(Karrierestart.no):

Ferieavvikling, spesielt for nyansatte, kan by på utfordringer. Kanskje du har lagt reiseplaner allerede før ansettelsen ble en realitet, og opplever nå at arbeidsgiver setter foten ned. Hvilke rettigheter har du egentlig, og i hvilken grad kan arbeidsgiver styre når du skal få ferie?

 

Som arbeidstaker har du rett på 25 virkedager ferie i året. Arbeidsgiver er pliktig til å sørge for at arbeidstaker får dette, og har styringsrett på når og hvordan dette skal foregå, men som arbeidstaker kan du også være med på avgjørelsen. Arbeidsgiver og arbeidstaker (eventuelt tillitsvalgt) avgjør sammen når ferie skal tas ut, men arbeidsgiver har det siste ordet dersom man ikke blir enige. Arbeidstaker skal etter loven få beskjed om når ferien kan tas ut to måneder i forveien.

 

Man er også normalt pliktig til å ta ut ferie. Unntaket er ved sykdom, permisjon, eller dersom man ikke har opptjent feriepenger. Hvorvidt du er nyansatt i nåværende stilling har ikke noe å si: Det som er avgjørende er om du var i arbeid i fjor, siden feriepengene beregnes utfra forrige års inntekt. Hvis du for eksempel var student eller arbeidsledig i fjor, er du ikke pliktig til å avvikle full ferie.


 

- Du kan ikke pålegges å avvikle ferie hvis du ikke har noe å leve av, forteller advokaten.

 

LES OGSÅ: Dette har du krav på hvis du blir syk i ferien

 

Det hender iblant at arbeidsgiver og arbeidstaker sammen avtaler at arbeidstaker tar ut redusert eller ingen ferie. Dette er ikke lovlig. For arbeidstaker får det ikke juridiske konsekvenser, men arbeidsgiver kan bli holdt erstatningspliktig. Kastet kjenner ikke til eksempler der en arbeidsgiver har blitt straffet for dette, men påpeker at det er en juridisk plikt her.

 

Å gå den andre veien, å gi mer ferie, er både lovlig og vanlig. Mange bedrifter følger en tariffavtale som inkluderer en ekstra ferieuke, og andre gir denne ekstra uken på eget initiativ.


 

- Vi antar noen arbeidsgivere frykter at de ansatte organiserer seg og krever tariffavtale hvis de ikke får fem ukers ferie.

 

Hovedferien

Selv om det er arbeidsgiver som i utgangspunktet avgjør når ferien skal avvikles, står man ikke arbeidsgiver helt fritt til å velge: Det er rammer man må forholde seg. Først og fremst har man krav på tre uker (18 virkedager) sammenhengende ferie i hovedferieperioden, mellom 1. juni og 30. september. Dersom man ikke blir enige om nøyaktig hvilke tre uker, er det arbeidsgiver som bestemmer. Merk imidlertid at man ikke er pliktig til avvikle ferien i denne perioden. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige, kan man fint flytte den til et annet tidspunkt.

 

Men hva om du ble ansatt på slutten av sommeren? Hvis du tiltrådte i stillingen etter 15. august, har rett på full ferietid, men du kan ikke kreve tre uker i hovedferieperioden. Hvis du ble ansatt etter 30. september, har du kun krav på seks virkedager ferie.

 

Restferien

Når det gjelder de resterende syv feriedagene, kan du ikke kreve å få disse når du vil. Dette bestemmer arbeidsgiver. På den annen side kan du kreve at denne restferien skal avvikles samlet. Det er selvsagt lov å dele opp dette dersom du og arbeidsgiver blir enige om det, men som arbeidstaker kan du motsette deg dette om du ønsker en sammenhengende uke fri.

 

Dersom du har tatt ut mindre ferie i hovedferieperioden, og kanskje har to uker restferie, kan du ikke kreve å få dette sammenhengende, men det er vanlig at man kan få dette som to bolker på én sammenhengende uke.

 

Kan arbeidsgiver flytte ferien?

Ja, i utgangspunktet er dette mulig, men kun dersom det skjer noe uforutsett som medfører at arbeidstaker må møte opp på jobb. Her påpeker imidlertid Kastet at dersom man for eksempel har bestilt en sydenferie, og ikke får refundert utgiftene i forbindelse med dette, er arbeidsgiver erstatningspliktig.


 

Fortsatt ting du lurer på angående dine rettigheter innenfor ferieavvikling? Lovdata har hele regelverket.

 

(Kilde: lovdata.no)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger