(KarriereStart.no):

Alle arbeidstakere som slutter i en stilling etter etter lovlig oppsigelse har krav på en skriftlig attest fra arbeidsgiver. Dette gjelder både når man selv sier opp stillingen – og når man blir sagt opp av arbeidsgiver, og arbeider ut oppsigelsestiden eller frem til man blir fritatt for arbeidsplikten.

 

Når man blir avskjediget, altså får god gammeldags sparken, har man også krav på attest. Men da kan arbeidsgiver opplyse i attesten at arbeidstakeren er avskjediget, uten nærmere begrunnelse. Dette kommer frem av arbeidsmiljøloven.

 

Det eneste tilfellet hvor man ikke har krav på attest, er hvis man forsvinner fra arbeidsplassen uten gyldig grunn, såkalt «fantegåing».

 

SE VIDEO: Dine rettigheter ved oppsigelse og avskjedigelse

 

Dette skal attesten inneholde

Ifølge arbeidsmiljøloven skal en attest minimum inneholde følgende:

  • Arbeidstakers navn
  • Arbeidstakers fødselsdato
  • Hva arbeidet har bestått i
  • Arbeidsforholdets varighet (start- og sluttdato)

 

LES OGSÅ: Nedbemanning – hvem må gå først?

 

Utfyllende attest

Selv om de overnevnte punktene er definert som minimumsinnhold, er det imidlertid vanlig med en mer utfyllende attest. Faktisk har arbeidstaker rett til å kreve en mer utførlig attest dersom dette er vanlig praksis i arbeidsforholdet, og dersom annet ikke er fastsatt i en tariffavtale.

 

I en utfyllende attest bør beskrivelsen av arbeidsoppgavene gi leseren et realistisk bilde av arbeidsoppgavene og rollene som arbeidstakeren hadde på arbeidsplassen.

 

Spesielt når det gjelder opplysninger om hva slags arbeid arbeidstakeren har utført, må det i alle tilfelle stilles det krav at attesten gir et bilde av vedkommendes arbeidsoppgaver som går ut over en gjengivelse av vedkommendes tittel.

 

LES OGSÅ: Slutte i jobben? Slik gjør du en veloverveid beslutning

 

Dette skal den ikke inneholde

Arbeidsgiver kan ikke sette inn opplysninger som er egnet til å sverte eller sjikanere arbeidstaker. Arbeidsgiver kan heller ikke gi opplysninger om den ansattes fravær pga. egen eller barns sykdom. Begrunnelsen for dette er at verdien av sluttattesten ikke skal reduseres ved at det inntas opplysninger som kan være belastende for arbeidstaker. Arbeidsgiver kan videre bli erstatningsansvarlig om attesten inneholder uriktige opplysninger som kan være til gunst eller ugunst for arbeidstaker.

 

For virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan det være avtale særregler om hva attesten skal inneholde.

 

(Kilder: arbeidsmiljoloven.com, juristforbundet.no)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger