(KarriereStart.no):

Kun 35 prosent av norske arbeidstagere har fokus på forfremmelser i jobben sin – den laveste svarprosenten av alle landene i verdens største arbeidsmarkedsundersøkelse, Randstad Workmonitor. Samtidig ligger vi helt på verdenstoppen blant de mest fornøyde arbeidstagerne, på delt førsteplass med Mexico.

 

På spørsmålet om man er villig til å skifte jobb for bedre karrieremuligheter, ligger norske og danske arbeidstagere helt i bunnen av skalaen. Mens over 90 prosent av respondentene i land som India, Mexico, Chile og Argentina svarer at de vil skifte jobb hvis karrieren får et hopp, svarer bare henholdsvis 48 og 46 prosent i Norge og Danmark «ja» på samme spørsmål.

 

- Den norske svarprosenten ligger godt under snittet (69 prosent) på verdensbasis. Her svarer også 75 prosent av alle som er spurt i undersøkelsen at de vil skifte jobb hvis lønna er bedre. Også på dette området ligger Norge under snittet, forteller Camilla Grana, administrerende direktør for Randstad i Norge.

 

Bruker lønnsøkning som motivasjon

To av tre nordmenn (65 prosent) bruker lønnsøkning som motivasjon for å skifte jobb, mens henholdsvis 70 og 54 prosent av svensker og dansker sier det samme.

 

- Generelt ser vi av undersøkelsen at arbeidstagere i nord-vest Europa, og spesielt de eldre aldersgruppene, er mer lojale overfor arbeidsgiveren, og mindre villige til å skifte jobb for mer penger, bedre karrieremuligheter eller en jobb tilpasset deres utdannelse, sier Grana.

 

Halvparten av nordmennene sier de vil skifte jobb hvis de finner arbeid som er enda bedre tilpasset deres utdannelse. Også her ligger vi sammen med svenske og danske kolleger i den nedre delen av den internasjonale skalaen. Dessuten viser undersøkelsen at bare én av tre nordmenn mener den første jobben bestemmer resten av yrkeskarrieren. Hele 64 prosent av oss er av den oppfatning at vi kan skifte karriere når som helst i yrkeskarrieren.

 

- Vi nordmenn er nok mer uredde og åpne for å lukte på nye jobber i andre bransjer, enn i en del andre land. Eksempelvis er vi mye mer åpne for dette enn svenskene, sier Camilla Grana.

 

Dette svarte nordmenn i undersøkelsen

Vil bytte jobb hvis lønnen er bedre:

65 % av norske arbeidstakere er enig

 

Den første jobben bestemmer resten av yrkeskarrieren:

29 % av norske arbeidstakere er enig

 

Du kan skifte yrkeskarriere når som helst

64 % av norske arbeidstakere er enig

 

Vil skifte jobb hvis den passer bedre til utdannelsen

50 % av norske arbeidstakere er enig

 

(Kilde: Randstad Workmonitor)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger