(Karrierestart.no): 

Tirsdag ble TNS helsepolitiske barometer 2017 offentliggjort i en presentasjon på Filmens Hus i Oslo. Over 1800 personer over 18 år deltok i undersøkelsen. Av disse har 60 prosent vært sykmeldte i minst to uker. Undersøkelsen avslører at nær halvparten av de yrkesaktive - 43 prosent - forventer at sjefen kan hjelpe dem tilbake i jobb dersom de skulle oppleve å bli sykemeldt. 

 

Disse forventningene står i grell kontrast til tilbakemeldingene fra sykemeldte. Ifølge tallene fra undersøkelsen oppgir bare 12 prosent av sykemeldte at de har fått hjelp av nærmeste leder eller arbeidsgiver med å komme helt eller delvis tilbake i arbeid.

 

Chris Jensen er er daglig leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, tilhørende Rehabiliteringssenteret Air, og er overrasket over funnene:

 

– Det er et paradoks at dette oppleves av så få tidligere sykmeldte. Dette tyder på at det er for lite kontakt mellom sjefen, eller at hjelpen ikke fører frem, sier han til Dagens Næringsliv.


 

Og tallenes tale er klar. De viser nemlig at det er helsevesenet, og ikke arbeidsplassen, som trår til for å få sykemeldte arbeidstagere tilbake i jobb:

 

• 25 prosent av dem som har vært sykmeldte i mer enn to uker sier at fastlegen hjalp dem.
• 19 prosent fikk hjelp av annen behandler innen helsevesenet, som for eksempel sykehus.
• 12 prosent kom tilbake i jobb ved hjelp av arbeidsgiver eller nærmeste leder.
• 9 prosent fikk hjelp av familie.
• 5 prosent fikk hjelp av Nav.

 

Chris Jensen tror at noe av grunnen kan være at den sykemeldte blir «glemt» av sjefen.

 

– Det kan være flere grunner til at sykmeldte ikke får hjelp av arbeidsgiver til å komme tilbake i jobb. Ja, noen blir nok litt «glemt», men jeg tror også grunnen kan være en form for maktforskyvning. Det er sykemeldingen som sier når arbeidstager skal i jobb igjen, og en del ledere kan nok «melde seg ut» og overlate hele ansvaret til fastlegen, sier Jensen.


 

Høyt utdannede har høyest forventninger

TNS' undersøkelse viser at fire av ti sykemeldte føler seg overlatt til seg selv. Samtidig har de med høy utdannelse har høyere forventning til nærmeste leder (49 prosent) enn de med lav utdannelse (39 prosent) når det gjelder å få arbeidstagere tilbake i jobb. 

 

– Det er naturlig at noen personer ikke trenger hjelp for å komme tilbake i jobb etter en sykemelding. Men 43 prosent er for høyt. Når vi ser på menneskene bak disse tallene, er det en overvekt av personer som har en rekke utfordringer i livet sitt. Mange av dem er uføretrygdet eller er lite fornøyd med livet sitt, avslutter Jensen.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger