(KarriereStart.no):

Arbeidsmarkedsundersøkelsen ble gjennomført av Norges Handelshøyskole (NHH) i januar, blant 278 siviløkonomistudenter som avsluttet studiet sitt våren 2013.


Undersøkelsen viser ifølge Aftenposten at de mannlige siviløkonomene tjente i snitt 33.000 kroner mer enn kvinnene i sin første jobb etter studiet. Med bonus og frynsegoder fikk de rundt 10.000 kroner mer, noe som til sammen utgjør en differanse på rundt 40.000 kroner i startlønn.


Kvinner innenfor denne bransjen starter dermed sin karriere med 14 prosent mindre i lønn fra frynsegoder og bonuser, og en med startlønn som ligger 6 prosent lavere enn sine mannlige kollegaer.


Det er innen finans- og forsikringsbransjen forskjellene er størst, hvor kvinnene har 29 prosent lavere lønn enn menn.


De siste årene har kvinner begynt å konkurrere med menns lønn, men i fjor økte menn igjen forspranget og tjener nå 14 prosent mer i årslønn. Hovedårsaken er at flere kvinner jobber innenfor det offentlige og innen yrker med lavere lønnsgrunnlag.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger