(KarriereStart.no):

 

Det er ikke bare mobbing blant barn og unge som trenger plass i  medias søkelys. Mobbing blant voksne er også et problem, og opplever man det på arbeidsplassen kan det ha betydelige konsekvenser for din psykiske helse.

 

Ifølge en fersk studie fra Danmark, er nemlig risikoen for å utvikle depresjon nidoblet, hvis du blir mobbet av dine kolleger.

 

LES OGSÅ: Disse yrkene øker risikoen for psykiske helseplager

 

– Det er et interessant og viktig resultat. Man vet at mobbing påvirker selvtillit og selvfølelse. Det kan utløse en depresjon eller gjøre den mer alvorlig, sier professor i psykiatri, Poul Videbech til Forskning.no.

 

Videbech er professor i psykiatri ved Aarhus Universitet, og en av bidragsyterne til studiet. Forskningsprosjektet er det største og mest grundige som er gjort i Danmark om dette emnet. Nærmere 5500 arbeidstakere har svart på spørsmål om mobbing og depresjon på arbeidsplassen, med to og et halvt års fra 2006 og frem til nå.

 

1481 av 5500 deltakere ble valgt ut for mer dyptgående intervjuer, for å kartlegge om de har en depresjon. Havlparten av disse ble valgt fordi de hadde rapportert om tidligere mobbing på arbeidsplassen, mens resten ble valgt ut tilfeldig. 


 

Forskerne fant ut at personer som ikke tidligere hadde vært deprimerte, hadde ni ganger så høy risiko for å utvikle en depresjon hvis de skulle oppleve mobbing. Studiet har imidlertid ikke klart å avdekke om det er mobbing som fører til depresjon eller omvendt. Men de har derimot avdekket at risikoen for depresjon ikke økes, selv om det foreligger en mobbekultur på arbeidsplassen.

 

– Vi vet at dette er veldig alvorlig. Når vi fører tilsyn, ser vi ofte konflikter som har utviklet seg til å bli mobbing. Bedriftene skal være flinkere til å løse konflikter tidlig. Ellers risikerer vi at det utvikler seg til mobbing, sier Tom Hansen fra det danske arbeidstilsynet til Forskning.no.

 

Ifølge det danske arbeidstilsynet (Arbejdsskadestyrelsen) har antallet rapporterte psykiske helseplager i det danske arbeidslivet økt med 49 prosent, fra 2006 til 2012.

 

 Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger