(Karrierestart.no):

For en arbeidstaker er det å bli avskjediget noe av det mest opprivende man kan bli utsatt for. Avskjed innebærer at arbeidsforholdet blir avsluttet, og at man må gå på dagen. Man får ingen etterlønn, ingen kompensasjon. På godt norsk: Man har fått sparken. Ikke bare kan dette få alvorlige økonomiske konsekvenser, men det kan også føre til sosiale utfordringer, samt gjøre det vanskeligere å finne ny jobb. Så når har egentlig arbeidsgiver lov til å benytte seg av et så dramatisk tiltak, og hva gjør du når du som arbeidstaker mottar en slik beskjed?

 

Når kan man bli avskjediget?

Norske arbeidstakere er godt beskyttet i loven, og en arbeidsgiver kan ikke bare gi sine ansatte sparken når han eller hun føler for det. Dersom du får beskjed om at du har blitt, eller er i ferd med å bli, avskjediget, må du først og fremst vurdere om arbeidsgiver faktisk har lov til å gjøre dette. Dessverre er det arbeidsgivere som, enten gjennom uvitenhet eller rett og slett en vilje til å vri litt på regelverket, benytter seg av avskjedighet uten dekning i loven.


 

For at en arbeidsgiver skal kunne avskjedige en ansatt, må det ha forekommet et “grovt pliktbrudd eller annet mislighold” av arbeidsavtalen. Dette kan for eksempel innebære trakassering av kolleger eller kunder, gjentatt ugyldig fravær fra arbeidsplassen, eller å møte opp beruset på jobb. Ifølge arbeidsrettsadvokat Eivind Arntsen ved Dalan Advokatfirma, er underslag det klassiske eksempelet på et slikt pliktbrudd.

 

LES MER: Dette er dine rettigheter ved oppsigelse

 

Krav til arbeidsgiver

I tillegg til at årsaken må være alvorlig, stilles det også formkrav til selve avskjedsbrevet. Først og fremst må det faktisk være et brev, altså en skriftlig beskjed om avskjedigelsen. Lovdata opplyser om at følgende opplysninger må være med i brevet:


 

  • arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål
  • retten til å fortsette i stillingen dersom avskjeden finnes ugyldig, eller dersom retten bestemmer det
  • frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å få fortsette i stillingen
  • hvem som er arbeidsgiver og rett sattsøkt i en eventuell tvist
  • dersom avskjeden er begrunnet i bedriftens virksomhet, skal dette også opplyses om

 

Dersom ett eller flere av disse kravene ikke er oppfylt, er avskjeden ugyldig.

 

Forhandlinger

Hvis man som arbeidstaker mener man har fått en urettmessig avskjed, kan man be om forhandlinger, og dette må gjøres innen to uker fra mottatt beskjed. Dersom forhandlingene ikke fører frem, og arbeidsgiver står på sitt, har man åtte uker på å reise søksmål.

 

Eivind Arntsen forteller at ettersom avskjed er en såpass alvorlig reaksjonsform, er den mye mindre vanlig enn oppsigelse; anslagsvis vil det forekomme ni oppsigelser for hver avskjed. Når en arbeidstaker mottar en avskjed, er det også svært vanlig at vedkommende vil velge å bestride den.

 

- Hvis man mener at en avskjed er uberettiget, er det helt naturlig å konsultere advokat. Hvor tung prosessen vil være avhenger av mange forhold, men arbeidsgiver må ha svært gode grunner og bevis for en avskjed.

 

Samtidig forteller han at konflikter rundt oppsigelse og avskjed sjelden havner i retten, da de aller fleste inngår et forlik på et tidligere stadium.

 

Fri rettshjelp

Ikke alle arbeidstakere har økonomi til å betale for advokathjelp hvis de har blitt avskjediget, men det er ikke dermed sagt at man bare må akseptere situasjonen.


 

- Hvis man ønsker å ta en sak til retten, men ikke har råd, kan man i mange tilfeller få fri rettshjelp. Her gjelder det visse krav til (lav) inntekt og formue. En advokat kan vurdere din situasjon opp mot reglene om fri sakførsel, forteller Arntsen.

 

Dersom man er enslig, er det en inntektsgrense på 246 000 for å kunne kvalifisere til fri rettshjelp. For samboende eller gifte, må husstanden ha en samlet inntekt på under 369 000. Man vil også måtte dekke en egenandel.

 

Det er selvsagt også mulig å føre saken selv, men Arntsen fraråder dette på det sterkeste:

 

- Man kan eventuelt også være selvprosederende, men det anbefales ikke - juss og prosedyre er et fag, og man må vite hva man driver med. Husk at det er en reell risiko for å tape en sak, og da kan man bli iømt motpartens omkostninger. Det er derfor viktig å vurdere faktum og juss nøye og samvittighetsfullt ved oppsigelse og avskjed.

 

Etter avskjeden

Uansett utfall av forhandlinger: Dersom arbeidsforholdet er over, må arbeidstaker se seg om etter en ny jobb. Man har fortsatt krav på en attest, men ettersom arbeidsgiver kan opplyse i attesten at arbeidstaker ble avskjediget, har den nok svært liten verdi i jobbsøking fremover. Leder vil nok heller ikke være noen god referanse, men kanskje har man en kollega som kan stille opp.

 

(Kilder: lovdata.no, sivilrett.no)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger  

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger