(KarriereStart.no):

I år er det 357.000 som skal levere skattemelding for næringsdrivende. Frem til nå er det 150.000 som har levert. Nytt i år er at de som ikke leverer innen fristen 31. mai, kan bli ilagt tvangsmulkt. Det vil si at du må betale et beløp for hver dag du ikke har levert.

 

– Levering av opplysninger til rett tid er viktig for å sikre riktig fastsetting av skatt. Hensikten med tvangsmulkt er å sikre korrekte og fullstendige opplysninger til Skatteetaten. Vi oppfordrer alle næringsdrivende til å levere skattemeldingen til rett tid, sier Helene Kruge, seksjonssjef i Skattedirektoratet.

 

38.000 næringsdrivende leverte ikke i fjor

Fakta om tvangsmulkten:

Tvangsmulkt er en løpende mulkt som øker for hver dag opplysningsplikten ikke er oppfylt.

 

For manglende levering av skattemelding for næringsdrivende er satsen et halvt rettsgebyr per dag. I 2017 er rettsgebyret 1049 kroner.

 

Maksgrensen er 50 rettsgebyr, det vil si 52 450 kroner.

 

Tvangsmulkten løper til:

  • opplysningene gis
  • skattemyndighetene fastsetter ved skjønn
  • maksimal beløpsgrense er nådd

I fjor ble flere enn 38.000 næringsdrivende skjønnslignet på grunn av manglende innlevering. Dette er omtrent 4 prosent av alle som mottok selvangivelse for næringsdrivende i fjor. Rundt 15.000 av disse var enkeltpersonsforetak og 23.000 var selskaper og deltakerlignende selskaper.

 

– Alle som har mottatt skattemelding for næringsdrivende må levere denne. Det gjelder også om du har avsluttet virksomheten din eller om du ikke ser på deg selv som næringsdrivende, for eksempel fordi du i tillegg har en arbeidsgiver. Som næringsdrivende kan du ikke benytte leveringsfritak. Alle må levere skattemeldingen, sier Kruge.


 

Enklere rapportering for småbedrifter

I fjor lanserte Skatteetaten næringsrapport skatt, en bedre og enklere leveringsløsning for dem som driver egen bedrift og gjør rapporteringen selv. Skatteetaten anslår at en av tre næringsdrivende kan bruke løsningen.

 

Næringsrapport skatt slår sammen ni av de mest brukte skjemaene for næringsdrivende til en rapport. Næringsdrivende med enkle skatteforhold, som tidligere har brukt disse skjemaene for rapportering, kan mest sannsynlig ta i bruk løsningen. I fjor brukte 45.000 næringsdrivende løsningen for å levere opplysninger fra sin virksomhet til Skatteetaten. 96 prosent av innsendingene var fra enkeltpersonsforetak og 4 prosent var fra små aksjeselskap (AS).


 


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger