(KarriereStart):

I en ny undersøkelse gjort ved universitetet i Texas kommer det frem at kvinner har større sjanse for å bli deprimerte når de får lederansvar.


I studien, “Gender, Job Authority, and Depression", ble kvinner med ansvar for for å ansette, si opp og bestemme lønnen til medarbeidere sammenlignet med kvinner uten slikt ansvar. Studien sammenlikner også kvinner og menn og funnene viser at menn med lederansvar viser færre symptomer på depresjon enn menn uten slikt ansvar, mens det er omvendt hos kvinner.


Kvinnene hadde i utgangspunktet kjennetegn som peker mot god helse, som god utdanning, høy lønn og jobb med høy prestisje, men viste altså likevel flere symptomer på depresjoner.

 

Forskerne bak mener mye av grunnen har å gjøre med negative stereotypier og forventninger hos andre.

 

- Kvinner i lederposisjoner blir sett på som at de mangler den selvsikkerheten og tryggheten som kjennetegner sterke ledere. Men når disse kvinnene viser slike karaktertrekk, blir de negativt bedømt for å være for lite feminine, skriver Tetyana Pudrovska på Universitetet i Texas sine nettsider


 

Pudrovska ledet studien i samarbeid med Amelia Karraker ved Iowa State University.

 

Mens kvinner har måttet tåle mye stress, negative stereotypier og fordommer, har menn fordelen av at lederegenskaper er akseptert som normale og legitime egenskaper hos menn, mener hun.


1500 kvinner og 1300 menn mellom 54 og 65 år var med i studien, som ble publisert i det amerikanske tidsskriftet Journal of Health and Social Behavior.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger