(KarriereStart.no):

Utenlandske arbeidere har betydelig større risiko for å bli skadet eller dø på jobb, viser ny statistikk fra Arbeidstilsynet. 42 personer omkom som følge av arbeidsskader i 2014, og av disse var 13 utenlandske arbeidere. Det utgjør over 30 prosent av dødsfallene.

 

– Risikofylte jobber, språkproblemer, dårlig opplæring og mangel på verneutstyr er en farlig kombinasjon. Konsekvensen er at disse arbeidstakerne verken klarer å ivareta sin egen eller andres sikkerhet. Dette kan få store og alvorlige følger, både for dem selv og andre, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet til TV 2.

 

Arbeidstilsynets undersøkelser viser også at andelen utenlandske arbeidere som har omkommet på jobb, har steget kraftig de siste årene. I 2013 var andelen 8,5 prosent av dødsfallene, mens det i år er over 30 prosent.

 

LES OGSÅ: Disse yrkene er mest utsatt for alvorlig sykdom

 

De utenlandske omkomne i 2014 jobbet i følgende næringer:

Næringsområde Antall
Jordbruk, skogbruk og fiske: 4
Bygg og anlegg: 4
Transport og lagring: 2
Forretningsmessig/annen tjenesteyting: 3

 

De fire næringene med flest arbeidsskadedødsfall i 2014 (norske og utenlandske arbeidere):

Næringsområde Antall
Bygg og anlegg: 11
Jordbruk, skogbruk og fiske: 8
Transport og lagring: 8
Industri: 5

 

Regionene med flest arbeidsskadedødsfall i 2014:


Region Antall
Indre Østland: 12
Vestlandet: 10
Østfold og Akershus: 8
Midt-Norge: 7

 

(Kilder: Arbeidstilsynet, Tv2.no) 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger