(KarriereStart.no):

Det å stille til et jobbintervju kan vekke frykten i de fleste av oss. Tanken på at man stiller som målskive for kritiske blikk og granskende kommentarer er nok til at mange overdramatiserer det som måtte finnes av svakere sider i søknaden og CV-en sin.

Uansett om man har videregående- eller høyere utdanning, er karakternivået noe som er en bekymring for svært mange. Man kan fort forestille seg at intervjueren har til hensikt å ansette den med best skussmål fra jobb og skole, men det trenger ikke være tilfellet.

Debra Wheatman, president i careersdonewrite.com, er en anerkjent ekspert innen jobbsøkingsteknikker.  Hun har skrevet et innlegg hvor hun forklarer hvordan man tilnærmer seg et jobbintervju dersom man blir konfrontert med svake karakterer. Her er et utdrag som kan berolige deg før jobbintervjuet:

 

LES OGSÅ: Spørsmålene du bør stille under jobbintervjuet

 

Du er fortsatt aktuell

Ikke la selvtilliten din få en knekk selv om de dårlige karakterene blir tatt opp som et tema. Du ville ikke blitt innkalt til et jobbintervju dersom de mente dette diskvalifiserte deg for stillingen. Intervjuere stiller ofte ett eller flere tøffe spørsmål for å se hvordan du reagerer. Hensikten med dette er for å se om du lar deg vippe av pinnen eller om du er i stand til å komme med argumenter som viser at du er egnet for jobben. Måten du forsvarer det lave karaktersnittet på kan gi intervjueren innsikt i hvordan du vil fungere i en jobbsituasjon.

 

Ha en plan B

Det er viktig å ha en reserveplan dersom intervjuet tar en uventet vending. Dersom et lavt karaktersnitt er din akilleshæl bør du forberede en plan for hvordan du skal takle å bli konfrontert med dette. Det er minst like viktig å vite hva du skal si om dine svake sider som dine sterke sider. Se kritisk på din egen CV og søknad og gjør deg bevisst på hva som kan anses som svake punkt. Deretter kan du lage en plan for hvordan du vil håndtere spørsmål rundt disse under jobbintervjuet.  

 

Selg dine sterke sider

Selv om det er viktig å forklare sine svake sider, er det samtidig viktig å ikke dvele ved temaet. Fokuser heller på de sterke sidene dine. Det spiller ingen rolle om du konkurrerer med andre kandidater som har bedre karakterer, de kan ha andre svakheter som du ikke har. Hva er det som gjør deg til en god kandidat? Hadde du en relevant deltidsjobb eller sommerjobb i studietiden? Kan du vise til gode attester? Har du hatt noen frivillige verv eller vært aktiv i en studentorganisasjon? Selg det som veier opp for karakternivået.

 

Gi gyldige grunner

Du må regne med å måtte oppgi en gyldig grunn for dårlige karakterer. Kanskje det var enkelte fag som trakk ned snittet? Hvis du for eksempel har dårlige karakterer i fag som ikke er en relevant del av jobben du søker på, kan det være verdt å understreke. Men husk at du da må kunne vise til bedre karakterer i fag som faktisk er relevante.

 

Husk dette

Kort oppsummert kan man ikke la en enkelt sak eller ett enkelt spørsmål ødelegge for resten av intervjuet. Evaluer deg selv og forbered argumenter for hvorfor du er den sterkeste kandidaten. Presenter et nyansert bilde av hvem du er og hvilke kvaliteter og verdier du tar med deg inn i stillingen. Om du klarer å kommunisere dette vil det gå bedre enn du kanskje frykter!

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger