(KarriereStart.no):

Selv om flere eldre inkluderes i arbeidslivet, faller sysselsettingsgraden i Norge med 2 prosent sammenlignet med 2001, da avtalen om inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom arbeidslivvets parter og myndighetene.

 

Den eldre befolkningen i Norge har økt sin yrkesdeltagelse og blant de i aldersgruppen 62-66 år har sysselsettingsgraden økt med hele 14 prosent. Samtidig viser sysselsettingsgraden for unge under 30 år en nedgang. 

 

– Nedgangen for ungdom skyldes dels at flere tar utdanning, men det skyldes også at flere blir stående utenfor både utdanning og arbeid. Samtidig har innvandringen bidratt til høy konkurranse om jobbene, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Arbeids- og velferdsdirektoratet i en uttalelse på NAVs nettside.

 

Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, og ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001, med en reduksjon på rundt 10 prosent siden den gang. Dette betyr at man er halvveis til å oppnå IA-målet om 20 prosent reduksjon i sykefraværet.


 

Les også: Fortsatt høyt sykefravær i Norge

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger