(KarriereStart.no):

Til tross for en liten økning fra 25 arbeidsskadedødsfall i 2016 til 27 arbeidsskadedødsfall i 2017, er antallet godt under gjennomsnittet for de siste seks årene. I perioden 2012 til 2017 er det i gjennomsnitt 36 arbeidsskadedødsfall per år. I 2017 var det totalt 26 ulykker hvor arbeidstakere omkom. En av arbeidsulykkene resulterte i to omkomne.

 

– Jeg er glad for at antallet arbeidsskadedødsfall fortsatt ligger under gjennomsnittet de siste årene. Likevel er 27 arbeidsskadedødsfall 27 for mye. Derfor er det viktig at alle aktørene i arbeidslivet jobber enda mer og enda bedre med å forebygge ulykker, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

 

Når Arbeidstilsynet analyserer arbeidsulykker ser vi at det ofte ikke har vært satt inn gode nok tiltak for å ivareta sikkerheten. I mange tilfeller er det ikke gjort risikovurderinger, risikovurderingene har vært mangelfulle, eller den som omkom har ikke fått god nok opplæring.

 

– De fleste ulykkene i arbeidslivet kunne vært unngått. Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver eneste dag, sier Vollheim.


 

Bygg og anlegg har flest dødsfall

Bygg- og anleggsnæringen er en av de mest risikoutsatte næringene i det norske landbaserte arbeidslivet, og har historisk sett hatt en betydelig andel av de årlige arbeidsskadedødsfallene. Også i 2017 er bygg og anlegg den næringen som har flest arbeidsskadedødsfall. Det var syv arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg i 2017, mot åtte i 2016. Gjennomsnittet i næringen for perioden 2012-2017 er åtte dødsfall per år.

 

Les også: IT-topper tror «Dirty, dull and dangerous»-jobber er på vei ut

 

– På bransjenivå jobbes det godt og seriøst med å få ned ulykkestallet i bygg- og anlegg. Men fortsatt har svært mange av virksomhetene et stort forbedringspotensial. Å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet er helt nødvendig for å redusere risikoen for arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall. Arbeidsgiver har ansvar for å risikovurdere arbeidet, sørge for nødvendige sikkerhetstiltak og gi god opplæring til arbeidstakerne, sier Vollheim.

 

Transport og lagring og industrien er andre bransjer som utpeker seg som særlig risikoutsatte, med henholdsvis  seks og fem dødsfall i løpet av fjoråret. Seks av de omkomne i 2017 var utenlandske arbeidstakere. Dette er det laveste registrerte antallet siden 2013.


 

Andelen utenlandske arbeidstakere er på samme nivå i 2017 som gjennomsnittet for de siste seks årene. Av de 27 som omkom i 2017 finner man 26 menn, mens bare én kvinne mistet livet på jobben i fjor.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger