(KarriereStart.no):

Hvert år oppgir 7,5 prosent av arbeidstakere at de blir utsatt for vold- og trusselsituasjoner i tilknytning til jobben, ifølge Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø (NOA).

 

– Det er en økende tendens og altfor mange som opplever dette, sier Arbeidstilsynets direktør Trude Vollheim til NRK.no.

 

Hun opplyser at det er vanskelig å fastslå om den økte rapporteringen faktisk skyldes et økende volds- og trusselproblem, eller at terskelen for å melde fra har blitt lavere.

 

Begrepet «vold og trusler» omfatter alle fysiske og verbale angrep på en arbeidstaker som innebærer en trussel mot deres sikkerhet, helse eller velvære. Arbeidstilsynets definisjon omfatter alle typer vold og trusler som kan knyttes til jobben, enten det skjer på- eller utenfor arbeidsplassen og arbeidstiden, skriftlig eller muntlig, ansikt-til-ansikt eller via sosiale medier.

 

Vold og trusler kan være fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold og latent vold. Latent vold handler om redselen for at en potensiell vold- eller trusselsituasjon kan oppstå, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.


 

SE VIDEO: Ekspertens tips til konfliktløsing på jobben

 

Kan gi store konsekvenser

For arbeidstakere som opplever vold og trusler på jobben kan konsekvensene være svært alvorlige. I tillegg til fysiske skader, kan mange slite med psykiske plager i etterkant som angst, depresjon og søvnproblemer. Det å bære på en redsel for å bli utsatt for vold og trusler kan være en stor belastning i seg selv.

 

I kjølvannet av vold og trusler på en arbeidsplass kan også selve virksomheten merke tydelige konsekvenser. Man kan ofte merke endringer i arbeidsmiljøet, mindre engasjement fra de ansatte, tap av kompetanse ved at folk slutter, samt høyere sykefravær. Med andre ord er ikke vold og trusler et individuelt problem, det er et arbeidsmiljøproblem som berører hele virksomheten.

 

LES OGSÅ: Slik unngår du belastningsskader på jobben

 

Bransjene med størst risiko

Statistikken viser at det er noen bransjer som har høyere risiko for vold og trusler enn andre. De desidert mest utsatte er arbeidstakere i helse- og sosialsektoren. De opplever vold og trusler dobbelt så ofte som andre yrkesaktive.


 

Ansatte innen kriminalomsorgen har den nest største risikoen. Videre følger ansatte i grunnskolen. Halvparten av alle barneskolelærere i Norge har blitt utsatt for vold, opplyste NRK tidligere denne uken.

 

Dette er bransjene med størst risiko:

 • Helse- og sosialtjenester
 • Undervisning
 • Offentlig administrasjon (forsvar, politi og kriminalomsorg med flere)
 • Forretningsmessig tjenesteyting (renhold, vakttjenester og bemanningsbyråer med flere)
 • Overnatting og servering
 • Transport

 

Foruten selve yrket eller bransjen man jobber i, har arbeidssituasjonen også mye å si for risikoen for vold og trusler. Hvis man jobber alene eller på kvelds- eller nattestid er man ekstra utsatt. Det er også økt risiko ved lav bemanning, mangelful opplæring, og med mennesker i sårbare situasjoner.

 

LES OGSÅ: Dette bør du kunne om førstehjelp på arbeidsplassen

 

Forebyggende arbeid

Det er arbeidsgivers ansvar å forebygge vold og trusler så langt det er mulig. De er også pliktige til å håndtere disse situasjonene hvis de oppstår, og følge opp de involverte i ettertid.

 

Arbeidstilsynet anbefaler følgende forebyggingstiltak til arbeidgivere:

 • Tenk gjennom i hvilke situasjoner dine ansatte kan bli utsatt for vold og trusler
 • Vurder hvor sannsynlig det er at vold- og trusselsituasjoner oppstår og konsekvensene det fører til (risikovurdering)
 • Utarbeid planer, rutiner og tiltak
 • Iverksett tiltak
 • Følg opp og evaluer tiltakene

 

De oppforder også alle ansatte til å følge disse rådene:

 • Spør etter informasjon om mulige farer på din arbeidsplass.
 • Still krav om opplæring i hvordan du skal håndtere truende situasjoner.
 • Opptre rolig dersom du opplever at noen er truende.
 • Trekk deg unna hvis det er mulig.
 • Si alltid ifra til din leder hvis du blir utsatt for vold eller trusler.
 • Du bør alltid snakke med noen etter å ha opplevd vold eller trusler.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger