(KarriereStart.no):

33 land i alle verdensdeler deltar i verdens største arbeidsmarkedsundersøkelse, Randstad Workmonitor. I årets fjerde kvartalsrapport kommer det frem at 48 prosent av de over 20.000 arbeidstagerne i privat sektor som deltar i undersøkelsen, forventer lønnsforhøyelse og bonus det kommende året.

 

Av de norske arbeidstakerne svarer 48 prosent at de forventer lønnsøkning i løpet av året, mens 47 prosent av svenskene og bare 29 prosent av danskene gjør det samme.

Camilla Grana, administrerende direktør for Randstad
i Norge (Foto: Randstad)

 

- Nordmenns forventninger til økt lønn og bonus er blitt redusert med 10 prosent siden samme periode i fjor. Selv om mange er vant med at lønnen justeres ved inngangen til året, har nok mange også fått justert sin realitetsorientering gjennom høstens globale, finansielle turbulens, sier Camilla Grana, administrerende direktør for Randstad i Norge, i en pressemelding.

 

Forventningene til en engangsutbetalt bonus ved årsslutt viser et helt annet bilde av skandinaviske holdninger og håp. Mens mer enn 80 prosent av arbeidstagerne i land som India, Argentina og Mexico forventer bonusutbetaling, ligger Norge, Sverige og Danmark desidert i bunnen i undersøkelsen.


 

Bare 27 prosent av de norske og svenske arbeidstagerne svarer at de forventer bonus for godt utført arbeid. Kun 22 prosent av danskene svarer det samme.

 

Camilla Grana forklarer at det skandinaviske lønnsnivået er generelt høyt, og at vi jobber med høye fastlønner og stadig mindre provisjonsbasert. Derfor mener hun også at forventningene til en bonus ved årets slutt mer moderate enn hos mange internasjonale kolleger.

 

- Forventninger til økt lønn og bonus henger også sammen med forventninger til landets økonomiske utvikling i året som kommer. I undersøkelsen går det frem at de skandinaviske landene er svært komfortable til landets økonomiske situasjon og utsikter: 68 prosent av danskene tror landets økonomiske situasjon forbedres i 2015, mens 57 prosent av svenskene og 52 prosent nordmenn tror på enda bedre tider for landet neste år. Forventningene i de skandinaviske landene ligger 10 prosent høyere enn i fjorårets undersøkelse, noe som er et positivt helsetegn for privat sektor, forteller Camilla Grana.

 

LES OGSÅ: Norge har verdens mest fornøyde ansatte

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger