(KarriereStart.no):

Norge har det klart høyeste sykefraværet av alle de europeiske landene som ble sammenlignet i Arbeidskraftundersøkelsen, som ble presentert av Statistisk sentralbyrå i februar.

 

Hver eneste dag er 1 av 16, eller 6,1 prosent, av arbeidstakere i Norge sykemeldt.

 

Når man ser nærmere på statistikken er det store forskjeller mellom de ulike bransjene. Det er også et langt høyere sykefravær blant kvinner enn blant menn.

 

Sykefraværet er desidert høyest innen helse- og sosialtjenester, hvor det daglig er et gjennomsnittlig fravær på 8,7 prosent. IT-bransjen har det laveste gjennomsnittlige fraværet, med 3,9 prosent. Dette kommer frem av en gjennomgang Nettavisen har gjort av sykefraværsstatistikken. Tallene de presenterer er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og er influensa- og sesongjusterte tall som inkluderer både egenmeldt og legemeldt fravær. 

 

LES OGSÅ: Dette er reglene for bruk av egenmelding

 

Noen yrker er mer utsatte

Fraværet er spesielt høyt innen offentlig sektor, i yrker med fysisk arbeid og yrker som innebærer kontakt med mennesker. Dette har sin naturlige forklaring, mener Trine Lise Sundnes, sjef i LO-forbundet Handel og Kontor.


 

– De som jobber i både yrker som har mange tunge løft, og i omsorg- og utdanningsyrker hvor mange er hyppig eksponert for smitte har naturlig nok høyere sykefravær, sier Sundnes til Nettavisen.

 

LES OGSÅ: Dette har du krav på hvis du blir syk i ferien

 

Kvinner er overrepresentert

I SSB-rapporten Sykefraværet i Norge de siste tiårene, peker forskerne på at sykefraværet har økt med hele 70% blant kvinner, og ikke blant menn, de siste 30 årene. De mener det er først og fremst tre årsaker til kjønnsforskjellen i det høye sykefraværet i Norge.

 

– Graviditet, holdninger/preferanser samt den doble byrden er forklaringer det er verdt å studere nærmere, skrev forskerne i rapporten.

 

Det er også yrker med høyest kvinneandel som har det høyest gjennomsnittlige sykefraværet. Innen helse- og sosialtjenester, som har det høyeste fraværet, er det totalt 522.000 ansatte i Norge. Av disse er 442.000 kvinner og ca. 80.000 menn, ifølge tall fra SSB.


 

LES OGSÅ: Fem spørsmål som avgjør om du er for syk til å jobbe

 

Bransjene med høyest sykefravær

Bransje/næring Sykefravær (prosent)
Helse- og sosialtjenester 8,7
Transport og lagring 6,7
Alle næringer 6,1
Forretningsmessig tjenesteyting 6,1
Undervisning 6,1
Bygge- og anleggsvirksomhet 5,8
Personlig tjenesteyting 5,7
Industri 5,6
Varehandel, reparasjon av motorvogner 5,6
Offentlig administrasjon 5,6
Overnattings- og serveringsvirksomhet 5,1
Elektrisitet, gass, vann, avløp, renovasjon 5,0
Jordbruk, skogbruk og fiske 4,5
Finansierings- og forsikringsvirksomhet 4,4
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 4,3
Informasjon og kommunikasjon 3,9

 

(Kilder: Nettavisen, SSB)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger