(KarriereStart.no)

I kveld, tirsdag 14. mars, har partene kommet til enighet i årets lønnsoppgjør.

 

– Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat vi som fellesskap kan akseptere. For oss var det viktig å oppnå enighet, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

 

Det er gitt et generelt tillegg på 50 øre til alle. I tillegg er det gitt et lavlønnstillegg på 1,50 kroner til de som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det er den samlede kostnadsveksten som er avgjørende for hvorvidt det er rom for lokale tillegg, skriver NHO i en pressemelding.

 

– Med så høye lavlønnstillegg, vil det for flere bedrifter være lite rom for lokale lønnstillegg. Spesielt innen reiseliv er dette krevende da partene for første gang skal gjennomføre lokale forhandlinger, sier Skogen Lund.

 

LES OGSÅ: Slik forhandler du deg til høyere lønn

 

Dette utgjør tilleggene i praksis

LO-leder Gerd Kristiansen kaller resultatet et solidarisk oppgjør.

FOTO: Trond Isaksen

Forhandlingsresultatet innebærer at alle de som omfattes av oppgjøret, får et generelt tillegg på 1000 kroner i året.

 

For LO- og YS-medlemmer som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si med en gjennomsnittlig årslønn på kr 407 265 eller mindre, vil det i tillegg bli gitt et tillegg på 2 900 kroner. Totalt utgjør dette 3 900 kroner.


 

Godt over halvparten av medlemmene som får lavlønnstillegget, er kvinner. Mens kvinneandelen av alle som er omfattet av oppgjøret, er rundt 24 prosent. Oppgjøret har dermed en klar lav- og likelønnsprofil, skriver LO i en pressemelding.

 

LES OGSÅ: Så mye vil lønnen din øke i 2017

 

– Et solidarisk oppgjør

LO-leder Gerd Kristiansen uttrykker at LO er fornøyde med årets lønnsoppgjør.

 

– Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier hun i en pressemelding.

 

Nå forventer Kristiansen reelle lokale forhandlinger, der det er rom for det. Hun legger også til at de har vist ansvarlighet i en situasjon med rekordhøy ledighet.

 

– Dette er et oppgjør som tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon. Nå forventer vi at andre grupper, ikke minst toppledere og eiere, utviser samme ansvarlighet, og at myndighetene gjennom sin politikk ikke ytterligere forsterker forskjellene i samfunnet.


 

LES OGSÅ: Kvinner taper i kampen om lederlønnen

 

Lavere lønnsøkning enn hos konkurrentene

NHO skriver at norske arbeidstakere skal ha en anstendig lønn, men at bedriftene samtidig avhengige av å selge det de produserer. Dersom varene og tjenestene blir for dyre får de ikke solgt dem, noe som kan resultere i færre arbeidsplasser i Norge.

 

– Lønningene i Norge er blant de høyeste i Europa. Derfor må lønnsøkningen her hjemme være lavere enn de landene vi konkurrerer med. Det håper vi å få til i år, sier Skogen Lund.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger

 

Fakta om lønnsoppgjøret:
  • Oppgjøret omfatter rundt 170 000 LO-medlemmer og 16 500 YS-medlemmer i privat sektor.
  • Totalt vil om lag 20 prosent av disse arbeidstakerne få lavlønnstillegg. Halvparten av disse er kvinner.
  • Rammen på oppgjøret med både LO og YS er beregnet til 2,4 prosent.
  • Tilleggene gis med virkning fra 1. april.

 

(Kilde: NTB)