, der nesten halvparten (44 prosent) har opplevd seksuell trakassering i jobbøyemed.

 

(Kilde: Randstad Workmonitor)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger