(KarriereStart.no):

I tillegg til at det finnes ulike intervjuformer, finnes det også mange ulike former for intervjuspørsmål, som alle har sitt konkrete formål. Noen kan for eksempel dreie seg om hva som er dine svake og sterke sider. Du kan også få spørsmål som dreier seg om tidligere arbeidserfaringspørsmål om karakterene fra utdanningen din, om hvorfor du vil jobbe for akkurat dem, og det finnes noen spørsmål som ofte stilles til nyutdannede. Noen bruker også personlighetstester for å kartlegge ulike sider av personligheten din.

 

Men det er også vanlig å bli stilt flere situasjonsbetingede spørsmål, altså spørsmål som går ut på å få innsikt i hvordan du reagerer i møte med ulike utfordringer, oppgaver og situasjoner. Her blir man spurt om hvordan man har håndtert ulike situasjoner i tidligere jobber. Da er det god og effektiv historiefortelling som gjelder for å utforme gode svar.

 

STAR-metoden er et veldig effektivt hjelpemiddel for å fortelle gode historier som illustrerer hvilke ferdigheter og personlige egenskaper du har. STAR er et akronym for Situation, Tasks, Action og Results, som er de fire ingrediensene til en slik historie. Her får du et innblikk i hva metoden går ut på, og hvordan du kan øve deg på å bruke den i ditt neste jobbintervju. 


 

LES OGSÅ: Kommunikasjonsrådene som gir deg et fortrinn i jobbintervjuet

 

Slik bruker du STAR-metoden

S – Situation (situasjon):

Tenk tilbake på en situasjon som er tilsvarende den situasjonen intervjueren spør om, som hadde et positivt utfall. Det trenger nødvendigvis ikke å være jobbrelatert, så lenge det er relevant. Husk å få med detaljer om hvem, hva, hvor og hvordan i den aktuelle situasjonen. Hvis du får jernteppe og ikke kommer på én eneste situasjon som kan brukes i et god svar, så si akkurat det. Det er bedre å være ærlig enn å skryte på seg en fiktiv situasjon bare for å illustrere et poeng. Det vil imidlertid ikke si at du kan hoppe over hele spørsmålet. Du kan heller følge opp med å si «... men hvis jeg hadde havnet i en slik situasjon, ville jeg håndtert det ved å...», for så å beskrive hvordan du ville brukt egenskapene dine til å gjøre det beste ut av situasjonen.


 

T – Task (oppgave):

Beskriv oppgaven som skulle utføres i den aktuelle situasjonen. Her gjelder det å holde seg til essensen – vær konkret og dropp unødvendige sidespor. Sørg for å understreke de ulike utfordringene du ble stilt overfor i oppgaven.

 

A – Action (handling):

Det er her du skal beskrive nøyaktig hva du gjorde. Hvordan gjennomførte du selve oppgaven? Husk å fokusere på de personlige egenskapene du brukte – for det er dette intervjueren skal få innsikt i. Måtte du gjøre noen harde prioriteringer? Måtte du vise lederskapsevner og ta kontroll over situasjonen? Måtte du hente inn ekstra ressurser, eller legge en prosjektplan for arbeidet? I forkant av intervjuet bør du identifisere hvilke personlige egenskaper som er viktige i stillingen du har søkt på. Det kan for eksempel dreie seg om initiativ, samarbeid, lederskap, dedikasjon, multitasking osv. Og igjen; hold deg til essensen – dropp kjedelige og urelevante detaljer!

 

R – Result (resultat):

Her forteller du om utfallet av situasjonen – og hvordan du bidro til at det ble slik. Hva var det du lykkes med? Hva lærte du? Hva ble resultatet av handlingene dine? Det er også veldig lurt å vise til noe konkret, som tall eller statistikk. Førte dette til at avdelingen din økte salget med 59 prosent? Førte dine handlinger til at teamet ble 87 prosent mer effektive? Da må du sørge for å fortelle det.


 

LES OGSÅ: Denne researchen kan avgjøre jobbintervjuet

 

Eksempel på spørsmål og svar:

For å illustrere hvordan STAR-metoden kan brukes i praksis, kan vi tenke oss at du er på intervju til en stilling der problemløsing og initiativ er viktige egenskaper å ha – noe du ønsker å demonstrere ved å bruke STAR-metoden. Og så blir du stilt dette spørsmålet:

 

«Kan du fortelle meg om en gang hvor du gjorde noe mer enn hva som var forventet av deg?»

 

Under kan du se et eksempel på hvordan du kunne svart. Men selv om eksempelet er delt inn i fire deler her, er det viktig å huske at dette skal blandes sammen til ett sammenhengende svar overfor intervjueren.

 

S – Situation (situasjon):

Jeg var med i et team som jobbet med en presentasjon som skulle brukes i et salgsmøte med en potensiell kunde. Det var vinter og ekstremt dårlig vær, og lederen vår satte seg fast med bilen i snøen, slik at han ikke kom til å rekke salgsmøtet. Det så ut til at vi måtte avlyse møtet – og risikere å miste den store kunden.

 

T – Task (oppgave):

Jeg hadde ventet på en anledning til å ta på meg mer ansvar i jobben, så jeg meldte meg frivillig til å gjennomføre salgsmøtet på hans vegne.

 

A – Action (handling):

Jeg snakket med lederen min på telefonen, og sammen la vi en fin plan for hvordan jeg skulle gjennomføre det avtalte møtet på best mulig måte.

 

R – Result (resultat):

Som et direkte resultat av mitt initiativ, fikk vi gjennomført møtet med kunden, og vi signerte en salgsavtale på 1.350.000 kroner. Det salget alene utgjorde 14 prosent av salgsbudsjettet for 2018. Etter dette ble jeg forfremmet til salgssjef for et av de største og viktigste salgsteamene i virksomheten.

 

LES OGSÅ: Hvordan takler du stress? Slik bør du svare

 

Flere eksempler

Nå som du har sett hvordan STAR-metoden kan brukes i praksis, kan du tenke ut noen lignende svar til flere intervjuspørsmål. Her er noen eksempler du kan bruke til å øve deg på:

 

  • «Fortell om en gang du havnet i en veldig stressende situasjon, og forklar hvordan du taklet det.»
  • «Som teamsjef, hvordan ville du håndtert en konflikt blant de andre på teamet? Kan du fortelle om en gang du opplevde en konflikt, og hvordan du løste det?»
  • «Har du noen gang gjort en stor feil i en av jobbene du har hatt? Hvordan håndterte du i så fall det?
  • «Kan du fortelle om en gang du jobbet under et enormt press?
  • «Fortell om en gang du måtte motivere noen til å fullføre og lykkes med en viktig oppgave.»

 

(Kilder: theinterviewguys.com, indeed.com, CareerVidz)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger