(KarriereStart.no):

I 2014 omkom 43 mennesker på landbaserte arbeidsplasser i Norge. På grunn av manglende rapporteringsrutiner, finnes det ikke noe offisielt register som viser hvor mange som ble skadet på jobben i samme periode. En rapport fra Folkehelseinstituttet anslår imidlertid at så mange som 79 000 personer trolig rammes av arbeidsskader i Norge hvert år. I praksis vil det si over 200 mennesker – hver dag.

 

- Det er helt avgjørende å ha en redningsplan som alle ansatte på arbeidsplassen kan og skjønner, forklarer sikkerhetsekspert Benny Uppstad i en pressemelding.

 

Han er utdannet livredder fra Forsvaret og har i mange år jobbet med førstehjelp. I dag er han instruktør for verneustyrsprodusenten Skydda Norge.

 

- Når ulykker skjer, stor eller liten, har tiden alt å si. Vet alle på arbeidsplassen hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og i hvilken rekkefølge, kan det være forskjell på liv og død, understreker Uppstad.

 

LES OGSÅ: Det er farligere å være utenlandsk arbeider i Norge

 

Den universelle redningsplanen

Uppstad forteller at det er noen redningprosedyrer som alltid gjelder. Uansett type arbeidsulykke.


 

- Varsling av helsepersonell er alltid det første som skal skje. Å ringe 113 skal være en ryggmargsrefleks. Deretter må man sørge for egen sikkerhet, og så sette i verk det som er mulig av førstehjelp. Her er det litt forskjellige ting som kreves alt ettersom hvilke skade personen er blitt utsatt for, men generelt skal man alltid forsøke å holde pasienten bevisst. Mister den skadde bevisstheten er situasjonen plutselig mye mer dramatisk. Er det blødninger, skal disse stoppes så godt lar seg gjøre, og pasientens kroppsvarme må aldri synke for mye. Blir den for lav, er det fare for dårlig blodsirkulasjon og den skadde kan lett gå i sjokk, forklarer Benny Uppstad.

 

Enhver redningsplan bør inneholde følgende punkter:

 

•    Hvordan sørge for egen sikkerhet

•    Hvem redder

•    Hvordan redder vi

•    Hvor finnes førstehjelpsutstyr

•    Rømnings-/evakueringsvei

•    Hvem har kontakt med/tar i mot medisinsk personell


  

Redningstips ved avrivingsulykker

Dette er ulykker som ofte medfører større blødninger og skader på lemmer.

 

•    Be om hjelp - varsle AMK/nødetat

•    Stoppe blødning ved å klemme av skadeområdet

•    Forbinde sår/skadeområde

•    Hev skadestedet så høyt som mulig - over hjertenivå

•    Roe ned skadd person

•    Opprettholde pasientens kroppsvarme

 

LES OGSÅ: Slik unngår du belastningsskader på jobben

 

Redningstips ved klemulykker

Klemulykker fører ofte til innvendige skader på kroppen og er svært smertefulle.

 

•    Be om hjelp - varsle AMK/nødetat

•    Hev skadestedet så høyt som mulig – over hjertenivå

•    Roe ned skadd person

•    Hold pasienten ved bevissthet

•    Hold pasienten varm og sørg for god blodsirkulasjon. Smertene kan føre til blodtrykksfall og pasienten kan gå i sjokk.

•    Ikke flytt unødvendig på pasienten - den skadde kan ha brudd i kroppen som ikke synes.


Redningstips ved brannskader

Denne type ulykker er også svært smertefull og skjer som regel ved at personer utsettes for skadelige kjemikalier eller blir forbrent av ild.

 

•    Be om hjelp - varsle AMK/nødetat

•    Roe ned skadd person

•    Vann er vår venn! Kjøl ned og skyll skadestedet med kaldt vann i 5 – 15 minutter.

•    Fortsett deretter å behandle skadestedet med vann som holder 20 – 30 grader. Dette har en god smertelindrende effekt og sørger dermed for å holde blodtrykket mer stabilt og gi pasienten en bedre allmenntilstand.


•    Dekk til skadestedet med bobleplast eller plast. Dette hindrer væsketap i kroppen og gjør at pasienten unngår dehydrering.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger