(KarriereStart.no):

Julen nærmer seg, og mange ser frem til en større lønnsutbetaling enn resten av året, da det kun skal trekkes halv skatt av lønnen før jul. Bestemmelsen sier egentlig at man har fritak for skattetrekk for en halv måned før jul, men i praksis er det vanlig å gjennomføre halvt skattetrekk for en hel månedslønn. Tidligere år har loven sagt at dette skal gjelde for desemberlønnen, men fra og med 2016 kan arbeidsgivere velge å gjennomføre halvt skattetrekk enten i november eller i desember.

 

Endringen gjaldt i første omgang bare for månedslønte, men med virkning fra 1. november 2016 kom det en endring i Skattebetalingsforskriften som også omfatter dem som har timelønn, samt de som får lønnsutbetaling hver 14. dag eller med andre utbetalingsintervaller.

 

Men det er likevel noen forskjeller på hvordan dette skal gjøres i praksis, avhengig av hvilken type avlønning man har.

 

LES OGSÅ: Julegaven fra jobben kan være skattepliktig

 

Forskjell på lønnsintervallene

Arbeidstakere som har månedslønn skal få fritak for forskuddstrekk i lønn eller godtgjørelse gjennomføres i første halvdel av desember eller siste halvdel av november.


 

For arbeidstakere med time-, dag- eller ukelønn skal fritaket gjennomføres for to uker i siste halvdel av november, eller siste uke i november og første uke i desember.

 

Arbeidstakere med 14-dagerslønn skal få fritaket gjennomført ved siste utbetaling i november, eller første utbetaling i desember.

 

LES OGSÅ: Dette er statens lønnstrinn for 2016

 

Hva med tilleggene?

Fritaket for forskuddstrekk gjelder ikke kun den ordinære lønnsutbetalingen før jul. Fritaket omfatter også akkordoverskudd, overtidsgodtgjørelse og lignende tilleggsytelser, som blir avregnet sammen med annen lønn for tidsrommet. Dette gjelder også dersom tilleggsytelsen er opptjent i et annet tidsrom.

 

Man må derimot merke seg at den samlede godtgjørelsen ikke overstiger arbeidstakerens gjennomsnittsfortjeneste hos arbeidsgiver tidligere i året. Man kan for eksempel ikke samle opp alle overtidstimene gjennom året og få disse utbetalt med halvt skattetrekk i november eller desember. Arbeidsgiver må da trekke full skatt på denne tilleggsytelsen.


 

LES OGSÅ: Slik forhandler du høyere lønn

 

Et "smutthull" som kan straffe seg

Det ligger i teorien åpent for at ansatte som slutter eller begynner i månedsskifte november/desember kan benytte seg av halv skatt hos to ulike arbeidsgivere. Men dette er noe som vil straffe seg den dagen man skal gå igjennom selvangivelsen. Dersom den tidligere arbeidsgiveren trekker halv skatt i november, og den nye arbeidsgiveren gjennomfører halvt skattetrekk i desember, vil arbeidstakeren trekkes for lite skatt i løpet av året. Dette vil kunne resultere i baksmell på skatten.

 

(Kilde: Sticos)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger