(KarriereStart.no):

12 prosent av norske arbeidstakere mistenker at kollegaen deres har rusproblemer. Det kommer fram av en spørreundersøkelse fra ISS, utført av YouGov.

  

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (Akan), mener at det er viktig å ta tak i problemet før det går utover helsen og jobben til de ansatte.

 

– Først ryker ekteskapet, så levra, så jobben. Når jobben ryker, er det virkelig utfor stupet. Derfor er det så viktig å starte tidlig, sier seniorrådgiver Trygve Fredrik Myhren i Akan.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger

 

Mest menn

Det viser seg nemlig at rundt 30 prosent av kortidsfraværet skyldes alkohol. Bakrus og egenmelding er en klassiker, og i tillegg skyldes 15 prosent av langtidssykefraværet alkoholmisbruk. Yngre menn er overrepresentert og det kommer frem at 12, 3 prosent har vært ruspåvirket mer enn én gang det siste halvåret mens de var på jobb. På spørsmål om bakrus på arbeidsplassen, er andelen mellom kjønnene like.

 

– Det er viktig å snakke med kollegaen det gjelder eller med en leder på arbeidsplassen. Det er ikke å sladre, men å ha en omsorgskultur på jobben, sier Beate Furulund, HMS-leder i ISS Facility Services.


 

Trygve Fredrik Myhren er enig med Furulund. Han tror problemet ofte grunner i at kollegaer og ledere ikke vet hvordan de skal forholde seg til ansatte med rusproblemer.

 

– I gjennomsnitt tar det fem til ti år fra en bekymring for en kollega oppstår til sjefen tar den nødvendige samtalen. Man vet ikke hvordan man skal gripe det an. Når andre forholder seg passive, gjør vi det også, sier Trygve Fredrik Myhren i Akan.

 

ISS har vel over 10 000 ansatte, og skal nå begynne med kursing av sine mellomledere for å lære og se tegn på rusmisbruk. De skal også begynne å ta opp rusproblematikk i oppfølgingssamtaler hos ansatte med høyt sykefravær.

 

Med ansatte fra mer enn 100 ulike nasjoner, tror likevel Beate Furulund at ISS er en ganske vanlig bedrift når det gjelder rus på arbeidsplassen.

 

– Rus opptrer på tvers av kulturer. I noen kulturer er det ekstra stor skam forbundet med rusproblemer, i andre er det for eksempel akseptert å tygge khat, forteller hun.


 

LES OGSÅ: Slik forbereder du deg til medarbeidersamtalen

 

Hvordan gå frem

Mistenker du at en kollega sliter med rus, har Myhren flere gode råd til både kollegaer og ledere.

 

– Fortell hva saken gjelder. Ikke slå fast at du tror den ansatte har et alkoholproblem, men hold deg til fakta og egne observasjoner. Det bør presenteres som at du som leder har et problem ved at du har en bekymring for den ansatte. Slik kan dialogen komme i gang, sier Myhren.

 

Han understreker også viktigheten av å bruke jeg-form og ikke vi-form, og å stille åpne spørsmål i stedet for påstander, ikke hvorfor, men hvordan, hva og på hvilken måte.

 

Han råder bedriftene til å ha slike samtaler i nøytrale og uforstyrrete omgivelser. Den ansatte kan ha med seg en person han eller hun har tillitt til. Lengden på møtet bør avtales, og lederen bør være tilgjengelig etter samtalen.

 

– Ta utgangspunkt i hvordan man selv ville likt å bli møtt. Jobben er en utrolig viktig arena for tidlig intervensjon, avslutter han.

 

(Newswire.no)

 

LES OGSÅ: Tegn på at du bør stresse ned på jobb