(KarriereStart.no):

Når man bytter jobb, eller har jobbet lenge i samme bedrift, er det naturlig å forhandle om lønn. Men det mange glemmer i forhandlingene er at frynsegoder også kan ha en vesentlig verdi i seg selv. Det å få dekket PC og nettbrett til hjemmebruk, briller, månedlige treningsutgifter eller tilskudd til barnehageplass kan til sammen utgjøre mange tusen i løpet av ett år.

 

Så hvis forhandlingene går i lås, og sjefen ikke kan eller vil innfri lønnskravet ditt, kan du be om frynsegoder i stedet. Det er enklere for sjefen å si ja til dette, da arbeidsgiver slipper arbeidsgiveravgift på de skattefrie frynsegodene. I tillegg må man tross alt skatte av lønnsøkningen, så en skattefri naturalytelse av samme verdi vil i utgangspunktet være mer lønnsomt. Samtidig må man huske at skattefrie frynsegoder hverken gir opptjening av pensjon eller feriepenger, og det inngår heller ikke i sykepengegrunnlaget.

 

Men hvilke frynsegoder kan man be om? Her er en oversikt over noen av de mest populære skattefrie frynsegodene.


 

Trening og bedriftsidrettslag

Dersom alle eller en stor del av ansatte får tilbud om medlemskap i et helsestudio, kan dette dekkes av arbeidsgiver uten fordelsbeskatning. Arbeidsgiver kan eksempelvis kjøpe inn et tilstrekkelig antall medlemskort, eller betale en fastsatt sum for at alle ansatte skal få trene ved det aktuelle helsestudioet. Individuelle medlemskap i helsestudio er skattepliktig, selv om alle ansatte får tilbudet.

 

Trimrom i tilknytning til arbeidsplassen er alltid skattefritt, også når det inkluderer innleide instruktører.

 

Ansatte skal ikke fordelsbeskattes hvis arbeidsgiver dekker kostnader til driften av et bedriftsidrettslag. Dette innebærer alle utgifter knyttet til tiltaket, for eksempel til treningsutstyr, leie av bane, gjennomføring av trening og kamper, og medlemskontigenter. Dekking av utgifter til andre trimarrangementer er bare skattefritt hvis de inngår i et felles arrangement for alle eller en stor del av de ansatte.


 

LES OGSÅ: Slik forhandler du høyere lønn

 

Gratis aviser

I utgangspunktet er arbeidsgivers dekning av avisabonnementer skattepliktig. Unntaket er hvis den ansatte har et behov for aviser i forbindelse med stillingen, og får flere gratis aviser av arbeidsgiver. Da skal den ansatte kun beskattes for ett av abonnementene.

 

Hvis den ansatte selv betaler for et avisabonnement, blir det ikke fordelsbeskatning hvis arbeidsgiver betaler for flere abonnement ut over dette. Her gjelder også kravet om et "særlig informasjonsbehov i yrket".

 

Bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgiver kan dekke helsetiltak i virksomheten i form av bedriftshelsetjeneste uten at de ansatte fordelsbeskattes.

 

LES OGSÅ: Sjekk gjennomsnittslønnen for over 300 yrker

 

Gaver

I utgangspunktet er gaver til ansatte skattepliktige, men det finnes noen unntak i tilfellene hvor gavene er innenfor rammer og beløpsgrenser etter skattelovens § 5-15-1:

 

Man kan for eksempel motta en skattefri gave når man har jobbet i bedriften i 25, 40, 50 eller 60 år, så lenge verdien av gaven ikke overstiger 8.000 kroner. Den berømte gullklokka med inskripsjon, som ofte gis etter lang og tro tjeneste, har en verdiramme på inntil 12.000 kroner.

 

Dersom man har gitt forslag til forbedringer av organisasjonen og arbeidsmetoder i virksomheten, kan man premieres med en gave til en verdi på 2.500 kroner.

 

Man kan også motta skattefri gave på inntil 4.500 kroner dersom bedriften fyller 50 år, eller et antall år som er delelig med 50.

 

Arbeidsgiver kan også gi en gave til en verdi av inntil 3.000 ved disse anledningene:

  • Når bedriften fyller 25 år, eller et antall år som er delelig med 25
  • Når ansatte gifter seg, eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år
  • Når den ansatte går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst ti år i bedriften

 

Andre gaver til de ansatte, som for eksempel julegaver, kan ha en verdi av inntil 1.000 kroner per år. Dette avhenger av at arbeidsgiver ikke krever fradrag for kostnaden.


 

Samtlige av gavene som er nevnt over er kun skattefrie dersom det foreligger en generell ordning for slike gaver i bedriften, og at gaven ikke består av penger. Gavekort som ikke kan veksles inn i penger godtas også.

 

LES OGSÅ: Dette er statens lønnstrinn for 2017

 

Rimelige velferdstiltak

Frynsegoder som kan anses som rimelige velferdstiltak for alle eller en betydelig del av de ansatte, er ikke skattepliktige. Dette kan for eksempel være felles tilstelninger, overtidsmat eller sosiale tiltak.

 

Kantine og overtidsmat

Fri kost er i utgangspunktet skattepliktig, og arbeidstakers bidrag skal i utgangspunktet kun dekke arbeidsgivers selvkost til råvarer. Men billig mat i kantinen på arbeidsplassen kan også regnes som et rimelig velferdstiltak, som nevnt over.

 

Når ansatte jobber overtid, der de har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer, kan arbeidsgiver betale for ett måltid skattefritt. Dekning av arbeidstakernes kostnader til overtidsmat er skattefri, men begrenset opp til Skattedirektoratets forskuddssats.

 

PC og nettbrett

Det er ikke uvanlig at arbeidsgivere tilbyr PC eller nettbrett til sine ansatte som en frynsegode. Men, for at dette skal være skattefritt, må det defineres som et utlån. Altså at arbeidsgiver/bedriften står som eier, selv om arbeidstakeren disponerer utstyret som om det var ens eget. En annen betingelse for å unngå beskatning er at utlånet begrunnes med at det er nødvendig for å gjennomføre jobben. Det vil si om man skulle slumpe til å sjekke jobbmailen hjemmefra innimellom.

 

Personalrabatter

Man kan motta skattefri personalrabatt på virksomhetens egenproduserte varer eller varer som omsettes i virksomheten. Dette avhenger av at rabatten anses som rimelig, samt at uttaket av varer ikke overstiger det som er normalt privat forbruk.

 

LES OGSÅ: Vi er dårligst på å sjekke lønn og pensjonsfordeler

 

Tilskudd til barnehage

Dersom virksomheten har bedriftsbarnehage, kan arbeidsgiver dekke utgifter for arbeidstaker. Betingelsen for dette er at arbeidsgiver disponerer plassene til bruk for sine ansatte gjennom innskudd eller eierandel i barnehagen, og dermed også har innflytelse på barnehagedriften.

 

Tilskudd til annen barnehage er begrenset til 3.000 kroner per måned per barnehageplass. Her er betingelsen at den ansatte betaler tilsvarende maksimalpris i henhold til bestemmelser om maksimalgrense i barnehageloven.

 

Avgift for betalingskort

Arbeidstakere som har bruk for et betalingskort i arbeidssammenheng, som for eksempel ved reiser og jobblunsjer, kan få dekket årsavgiften for kortet skattefritt av arbeidsgiver. Dette forutsetter at privat bruk av kortet ikke medfører ekstra kostnader for arbeidsgiveren.

 

Arbeidsklær

Dersom arbeidsgiver krever uniformering eller spesielle verneklær og stiller dette til disposisjon, er det ikke skattepliktig for arbeidstaker. Uniformer defineres ved at arbeidsantrekket har et enhetlig og uniformmessig preg, felles logo, at det er plikt til å bruke arbeidstøyet i arbeidstiden og at det er forbudt å bruke det privat. Verneklær gis til de ansatte når arbeidet med stor slitasje, smuss eller er nødvendig av hygieniske årsaker. Eksempler på dette kan være kjeledresser, regntøy og overtrekksfrakker. Andre arbeidsklær, som klær til butikkansatte, skal beskattes 100 prosent.

 

Røykeavvenningskurs

Dersom en ansatt ønsker å delta på et røykeavvenningskurs, kan arbeidsgiver dekke kursavgift uten at det fordelsbeskattes.

 

LES OGSÅ: Kvinner taper kampen om lederlønnen

 

Briller og synsundersøkelse

Et generelt brillebehov skal ikke dekkes av arbeidsgiver. Men dersom ansatte jobber foran en skjerm til daglig, kan de få databriller betalt av jobben. Dette forutsetter at de har behov for andre briller når de sitter foran en skjerm, enn dem de bruker til daglig. Slike briller er ikke skattepliktig for arbeidstaker dersom behovet er påvist av optiker eller lege.


 

Kostnaden til brillene har ingen spesifikk grense, men innfatningen skal være rimelig, i følge foreskriftene.

 

Arbeidstakerne som har en betydelig del av arbeidet foran en dataskjerm, skal få tilbud om undersøkelse av øyne og syn foretatt av en person med nødvendige kvalifikasjoner, i følge en forskrift til arbeidsmiljøloven.

 

Utgifter til flytting

Hvis man skal flytte i forbindelse med ny jobb, kan arbeidsgiver dekke flytteutgiftene skattefritt. Det gjelder til alle deler av flytteprosessen, som utgifter til leie av flyttebil, bruk av flyttemannskap, reiseutgifter, mat og overnatting.

 

Massasje

Siden massasje kan redusere sykefraværet, skal ikke dette beskattes når det dekkes av arbeidsgiver. Betingelsen er at massasjen må utføres på arbeidsplassen av en profesjonell massør.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger