(KarriereStart.no):

Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen tegner et positivt bilde av psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold i Norge sammenliknet med EU. Hele 94 prosent av arbeidstagerne i Norge er fornøyd med arbeidsforholdene på jobben, mens 86 prosent sier det samme i EU. 

 

Majoriteten av norske yrkesaktive mener at organisasjonen de jobber i, motiverer dem til å gjøre en god jobb, og oppgir også høy grad av faglig videreutvikling og muligheter for kreativ problemløsning. 

 

Norge er blant de landene som har færrest ansatte i det selvstendige næringslivet, mens hele 20 prosent av arbeidsstyrken jobber innen helse- og sosialtjenester. De fleste norske arbeidstakere har arbeidskontrakt, og det er langt færre midlertidig ansatte i Norge sammenliknet med EU-gjennomsnittet.

 

9 av 10 gir uttrykk for at de får være med når det skjer endringer i organiseringen på jobben. De føler at de er med på å utvikle sin egen arbeidsplass.

 

I undersøkelsen kommer det også fram at vi ikke har så lange arbeidsuker i Norge. Bare åtte prosent sier de jobber 45 timer eller mer i uka. I EU-landene er det 15 prosent som oppgir dette. Likevel sier så mye som 34 prosent at de jobber ti timer eller mer inntil ti dager i måneden.


 

– Kanskje er det slik at mange jobber hardt de første dagene i uke og tar ut fleksitid på fredag? sa Cecilie Aagestad ved Stami da hun og kollegene la frem rapporten.

 

Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen (EWCS) er den eneste undersøkelsen som sammenlikner arbeidsmiljøtilstanden i Norge med enkeltland i EU og EU-gjennomsnittet. I 2015 deltok mer enn 43 000 sysselsatte fra 35 land i undersøkelsen.

 

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger