(KarriereStart.no): 

Ferieloven sier at at du har rett på 25 virkedager ferie i løpet av ett år. Dette inkluderer også lørdager, siden det kun er søndager og helligdager som ikke regnes som virkedager. I praksis utgjøre dette til sammen fire uker og én dag.

 

Mange har også rett til ekstra ferie gjennom tariffavtaler eller personlige arbeidsavtaler. I tariffoppgjøret 2000/2001 var det mange arbeidstakere som fikk innvilget en femte ferieuke. Denne ekstra uken er en del av lønnsoppgjøret, og ikke en del av Ferieloven. I det samme oppgjøret fikk mange også en økning i feriepengesatsen fra 10,2 prosent til 12 prosent.

 

LES OGSÅ: Dette er fridagene i mai 2015

 

Rett og plikt til ferie

Arbeidstakere har både rett og plikt til å avvikle full ferie - også når du skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver er også pliktig å sørge for at arbeidstakerne avvikler full ferie.

 

Dersom feriepengene som er opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien, kan arbeidstaker likevel nekte å ta ferie. Det er imidlertid ikke rom for å nekte ferie dersom virksomheten må stanse driften helt eller delvis som en konsekvens av ferieavviklingen.

 

Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie, og kan medføre erstatningsplikt, ifølge Arbeidstilsynet.

 

LES OGSÅ: Dette har du krav på dersom du blir syk i ferien

 

Tidspunkt for ferieavviklingen

Ifølge Ferieloven har du også rett på å få tre uker sammenhengende ferie i løpet av perioden 1. juni til 30. september. Det er opp til arbeidsgiver om du kan få lengre sammenhengende ferie enn dette.

 

Jens Kristian Johansen, partner i advokatfirmaet Grette, anbefaler arbeidsgivere å være tidlig ute med å planlegge ferieavviklingen.

 

- Det er nå i april avtaler om avvikling av sommerferien normalt bør gjøres. Hovedregelen er at dette skal avklares minst to måneder på forhånd, så ferie i juli bør være plottet inn før 1. mai, sier han i en pressemelding.

 

Hvis du har avtalt ferie med arbeidsgiver er dette bindende for begge parter. Det er ikke uvanlig at bedrifter opererer med såkalte ferielister, hvor de ansatte skriver opp når de ønsker ferie. Dette skal så drøftes mellom arbeidsgiveren og arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom det ikke oppnås enighet mellom partene, sier Ferieloven at det er arbeidsgiver som får det siste ordet.

 

Arbeidstaker kan likevel kreve å få tre ukers sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni til 30. september.

 

Arbeidstakere har ikke krav på å kunne dele opp ferien i enkeltdager dersom dette ikke er avtalt med arbeidsgiver. Hvis din vanlige arbeidstid for eksempel er tre dager i den uken du tar ferie, har du dermed brukt én hel ferieuke - og ikke tre feriedager.

 

SE VIDEO: Dette bør du forhandle om i arbeidskontrakten

 

Overføring av ferie

Dersom all lovbestemt ferie ikke er avviklet i løpet av ferieåret, skal dette overføres til påfølgende ferieår. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende år. Dette gjelder også dersom overføring av ferie begrunnes med arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon, ifølge Arbeidstilsynet.

 

Eneste mulighet for å få ut feriepengene for ferie som ikke er avviklet, er hvis arbeidsforholdet opphører.

 

LES OGSÅ: Feriejobbing kan være helseskadelig

 

Når du er ny i jobben

Selv om du har begynt i en ny jobb har du både rett og plikt til å avvikle ferie. Dette forutsetter at du ikke har avviklet full ferie hos din tidligere arbeidsgiver.

 

Din nye arbeidsgiver kan derimot ikke kreve at du tar ferie dersom du ikke har opptjent feriepenger forhenværende år.

 

Arbeidstakere som tiltrer i en ny jobb senest 30. september i ferieåret kan kreve full ferie, altså 25 virkedager, innen utløpet av samme år. For å kunne kreve tre ukers sammenhengende ferie i hovedferieperioden 1. juni - 30. september, må man ha tiltrådt innen 15. august i det samme ferieåret. Dersom man begynner i ny jobb etter 30. september, har man krav på minst én uke ferie samme år.

 

(Kilder: Lovdata.no, Arbeidstilsynet.no)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger