(KarriereStart.no):

Økonomer og næringslivsledere spår en prisvekst på 2,6 prosent for varer og tjenester det neste året. De forventer en tilsvarende årslønnsvekst på 2,6 prosent, slik det også var i 2016. Det viser Norges Banks forventningsundersøkelse for de neste tolv månedene, som er utført av Epinion.

 

Arbeidslivsorganisasjonene mener prisveksten vil ligge på 2,7 prosent, mens lønnsveksten vil bli noe mindre, på 2,5 prosent.

 

Til sammenligning forventer husholdningene en høyere prisvekst (2,9 prosent), og en lavere lønns- og pensjonsvekst (2,0 prosent), altså det samme nivået de opplever at økningen har ligget på de siste tolv månedene.

 

Over halvparten av husholdningene (50,3 prosent) ser for seg at rentene på både innskudd og boliglån vil stige i 2017. Det er en økning på hele 31,9 prosentpoeng fra forrige kvartal. 40,3 prosent av husholdningene venter at innskudds- og lånerenter vil forbli uendret det kommende året, mens 5 prosent tror på rentenedgang.

 

Man ser en liten økning i antall næringslivsledere som forventer bedre lønnsomhet fra forrige kvartal. 32,3 prosent forventer å ha flere ansatte om tolv måneder, noe som tilsvarer en økning på 1,9 prosent fra forrige kvartal. 42,5 prosent av næringslivslederne tror antall ansatte vil være stabilt det kommende året, mens 23,8 prosent venter færre ansatte.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger