(KarriereStart.no):

Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. I år har 6.633 medlemmer, hovedsakelig siviløkonomer og masterutdannede økonomer, svart på undersøkelsen.

 

Econas årlige lønnsundersøkelse viser at det spesielt er de ferske i arbeidslivet som opplever ekstra gode tider. I privat sektor har nyutdannede økonomer nå en gjennomsnittslønn på 458.000 kroner. Det er en oppgang på 9.000 kroner fra i fjor, og den største oppgangen i lønnsnivå siden 2012.

 

Les også: Vurderer du å studere økonomi? Les dette først!

 

I offentlig sektor er gjennomsnittslønnen for nyutdannede nå på 494.000 kroner, opp fra 476.000 kroner i 2016. Offentlig sektor har ikke tidligere stått høyt når nyutdannede økonomer skal velge sin første jobb.

 

– Det er ekstra hyggelig å se at flere nyutdannede økonomer nå velger offentlig sektor. Her trengs våre medlemmers kompetanse, og offentlig sektor har godt av å ha flere å velge i når ledere skal velges, sier administrerende direktør i Econa, Tom Bolstad.

 

Forskjellen i gjennomsnittslønn for nyutdannede i offentlig og privat sektor skyldes at noen nyutdannede over fylte 30 år i offentlig sektor har høyere gjennomsnittslønn. Tar man alle under 30 år, er snittlønn i offentlig sektor 461 000 kroner.


 

Størst lønnsvekst før fylte 30 år

Masterutdannede økonomer ansatt i privat sektor har i løpet av det seneste året hatt en personlig lønnsvekst på 5,3 prosent, opp fra 4,2 prosent mellom 2015 og 2016. Gjennomsnittlig grunnlønn i privat sektor er nå på 838.000 kroner. I offentlig sektor var den personlige lønnsveksten på 3,2 prosent, sammenlignet med 3 prosent mellom 2015 og 2016. Gjennomsnittslønnen i offentlig sektor er 690.000 kroner.


Både den relative og nominelle lønnsøkningen er størst tidlig i karrieren, og avtar gradvis desto eldre man blir. Ifølge undersøkelsen er den personlige lønnsveksten størst hos aldersgruppen 26–30 år.

 

Best lønn i shippingbransjen

Shipping er den bransjen som lønner best. Ved inkludering av prestasjonsbasert belønning og eventuell overtid var gjennomsnittsinntekten på 1.633.000 kroner i 2016. Til sammenlikning er gjennomsnittsinntekten for privat sektor inkludert alle tillegg 1.045.000 kroner for 2016. 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger