<  
>  

Romerike Trainee

Vår bredde - din styrke
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om traineeprogrammet

Vil du være med oss og bygge samfunnet?
Som trainee hos Romerike Trainee får du solide erfaringer innen offentlig sektor og interkommunale selskaper, samt et nettverk som gir deg unike muligheter for fremtiden.

Ved å tilby spennende stillinger ønsker vi at du som ingeniør skal få kjennskap til hvilke unike utviklingsmuligheter som ligger innenfor ulike områder i kommunal og interkommunal sektor.

Varighet
Traineeprogrammet varer i 24 måneder. I denne perioden deltar traineene på seks fagsamlinger innen aktuelle emner med dyktige fagfolk og forelesere. Traineene kan selv komme med forslag til hva som kan være tema på fagsamlingene. Kanskje vil du lære mer om overvannshåndtering, offentlige anskaffelser eller hvordan kommuneplanen utarbeides?

Traineene får egen fagveileder som lager opplæringsplan og tilrettelegger arbeidsdagen. Flere operative veiledere vil også komme til å delta i opplæringen – avhengig av arbeidssted, planer og prosjekter.

Traineene får i tillegg en mentor som følger en gjennom hele programperioden.

Programmet er delt i 3 perioder:

I den første perioden (8 måneder) vil traineen blant annet lære om kommunens/selskapets virksomhetsområder og funksjon i lokalsamfunnet. Traineen vil få varierte arbeidsoppgaver, delta i større og mindre prosjekter og få eget ansvarsområde innenfor en oppgave som skal utføres.

I den andre perioden (8 måneder) får traineen opplæring i annen kommune/selskap hvor han/hun blant annet vil lære om eksterne og interne prosesser, samt rammeverk. Traineen vil også her få egne arbeidsoppgaver og/eller prosjekter som skal følges opp.

Den siste perioden (8 måneder) tilbringer traineen i den opprinnelige kommunen/selskapet med fokus på kompetanse- og ferdighetstrening innen tildelt funksjon, samt at han/hun skal bidra til videreutvikling av funksjonen. I denne perioden stilles det større krav til selvstendighet og oppgaveløsning. Her er det mulighet for å få hovedansvar for å gjennomføre et prosjekt.

Fellesoppgave
Traineene samarbeider om en fellesoppgave gjennom hele traineeprogrammet.

Målet er at traineene skal skrive om noe som er nyttig og relevant innenfor fagområdet de jobber i, samtidig som det skal kunne brukes i praksis av kommunene/selskapene. Oppgaven presenteres for fagveiledere, kommunaldirektører og enhetsledere i teknisk sektor, samt andre som har interesse av temaet det skrives om.

Fellesoppgaven gir traineene store muligheter for å bygge nettverk og sosialt felleskap med nøkkelpersoner innen kommunalteknisk sektor på Romerike.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Romerike Trainee
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Romerike Trainee

Romerike Trainee er et unikt traineeprogram for nyutdannede med ingeniørbakgrunn, som ønsker å utvikle bred og samfunnsnyttig kompetanse innen samferdsel, renovasjon, vann og avløp, plan og byggesak, kart og geodata, energi, klima og miljø!

Vi tilbyr en unik start på karrieren din med fokus på faglig utvikling og nettverksbygging. Du får 100% ansettelse i 24 måneder og konkurransedyktige betingelser.

Vi søker deg som har bachelor- eller mastergrad innen ingeniørfag eller andre relevante fagområder. Du har maks to års arbeidserfaring. Traineeperioden er tredelt: du jobber først åtte måneder på ditt vertssted, åtte måneder på rulleringssted også åtte måneder tilbake på ditt vertssted.