(KarriereStart):

Som nyutdannet kan det være vanskelig å få den første jobben som tar deg videre i karrieren. Men når du først har fått et jobbtilbud, er det veldig viktig at du leser nøye igjennom kontrakten før du signerer. Du kan nemlig risikere å binde deg til mye gratis overtidsarbeid og urimelige arbeidstider.

En lønnsstatistikk gjennomført blant NITOs medlemmer (Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon), viste at så mye som 28 prosent av de nyutdannede ingeniørene i 2012 var ansatt i stillinger uten rett til overtidsbetaling.

Advokatene i NITO advarer nå unge arbeidssøkere mot å skrive under på kontrakter som krever at du skal «jobbe livet av deg».

- Med andre ord betyr det at du takker ja til en stilling hvor overtidsbetalingen er inkludert i din årslønn. Du har ingen begrep om hvor mye du skal jobbe og du får ikke betalt for den ekstra tiden du bruker på jobb, sier Erlend Aarsand, advokat og sjef for juridisk seksjon i NITO, til e24.

Aarsand sier at noen arbeidsgivere gir en kompensasjon i form av ekstra lønn eller bonus til sine ansatte med slike avtaler, men at en arbeidstaker som oftest vil tjene mye mer på overtidsbetaling.

Å tilby nyutdannede stillinger uten overtidsbetaling kan i følge Arbeidstilsynet være ulovlig, da en slik stilling ofte krever lang erfaring og kompetanse fordi du blir satt til å styre arbeidstider selv. Dette kan ofte føre til at en «fersk» ansatt, med liten erfaring med slikt selvstendig arbeid, jobber ulovlig mange arbeidstider uten overtidsbetaling. Det har vært en rekke saker opp i lagmannsretten, der ansatte har vunnet frem og fått etterbetalt overtid.

Advokat og leder av juridisk kontor i Tekna Anne Cathrine Hunstad mener nyutdannede må bli flinkere til å ta opp dette i kontrakten, før de signerer en arbeidsavtale. Det har nemlig blitt vanskeligere for arbeidstakere å klage inn en tvist om urimelig overtid til Arbeidstilsynet. Da denne muligheten ble fjernet ved lov i 2005, må en arbeidstaker nå bringe saken sin inn for rettsapparatet for en mulig løsning, og mange arbeidstakere velger å ikke gå så langt.

- (...) det må være mulig å bringe en tvist om rett til overtid eller ikke inn for tvisteløsningsnemnda. Der behandles det spørsmål som rett til deltid og rett til utdannelsespermisjon, sier Hunstad til e24.


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger