(KarriereStart.no):

I PR- og kommunikasjonsbransjen er bruken av ulønnede praktikanter utbredt – og omstridt. Men anvendelse av praktikanter har de siste årene også spredd seg til andre bransjer. Dagsavisen har skrevet om desperate medisinstudenter som jobber gratis for å sikre seg jobb i fremtiden. Dagens Næringsliv (DN) meldte at økonomistudenter står i kø for å få jobbe gratis. Nå som oljekrisen er en reell virkelighet vender også flere arbeidsledige ingeniører seg mot praktikantstillinger, bare for å få en fot innenfor igjen. StudentTorget har snakket med flere rekrutterere om bruken av praktikantstillinger.


Få en fot innenfor…

I fjor skrev Aftenposten om studenter som ikke fikk praktikantjobber fordi de manglet erfaring. Ikke bare finner ferdig utdannede og overkvalifiserte kandidater seg i å jobbe gratis, de tilbyr seg det. VG skrev tidligere i år om IT- og logistikkonsulenten Thomas Bolme (38), som hadde 12 års erfaring som innleid konsulent, før han ble arbeidsledig da oljekrisen ble et faktum. Bolme hadde de to siste årene sendt ut over tusen jobbsøknader. Han var en av mange ferdigutdannede og arbeidsledige som i desperate forsøk på å finne jobb, tilbød seg å jobbe gratis.


 

Som arbeidsledig må man ta hensyn til problemstillingen rundt det å gå ledig for lenge. Dette kan føre til opphold i karriereløpet ditt, noe som kan gjøre det vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet igjen. Arbeidsledige i en del bransjer, har nådd det punktet at de heller jobber gratis, enn å ikke jobbe i det hele tatt. Men er gratisarbeid positivt?

 

LES OGSÅ: Hold hodet over vann som nyutdannet arbeidsledig

 

Inngangsport til jobbmarkedet

E24s jobbekspert Svànung Bergland, mener at gratisarbeid ikke trenger å se bra ut på CV-en. Hun stiller seg ekstra skeptisk til om ulønnet arbeid vil tilføre verdi dersom det dreier seg om en høyt kvalifisert kandidat. Bergland hevder at disse kandidatene hverken antas å være villig til å jobbe gratis, eller ha større problemer med å skaffe seg lønnet arbeid. Hun mener at det da må forventes at en profesjonell rekrutterer stiller spørsmål ved dette, både i intervjuer og til referanser. 

Anne-Stine Talseth, direktør for marked og kommunikasjonsansvarlig ved Adecco, mener at ubetalte praktikantstillinger må være i tilknytting til enten studier, eller være klart avgrenset i en tidsperiode. 

FOTO: Adecco

 

Ifølge rekrutteringsansvarlige innenfor ulike bransjer, er praktikantstillinger en god måte å opparbeide seg relevant arbeidserfaring. Direktør for marked og kommunikasjon i Adecco, Anne-Stine Talseth, forteller at nyutdannede er en av deres største kandidatgrupper. Hun oppfordrer sine kandidater til å få relevant arbeidserfaring med praktikantstillinger, og mener at slike stillinger gjerne er lagt opp for nyutdannede.


 

-Vi oppfordrer både studenter og nyutdannede til å få masse variert praktisk erfaring! Dette er det viktigste når man søker jobb. Dersom du har gjort en god jobb, og har en god referanse som praktikant, burde ikke dette telle negativt inn for senere arbeid. Mange synes det er vanskelig å få den første jobben, og oppsøker derfor praksisplasser for å få relevant erfaring. Jeg synes ikke man skal straffe nyutdannede for å velge praktikantstillinger, forteller Talseth.


Hun vektlegger at det er viktig å vurdere alle muligheter som kan gi relevant arbeidserfaring, og som kan hjelpe deg å komme inn på arbeidsmarkedet.

 

Karriererådgiver for Karrierehuset, Mette Ljungquist Marstrander, mener også at praktikantjobber kan være nyttig for både arbeidsgiver og den nyutdannede, og hun stiller seg positiv til denne inngangsporten.

 

-Praktikantstillinger vil gi den nyutdannede arbeidserfaring og samtidig referanser. For en arbeidsgiver kan dette være avgjørende dersom praktikantstillingen er relevant for videre arbeid i deres bedrift, forteller karriererådgiveren. Hun mener at praktikantjobber er løsningen for studenter som mangler relevant arbeidserfaring, og anbefaler å oppsøke bedrifter med praksisplasser.

 

Klikk her for å se alle internships i Norge

 

Moralsk gråsone

I Norge er det ingen lovfestet minstelønn, noe som åpner for at ulønnet arbeid er fullt lovlig. Dette er likevel et omstridt tema, der praksisen fort kan havne i en moralsk gråsone. For hvor går grensen for hva som regnes som gratis arbeidskraft?

 

Leder for karrieresenteret ved Universitetet i Oslo (UiO), Gisle Hellsten, oppfordrer alle studenter til å finne ut hvordan praktikantstillinger kan være nyttige for dem. Samtidig ber han studentene om å utøve forsiktighet når det gjelder ulønnede stillinger.

Leder for karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, Gisle Hellsten, mener at det ikke er utelukkende negativt med praktikantstilling som nyutdannet.

FOTO: Universitetet i Oslo, Tron Trondal

 

-Vær forsiktig med å hoppe på ulønnede stillinger! Studentene skal stå igjen som den sterke part, ikke den svake. Ulønnede stillinger er lite utbredt i Norge, og jeg håper ikke å se utviklingen av en gratis trend, uttaler Hellsten.


 

Han mener at studentene selv inngår avtaler som de ønsker, men at avtalene skal være tydelige.

 

-Avtalen skal være klinkende klar. Dersom det er snakk om helt regulære arbeidsoppgaver, havner dette i en gråsone. Jeg mener på generelt grunnlag at det må være en belønning for arbeidet man gjør, og jeg synes det er uheldig dersom det går i en retning der studenten må jobbe gratis for å bevise at de er gode nok, forklarer lederen.

 

Han oppfordrer til en samfunnsdebatt om hvordan man skal forholde seg til slike arbeidsforhold, men uttrykker også at inntrykket hans av norske arbeidsgivere er bra.

 

-Jeg opplever at arbeidsgivere ikke ønsker å utnytte studenter. Inntrykket mitt er at norske arbeidsgivere er ryddige, og at de på generelt grunnlag viser stort ansvar, poengterer Hellsten, men vektlegger at han ønsker hundre prosent klare avtaler og kontrakter for studenter i praktikantstillinger.

 

Talseth mener at hovedregelen for praktikantstillinger er at man skal få betalt. Hun uttrykker at det skal være en vinn-vinn situasjon, der det er opplæring og oppfølging en vanlig fulltidsansatt ikke ville fått.

 

-Ulønnede praktikantstillinger bør være i sammenheng med studiene, nesten som en utplassering. Jeg tenker at det skal være en vinn-vinn situasjon, og jeg tror alle arbeidsgivere i Norge er villige til å betale for arbeidskraft. Det kommer selvfølgelig an på situasjonen, men over tid bør folk få betalt for den jobben de gjør. Man skal i hvert fall ikke føle at man ikke får noe igjen for tiden man bruker. Det må være klart regulert, forklarer direktøren.

 

-Det skal være forskjell på praktikantstillinger og ordinære stillinger. Ingen er interessert i et arbeidsmarked der nye søkere ikke kommer inn. Jevnt over er praktikantstillinger en fin mulighet, men man skal passe på at man ikke blir en for svak part. Man skal ikke finne seg i hva som helst, selv om man er ny i arbeidslivet. Du har rettigheter, avslutter Talseth.

Karriererådgiver Mette Ljungquist Marstrander fra Karrierehuset, stiller seg positive til bruken av ulønnede praktikantstillinger, så lenge kandidaten ikke blir utnyttet.

FOTO: Karrierehuset

 

Også Marstrander vektlegger viktigheten av at praktikantstillingene skal ha klare og tydelige retningslinjer.

 

-Det må være en tydelig kontrakt mellom kandidaten og arbeidsgiver, så begge partene er innforstått med hva dette innebærer. Dette gjelder varighet, lønn, eventuelle goder som telefon, pc eller andre ting, og det bør spesifiseres hva slags type arbeidsoppgaver personen skal inneha, og hvilke forventninger som ligger der, forklarer hun.

 

Karriererådgiveren mener at dette er viktige forhåndsregler å ta, for å unngå at kandidaten blir utnyttet. Hun forteller at Karrierehuset har hjulpet flere med å få relevante praktikantstillinger og hospiteringsopphold, og at disse kandidatene har fått den erfaringen de trenger for å komme seg videre.

 

-Vi stiller oss positive til ulønnede praktikantstillinger, og vet at for mange er nettopp dette inngangsporten til en bransje som kanskje kan være vanskelig å komme seg inn i uten relevant erfaring. Vi anbefaler flere og flere av våre kunder å gjøre dette, dersom de har vanskeligheter med å få relevant arbeidserfaring. Særlig nyutdannede, avslutter Marstrander.


 

LES OGSÅ: Internships - en snarvei ut i arbeidsmarkedet

 

Praktikanters rettigheter

Karriereveileder oppfordrer studenter og nyutdannede til å oppsøke praktikantstillinger for å få relevant arbeidserfaring. Det råder en enighet om at avtalene og kontraktene skal være tydelig og klare for å unngå utnyttelse av praktikanten, spesielt dersom det er snakk om ulønnede stillinger. Men hva slags rettigheter bør man som praktikant se etter i det man inngår en avtale?

 

Advokat og jobbekspert for E24, Thor-Arne Wullum mener at «[…] det som kjennetegner et arbeidsforhold er at arbeidstager stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet og disposisjon for en arbeidsgiver, og at vedkommende mottar vederlag i form av lønn for den jobben som gjøres». Wallum mener at når den mest sentrale ytelsen fra arbeidsgiver mangler, kan man stille spørsmål ved om det er et reelt arbeidsforhold man har med å gjøre. Dette innebærer at arbeidsgiver ikke har samme styringsrett som i et vanlig ansettelsesforhold.

 

-Det synes for eksempel tvilsom om en arbeidsgiver kan nekte en ulønnet arbeidstager å ta fri når arbeidstager selv ønsker, eller at vedkommende kan pålegges å jobbe overtid. Det er også mye som taler for at en arbeidsgiver ikke kan kreve at arbeidstager jobber i avtalt eller lovfestet oppsigelsestid hvis arbeidstager slutter fordi vedkommende har fått seg en lønnet jobb, forteller advokaten til E24.

 

Wallum mener også at bruk av gratis arbeidskraft fremstår som mer betenkelig dersom det benyttes ferdigutdannede og bruken er profittmotivert, enn dersom det utføres gratisarbeid som ledd i opplæring knyttet til et utdanningsløp.

 

Wallums uttalelse støttes opp av advokat og arbeidsekspert Sverre F. Langfeldt. Advokaten mener også at det ikke er snakk om reelle arbeidsforhold. Langfeldt uttaler til Aftenposten at det ikke er ulovlig med ulønnede praktikantstillinger, så lenge avtalen er inngått frivillig.

 

-For at det skal være et arbeidsforhold er det en grunnleggende regel at det må være en avtale om lønn i en eller annen form, uttaler Langfeldt til Aftenposten.

 

Han mener at det nærmeste man kommer et arbeidsforhold uten lønn er slaveri, men poengterer at så lenge arbeidstageren kan forlate stedet frivillig, kan det vanskelig betegnes som slaveri.

 

(Kilder: VG.no, DN.no, Aftenposten.no, E24.no, Dagsavisen.no)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger