(KarriereStart.no):

Arbeidsmiljøer kan fortsatt føre til sykdom, og leger må bli flinkere til å melde ifra til Arbeidstilsynet om helsefarene, mener spesialist i lungesykdommer og indremedisin, Tor Brøvig Aasen.

 

- Mistanke om arbeidsrelatert sykdom er nok, og terskelen for å melde bør være lav. Det danner grunnlaget for effektiv forebyggende innsats. Samtidig bør legene overveie om det foreligger mulighet for støtte fra NAV eller forsikringsselskap og gi nødvendige råd om dette, slik at pasienter får en korrekt erstatning som de kan ha krav på, forteller han i en pressemelding.

 

I det siste tidsskriftet fra Den norske Legeforeningen, kommer det frem at arbeidstakere ikke får god nok oppfølging og erstatning ved arbeidsrelaterte sykdommer. I tidsskriftet har de satt fokus på fire artikler om arbeidsrelatert sykdom - i hvilke yrker de oppstår, hvor utbredt de er og hva leger bør tenke på når de får inn slike pasienter.

 

LES OGSÅ: Sykemelding gjør deg sykere

 

Tap av hørsel

Hørselstap er den vanligste arbeidsrelaterte tilstanden som meldes inn til Arbeidstilsynet. I perioden 2005 - 2009 ble det rapportert inn nærmere 8 000 tilfeller av hørselstap til Arbeidstilsynet, viser en studie utført av Yogindra Samant og medarbeidere. Men dagens meldepraksis er ikke god nok, og Arbeidstilsynet har derfor ikke ordentlig oversikt over støyutsatte arbeidsplasser.


 

Særlig kvinner, yngre arbeidstakere og arbeidstakere som ikke er tilknyttet bedriftshelsetjeneste, fanges i liten grad opp av systemet, fordi fastlegen ikke er flinke nok til å melde ifra til Arbeidstilsynet.

 

Får lungekreft av jobben

Det er ikke bare røyking som kan gi lungekreft. Faktisk er 20 prosent av lungekrefttilfellene hos menn arbeidsrelaterte, viser en studie utført av Siri Slåstad og medarbeidere. De mest kjente kreftfremkallende eksponeringene kommer fra asbest, dieseleksos, røntgen- og gammastråling, stekeos og sveiserøyk.

 

- Vi har erfart at det å få en gjennomgang av mulige årsaker til sykdommen er viktig for pasient og pårørende, og gir dessuten grunnlag for ytelser fra Nav for flere av pasientene. Da er det tankevekkende at dette ofte blir glemt, sier Slåstad.


 

Risiko for astma

Mellom 10 - 15 prosent av alle astmatilfeller hos voksne kommer av eksponering på jobben. Det er mer enn 350 forskjellige eksponeringer som er kjente årsaker til astma. Yrkesgruppene som er mest utsatte for å utvikle astma, er helsepersonell, tannleger, bakere, frisører og industriarbeidere. 

 

Arbeidstakere med allerede etablert astma, kan bli verre av å jobbe i disse yrkene. Disse arbeidstakerne kan derimot bli bedre om de flyttes vekk fra eksponeringen. 

 

- Påvisning av ett enkelt tilfelle av allergisk arbeidsrelatert astma på en arbeidsplass bør føre til videre undersøkelse om det kan være flere rammede og lede til adekvate forebyggende tiltak, sier Tor Olav Brøvig Aasen.

 

LES OGSÅ: Dette har du krav på hvis du blir syk i ferien

 

Kan få KOLS av jobb og miljø

Røyking får ofte skylden for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), men dette er derimot i ferd med å endre seg. En rekke studier viser nå at både jobb og miljø kan være årsaken til at man utvikler denne kroniske lungesykdommen.

 

KOLS er den sykdommen som øker raskest i verden. Norges Astma- og Allergiforbund anslår at rundt 370 000 nordmenn har sykdommen, hvorav 280 000 ikke vet at de er syke.

 

Nav og arbeidsgiver som skal hjelpe

I Norge finnes det to erstatningsordninger for dem som har blitt utsatt for en arbeidsrelatert skade eller sykdom. Den ene er via den statlige ordningen i Folketrygden, forvaltet av Nav. Den andre er basert på arbeidsgivers obligatoriske forsikring av arbeidstakere og forvaltes via forsikringsselskapene.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger