(KarriereStart.no):

Hvert år sykemeldes rundt 800 000 - 900 000 norske arbeidstakere, viser ferske tall fra Nav. Det totale sykefraværet gikk ned fra 6,6 til 6,4 prosent fra tredje til fjerde kvartal 2014, viser sesong- og influensajusterte tall fra Nav. Men dette skyldes færre egenmeldinger, ikke færre sykemeldinger.

 

I løpet av det siste året har sykefraværet gått mest opp innen bergverksdrift (+5,5%) og olje- og gassutvinning (+4,9%). Men sykefraværet er fortsatt desidert høyest innen helse og sosiale tjenester, som sysselsetter hver femte norske arbeidstaker.

 

- Vi har sett store utfordringer med arbeidsmiljøet i helsesektoren. Det skyldes trolig at man prøver å holde seg med færrest mulig antall ansatte, i tillegg til at arbeidsoppgavene er krevende, sier Knut Skyberg, leder for Norsk arbeidsmedisinsk forening til Dagbladet.

 

LES OGSÅ: Slik unngår du belastningsskader på jobben

 

Kvinner er oftere syke

Sykefraværet blant kvinner økte med 2,0 prosent 7,1 prosent i fjerde kvartal 2014. Blant menn gikk fraværet derimot ned med 0,9 prosent, til 4,0 prosent, viser de sesong- og influensajusterte tallene fra Nav.


 

- Forskjellen i sykefravær mellom menn og kvinner kan delvis forklares med at de jobber innenfor ulike bransjer, og at kvinner gjerne står for en større del av omsorgsforpliktelsene i hjemmet. Graviditet er også en viktig årsak. Men vi finner fremdeles en kjønnsforskjell når vi kontrollerer for disse faktorene, sier kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt til Dagbladet.


Flere psykiske diagnoser

I løpet av det siste året har fravær som skyldes psykiske lidelser økt fra 19,3 til 20,0 prosent. Det ingenting som tilsier at omfanget av psykiske lidelser er høyere i samfunnet nå enn før, ifølge Åsholt. Likevel øker sykefraværet knyttet til disse diagnosene.

 

- Det kan jo hende at samfunnet er blitt så krevende for noen både i privatliv og i yrkesliv at de ikke makter å henge helt med i svingene. Jobben blir dermed å finne løsninger som gjør at man likevel kan fungere i arbeidslivet, sier han til avisen.


 

LES OGSÅ: Yrkesgruppene med mest psykisk sykdom

 

Sykefravær i de ulike yrkesgruppene

Yrkesgruppe

Sykefravær i prosent
Persontransportpersonell 9,3
Barnehage- og skoleassistenter mv. 9,1
Renholdere 9
Pleiemedarbeidere 8,6
Yrker innen sosialarbeid og kultur 8,1
Sykepleiere og spesialsykepleiere 8,1
Bil-, drosje- og varebilførere 7,5
Lastebil-, buss- og trikkeførere 7,5
Frisører, kosmetologer mv. 7,5
Operatører innen bearbeiding og produksjon av tekstiler, pels og skinn 7,5
Renovasjons- og gjenvinningsarbeidere 7,1
Operatører innen gummi, plast og papirprod. 7,1
Andre helseyrker 7,1
Yrker innen alternativ medisin 7,1
Bilvaskere, vinduspussere mv. 7,1
Kundebehandlere, penger og pengespill 6,9
Slaktere, fiskehandlere, konditorer mv. 6,9
Operatører av andre stasjonære maskiner 6,8
Operatører innen næringsmiddelproduksjon 6,8
Grunnskole- og førskolelærere 6,7
Reklamedistributører mv. 6,7
Dyrepleiere 6,6
Skreddere, møbeltapetserere mv. 6,4
Kokker 6,4
Operatører metallproduksjon 6,4
Malere, overflatebehandlere, feiere mv. 6,4
Postbud, arkiv- og personalkontor-medarbeidere 6,3
Andre salgsyrker 6,2
Samfunnsvitenskap., humanistiske,religiøse yrker 6,2
Montører 6,2
Radiografer, proteseteknikere, reseptarer mv. 6,1
Yrker innen estetiske fag 6
Operatører innen treforedling og trelast 6
Renholdsledere og vaktmestre 6
Kjøkkenassistenter 6
Bygningstekniske arbeidere 5,9
Reisebyrå-, resepsjons-, opplysningsmedarbeidere 5,9
Hjelpearbeidere innen transport og lager 5,9
Kontormedarbeidere 5,9
Andre lærere 5,8
Andre hjelpearbeidere 5,8
Støpere, sveisere, platearbeidere mv. 5,7
Andre yrker innen personlig tjenesteyting 5,6
Yrkesdykkere, skytebaser mv. 5,6
Grafiske arbeidere 5,6
Varehandelssjefer 5,6
Lager- og transportmedarbeidere 5,6
Billettselgere 5,6
Butikkselgere 5,5
Hjelpearbeidere i bergverk, bygg og anlegg 5,5
Sikkerhetsarbeidere 5,5
Hjelpearbeidere i industri 5,5
Bygningsarbeidere 5,5
Korn-, grønnsaks-, frukt- og bærprodusenter, gartnere 5,3
Ledere i hotell og restaurant 5,3
Operatører av mobile maskiner mv. 5,3
Møbelsnekkere 5,2
Sekretærer og arbeidsledere for kontorpersonell 5,2
Yrkesfaglærere 5,1
Yrker innen sport og idrett 5
Operatører innen produksjon av kjemiske produkter 5
Mekanikere og reparatører 4,9
Presisjonsarbeidere og kunsthåndverkere 4,9
Dekks- og maskinmannskap (skip) 4,8
Hjelpearbeidere i jordbruk, skogbruk og fiske 4,7
Servitører og bartendere 4,7
Havbruksarbeidere og fiskere 4,7
Lektorer mv (videregående skole) 4,7
Teknikere innen kringkasting og telekom 4,7
Bibliotekarer, arkivarer mv. 4,7
Daglige ledere, andre tjenesteytende virksomheter 4,7
Regnskaps- og lønnsmedarbeidere mv. 4,6
Operatører innen borefag mv. 4,6
Dataregistrere og stenografer 4,6
Andre medisinske yrker 4,5
Torg og markedsselgere 4,5
Serviceelektronikere og tele- og IKT-installatører mv. 4,5
Skogbrukere 4,5
Yrker innen offentlig forvaltning 4,5
Agenter og meglere 4,5
Bioteknikere mv. 4,5
Administrasjonsrådgivere 4,4
Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres 4,4
Lokomotiv og T-baneførere mv. 4,4
Elektrikere mv. 4,3
Forfattere, journalister mv. 4,2
Yrker innen finanstjenester 4,2
Smeder, verktøymakere mv. 4,2
Ledere av utdanning, helse- og sosialtjenester 4,1
Arbeidsledere innen bergfag, industri, bygg og anlegg 4
Skipoffiserer, flygere, flygeledere mv. 4
Husdyr-, egg- og melkeprodusenter 4
Ledere i gartnerier, akvakultur mv. 4
Veterinærer 3,9
Profesjonelle kunstnere 3,8
Prosesskontrollører 3,8
Forretningstjenesteyrker 3,7
Administrerende direktører 3,7
Rådgivere innen salg, markedsføring mv. 3,5
Arkitekter, designere mv. 3,4
Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 3,3
Ledere av prod., utvinning, bygg, anlegg, transport 3,3
Ledere av administrative enheter 3,1
Politikere og toppledere i offentlig administrasjon 3,1
Ingeniører 3,1
Operatører og brukerstøtte, IKT 3,1
Finansrådgivere 3
Leger 2,9
Ledere av salgs-, PR- og forskningsenheter 2,9
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 2,8
Biologiske yrker mv. 2,8
Ledere av IKT-enheter 2,7
Databasedesignere, systemadministratorer mv. 2,6
Matematikere, statistikere mv. 2,6
Programvare- og applikasjonsutviklere/analytikere 2,6
Sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 2,4
Juridiske yrker 2,3
Fysikere, kjemikere mv. 1,8
Sivilingeniører elektroteknologi 1,8
Offiserer fra fenrik og høyere grad 1,7
Menige 1,5

(Kilde: Nav.no)

 

LES OGSÅ: Dette bør du kunne om førstehjelp på arbeidsplassen

 

Antall tapte årsverk i yrkesgruppene

Næring Kvinner Menn
Militære yrker 17 793 30 014
Ledere 215 090 231 536
Akademiske yrker 1 133 457 319 293
Høyskoleyrker 465 513 379 650
Kontoryrker 349 543 173 252
Salgs- og service 1 316 471 341 824
Bønder, fiskere mv. 12 773 27 443
Håndverkere 40 834 642 537
Prosess- og maskinop., transportarb. 105 979 460 896
Renholdere, hjelpearb. 233 639 165 957
Ukjent 58 660 20 574
Totalt 3 949 753 2 792 978

(Kilde: Nav.no)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger